SkyscraperCity banner

1 - 10 of 10 Posts

·
Moderator
Joined
·
38,478 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Drawsko Pomorskie, województwo zachodniopomorskie

położenie na mapie PolskiDrawsko Pomorskie administracyjnie wchodzi w skład województwa zachodniopomorskiego ze stolicą w Szczecinie. Gmina zajmuje obszar 344,5 km2 w środkowej części województwa. Geograficznie obszar gminy Drawsko Pomorskie wchodzi w skład Pojezierza Drawskiego, które jest częścią składową większej jednostki - Pojezierza Pomorskiego. Na terenie gminy występuje bardzo zróżnicowana rzeźba terenu ukształtowana przez ostatnie zlodowacenie zwane Bałtyckim. Północna część gminy charakteryzuje się bardzo pofałdowanym terenem i jest określana jako Wysoczyzna Morenowa, która nie opada poniżej 150 m n.p.m. (okolice wsi Łabędzie). Natomiast cześć południowa stanowi Równinę Sandrową. Wśród wielu porośniętych lasem wzniesień moreny czołowej znajdują się 22 jeziora o powierzchni powyżej 5 ha, począwszy od małych oczek wodnych po ciągi jezior rynnowych. Przez gminę przebiega główny wododział Pomorza a w związku z tym niektóre rzeki (w tym Drawa) płyną "w odwrotnym kierunku" tzn. z północy na południe. Gmina Drawsko Pomorskie w 34% pokryta jest lasami, które obfitują w runo leśne a także stanowią niewątpliwą atrakcję dla myśliwych.
Drawsko Pomorskie posiada dogodne połączenia drogowe i kolejowe z resztą kraju. Odległość od Szczecina, Koszalina i Piły jest jednakowa i wynosi 100 km. Do przejścia granicznego w Kołbaskowie oraz do bazy promowej w Świnoujściu odległość wynosi 120 km


Drawsko Pomorskie otrzymało prawa miejskie 8 marca 1297, chociaż gród i osada istniały już od VII wieku.

Burmistrz Zbigniew Ptak
Powierzchnia 22,24 km2
Położenie 53° 32' N
15° 48' E
Liczba mieszkańców (2004)
- liczba ludności
- gęstość
11 454
515 os./km2
Strefa numeracyjna
(do 2005) 94
Kod pocztowy 78-500

Miasta partnerskie:

Bad Bramstedt
Strasburg
Złocieniec


POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE

Drawsko Pomorskie to gmina miejsko-wiejska położona w południowo wschodniej części województwa Zachodniopomorskiego w powiecie Drawskim (do końca 1998 r. gmina leżała w obrębie województwa koszalińskiego).

Według regionalizacji geograficznej, północna, środkowa i wschodnia część gminy leży na obszarze mezoregionu Pojezierza Drawskiego. Mezoregion ten wchodzi w skład makroregionu Pojezierza Zachodniopomorskiego. Południowa część gminy natomiast leży w mezoregionie Równina Drawska, składającego się na makroregion Pojezierze Południowopomorskie. Na terenie gminy występuje bardzo zróżnicowana rzeźba terenu ukształtowana przez ostatnie zlodowacenie zwane Bałtyckim.

Drawsko Pomorskie sąsiaduje z gminami: od wschodu Złocieniec, od północy Ostrowice, Brzeźno, Łobez, od zachodu Węgorzyno, Ińsko oraz z gminą Kalisz Pomorski od południa.

Przez teren miasta i gminy Drawsko Pomorskie przebiega droga krajowa nr 20 łącząca Stargard Szczeciński i Szczecinek zapewniająca dogodne powiązania w ramach województwa oraz dogodne powiązanie ze wschodnią częścią kraju. Pozostałe drogi wojewódzkie to nr 148 – Drawsko Pom. – Łobez, nr 162 – Zarańsko – Świdwin, nr 173 – Drawsko Pom. – Połczyn Zdrój, nr 175 – Drawsko Pom. – Kalisz Pom. Komunikację kolejową zapewnia linia kolejowa nr 385 Runowo Pomorskie – Szczecinek.

Odległości do większych miast w regionie wynoszą: Szczecin – 100 km, Koszalin – 100 km, Kołobrzeg – 80 km, Poznań – 200 km.

