SkyscraperCity Forum banner

Dortmund: Westfalenpark

1645 Views 2 Replies 3 Participants Last post by  [Kees]
18
De nacht na Düsseldorf zijn mijn kamergenoots vrienden blijven slapen. De volgende dag gingen we naar Dortmund: zij voor de Jachtbeurs in de Westfalenhallen, aangezien mij dat niet interesseert ging ik ondertussen wat rondwandelen.
Er is wat misgelopen met Photoshop, waardoor ik wel van alle foto's de preview in de Finder krijg, maar er sommige niet kan openen, en die uploadt Imageshack ook niet. Gelukkig blijft er toch nog meer dan genoeg voer over voor jullie. Ondanks de ontbrekende foto's, zal ik proberen er een samenhangend verhaal van te maken.

1. Als SSC'er word je geleid door alles wat hoog is. In Dortmund kom je dan gauw bij de Florianturm (220m, 1959) uit. Ik zeg er gelijk bij dat ik er niet op geweest ben: ik verwachtte dat de anderen mee naar boven zouden van zodra ze klaar waren op hun beurs, maar zij zijn niet zo geïnteresseerd in hoogtes als ik.


2. Het Westfalenpark is echter groot genoeg om er uren in rond te dwalen. Aan de ene kant een zicht op het landschap…


3.


4. … aan de andere kant hoogbouw naar Duitse maten: Telekom Tower (88m, 1981) en Florianstraße (1972).


5. En in het park een hoop kunstwerken.


6. Je krijgt ook nog wat mee van waar het Ruhrgebiet voor staat.


7. Dit alles onder het goedkeurend oog van…


8. Ook aan de kinderen wordt gedacht, al word je van zo'n bruin kantoorblok niet echt vrolijk.


9. Alle stedelijke elementen zitten hier dicht bij elkaar, zo ook een voetgangersbrug.


10. Een fontein die nog wat moet oefenen om ook 220 meter hoog te geraken.


11. Maar het hoeft niet allemaal groots en bruut te zijn.


12. Een beetje wazig, maar wel een mooi kunstwerk.


13. De lente komt eraan, de bomen krijgen een haardos.


14. Waar je ook in het park staat, overal heb je er een prachtig zicht op.


15. Hoogbouw, kunst, kinderen en natuur: het Westfalenpark trekt een hoop verschillende interesses aan.


16. Ja, 220 is veel meer dan 88.


17. Ze laten mensen bij elkaar zitten, zodat de vogels naar hen kunnen kijken.


18. De kinderen hebben het helemaal naar hun zin.


Ik moet nu vaststellen dat van de foto's die ik daarnet nog bewerkt heb, de 'marker segment length' te kort is en ik deze dus ook niet meer kan openen :eek: Het blijft dus bij deze 18 van de 70 foto's.
See less See more
1 - 3 of 3 Posts
Leuke fotoserie!

Ha, ha, ik ben er wèl boven in geweest, in de Florianturm. Jaren geleden, want toen hadden we na de Intermodellbau in het nabijgelegen Westfalenpark nog een middag over, of zelfs een dag extra. Bovendien zit aan de Märkische Strasse een enorme treinenhobby-modelbouwzaak, dus deze omgeving ken ik zeer goed. Moest je op de dag dat jij dit park bezocht nog entreegeld betalen?

Trouwens, het uitzicht vanaf de toren is adembenemend mooi. Je kunt tot in Sauerland zien en je kunt ook al gauw een conclusie trekken, dat Dortmund haast geen vervuilende metallurgische industrie meer heeft. De stad poetst haar imago duidelijk op. De toren zelf is wèl erg hoog, bovenin waait het stevig en je kunt er zonder beperkingen door een hekwerk prachtige plaatjes maken, al eens getoond in het Duitse deel van dit forum.

Dortmund is erg fotogeniek, de stad `leeft` als je de juiste buurten weet te vinden. Er heerst een echte typische voetbalcultuur in de zuidelijke stadswijken en die is bij thuiswedstrijden natuurlijk op zijn best. Als je nog verder zuidelijk gaat, kun je op gegeven moment de gehele stad zien liggen. En ook een skyline ontwaren. Dortmund heeft een gigantische oppervlakte wat stadsgebied betreft. Misschien dat ik daar nog wel een keertje los ga met mijn fototoestel, maar deze serie is al een aardige opener van wat er mogelijk nog gaat komen van wereldstad Dortmund. Van wie dan ook.
See less See more
Leuke serie, meestal is de gedachte bij het Roergebied dat het een zwaar grijs industrieel gebied is. maar ook in Dordmund kun je parken vinden. Fav. #6.
1 - 3 of 3 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top