SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 548 Posts

·
Registered
Joined
·
2,605 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie przygotował dokumentację modernizacji 23-kilometrowego odcinka od Szczecina do Krzywnicy.
Jeszcze w tym roku ma zostać ogłoszony przetarg na wykonanie prac. - Wszyscy wiemy, że ona jest zbudowana z płyt betonowych i raczej nie będzie możliwości, by prowadzić prace etapami, na połowie jezdni. Planujemy zamknąć drogę, pokruszyć płyty i wykorzystać je jako podbudowę. Trzeba też pamiętać, że jak zamkniemy drogę w całości, to szybciej skończymy - mówił w magazynie "Czas Reakcji" Radia Szczecin Marek Żuber, dyrektor Zarządu Dróg.

Wartość prac szacowana jest na ok. 50 mln złotych. Przewidywany koniec robót - do końca 2017 roku.http://radioszczecin.pl/1,336269,chociwelka-doczeka-sie-remontu&s=2&si=2&sp=2
 

·
Registered
Joined
·
2,961 Posts
Wybrałem się na małą wycieczkę w okolice skrzyżowania DW142 z DW141 czyli rejon niedoszłego węzła Stargard-Friedrichswalde. Pod koniec 2012 roku wyremontowano wiadukt nad Berlinką.

A tak to wygląda na dziś:
1. Widok na najzd z DW 141 w kierunku Sowna.


2. Zbliżamy się do wiaduktu, po prawej ślady łącznic.


3. Skręcam w prawo, w teren niedoszłych łącznic, widok na niedokończone/rozebrane łącznice po stronie północnej.


4. Obrót w lewo, widok z łącznic na wiadukt.


5. Obecny stan wiaduktu.


6. Miejscowi już "zaopiekowali" się częściami z balustrad.


7. Jak wyżej.


8. Widok w kierunku Królewca, północna nitka nadal "czeka" na beton.


9. Widok w kierunku Szczecina, tutaj natura coraz mocniej wgryza się w pas autostrady.


10. Za wiaduktem, droga w kierunku Sowna, po prawej w oddali nasyp łącznic.


11. Nasyp łącznic.


12. O jest nawet "przejezdność"


13. Jedziemy w dół.


14. Na dole.


15. I obrót w prawo.


16. Widok w kierunku Królewca.


17. Widok w kierunku Szczecina.


18. Przęsło pod spodem pod istniejącą jezdnią, doskonale widać ślady deskowania i niewielkich napraw.


19. Przęsło pod niedokończoną jezdnią, na uwagę zasługują detale wykończenia przyczółków i podpory, które idealnie komponują się z otoczeniem.


20. Dobudowane schody.Dziękuję za uwagę.
 

·
Mememe...
Joined
·
193 Posts

·
Registered
Joined
·
2,961 Posts
W oczekiwaniu na przebudowę DW142 (szczegóły tutaj i tutaj) zapraszam na pierwszą cześć relacji ze stanu istniejącego.

Podarowałem sobie robienie zdjęć samej drogi, było tu ich mnóstwo i nic się nie zmieniło. Swoją uwagę skupiłem na obiektach:

Obiekt I - Nieużywany wiadukt drogowy - obiekt nr JNI 14270078 w km 5+373,80 przeznaczony do rozbiórki.
Pełna dokumentacja obiektu do pobrania - klik.
Wszystkie zamieszczone poniżej plany, są do pobrania w dużym rozmiarze po kliknięciu w obrazek.
1. Mapa orientacyjna


2. Widok z boku


3. Widok z góry


4. Przekroje


Dodatkowo zamieszczam wyciąg z opisu technicznego:
1.1.
Zakres robót obejmuje rozbiórkę przyczółków, skrzydeł, filara i przęsła. Pozostawia
się nasyp drogi za przyczółkami.
2.1.
Górą po wiadukcie przebiegać miała droga leśna, ponieważ w ciągu autostrady nie powinno być zjazdów i skrzyżowań jednopoziomowych. Obecnie znaczenie drogi zostało obniżone do klasy GP, dla której dopuszcza się skrzyżowania jednopoziomowe i zjazdy.
Droga leśna nie jest użytkowana, poza wiaduktem porośnięta jest drzewami, a wiadukt zamknięty jest dla ruchu kołowego i pieszego.
Drzewa rosną i owszem ale na skarpach (co widać na poniższych zdjęciach), same nasypy i wiadukt są przejezdne. Ruch ogranicza jedynie betonowa barierka.