DROGI DOJAZDOWE

- krajowe:
20 - Stargard Szczecinski - Drawsko Pomorskie - Szczecinek - Bytów - Kościerzyna - Żukowo - Gdynia
- wojewódzkie:
148 - Starogard (Łobeski) - Łobez - Drawsko Pomorskie
173 - Połczyn Zdrój - Drawsko Pomorskie (droga 20)
175 - Drawsko Pomorskie - Kalisz Pomorski - ChoszcznoGmina Drawsko Pomorskie jest ponadlokalnym ośrodkiem administracyjnym, jednym z większych i atrakcyjniejszych ośrodków turystycznych na Pojezierzu Drawskim.
INFORMACJE STATYSTYCZNE

Liczba ludności w gminie

Ogółem - 17.597 z tego
miasto - 12.136 mieszkańców
wieś - 5.461 mieszkańców
(stan na dzień 31.12.2005r.)
Średnia gęstość zaludnienia gminy wynosi 50 os./ km2, przy czym w mieście 549 os./ km2INFORMACJA TURYSTYCZNA

Punkt informacji turystycznej
Oddział PTTK
ul. Piłsudskiego 29, 78-500 Drawsko Pomorskie
tel. 094 363-25-03; e-mail: [email protected]

Biuro Turystyczne „Delfin”
ul. Piłsudskiego 21, 78-500 Drawsko Pom.,
tel. 094 363-48-67; e-mail: [email protected]

mapa miasta
 

·
Moderator
Joined
·
38,478 Posts
Discussion Starter · #2 ·
Historia miasta i okolic

Z DZIEJÓW MIASTA I REGIONU
Za czasów Mieszka I i na początku panowania Bolesława Chrobrego ziemia drawska znajdowała się w granicach państwa polskiego. W XI w. nastąpiła secesja Pomorza Zachodniego od Polski.
Na nowo historia związała te ziemie z Polską po podboju Pomorza Zachodniego przez Bolesława Krzywoustego (1121-1122). Pomorze Zachodnie jako lenno polskie graniczyło z Wielkopolską, a granica w tym czasie przebiegała na terenie dzisiejszej gminy. Ten stan nie utrzymał się jednak zbyt długo, gdyż Polska rozbita na dzielnice od 1138 roku zaczęła słabnąć wobec niezależnie rządzonego Pomorza Zachodniego.

