Skyscraper City Forum banner
1 - 20 of 121 Posts

·
Registered
Joined
·
12,088 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
Inbreidingsontwikkeling tussen Arenagebied en Amstelkwartier op grondgebied van gemeente Ouder-Amstel.

De komende decennia is er groeiende behoefte aan woonruimte in en rond Amsterdam, voor mensen die hier komen studeren of werken. De gemeente Ouder-Amstel kan als onderdeel van de regio Amsterdam een deel van die behoefte opvangen. In Ouder-Amstel is er één gebied waar nieuwe woningen gebouwd kunnen worden, zonder dat dat ten koste gaat van groene buitengebieden zoals de Amstelscheg. Dit gebied ligt ten noorden van stadion de Amsterdam Arena en tussen de rijksweg A2 en de spoorlijn Amsterdam-Utrecht.

De Nieuwe Kern is het plan voor dit gebied voor een woonwijk circa 4.500 woningen. De ligging van het gebied heeft als voordeel dat nieuwe bewoners gebruik kunnen maken van al aanwezige voorzieningen en infrastructuur. De winkelgebieden Amsterdamse Poort en de ArenAPoort liggen op korte afstand, evenals twee metrohaltes, twee treinstations en de snelweg A2.

Deze voordelen gelden niet alleen voor wonen. De Nieuwe Kern kan zich ontwikkelen als een multifunctioneel stedelijk gebied met ook ruimte voor bedrijven, kantoren, sport, horeca en recreatie. Want de Nieuwe Kern heeft door de ligging aan de zuidkant van de Amsterdam, vlakbij de Zuidas, de ArenAPoort en Schiphol, een steeds grotere wervingskracht op allerlei functies.
4 Scenario's voor De Nieuwe Kern deel 2(2010)
4 Scenario's voor De Nieuwe Kern deel 2(2010) vandaag:
West 8 maakt masterplan De Nieuwe Kern bij Amsterdam
26 juni, 3:39

West 8 heeft recent de opdracht gewonnen voor het maken van een stedenbouwkundig masterplan voor De Nieuwe Kern. De locatie, die op grondgebied van de gemeente Ouder-Amstel ligt, moet de komende jaren transformeren naar een divers stedelijk gebied voor wonen, werken en recreëren.

Ambitie
Het ambitieniveau voor De Nieuwe Kern ligt hoog, meldt West 8. De opgave is om een samenhangend en kwalitatief hoogwaardig woon-werkgebied te realiseren, waarin groen en ruimte voor sport en beweging goed zijn opgenomen.
De inpassing van het gewenste woonmilieu en de aantakking op de omliggende stedelijke en landschappelijke structuren vormen kernpunten bij het opstellen van het stedenbouwkundig plan.
...
Bovengenoemde elementen bepalen tegelijk de complexiteit van de opgave, aldus West 8. Het architectenbureau zegt de opdracht te hebben gekregen door die vanuit een landschappelijke invalshoek te benaderen. De nabijheid van de meanderende Amstel en de historische polders worden daarin nadrukkelijk als kwaliteit gezien die richting geeft voor het ontwerp van de nieuwe wijk.
Vaststelling van het stedenbouwkundig plan is gepland in het eerste kwartaal van 2019. In de jaren daarna volgt realisatie in deelgebieden.
Het zag er al aardig bedacht uit, maar blijkbaar gaat West 8 dus een eigen plan maken." type="application/x-shockwave-flash"> vandaag:
West 8 maakt masterplan De Nieuwe Kern bij Amsterdam
26 juni, 3:39

West 8 heeft recent de opdracht gewonnen voor het maken van een stedenbouwkundig masterplan voor De Nieuwe Kern. De locatie, die op grondgebied van de gemeente Ouder-Amstel ligt, moet de komende jaren transformeren naar een divers stedelijk gebied voor wonen, werken en recreëren.

Ambitie
Het ambitieniveau voor De Nieuwe Kern ligt hoog, meldt West 8. De opgave is om een samenhangend en kwalitatief hoogwaardig woon-werkgebied te realiseren, waarin groen en ruimte voor sport en beweging goed zijn opgenomen.
De inpassing van het gewenste woonmilieu en de aantakking op de omliggende stedelijke en landschappelijke structuren vormen kernpunten bij het opstellen van het stedenbouwkundig plan.
...
Bovengenoemde elementen bepalen tegelijk de complexiteit van de opgave, aldus West 8. Het architectenbureau zegt de opdracht te hebben gekregen door die vanuit een landschappelijke invalshoek te benaderen. De nabijheid van de meanderende Amstel en de historische polders worden daarin nadrukkelijk als kwaliteit gezien die richting geeft voor het ontwerp van de nieuwe wijk.
Vaststelling van het stedenbouwkundig plan is gepland in het eerste kwartaal van 2019. In de jaren daarna volgt realisatie in deelgebieden.
Het zag er al aardig bedacht uit, maar blijkbaar gaat West 8 dus een eigen plan maken." />
" type="application/x-shockwave-flash">4 Scenario's voor De Nieuwe Kern deel 2(2010) vandaag:
West 8 maakt masterplan De Nieuwe Kern bij Amsterdam
26 juni, 3:39

West 8 heeft recent de opdracht gewonnen voor het maken van een stedenbouwkundig masterplan voor De Nieuwe Kern. De locatie, die op grondgebied van de gemeente Ouder-Amstel ligt, moet de komende jaren transformeren naar een divers stedelijk gebied voor wonen, werken en recreëren.

