SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 31 Posts

·
Registered
Joined
·
9 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
Sem pridávajte novinky z týchto miest.

Nová Dubnica

Polohopis

Nová Dubnica sa s rozlohou 1127 ha nachádza v nadmorskej výške 242 m n.m. Tvoria ju dva celky. Časť Nová Dubnica je moderným sídlom mestského charakteru. Vidiecku časť tvoria bývalé obce Veľký a Malý Kolačín, kde žijú obyvatelia v individuálnej bytovej výstavbe.

Na základe územnosprávneho členenia je Nová Dubnica súčasťou Ilavského okresu Trenčianskeho kraja. V rámci okresu má okrajovú polohu. Na severe a severozápade susedí s mestom Dubnica nad Váhom, ktoré je tiež súčasťou okresu Ilava. Ďalej susedí len s obcami Trenčianskeho kraja, a to s obcami Trenčianska Teplá na severe, Trenčianske Teplice na juhu a Omšenie na juhovýchode.

Územie mesta sa nachádza v údolí rieky Váh, v južnej časti Ilavskej kotliny. Nová Dubnica sa môže pochváliť skutočnou raritou - na skalnatej pôde nad mestom rastie v letných mesiacoch poniklec slovenský, pričom ide o najjužnejší výskyt tohto vysokohorského kvetu na Slovensku.

Podľa geomorfologického členenia patrí celé Slovensko do Alpsko-himalájskej sústavy. Nová Dubnica patrí do podsústavy Karpaty, provincie Západné Karpaty, jej územie zasahuje do dvoch subprovincií: Vnútorné Západné Karpaty a Vonkajšie Západné Karpaty. V rámci subprovincie Vnútorné Západné Karpaty patrí do Fatransko-tatranskej oblasti, celku Strážovské vrchy a podcelku Trenčianska vrchovina. V rámci subprovincie Vonkajšie Západné Karpaty patrí do oblasti Slovensko-moravské Karpaty, celku Považské podolie a podcelku Ilavská kotlina.


Mesto Nová Dubnica má aj mestskú časť Kolačín, ktorá sa skladá z Veľkého a Malého Kolačína.

Aktuálne Mesto Nová Dubnica vykazovala k 31. 8. 2010 11.526 obyvateľov.

História:

Mesto malo byť pôvodne len sídliskom pre robotníkov pracujúcich v Závodoch ťažkého strojárstva v Dubnici nad Váhom. Bolo umiestnené päť kilometrov od zbrojovky pre prípad bombardovania. Samotný projekt navrhol architekt Jiří Kroha v duchu socialistického realizmu, ten sa ale podarilo zrealizovať len približne z jednej tretiny. Nové časti nenadväzujú svojím riešením na Krohov projekt. Ide už len o typickú panelákovú výstavbu. Do mesta sa vstupuje zboku, pretože podľa návrhu mal byť vstup riešený novou hlavnou cestou od Dubnice nad Váhom ústiacou na Mierové námestie, ktorá ale nebola postavená. Služby sú sústredené na námestí, ktoré je po všetkých stranách obkolesené podlubím. Môžeme povedať, že centrum mesta je rozdelené na päť samostatných celkov: Mierové námestie, Sad ktp. Nálepku, Sady Cyrila a Metoda, Komenského sady, Pribinove sady. Tieto sady sú uzavreté dvory pripomínajúce menšie parky vďaka množstvu zelene. So samotnou stavbou mesta sa začalo v roku 1951. Samostatnou obcou sa sídlisko patriace pod samosprávu Dubnice nad Váhom stalo 1. januára 1957, kedy dostalo názov Nová Dubnica. 8. júna 1960 jej bol priznaný štatút mesta.

Dubnica nad VáhomMapa: http://www.goldenslovakia.eu/wp-content/uploads/2008/09/mapadubnica.gif

Poloha:
Dubnica nad Váhom leží v Ilavskej kotline na strednom Považí pri rieke Váh. Severozápadne sa tiahnu Biele Karpaty, na juhovýchode sú to Strážovské vrchy. V blízkosti mesta Dubnica nad Váhom sú mestá Trenčín, Nová Dubnica, Ilava, Trenčianske Teplice a Nemšová.

