SkyscraperCity Forum banner

Dokkershaven Vlissingen, is dit al bekend ?

2145 Views 8 Replies 6 Participants Last post by  Kruikenparadijs
Kwam deze afbeeldingen toevallig tegen, en had ze zelf nog niet eerder gezien .
Ziet er veelbelovend uit, en dat met het huidige hoogbouwaanbod maakt het samen tot een mooi geheel .
Weet dus niet in hoeverre deze plannen reeel zijn ?

http://www.architectenweb.nl/aweb/p...PTypeID=&iProvID=&iYearID=&trefwoord=&page=1&
PS : Ze lijken wel iets op de centrumplannen voor Almelo .
1 - 9 of 9 Posts
Dit is al zeker een jaar of 2 bekend, maar dessalnietemin, bedankt!;)^^
6
Is al bekend maar krijgt veel te weinig aandacht.

Mochten er vragen zijn dan hoor ik het graag... ik weet bijna alles :)
Masterplan is te downloaden op de site vanVHP


See less See more
het centrum van almere wordt even helemaal overgedaan in vlissingen...wow erg goed bezig! :)
Hahahah als ze Almere al naar gaan doen is t toch wel erg triest gesteld in vlissingen.
De eerste fase gaat binnenkort van start, dit zijn de drie bouwblokken rondom het perrydokje.

@ Rimmer: Gelukkig maak je alleen jezelf maar belachelijk met dit soort opmerkingen. Maar ik begrijp volkomen dat je jaloers bent.
Jaloers nooit, ik mag jou gewoon niet en de reden is simpel, alles wat er over Breda staat wordt door jou afgezeken dus hier ff n rustig disje terug KNURFT
Ik mag jou ook niet maar deze moet ik je toegeven... Ik ben echt zo gruwelijk hard gedist nu. Daar had je me flink te pakken zeg! :eek:hno:
Dit is al zeker een jaar of 2 bekend, maar dessalnietemin, bedankt!;)^^
en jij doet 6VWO?

2 spelfouten in 1 woord :eek:hno:
1 - 9 of 9 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top