SkyscraperCity Forum banner

:dunno:

1 - 11 of 11 Posts

·
.
Joined
·
2,959 Posts
A moim zdaniem drugie Twoje lepsze. W tym mi się nie podoba: rusztowanie, człowieki, ukośne rozmazy. IMHO ustawiłbym się tak by wyeliminować przynajmniej to rusztowanie, a także ten pociąg na skraju kadru po prawej stronie.
 
1 - 11 of 11 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top