História:
Dubnica nad Váhom sa prvýkrát spomína ako „terra Dubnicze“ v roku 1193, v listine, ktorou ju Belo III., už ako osídlenú osadu, daroval za zásluhy a vernú službu vojakovi Trenčianskeho hradu Vratslavovi. Po získaní donácie ho kráľ dedične vyňal z podriadenosti Trenčianskeho hradu a povýšil medzi svojich služobníkov, t.j. do šľachtického stavu.

Štatút mesta bol obci priznaný 8. júna 1960.

Obyvateľstvo:
Podľa počtu obyvateľov je Dubnica nad Váhom momentálne 27. najväčším mestom na Slovensku a po Trenčíne, Prievidzi a Považskej Bystrici 4. najväčším mestom v Trenčianskom kraji.

Stavby:

Pamiatky:

* Barokový kostol sv. Jakuba - najstarši doklad, kde sa spomína tento kostol je z roku 1276. Kostol je gotický, barokovo upravený v roku 1754. Je obkolesený murovanou ohradou a barokovou branou.
Foto:http://dubnica.sk/library/images/pamiatky/kostol/kostol_5.jpg

* Ranobarokový kaštieľ - je z roku 1670; postavený v štýle ranného baroka s renesančnými zakladmi. Vstupná brána sa pýši barokovou bránou a štvorhranou vežou. V západnom krídle je kaplnka Nanebovzatie Panny Márie z roku 1730.
Foto: http://dubnica.sk/library/images/pamiatky/kastiel/kastiel_2.jpg

* Renesančný kaštieľ - pochádza z 1. polovice 17. storočia a bol upravený v 18. storočí.
Foto: http://dubnica.sk/library/images/pamiatky/kastiel2/astoria_8.jpg

* Stĺp hanby
Foto: http://dubnica.sk/library/images/pamiatky/stlp_hanby/stlp_hanby.jpg

* Rokokové súsúšie sv. Jána Nepomuckého - pochádza z roku 1773, stojí na troch podstavcoch, v strede je socha sv. J. Nepomuckého a po bokoch sú sochy dvoch anjelov.
Foto: http://dubnica.sk/library/images/pamiatky/susosie/susosie7.jpg

* Sady J. B. Magina - mestský park
Foto:http://dubnica.sk/library/images/pamiatky/park/park_9.jpg

* Grotta
Je jedinečným architektonickým skvostom, ktorý sa nachádza na území Parku J. B. Magina pri Dubnickom kaštieli. Babylon, ako grottu ľudovo nazývajú, je vybudovaný z tufového a lomového kameňa a má pripomínať tajuplnú ruinu. Pozostáva z umelej jaskyne – grotty a drevenej vyhliadkovej veže s neogotickmi vytrážovými oknami.
Foto: http://www.slovakia.travel/data/Resources/Upload/Images_watermark/Podujatia/grotta_dubnica_jpg.jpg

Infraštruktúra:
Dubnica nad Váhom leží na strednom Považí. Už v minulosti svojou zemepisnou polohou bola predurčená k tomu, aby jej územie križovali dôležité dopravné ťahy, čo malo nemalý význam pre rozvoj mesta.

* cesta I. triedy medzi Bratislavou a Žilinou
* diaľnica D1
* elektrifikovaná dvojkoľajná železničná trať na trase Bratislava – Žilina[/QUOTE]
 

·
Registered
Joined
·
9 Posts
Discussion Starter · #2 ·
Tak hádam zas také hrozné to nie je - veď trebárs Trenčín (aj keď prirodzene, je to aj o čosi väčšie a významnejšie mesto :)) tu mal diskusiu cez 20 strán, ak si dobre pamätám, a aj menšie mestá tu majú vlastné thready - tak hádam sa dakto nájde...