2.3.1. Fundamenty
Fundamenty betonowe przyczółków i filara posadowione są bezpośrednio na gruncie. Wymiary fundamentów nie są znane.
Nie ma widocznych objawów świadczących o osiadaniu lub złym stanie fundamentów.
2.3.2. Przyczółki i skrzydła
Przyczółki poniżej poziomu terenu oraz skrzydła poniżej zarysu stożków ziemnych wykonane są z betonu, a powyżej ściany betonowe licowane są kamieniem ciosanym. Ciosy kamienne o kształcie prostokątnym wykonane są przeważnie z granitu o różnym zabarwieniu. Licówka oraz jej spoinowanie jest w dobrym stanie.
Przyczółki i skrzydła są w dobrym stanie.
2.3.3. Filar
Filar wykonany jest z betonu niezbrojonego i obłożony licówką kamienną taką, jak na przyczółkach.
Na powierzchni filara nie ma widocznych zarysowań lub innych uszkodzeń. Filar jest w dobrym stanie.
2.3.4. Przęsło
Konstrukcja żelbetowa przęsła jest w dobrym stanie technicznym. Tylko z boków i od spodu płyta ma lokalne ubytki betonu i odkryte jest zbrojenie.
2.3.9. Wnioski
W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji konstrukcji wiaduktu oraz oceny jego stanu i nośności, stwierdza się, że konstrukcja jest w dość dobrym stanie technicznym.
Na skutek braku jakiekolwiek konserwacji przez okres ok. 70 lat, kradzieży jego wyposażenia i degradacji konstrukcji, obiekt ulega destrukcji.
Wiadukt od czasu budowy nie był eksploatowany, również obecnie nie ma takiej potrzeby.
Z ostatnim zdaniem nie mogę się zgodzić, wiadukt jest niewykorzystywany tylko dlatego, że miejscowa ludność zdemontowała z niego nawierzchnię z drobnej kostki granitowej oraz wszelkie metalowe elementy. Najzady na wiadukt zapewne też były wyłożone kostką granitową, tak jak na sąsiednich obiektach.
Droga gruntowa biegnąca wzdłuż nasypu jest mocno wyjeżdżona i przecina istniejącą DW142 w poziomie jezdni stwarzając możliwość kolizji, tym bardziej po remoncie zagrożenie kolizjami będzie większe.

cdn...
 

·
Registered
Joined
·
2,961 Posts
5. Stan istniejący - widok ogólny


6. Najazd na wiadukt od południa


7. Barierka, jakoś niezbyt zniechęca do wjazdu


8. Studnia w przyczółku


9. W środku śmieci po skórowaniu kabli


cdn...
 

·
Registered
Joined
·
2,961 Posts
10. Płyta wiaduktu, nawierzchnia z kostki granitowej zdemontowana, kapy chodnikowe jeszcze się trzymają, barierek brak.


11. Widok w kierunku Szczecina


12. i na Chociwel


13. Znów na Szczecin, pas niezbudowanej jezdni został już oczyszczony z drzew i krzewów. Doskonale widać wykonane pobocze (2,25m) i opaskę wewnętrzną (0,50m)


14. Na Chociwel
 

·
Registered
Joined
·
2,961 Posts
15. Studnia w przyczółku północnym


16. a w środku pełno śmieci jak w poprzedniej


17. Najazd północny, widać skąd się wzięły śmieci w studniach


18. Ściany przyczółka z bliska, widać niewielkie wykwity w spoinach


19. Reper do mierzenia osiadań


cdn...
 

·
Registered
Joined
·
2,961 Posts
20. Zwróćcie uwagę grubość bloków kamiennych i ich stan po ponad 70 latach bez żadnej konserwacji


21. Filar, stan idealny


22. Przęsło, stan idealny, ponownie jakby było rozszalowane wczoraj


23. Pod wiaduktem to nawet mech nie chce rosnąć


24. Szersze ujęcie w kierunku Chociwla


25. i od drugiej strony


cdn...
 

·
Registered
Joined
·
2,961 Posts
Obiekt II - Używany wiadukt drogowy - obiekt nr 14240004 w km 8+500,60 przeznaczony do remontu.
Pełna dokumentacja obiektu do pobrania - klik.
Wszystkie zamieszczone poniżej plany, są do pobrania w dużym rozmiarze po kliknięciu w obrazek.

