SkyscraperCity banner

1 - 20 of 136 Posts

·
hmm...
Joined
·
724 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
Jak już wiadomo czynione są starania o budowę kolejnej ok. 4km nitki obwodnicy (południowo-wschodniej) łączącą ulcę Lwowską z ulicą Słowackiego. Całość prac ma kosztować około 120 mln zł z czego większość ma stanowić dofinansowanie ze środków unijnych. :cheers:

Złożony wniosek o dofinansowanie znalazł się na liście projektów indywidualnych Programu Rozwój Polski Wschodniej jako projekt rezerwowy strona 14 klik Perspektywy są obiecujące. Jeśli wszystko dobrze pójdzie jeszcze w tym roku zostanie rozpisany przetarg na budowę.

A tymczasem pojawiło się obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia inwestycyjnego "Budowa drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 28 z drogą wojewódzką nr 885"

Lokalizacja
 

·
skyscrapers votary
Joined
·
658 Posts
Czy faktycznie są powody do optymizmu, skoro projekt jest na liście rezerwowej? Miasto chyba nie może się już na tyle zadłużyć...
 

·
BAMNED
Joined
·
1,346 Posts
Ta droga jest ważna z punktu widzenia strefy. Może dzięki niej jakieś firmy skuszą się na ukokowaniu biznesu w Przemyślu (chociaż IMO nawet w najbliższej okolicy są lepsze tereny pod inwestycje- okolice A4). W tej chwili bez dojazdu raczej nie ma na to żadnych szans.
Ale jeśli chodzi o natężenie ruchu, nie jestem przekonany czy ta droga jest konieczna. Jeśli ktoś ma zamiar dojechać na południe od Przemyśla (Pikulice/ Hermanowice) i nie ma interesu w samym Przemyślu, może dojechać do Zana nową obwodnicą i dalej przebić się do Bakończyckiej. Choć uważam, że taka relacja jest marginalna.
 

·
hmm...
Joined
·
724 Posts
Discussion Starter · #5 · (Edited)
Jest ZRID :cheers:

...z rygorem natychmiastowej wykonalności

Dla przypomnienia realizacja inwestycji obejmuje:
- budowę dwujezdniowej drogi obwodowej o długości 3980,24m łączącej DK 28 (ul. Lwowska) i DW 885 (ul. Słowackiego)
- rozbudowę odcinka DW 885 (ul. Słowackiego) od włączenia obwodnicy do skrzyżowania z ul. Obozową i Herburtów o długości 567,91m (jezdnia 1x4)
- rozbudowę odcinka DK 28 (ul. Lwowska) o długości 427,30m (jezdnia 2x2)
- budowę połączeń ww. dróg z istniejącym układem komunikacyjnym miasta poprzez skrzyżowania:
* typu rondo: z ul. Lwowską i ul.Słowackiego/Dojazdową
* skanalizowane: z ul. Mogilnickiego, Topolową, Sielecką, Rolniczą
- budowę dróg serwisowych
- budowę obiektów inżynieryjnych: przepust na Kanale Bakończyckim (potok Sielec) i wiadukt nad linią kolejową Przemyśl-Malhowice
- budowę układu odwodnienia drogi wraz z kanalizacją deszczową, przepustami pod koroną drogi i urządzeniami do odprowadzania wód do odbiorników oraz ich oczyszczania
- przebudowę sieci infrastruktury technicznej
- budowę oświetlenia drogowego
- budowę ekranów akustycznych
 

·
Moderator
Joined
·
19,487 Posts
Czy to jest ciąg dalszy obwodnicy z mostem na Sanie, czy może te drogi sie nie łączą?
 

·
hmm...
Joined
·
724 Posts
Discussion Starter · #8 · (Edited)
Pomiędzy obecnie wybudowanym odcinkiem obwodnicy z mostem na Sanie a tym z projektu powyżej jest jeszcze ok. półtorakilometrowy 1x4 odcinek DK28 (ul. Lwowska).