A uznávam, že ten prvý post nie je nič moc, tak sem aspoň dačo hodím:

http://trencin.sme.sk/c/5634516/namestie-v-novej-dubnici-opravia-za-vyse-milion-eur.html


 

·
Registered
Joined
·
9 Posts
Stavba „Rekonštrukcia Námestia Matice slovenskej“ predstavuje rekonštrukciu a revitalizáciu námestia a rieši hlavne spoločensko – peší a dopravno – nástupný priestor, t.j. verejné priestranstvá, doplnené prvkami zelene, drobnej architektúry, chodníkmi, komunikáciami a cyklistickými trasami.
Na stavbu je vydané stavebné povolenie, vybraný zhotoviteľ stavby a sú zabezpečené zdroje financovania . Podmienkou realizácie verejnej časti námestia je dokončenie podzemných častí (garáži – cca 400 parkovacích miest) a preloženie inžinierskych sietí, ktoré zabezpečujú ako stavebníci spol. Arkádia Dca a JMD Trade. Predpokladaný termín dokončenia verejnej časti námestia, ktorého výstavba bude financovaná prevažne z prostriedkov Európskej únie, je koniec roku 2011.

Stavba „Polyfunkčný komplex Orion“ predstavuje výstavbu dvoch hlavných objektov – administratívnej budovy a obytného polyfunkčného domu vrátane podzemných garáži. Administratívna budova má 11 nadzemných podlaží, z funkčného hľadiska obsahuje občiansku vybavenosť na 1. – 4. podlaží (snack bar, banka, kaviareň s vyhliadkovou terasou a prenajímateľné plochy pre služby), administratívne priestory na 5. – 10. podlaží a na 11. podlaží vyhliadkovú terasu a priestory technického vybavenia objektu. Obytný polyfunkčný dom má 8 nadzemných podlaží s odstupňovanou hmotou, z hľadiska funkčného riešenia obsahuje priestory pre obchod a služby na 1. podlaží a byty na 2. – 8. podlaží.
Na stavbu je vydané stavebné povolenie s termínom dokončenia stavby do 24 mesiacov od právoplatnosti stavebného povolenia.

Stavba „Obchodno zábavné centrum Arkádia“, okrem podzemných garáži nachádzajúcich sa v suteréne, obsahuje obchodné priestory vrátane supermarketu, služby, rýchle stravovanie, reštaurácie a kaviarne na 1. – 4. nadzemnom podlaží.
Na stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby, spracovaná projektová dokumentácia a v súčasnej dobe prebieha stavebné konanie. Predpokladaný termín výstavby – 24 mesiacov od právoplatnosti stavebného povolenia.

A zopar vizualizacii noveho namestia v Dubnici nad Vahom:

 

·
Registered
Joined
·
13 Posts
Dubnica nad VáhomMapa: http://www.goldenslovakia.eu/wp-content/uploads/2008/09/mapadubnica.gif

Poloha:
Dubnica nad Váhom leží v Ilavskej kotline na strednom Považí pri rieke Váh. Severozápadne sa tiahnu Biele Karpaty, na juhovýchode sú to Strážovské vrchy. V blízkosti mesta Dubnica nad Váhom sú mestá Trenčín, Nová Dubnica, Ilava, Trenčianske Teplice a Nemšová.

História:
Dubnica nad Váhom sa prvýkrát spomína ako „terra Dubnicze“ v roku 1193, v listine, ktorou ju Belo III., už ako osídlenú osadu, daroval za zásluhy a vernú službu vojakovi Trenčianskeho hradu Vratslavovi. Po získaní donácie ho kráľ dedične vyňal z podriadenosti Trenčianskeho hradu a povýšil medzi svojich služobníkov, t.j. do šľachtického stavu.

Štatút mesta bol obci priznaný 8. júna 1960.