Nowi władcy, książęta zachodniopomorscy w XII i XIII wieku zaczęli intensywnie kolonizować ziemię drawską. To właśnie z 1254 roku pochodzi pierwszy zachowany dokument, odnoszący się do rejonu Drawska. Z dokumentu wynika, że książę Warcisław III pragnął osadzić cystersów na obszarze 600 łanów, aby zagospodarować terytorium zwane „desertum Sarcthicze”. W tym samym czasie do granic regionu przybył od zachodu nowy właściciel Brandenburgia. Poprzez uderzenie na pogranicze pomorsko-wielkopolskie państwo brandenburskie zyskało nowy obszar zwany Nową Marchią. Nowa Marchia i jej margrabiowie będą do końca XIII wieku zawiadywać ziemią drawską. Dnia 8 marca 1297 roku margrabiowie Otton IV i Konrad I wystawili dokument lokacyjny na ręce rodu von Goltz, który miał założyć miasto Drawsko (przypuszczalnie ośrodek miejski powstał na bazie niewielkiej osady lub grodu). Można wydzielić dwa etapy w rozwoju średniowiecznego miasta. Pierwszy obejmował okres od 1297 roku do lat 30. XIV wieku, wówczas po prawej stronie rzeki Drawy powstało tzw. Stare Miasto. Natomiast w latach 30-40 tegoż wieku powstało Nowe Miasto, lokowane osobnym przywilejem. Oba ośrodki miejskie otoczono wspólnym murem obronnym, a przed nim umieszczono system podwójny wałów ziemnych i fos. Przypuszcza się, że wtedy powstał od strony Nowego Miasta kanał zwany kanałem sukienniczym. Po przekopaniu i połączeniu z Drawą tworzy jej nową odnogę. Dziś jest to jeden z ciekawszych motywów średniowiecznego miast.Po latach zmagań Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego, których celem było wyparcie Brandenburgii z Nowej Marchii, ten ostatni właśnie w Drawsku podpisał z margrabią Ottonem V kompromisowy układ (1368), na mocy którego Drawsko pozostaje przy swoich właścicielach, a nawet znacznie się usamodzielnia, za sprawą miejscowego rodu von Wedlów. Od 1400 do 1454 roku miastem władali Krzyżacy. Okres ich władzy nie wpłynął korzystnie na rozwój regionu nękanego sporami na pograniczu z Polską, Pomorzem i własnymi wojnami prywatnymi. Zakon więcej uwagi poświęcał rozwojowi Świdwina, gdzie mieściła sie komturia. Drawsko miało jedynie zabezpieczać szlak „Via Marchionis”, którym podążali do Malborka goście Zakonni. Na ten czas przypada prawdopodobnie budowa nowego koscioła w obszarze przyrynkowym. Po rozebraniu dawnego starego kościoła wzniesiono najpierw świątynię murowaną jako korpus nawowy, a w końcu XV wieku zaczęto dokonywać pochówków. W roku 1537 drawski kościół przyjął obrządek ewangelicki i taki stan utrzymał się do 1945 roku.
Drawsko ponownie znalazło się w rękach margrabiów brandenburskich w 1454 roku. W latach 1463 - 1540 ziemią drawską władała rodzina von Polentz. Ponowna transakcja 1540 roku powoduje, że nowym właścicielem miasta, aż do 1808 roku staje się zakon joannitów.Po wiekach względnego spokoju nad miastem zawisły „czarne chmury”, a przyniósł je wiek XVII. Kataklizmy rozpoczął wielki pożar miasta z 1620 roku, który zamienił osadę w popiół, pozostawiając zaledwie 5 domów. Pięć lat później w mieście szalała dżuma. W okresie wojny trzydziestoletniej (1618-1648) przez miasto przemaszerowały i kwaterowały liczne oddziały wojskowe (cesarskie, szwedzkie, brandenburskie, polskie). Najgorętszy okres przypadł na lata 1626-1629, kiedy żołnierze dla zdobycia żywności, kwaterunku i furażu prześcigali się w stawianiu coraz większych żądań. Na nowo czasy wojenne, a z nimi wojska szwedzkie i polskie zawitały do Drawska w latach 1655-1658. Wielkie pożary z 1664 i 1696 roku były dopełnieniem tragedii miasta. Nie mniej tragiczny był wiek XVIII, kiedy to mieszkańcy Drawska byli już poddanymi państwa pruskiego. Epidemie: febry, tyfusu, dżumy (1725, 1726, 1737 i 1740), nieurodzaj z 1755 roku, to obraz tego wieku. Dotkliwe były również czasy wojny siedmioletniej (1756-1763). Dla przykładu w październiku 1757 roku przez dwa tygodnie stacjonowało na przedpolach miasta 50-60 tysięcy rosyjskich żołnierzy. Ale miasto miało też swoje wielkie dni. W 1712 roku przez Drawsko przejeżdzał car Piotr I Wielki. Dwukrotnie Drawszczanie przyjmowali gościną Fryderyka Wielkiego w 1763 i 1776 roku.
Lepsze czasy nastały w XIX wieku, mimo wojen napoleońskich. W roku 1815 Drawsko uzyskało rangę miasta powiatowego, w ramach rejencji koszalińskiej na Pomorzu Zachodnim. Do połowy XIX wieku z miasta zniknęły trzy średniowieczne bramy miejskie, mur otaczający miasto, klasztor, ratusz z placu rynkowego. Jednocześnie coraz śmielej wprowadzano nową zabudowę poza dawne granice miasta. W ciągu XIX wieku wybudowano połączenia drogowe z okolicznymi miastami. W 1877 roku uruchomiono linię kolejową. Ważną rolę odgrywało seminarium nauczycielskie działające w latach 1867-1926. W mieście działały instytucje kredytowe, rowijano oświatę, założono Ochotniczą Straż Pożarną, park miejski, nowy cmentarz komunalny. Na początku XX wieku powstał cały szereg budynków reprezentacyjno-administracyjnych: poczta (1906), Urząd Miasta (1909), bank (1919), szpital (1922). W 1914 roku zakończono gruntowną przebudowę kościoła, podnosząc dach nad nawą i budując strzelistą wieżę.
Historia międzywojenna Drawska była związana w historią Niemiec weimarskich i hitlerowskich.

 

·
Moderator
Joined
·
38,478 Posts
Discussion Starter · #3 ·
Herb

HERB MIASTA

Jedną z form potwierdzających średniowieczny rodowód Drawska Pomorskiego jest jego herb. Dziś nie spełnia tak ważnej roli jak dawniej, ale są sytuacje, kiedy tej symboliki jeszcze się używa.

Herb miasta pojawił się z chwilą uzyskania praw miejskich i był używany głównie przez samorząd miejski. Ten posługiwał się głównie pieczęcią miejską, z której znak-herb wyrósł bezpośrednio.

Herb potwierdzał własność miejską nie tylko na dokumentach, ale znaczył budynki, sprzęty, towary i granice miasta na słupach.

Drawski herb łączy w sobie trzy główne cechy:

właściwych fundatorów praw miejskich
motyw architektoniczny
charakter środowiska, w którym miasto się kształtowało
Fundatorami praw miejskich byli margrabiowie brandenburscy, czego dowodem jest czerwony brandenburski orzeł, umieszczony w centralnej części herbu. Motyw architektoniczny eksponują dwie wieże połączone łukiem, na którym stoi wieżyczka z blankami. Natomiast w części dolnej herbu widnieje sfalowana woda, co wskazuje na ścisłe związki rozwijającego się miasta z rzeką Drawą.