Przyszłe rondo u wlotu obwodnicy od strony ul. Lwowskiej
Przyszłe rondo u wlotu obwodnicy od strony ul. Słowackiego


Od tego miejsca do najbliższej krzyżówki (a w przyszłośi docelowo do planowanego przejścia granicznego w Malhowicach) ul. Słowackiego będzie rozbudowana do 4 pasów (1x4)
 

·
BAMNED
Joined
·
1,346 Posts
Rusza budowa drugiej obwodnicy Przemyśla za 142 mln zł

Jeszcze w tym roku mogą ruszyć prace przy budowie obwodnicy łączącej drogi krajową 28 i wojewódzką 885. Zakładany koszt inwestycji to 124 mln zł.

Nowa droga rozpocznie się rondem na obecnym skrzyżowaniu ulic Lwowskiej i 6. Pomorskiej Dywizji Piechoty, czyli wjazdu do Sanwilu. Obwodnica początkowo przejdzie śladem ul. 6. Pomorskiej a następnie przetnie ul. Topolową, Sielecką, Młynarską, linię kolejową 102 Przemyśl – Malhowice, i dalej ul. Rolniczą i dobije do ul. Słowackiego, w pobliżu obecnego skrzyżowania z ul. Dojazdową. Tutaj również będzie rondo. Powstanie niedaleko obecnego skrzyżowania z ul. Słowackiego ul. Herburtów (trasą do Kalwarii Pacławskiej) i Obozową.


Długość trasy wyniesie 3 980 metrów, czyli nieco mniej niż oddanej do użytku w ub.r. wschodniej drogi obwodowej.


Budowa może jeszcze w tym roku
- Już został ogłoszony przetarg na wyłonienie inżyniera kontraktu. Do połowy maja ogłosimy przetarg na wykonawcę. Wstępnie zakładamy, że we wrześniu lub październiku przekażemy plac budowy wykonawcy. Jest to jednak orientacyjne założenie, wszystko zależy od tego, jak będą postępować procedury przetargowe – mówi Jacek Cielecki, dyr. Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu.


Na razie również orientacyjna jest data zakończenia prac i oddania do użytku nowej drogi. To koniec 2014 r. z możliwym lekkim zahaczeniem roku 2015.
- Całkowity koszt budowy tej drogi to 142 mln zł. Zakładany koszt samych robót to 124 mln złotych – mówi Cielecki.
Budowa tej obwodnicy będzie prostsza niż pierwszej. Projekt trasy prowadzi przez mniej zaludnione i słabiej zagospodarowane tereny. Najtrudniejszym elementem będzie budowa 50-metrowego wiaduktu nad linią kolejową.


W odleglejszych planach budowa obwodnicy zachodniej
Pierwsza droga obwodowa, łącząca krajowe drogi 77 i 28, głównie odciąża ruch tranzytowy do polsko-ukraińskiego przejścia granicznego w Medyce oraz usprawnia ruch we wschodniej i północno-wschodniej części miasta. Nowa trasa będzie miała znaczenie głównie gospodarcze. Połączy przejście w Medyce ze strefą gospodarczą oraz planowanym polsko-ukraińskim przejściem granicznym Malhowice – Niżankowice.


Jeszcze kilka lat temu były plany, aby tą trasę budować łącznie z obecną wschodnią droga obwodową. Jednak ze względów finansowych, m.in. procedur unijnych, pomysł podzielono na dwa odrębne projekty.


W odleglejszej perspektywie, na razie to etap pomysłu, planowana jest budowa zachodniej obwodnicy Przemyśla. Jednak przy tej inwestycji konieczne byłoby współdziałania miasta i okolicznych gmin.
http://www.strefabiznesu.nowiny24.pl/artykul/rusza-budowa-drugiej-obwodnicy-przemysla-za-142-mln-zl
 

·
hmm...
Joined
·
724 Posts
Discussion Starter · #13 ·
:cheers:
Dzisiaj Miasto Przemyśl ogłosiło przetarg na zadanie inwestycyjne pn.:
"Budowa drogi obwodowej Miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 28 z drogą wojewódzką nr 885."