Obyvateľstvo:
Podľa počtu obyvateľov je Dubnica nad Váhom momentálne 27. najväčším mestom na Slovensku a po Trenčíne, Prievidzi a Považskej Bystrici 4. najväčším mestom v Trenčianskom kraji.

Stavby:

Pamiatky:

* Barokový kostol sv. Jakuba - najstarši doklad, kde sa spomína tento kostol je z roku 1276. Kostol je gotický, barokovo upravený v roku 1754. Je obkolesený murovanou ohradou a barokovou branou.
Foto:http://dubnica.sk/library/images/pamiatky/kostol/kostol_5.jpg

* Ranobarokový kaštieľ - je z roku 1670; postavený v štýle ranného baroka s renesančnými zakladmi. Vstupná brána sa pýši barokovou bránou a štvorhranou vežou. V západnom krídle je kaplnka Nanebovzatie Panny Márie z roku 1730.
Foto: http://dubnica.sk/library/images/pamiatky/kastiel/kastiel_2.jpg

* Renesančný kaštieľ - pochádza z 1. polovice 17. storočia a bol upravený v 18. storočí.
Foto: http://dubnica.sk/library/images/pamiatky/kastiel2/astoria_8.jpg

* Stĺp hanby
Foto: http://dubnica.sk/library/images/pamiatky/stlp_hanby/stlp_hanby.jpg

* Rokokové súsúšie sv. Jána Nepomuckého - pochádza z roku 1773, stojí na troch podstavcoch, v strede je socha sv. J. Nepomuckého a po bokoch sú sochy dvoch anjelov.
Foto: http://dubnica.sk/library/images/pamiatky/susosie/susosie7.jpg

* Sady J. B. Magina - mestský park
Foto:http://dubnica.sk/library/images/pamiatky/park/park_9.jpg

* Grotta
Je jedinečným architektonickým skvostom, ktorý sa nachádza na území Parku J. B. Magina pri Dubnickom kaštieli. Babylon, ako grottu ľudovo nazývajú, je vybudovaný z tufového a lomového kameňa a má pripomínať tajuplnú ruinu. Pozostáva z umelej jaskyne – grotty a drevenej vyhliadkovej veže s neogotickmi vytrážovými oknami.
Foto: http://www.slovakia.travel/data/Resources/Upload/Images_watermark/Podujatia/grotta_dubnica_jpg.jpg

Infraštruktúra:
Dubnica nad Váhom leží na strednom Považí. Už v minulosti svojou zemepisnou polohou bola predurčená k tomu, aby jej územie križovali dôležité dopravné ťahy, čo malo nemalý význam pre rozvoj mesta.

* cesta I. triedy medzi Bratislavou a Žilinou
* diaľnica D1
* elektrifikovaná dvojkoľajná železničná trať na trase Bratislava – Žilina
 

·
Registered
Joined
·
13 Posts
Modernizácia železničného koridoru - výstavba mimoúrovňových krížení
1. - Prejazd pri zimnom štadióne - úrovňové kríženie bude nahradené nadjazdom

Pôvodná situácia


Situácia z leta 2010
2. - Prejazd pri Šanghaji - úrovňové kríženie bude nahradené podchodom pre peších a cyklistov, kedy sa začne s prestavbou netuším, asi až keď dokončia ten prvý...3. - Prejazd pri nápravno-výchovnom ústave - výstavbou nadjazdu sa nahradí existujúce nechránené priecestie a zároveň sa má stať súčasťou budúceho severného obchvatu Dubnice, v ktorom sa ráta s výstavbou komunikácie popri Vážskom kanáli - preložka cesty I/61, ale zatiaľ ešte asi ďaleká budúcnosť


(foto nič moc, ale nič lepšie som nenašiel)
pohľad od priecestia, v pozadí Dubnická basa, pri výstavbe bude potreba naviesť množstvo materiálu aby sa dostali na úroveň hlavnej cesty, alebo postaviť cca 400-500m dlhý most
 

·
Registered
Joined
·
9 Posts
Discussion Starter · #7 ·
1 - 20 of 31 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top