Ambitie
Het ambitieniveau voor De Nieuwe Kern ligt hoog, meldt West 8. De opgave is om een samenhangend en kwalitatief hoogwaardig woon-werkgebied te realiseren, waarin groen en ruimte voor sport en beweging goed zijn opgenomen.
De inpassing van het gewenste woonmilieu en de aantakking op de omliggende stedelijke en landschappelijke structuren vormen kernpunten bij het opstellen van het stedenbouwkundig plan.
...
Bovengenoemde elementen bepalen tegelijk de complexiteit van de opgave, aldus West 8. Het architectenbureau zegt de opdracht te hebben gekregen door die vanuit een landschappelijke invalshoek te benaderen. De nabijheid van de meanderende Amstel en de historische polders worden daarin nadrukkelijk als kwaliteit gezien die richting geeft voor het ontwerp van de nieuwe wijk.
Vaststelling van het stedenbouwkundig plan is gepland in het eerste kwartaal van 2019. In de jaren daarna volgt realisatie in deelgebieden.
Het zag er al aardig bedacht uit, maar blijkbaar gaat West 8 dus een eigen plan maken." type="application/x-shockwave-flash"> vandaag:
West 8 maakt masterplan De Nieuwe Kern bij Amsterdam
26 juni, 3:39

West 8 heeft recent de opdracht gewonnen voor het maken van een stedenbouwkundig masterplan voor De Nieuwe Kern. De locatie, die op grondgebied van de gemeente Ouder-Amstel ligt, moet de komende jaren transformeren naar een divers stedelijk gebied voor wonen, werken en recreëren.

Ambitie
Het ambitieniveau voor De Nieuwe Kern ligt hoog, meldt West 8. De opgave is om een samenhangend en kwalitatief hoogwaardig woon-werkgebied te realiseren, waarin groen en ruimte voor sport en beweging goed zijn opgenomen.
De inpassing van het gewenste woonmilieu en de aantakking op de omliggende stedelijke en landschappelijke structuren vormen kernpunten bij het opstellen van het stedenbouwkundig plan.
...
Bovengenoemde elementen bepalen tegelijk de complexiteit van de opgave, aldus West 8. Het architectenbureau zegt de opdracht te hebben gekregen door die vanuit een landschappelijke invalshoek te benaderen. De nabijheid van de meanderende Amstel en de historische polders worden daarin nadrukkelijk als kwaliteit gezien die richting geeft voor het ontwerp van de nieuwe wijk.
Vaststelling van het stedenbouwkundig plan is gepland in het eerste kwartaal van 2019. In de jaren daarna volgt realisatie in deelgebieden.
Het zag er al aardig bedacht uit, maar blijkbaar gaat West 8 dus een eigen plan maken." />
" />
 

·
Registered
Joined
·
4,383 Posts
Als er een leuke stedelijke buurt gebouwd gaat worden dan hoeven die spoorlijnen niet een heel groot probleem te zijn. Dit buurtje is bijvoorbeeld behoorlijk geliefd. Met gesloten bouwblokken heb je al snel niet meer door dat er een spoorlijn vlakbij ligt.

Ik ben blij dat West8 er een ontwerp voor gaat maken. Het schetsje uit de eerste post ziet er uit als misplaatste vinex met zn wooneilandjes, overdaad aan grachtjes van niets naar nergens, ontbrekende samenhang, functiescheiding, ontbrekende stadstraten en overgedimensioneerde doorgangswegen voor autos. Dat past niet op zo een locatie.

Ik hoop dat de dichtheid nog wat omhoog gaat, er minder functiescheiding is en de buurt meer op het station gericht wordt. Dit zou een echt stationswijkje kunnen zijn met winkels rondom het station, wat torentjes op de hoeken van bouwblokken en liefst één mooi water met wat horeca in plaats van louter losse middelmatige singeltjes. Een Sluisbuurtje bijvoorbeeld, maar dan wél goed bereikbaar met een station in het midden.
 