Czas trwania zamówienia: 16 miesięcy (od udzielenia zamówienia)

Krótki opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest „Budowa drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 28 z drogą wojewódzką nr 885”.
Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:
- Budowę dwujezdniowej drogi obwodowej łączącej drogę krajową nr 28 (ul. Lwowska) z drogą wojewódzką nr 885 (ul. J. Słowackiego), o długości ok. 4 000 m,
- Przebudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 885 (ul. J. Słowackiego) od włączenia obwodnicy do skrzyżowania z ul. Obozową i Herburtów, o długości ok. 600 m,
- Przebudowę odcinka drogi krajowej nr 28 (ul. Lwowskiej), o długości ok. 430 m,
- Budowę połączeń w/w dróg z istniejącym układem komunikacyjnym miasta poprzez skrzyżowania:
Typu rondo – obwodnicy z ul. Lwowską i obwodnicy z ul. J. Słowackiego i ul. Dojazdową;
Skanalizowane – z ul. Mogilnickiego, Topolową, Sielecką, Rolniczą;
- Budowę dróg serwisowych dla zapewnienia komunikacji lokalnej wraz z ich włączeniami do projektowanego lub istniejącego układu komunikacyjnego,
- Budowę obiektów inżynierskich: przepustu na Kanale Bakończyckim (potok Sielec) oraz wiaduktu nad linią kolejową Przemyśl - Malhowice,
- Budowę układu odwodnienia drogi wraz z kanalizacją deszczową, przepustami pod koroną drogi i urządzeniami do odprowadzania wód do odbiorników oraz ich oczyszczania,
- Budowę, przebudowę lub zabezpieczenie urządzeń infrastruktury zewnętrznej,
- Budowę oświetlenia drogowego,
- Budowę ekranów akustycznych,
- Inne roboty o charakterze przygotowawczym i porządkującym.

Dokumentacja do ściągnięcia (klik)
 

·
BACZNY PACZACZ
Joined
·
1,269 Posts
Czy na tej obwodnicy naprawdę niezbędne sa aż dwie jezdnie? Jaki jest przewidywany ruch na tym odcinku?
 

·
hmm...
Joined
·
724 Posts
Discussion Starter · #15 ·
^^
Powtórzę - w perspektywie budowy przejścia granicznego z Ukrainą w Malhowicach - tak, dwie jezdnie ma sens. Podejrzewam, że jakby teraz pokusił się o jednojezdniową drogę obwodową, to za parę lat wszyscy byśmy sobie pluli w brodę i złorzeczyli, dlaczego nie zbudowano szerszej obwodnicy.

Dokopałem się do ciekawej informacji w projekcie budowlano-architektonicznym.

:banana:

Punkt 5.3.2

Ia. Ścieżki rowerowe (G1,G4)
- 4 cm warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC 11 S
- 4 cm warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC 11 W

- 17 cm podbudowa zasadnicza – kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm niżej wariantowo:
- dla G4 15 cm ulepszone podłoże - grunt stabilizowany cementem R m =1,5 MPa
RAZEM: dla G1 25 cm
dla G4 40 cm
Czyli być może doczekamy się w końcu pierwszych, bitumicznych ścieżek rowerowych. Oby.
 

·
Registered
Joined
·
5,877 Posts
A czy jest planowane (po stronie południowej albo po stronie północnej) obejście Przemyśla by dojść do DK-28 od strony zachodniej ?
 