26. Mapa orientacyjna


27. Widok z góry


28. Widok z boku i przekrojeDodatkowo zamieszczam wyciąg z opisu technicznego:
1.1
Remont obejmuje renowację podpór, przęsła, naprawę kap chodnikowych, wymianę izolacji i nawierzchni na przęśle, remont odwodnienia, ustawienie na wiadukcie barieroporęczy, uzupełnienie i wyprofilowanie stożków ziemnych oraz wykonanie schodów skarpowych.
Brak jest danych nt. aktualnej nośności wiaduktu. Ale ze względu na znaczenie drogi, dla której projektowany był wiadukt oraz dobry obecnie stan konstrukcji nośnej, szacunkowo obiekt przenosi, obciążenia dla klasy C wg PN-85/S-10030, obciążenie taborem o ciężarze 300 kN.
2.3.10. Wnioski
W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji konstrukcji wiaduktu oraz oceny jego stanu technicznego i nośności stwierdza się, że konstrukcja jest w dobrym stanie technicznym.
W wyniku braku jakiekolwiek konserwacji przez okres ok. 70 lat, kradzieży jego wyposażenia oraz degradacji izolacji, obiekt uległ częściowej destrukcji i wymaga przeprowadzenia remontu.
Obiekt kwalifikuje się do remontu w celu dalszej eksploatacji.
Stan techniczny taki sam jak poprzedni obiekt, a jakże odmienny wniosek.
Zakres naprawy poprzedniego obiektu nawet byłby mniejszy, bo nie trzeba demontować nawierzchni i barierek. Cała reszta jest dokładnie taka sama.

29. Po przebudowie skrzyżowanie będzie wyglądać tak


30. Widok ogólny na Chociwel


cdn...
 

·
Registered
Joined
·
2,961 Posts
31. i bliżej


32. Nadal widok na Chociwel


33. Najzad północny, nawierzchnia z kostki kamiennej


34. Właz do studni, wygląda na nieotwierany przez dziesięciolecia, ciekawe czy przyczółek jest nadal zaminowany


35. Nawierzchnia wiaduktu z drobniejszej kostki kamiennej (najprawdopodobniej właśnie tak wyglądał poprzedni wiadukt)
 

·
Registered
Joined
·
2,961 Posts
36. Widok na Szczecin, niedokończona jezdnia oczyszczona, ale nie będzie budowana


37. W drugą stronę, tutaj drwale skończyli pracę


38. Zbliżenie na barierki, widoczne słupki żelbetowe zostaną zastąpione barieroporęczami


39. Na Chociwel


40. Najazd południowy wykonany również z kostki kamiennej


cdn...
 

·
Registered
Joined
·
2,961 Posts
Obiekt III - Most nad rzeką Iną - obiekt nr JNI 14240005 i JNI 14240006
w km 9+308,30 przeznaczony do remontu.
Pełna dokumentacja obiektu do pobrania - klik.
Wszystkie zamieszczone poniżej plany, są do pobrania w dużym rozmiarze po kliknięciu w obrazek.

41. Mapa orientacyjna


42. Widok z góry


43. Przekrój podłużny


44. Przekroje


45. PrzekrojeWyciąg z opisu technicznego:
1.1.
Most ma konstrukcję dwuprzęsłową i zbudowany został pod dwie jezdnie autostrady. Zakres robót budowlanych na moście obejmuje renowację podpór na całym obiekcie. Pod jezdnią czynną przewidziano naprawę kap (gzymsów), wymianę izolacji i nawierzchni, wykonanie odwodnienia, ustawienie na moście barieroporęczy, uzupełnienie i wyprofilowanie stożków ziemnych oraz wykonanie schodów skarpowych.
W paśmie terenu pod drugą jezdnię przewidziano rozbiórkę przęsła zalewowego oraz zabezpieczenie kapami żelbetowymi górnych części podpór na szerokości rozebranego przęsła.
Brak jest archiwalnych danych nt. aktualnej nośności mostu. Ale ze względu na znaczenie drogi, dla której projektowany był most (autostrady) oraz dobry obecnie stan konstrukcji nośnej, zgodnie [4] obiekt przenosi, co najmniej obciążenia dla klasy „C wg PN-85/S-10030, obciążenie taborem o ciężarze 300 kN.
Należy zwrócić tu uwagę, że oba przęsła wschodnie zostały w trakcie wojny wysadzone. Widać to wyraźnie po konstrukcji obiektu, pozostałościach wschodniego przyczółka dla jezdni północnej oraz fakcie, że przyczółek dla jezdni południowej jest bez oblicówki z kamienia.

