SkyscraperCity Forum banner

Droga ewakuacyjna

2957 Views 3 Replies 2 Participants Last post by  Krzyżak
Witam!

Mam do Was nastepujace pytanie: Czy droga ewakuacyjna jest korytarz w budynku wielorodzinnym, ktory jest "slepy". Mozna nim dojsc tylko do klatki schodowej, a od klatki schodowej jest nim dojscie do kilku mieszkan, a na koncu jest sciana.
1 - 4 of 4 Posts
michal_w said:
Witam!

Mam do Was nastepujace pytanie: Czy droga ewakuacyjna jest korytarz w budynku wielorodzinnym, ktory jest "slepy". Mozna nim dojsc tylko do klatki schodowej, a od klatki schodowej jest nim dojscie do kilku mieszkan, a na koncu jest sciana.
Tak to jest droga ewakuacyjna,ale na kierunku:

"kilka mieszkań"-klatka schodowa-korytarz

czyli powinna być tam informacja o ewakuacji (biegnący ludzik).
Dzieki.
Nie tyle chodzilo mi o to czy droga musi byc oznakowana, co o to czy moje drzwi otwieraja sie na droge ewakuacyjna. No i niestety po Twojej odpowiedzi musialem skuc troche tynku, tak zeby drzwi otwieraly sie szerzej i na przejscie zostalo 1,20 m.
michal_w said:
... No i niestety po Twojej odpowiedzi musialem skuc troche tynku, tak zeby drzwi otwieraly sie szerzej i na przejscie zostalo 1,20 m.

:eek2 Polak potrafi :D
1 - 4 of 4 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top