Na najstarszej znanej pieczęci z 1401 roku, widnieją dwie wieże z trzema otworami okiennymi; każda w układzie piętrowym. Wieże zwieńczone są spiczastymi dachami, połączone łukiem, na którym stoi wieżyczka z tzw. blankami. Ten ostatni element herbu ulegał częstym zmianom w ciągu wieków, natomiast orzeł i nurt rzeki były bardziej stałe.

W XVIII i XIX wieku pojawił się nowy element herbu-korona. Umieszczona była między wieżami w miejscu łuku i blanki. Używano również innego rozwiązania, kiedy korona górowała nad całością.

Z chwilą wprowadzenia w 1945 roku administracji polskiej, decyzją władz państwowych i drogą osobnej ustawy, pieczęci z herbem przestano używać. Jednak z początkiem lat 90. baczniej zaczęto przyglądać się znaczeniu średniowiecznego herbu, jako symbolu naszej więzi lokalnej i przejawu odpowiedzialności.
NAZWA MIASTA

Pierwotna nazwa miasta wywodzi się od rzeki Drawy i znajdującego się tu grodu lub osady wczesnośredniowiecznej.

Po raz pierwszy nazwy miasta użyto w dokumencie lokacyjnym z 1297 roku, brzmiała ona Dravenborch. W tłumaczeniu oznacza to Drawski Gród.

W kolejnych wiekach nazwa uległa pewnym zmianom. Spotykamy następujące jej odpowiedniki: Dravenborch-1306, Dravenborg-1312, Drauwenburg-1389, Dramborch, Dramburch do XVI wieku, a od XVII do 1945-Dramburg.

Włączenie Pomorza w granice państwa polskiego w 1945 roku powoduje zmianę nazewnictwa miasta. Powrócono do pierwocin, gdzie pierwszy człon nazwy podkreśla związek miasta z rzeką. Druga część potwierdza przynależność terytorialną, do krainy Pomorza. W tej części od 1945 roku następowały pewne zmiany i stosowano przejściowo formy Drawsko Krajeńskie, a do 1950 roku Drawsko Szczecińskie.

Po zmianach administracyjnych, ostatecznie pozostano przy nazwie Drawsko Pomorskie.
 

·
Moderator
Joined
·
38,478 Posts
Discussion Starter · #4 ·
zdjęcia

Zdjęcia lotnicze
 

·
Moderator
Joined
·
38,478 Posts
Discussion Starter · #5 ·
ZABYTKOWE MIEJSCA


Kościół p.w. Zmartwychwstania Pańskiego - późnogotycki z początku XV wieku. Znaczną wartość architektoniczną stanowią trzy portale: zachodni największy z 1854 roku oraz dwa boczne ostrołukowe (z południowej i północnej strony) dekorowane płytkami ceramicznymi przedstawiającymi formy roślinne. Wewnątrz kościoła znajdują się godne uwagi ołtarz główny, ambona, organy oraz witraże w prezbiterium i wieży kościelnej.---

Magazyn solny - wybudowany w XIX wieku jako skład soli. W latach 30-tych XX w. mieściło się tam muzeum. Obecnie wykorzystywany jako budynek przykościelny.---

Kościół p.w. Św. Pawła Apostoła - neoromański, wzniesiony w 1928 roku.---

Cmentarz wojenny - przedstawia 200 nagrobków w kształcie krzyża grunwaldu. Pochowanych jest tu 3449 żołnierzy I Armii Wojska Polskiego, którzy polegli podczas operacji pomorskiej w lutym i marcu 1945 roku.

---

Cmentarz komunalny - założony w 1850 roku. W północnej części mogiły jeńców wojennych (angielskich, francuskich i amerykańskich) z lat 1943 - 1944.---

Cmentarz żydowski przy ul. Łąkowej - pozostałość po gminie żydowskiej. Zachowały się dwie kamienne macewy oraz szczątki kilku innych.---

Zabudowa miejska - ciągi ciekawych rozwiązań architektonicznych w ulicach Dworcowej, Piłsudskiego, Sikorskiego, Obr. Westerplatte oraz na Placu Konstytucji.
http://www.drawsko.pomorskie.prv.pl/
 

·
Postpolak
Czerwony Rothbard
Joined
·
389 Posts
dajcie jakieś zdjęcia nowe bo stare wygasły :)
 
G

·
Zadne zdjecia sie niestety nie pokazuja. Samo Drawsko z moich wspomnien jest takie sobie, ale uwielbiam tamtejsze tereny, szczegolnie jeziora i kilka pobytow na zasadzie agroturystyka. Latem tam jest super.
 
1 - 10 of 10 Posts
Top