·
Registered
Joined
·
5,362 Posts
i bardzo ważna wiadomość ze strony: www.przemysl.pl

Druga umowa z Gminą Miejską Przemyśl w ramach Działania IV.1 podpisana

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 20 czerwca 2013 roku podpisana została Umowa o dofinansowanie projektu pn. "Budowa drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 28 z drogą wojewódzką nr 885". Beneficjentem projektu jest Gmina Miejska Przemyśl, a podmiotem realizującym projekt jest Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu.

Całkowita wartość projektu wynosi 142 073454,33 PLN, w tym dofinansowanie 97 500 000,00 PLN pochodzące ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a przekazywane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

Przedmiotowa inwestycja obejmuje budowę drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 28 z drogą wojewódzką nr 885. Długość odcinka wynosi około 3,98 km.

W zakres inwestycji wchodzą następujące działania:
  • Budowa dwujezdniowej drogi obwodowej.
  • Przebudowa odcinków dróg krajowych oraz wojewódzkich.
  • Budowa przepustu na kanale Bakończyckim (Potok Sielec) oraz wiaduktu nad linia kolejową Przemyśl - Malhowice.
  • Budowa infrastruktury towarzyszącej.
Realizowana obwodnica wpłynie na poprawę warunków ruchu tranzytowego usprawniając dojazd do przejścia granicznego w Medyce oraz odciąży istniejącą drogę na odcinku przebiegającym przez miasto. Projekt stanowi przedłużenie oddanej do użytku w 2012 roku wschodniej drogi obwodowej miasta Przemyśla.

Nowa inwestycja zostanie zrealizowana w ramach działania IV.1 Infrastruktura drogowa Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Celem działania jest poprawa powiązań z krajowym i międzynarodowym układem transportowym. Program obejmuje wsparciem działania z zakresu budowy i modernizacji ważnych odcinków dróg wojewódzkich oraz obwodnic w ciągach dróg krajowych na obszarze Polski. Realizacja przedsięwzięć w ramach IV osi priorytetowej przyczyni się do poprawy jakości dróg oraz usprawnienia połączeń komunikacyjnych pomiędzy dużymi ośrodkami
i pozostałymi obszarami Polski Wschodniej.
 

·
Registered
Joined
·
11,649 Posts
Pol-Aqua z najkorzystniejszą ofertą na budowę obwodnicy Przemyśla
W siedzibie Zarządu dróg Miejskich w Przemyślu nastąpiło publiczne otwarcie ofert na realizację inwestycji obejmującej budowę drogi obwodowej Przemyśla łączącej drogę krajową nr 28 i drogę wojewódzką nr 885. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Pol-Aqua.

Wartość złożonej oferty to 72,276 mln zł netto. Podpisanie umowy przewidziane jest po zakończeniu procedur przewidzianych przez ustawę Prawo zamówień publicznych.

Początek projektowanej drogi znajduje się na drodze krajowej nr 28 (ulica Lwowska), w rejonie obecnego skrzyżowania z ulicą 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty. Następnie projektowana droga prowadzona jest początkowo śladem tej ulicy i przecina ul. Topolową, Sielecką, Młynarską, linie kolejową nr 102 Przemyśl - Malhowice, ul. Rolniczą i łączy się z ulicą J. Słowackiego w pobliżu jej skrzyżowania z ul. Dojazdową. Długość tego odcinka wg projektu wynosi 3 980,24 m.

Projektem objęty jest również odcinek ul. J. Słowackiego (droga wojewódzka nr 885 na trenie miasta) - od włączenia projektowanej obwodnicy do skrzyżowania z ul. Obozową i ul. Herburtów. Długość odcinka wg projektu wynosi 567,91m. Inwestycja zlokalizowana jest po wschodniej stronie miasta Przemyśla (dzielnice Bakończyce Dolne, Sielec), powiat grodzki Przemyśl, województwo podkarpackie.
źródło: http://www.rynekinfrastruktury.pl/a...sza-oferta-na-budowe-obwodnicy-przemysla.html
 
1 - 20 of 136 Posts
Top