SkyscraperCity Forum banner
1 - 10 of 10 Posts

· Banned
Joined
·
263 Posts
durres will spend 30 million dollars in the next year into fixing up some stuff around the city...some parks...some schools...

also there is a project about the areas in Currila-Kallm-Porto Romano
there is a plan that these beautiful places will be linked with the main road

there will also be a construction of the road Spitallë-Shën Vlash whose project was approved since this year

there is also a project in the street Ura e Dajlanit so well see what happens....
 

· Banned
Joined
·
263 Posts
In durres the company Architectura Pescara will fix the downtown area of the city. this is the company that won the project
 

· Banned
Joined
·
187 Posts
Durrës Municipality will spend 3, 8 billion in 2006


The Municipal Council of Durrës has approved with the majority of votes the medium-term draft budget for 2006-2008 and the draft budget for 2006 along with its utilization. The municipality’s income reaches the sum of 3 billion and 79 million lek of which 1 billion and 991 million lek are national income and 1 billion and 88 million lek are its own income. Expenditures for 2006 reach about 3 billion and 79 million lek, equal to the general income of the municipality. Major Lefter Koka says that the main priorities in the community’s viewpoint and the main strategies of the Durrës Municipality are: the development of planning capacities and of policy and program management capacities for the chief sectors of infrastructure; growth of expenditures for the priority sectors of road infrastructure; education and quality of services; growth of social protection services; continuation of the high investments in public infrastructure and its maintenance. Road infrastructure, education, widening of green areas, lowering fiscal evasion etc are some of the highlighted priorities. In the field of urbanization the city center project, the integration of informal areas and the acquisition of materials (through the GIS program) etc are the main focus of the municipality. In 2006 tax revenues are expected to raise by 8,6 percent compared to the 2005 plan. General tax revenues are expected to reach the sum of 880 million lek. Hence, real estate tax revenues for 2006 are expected to reach 83 million lek, revenues from residence constructions of the first category before and after 1993 are expected to be 23 million lek and of the second category about 52 million lek. Hotel taxes for 2006 are estimated to reach 1,2 million lek.
 

· Banned
Joined
·
41 Posts
Here is another investment

Gati një milion dollarë për rikonstruksionin e maternitetit të Durrësit
(1 milion dolars for the reconstruction of a maternity-hospital in Durres)Rreth një milion dollarë do të përdoren për rikonstruksionin e maternitetit të qytetit të Durrësit. Sipas drejtorit të maternitetit të Durrësit, Kristo Huta, me fondin prej 1 milion dollarësh të akorduar nga qeveria shqiptare do të bëhet i mundur përmirësimi i strukturës së brendshme të maternitetit, në një kohë që janë siguruar fondet edhe për kullat shtesë në spitalin e ri, me një fond prej 6 milionë dollarësh. Po sipas Hutës, investimet në maternitetin e ri të qytetit të Durrësit do ta kthejnë këtë maternitet në parametra bashkëkohore, nga më të mirët në shkallë vendi. Siç dihet, spitali i ri i Durrësit gëzon titullin e klinikës universitare për kirurgjinë, dhe në të ardhmen mendohet të kalojë në një spital universitar. Ndër investimet e realizuara në sistemin spitalor të Rrethit të Durrësit evidentohen ndërtimi i spitalit të Shijakut, me një fond prej 22 milionë lekësh, rikonstruksioni i spitalit ortopedik, me një fond prej 8 milionë lekësh etj.
 
1 - 10 of 10 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top