·
Your advertisement here?
Joined
·
6,868 Posts
Ik hoop dat de dichtheid nog wat omhoog gaat, er minder functiescheiding is en de buurt meer op het station gericht wordt. Dit zou een echt stationswijkje kunnen zijn met winkels rondom het station, wat torentjes op de hoeken van bouwblokken en liefst één mooi water met wat horeca in plaats van louter losse middelmatige singeltjes. Een Sluisbuurtje bijvoorbeeld, maar dan wél goed bereikbaar met een station in het midden.
Dan moeten we eerst een dealtje sluiten met schiphol, het gebied ligt onder een aanvliegroute...
 

·
Registered
Joined
·
11,393 Posts
het laatste uiteraard. niet alleen omwille van de cynische houding van het schipholbestuur maar ook omdat de kans op ongelukken direct onder aanvliegroutes niet heel veel groter is dan in de min of meer directe nabijheid daarvan.
 

·
The only way is up
Joined
·
88,202 Posts
Omdat er wel wordt nagedacht over het uikopen van mensen die vlakbij Schiphol wonene (Aalsmeer) kan ik me wel voorstellen dat Schiphol er niet op zit te wachten dat er elders meer mensen gaan wonen op plekken waar ze last kunnen krijgen.
Hoe liggen de geluids contouren hier?
 

·
Registered
Joined
·
190 Posts
Diemen, Duivendrecht en ook Amstelveen moeten bij Amsterdam worden getrokken. Die zijn overduidelijk vergroeid met Amsterdam. Je moet mondiaal gaan kijken en concurreren met andere wereldsteden. Dan moeten we eerst in omvang wat groeien. Dergelijke (mini) gemeentes blijven alleen bestaan omdat hun bestuurders anders geen baan meer hebben. Politiek Den Haag zou hier wat aan moeten doen, maar die zijn (van oudsher) als de dood dat Amsterdam nog machtiger wordt. Daar ligt het ware probleem.
 

·
Registered
Joined
·
4,135 Posts
Ik denk dat die verrechtsing wel mee zal vallen. Het telt maar voor 10% door en zoveel rechtser is Amstelveen ook niet meer. Ik heb het nu even niet meer gecheckt maar ook in Amstelveen domineren D’66 en GL, naast de VVD, die innAmsterdam ook niet bepaald klein is.
 

·
Registered
Joined
·
11,393 Posts
Diemen, Duivendrecht en ook Amstelveen moeten bij Amsterdam worden getrokken. Die zijn overduidelijk vergroeid met Amsterdam. Je moet mondiaal gaan kijken en concurreren met andere wereldsteden. Dan moeten we eerst in omvang wat groeien. Dergelijke (mini) gemeentes blijven alleen bestaan omdat hun bestuurders anders geen baan meer hebben. Politiek Den Haag zou hier wat aan moeten doen, maar die zijn (van oudsher) als de dood dat Amsterdam nog machtiger wordt. Daar ligt het ware probleem.
het standpunt dat amsterdam beter internationaal kan concurreren als duivenrecht en amstelveen binnen de gemeentegrenzen liggen is onhoudbaar. ook het baantjesargument is op niets anders gebaseerd dan op jouw gevoelige onderbuik en daarmee grote flauwekul. ook is politiek den haag hier geen blokkerende factoren. sentimenten spelen wel een grote rol. en het is nu eenmaal zo dat als gemeenten voldoende bestuurlijke slagkracht hebben om op eigen benen te staan, er simpelweg geen reden is om tot gemeentelijke reorganisatie over te gaan.

de meeste voorstanders hier is het alleen om de administratieve groei van amsterdam te doen, een sexy idee dat amsterdam zo boven het miljoen komt.
 

·
Registered
Joined
·
1,441 Posts
Duivendrecht: De Nieuwe Kern

Toch zijn er ook valide argumenten voor fusie. In eerste instantie met Diemen en Duivendrecht. De gemeenten Diemen en Ouder-Amstel hebben het ruimtelijke beleid van een voorstad aan de rand van een agglomeratie, terwijl ze tegen het hart aan liggen. Het is doodzonde dat er tussen alle hoge dichtheid van de gemeente Amsterdam (in de Stad en in de Bijlmer) een stuk ligt met de dichtheid van een dorp. Ook de nieuwe plannen getuigen niet echt van een stedelijk beleid (met Holland Park als positieve uitzondering). De Nieuwe Kern (4.500 woningen op 189 ha) wordt met minder dichtheid gebouwd dan Amstel 3 ‘verdicht’ wordt (10.000 extra woningen op 250 ha).

Als Diemen en Ouder-Amstel het ruimtelijke beleid zouden voeren dat bij hun ligging past zou er geen probleem zijn, maar zo lang ze alle schaarse ruimte volplempen met rijtjeshuizen en nergens meedoen met het verdichten zou in mijn ogen serieus naar annexatie moeten worden gekeken.
 
1 - 20 of 121 Posts
Top