Oryginalne przęsło posiada unikatową konstrukcję opartą na żelbetowej powłoce. Przęsło wschodnie najprawdopodobniej było odbudowane, krótko po zakończeniu wojny i posiada zwykłą konstrukcję belkową.

2.3. Most
Most pod autostradą „Berlinką” zbudowany został pod dwie jezdnie. Most ma konstrukcję dwuprzęsłową, przęsła żelbetowe oparte są na filarze i dwóch przyczółkach. Rozpiętości teoretyczne przęseł wynoszą – przęsła zachodniego nad zalewem rzeki 24,41 m, przęsła wschodniego nad korytem rzeki 17,95 m.
Ustrój nośny ma schemat statyczny dwóch belek wolnopodpartych. W przekroju poprzecznym składa się z dwóch niezależnych konstrukcji pod
każdą jezdnię (zdylatowanych podłużnie w pasie rozdziału).
Ok. 1940 roku most miał prawdopodobnie 4 identyczne przęsła (po 2 pod każdą jezdnię) oraz dwa przyczółki i filar licowany ciosami kamiennymi. Podczas działań wojennych przyczółek wschodni oraz oba przęsła nad nurtem rzeki zostały zniszczone, pozostały tylko przęsła nad zalewem – wschodnie. Po wojnie odbudowano część mostu tylko pod czynną jezdnią, zmniejszając jego światło, wykonano nowy przyczółek wschodni oraz przęsło nad nurtem rzeki.
2.3.4.1.Przęsła zachodnie (od strony Szczecina)
Oba przęsła zachodnie znajdujące się pod jezdnią południową (czynną) I północną mają niestandardową konstrukcję żelbetową. Przęsła są niezależne pod każdą jezdnię, przedzielone podłużną dylatacją w środku pasa dzielącego. Każde z przęseł składa się z trójdźwigarowych części płytowo-belkowych i dolnych pasm płytowych. W środku rozpiętości dźwigary są zdylatowane(przecięte), a w płycie pomostu wykształcony jest przegub betonowy. W przęśle każda z dwóch części (połowy pomostu) opiera się jednym końcem na podporze oraz oparta jest liniowo-stycznie, za pośrednictwem przegubowych poprzecznic w dwóch przekrojach poprzecznych na zakrzywionych powłokach, żelbetowych pasmach (płytach dolnych), pełniących funkcję cięgien. Na końcach przęsła powłoki łączą się sztywnymi węzłami z górną płytą pomostową i ze skrajnymi poprzecznicami części płytowo-belkowych.
Jest to konstrukcja żelbetowa zbliżona statycznie do systemu Finsterwaldera.
I jeszcze taka ciekawostka:
2.3.13. Nośność konstrukcji mostu
Przęsła zachodnie
Trudność w ocenie nośności przęseł zachodnich (poniemieckich) wynika z nieznajomości technologii wykonania i braku dokumentacji obiektu. Można tylko przypuszczać, że pręty stalowe płyt (powłok) dolnych zostały wstępnie naciągnięte przez oparcie dwóch konstrukcji płytowo-belkowych, a potem dopiero wykonano betonową płytę wokół nich, jako ochronę przed korozją. Świadczyć o tym może między innymi brak rys w betonie płyt dolnych oraz konstrukcja poprzecznic, w których widoczne są fragmenty betonowane później (prawdopodobnie dopiero po naciągnięciu prętów).
Ponieważ konstrukcja przęsła jest nietypowa, istnieje możliwość, że zastosowano w niej specjalny rodzaj stali o nieznanych parametrach. Dokładne określenie wytrzymałości i cech stali jest jednak w chwili obecnej bardzo trudne.
Po więcej szczegółów zapraszam do lektury opisu technicznego (link wyżej).cdn...
 

·
Registered
Joined
·
2,961 Posts
46. Most nad rzeką Iną (kierunki już znacie)


47. Przęsło północne


48. O jest właz do środka


49. Wchodzimy, a tam pod mostem widać wodę, mimo że rzeka jest pod drugim przęsłem, a dookoła suche łąki.


50. Widok na przyczółek zachodni przez dylatację w powłoce.


cdn...
 

·
Registered
Joined
·
2,961 Posts
51. Widok, przez otwór rewizyjny, na filar środkowy


52. Wychodzimy na filar, widok na przęsło wschodnie, odbudowane po wojnie.


53. Widok z filara na dylatację i oba przęsła zachodnie


54. i odbudowany przyczółek wschodni


55. Odbudowane przęsło wschodnie, jak widać jest tu typowy układ belkowy.


cdn...
 

·
Registered
Joined
·
2,961 Posts
61. Powłoka od spodu


62. Pozostałości przyczółka wschodniego (widok z północy)


63. Przęsło zachodnie


64. Na koniec panorama doliny i obiektu


Duże zdjęcie, klik na obrazek (tylko dla panoramy)

cdn...
 

·
Registered
Joined
·
2,961 Posts
Obiekt IV - wiadukt węzłowy, niestety projekt przebudowy nie obejmuje tego obiektu.
Wiadukt ten został w 2012r. wyremontowany i przebiega po nim droga gruntowa.

65. Jak widać jest znacznie szerszy i dłuższy niż poprzednie, spokojnie zmieści się pod nim jezdnia z dwoma pasami ruchu wraz z pasem wyłączna/włączenia.


Obszerną relację z tego wiaduktu robiłem w zeszłym roku - klik

Po przebudowie skrzyżowanie DW142 z DW141 będzie wyglądać tak:

67.

Duża mapa po kliknięciu w obrazek.

68. Aż szkoda patrzeć jak się marnuje taki obiekt, bo mogłoby to wyglądać tak:


Takie rozwiązanie zdecydowanie poprawiłoby bezpieczeństwo i płynność ruchu.

cdn...
 

·
Registered
Joined
·
2,961 Posts
Obiekt V - Nieużywany wiadukt drogowy - obiekt nr JNI 14240008 w km 11+923,50 przeznaczony do rozbiórki.
Pełna dokumentacja obiektu do pobrania - klik.
Wszystkie zamieszczone poniżej plany, są do pobrania w dużym rozmiarze po kliknięciu w obrazek.

69. Mapa orientacyjna


70. Widok z boku


71. Widok z góry


72. Przekroje


Wyciąg z opisu technicznego:
1.1.
Zakres robót obejmuje rozbiórkę przyczółków, skrzydeł, filara oraz przęsła. Pozostawia się nasyp drogi za przyczółkami.
2.3.1. Fundamenty
Nie ma widocznych objawów świadczących o osiadaniu lub złym stanie fundamentów.
2.3.2. Przyczółki i skrzydła
Przyczółki i skrzydła są w bardzo złym stanie technicznym, licówka ceglana odpadła lub jest odspojona i zagraża odpadnięciem.
Uszkodzenia są dość znaczne, co widać na poniższych zdjęciach.

2.3.3. Filar
Filar wykonany jest z betonu niezbrojonego i obłożony licówką z cegły ceramicznej, jak na przyczółkach.
Filar podobnie jak przyczółki jest w złym stanie.
Nie widziałem uszkodzeń filara, ale nie oglądałem go dokładnie.

2.3.4. Przęsło
Konstrukcja żelbetowa przęsła jest w dość dobrym stanie technicznym. Z boków i od spodu płyta ma lokalne ubytki betonu.
cdn...
 

·
Registered
Joined
·
2,961 Posts
73. Widok ogólny


74. Uszkodzenia południowego przyczółka


75. Zaglądamy do środka rysy, głęboko


76. Drugi narożnik, jak widać, oblicówka ma grubość jednej cegły. Za to ciekawa jest konstrukcja samego przyczółka, raz beton, raz cegła.


77. Przyczółek północny, warstwa cegły oblicówki również spękana


cdn...
 

·
Registered
Joined
·
2,961 Posts
78. Reper do mierzenia osiadania obiektu. Zwróćcie uwagę na szczegóły wykończenia, spód przyczółka jest obłożony ciosami kamiennymi.


79. Wykończenie skrzydła, ponownie od spodu bloki kamienne.


80. Wiadukt, widok z północy. Znowu pełno śmieci po skórowaniu kabli.


81. Widok na północny najazd, kiedyś była tutaj kostka kamienna.


82. Widok na wschodnią odnogę północnego najazdu. Za krzakami jest wyjeżdżona droga omijająca wiadukt.


cdn...
 
1 - 20 of 548 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top