SkyscraperCity banner

1 - 20 of 458 Posts

·
Registered
Joined
·
16,663 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
W związku z pojawieniem się pierwszego przetargu, który zwiastuje w miarę szybką budowę, postanowiłem założyć ten oto wątek.

Kalendarium
Pierwszym przebudowanym odcinkiem drogi wojewódzkiej dw988 był odcinek od ronda w Twierdzy w km 32+080 do końca drogi wojewódzkiej na połączeniu z drogą krajową numer 28 w Warzycach w km 43+100.
Odcinek ten został podzielony na dwa mniejsze etapy realizacyjne.

Pierwszy 32+080 - 38+236 wykonany został przez firmę Herman Kirchner

Projekt zakładał:
- Przebudowa drogi woj. Nr 988 od km 32+080 do km 38+236 o łącznej długości 5.548 m; szerokość jezdni 6,0 m, pobocza 2 x 1,5 m; szerokość korony drogi 9,0m
- Przebudowa dwóch obiektów mostowych na klasę B (40t)
- Przebudowa odwodnienia drogi wraz z przepustami
- Przebudowa zjazdów do gospodarstw
- Przełożenie i zabezpieczenie urządzeń obcych
- Przebudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 990 w m. Twierdza
- Budowa zatok autobusowych
- Podniesienie klasy technicznej drogi (Z– funkcjonalna, technicznie– L) do klasy G

Termin realizacji: 05.04.2004 – 05.07.2005r.

Wartość kontraktu: 2.081.024,38 Euro

w tym:

Środki krajowe: 700.170,71 Euro
Komponent UE: 1.380.853,67 Euro

Link do galerii zdjęć z tej przebudowy
http://www.pzdw.pl/inwestycje/Phare2001/

Drugi 38+236 do 43+100, w skład którego wchodziła budowa nowego przebiegu drogi, omijająca centrum miejscowości Warzyce, została wykonana przez firmę Poldim.
Zakres prac:
Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni do obciążenia 100 kN/oś,
- Poszerzenie jezdni do szerokości 6,0 m,
- Wykonanie obustronnych poboczy do 1,5m
- Budowa zatok autobusowych,
- Przebudowa istniejących zatok autobusowych,
- Odtworzenie, przebudowa i uzupełnienie przepustów pod zjazdami
- Renowacja systemu odwodnienia

Link do galerii z przebudowy
http://www.pzdw.pl/inwestycje/ZPORR_7_babica_warzyce/index5.html

Termin realizacji zadania: 2005 – 2007

2013 - Studium wykonalności z PFU
W 2013 roku wykonane zostało przez firmę Promost Consulting studium wykonalności, dla przebudowy pozostałej części drogi wojewódzkiej dw 988 od skrzyżowania z DK 19 w m. Babica, do ronda w Twierdzy. Pierwotny plan zakładał wybudowanie trzech obwodnic: Czudca, Strzyżowa i Wiśniowej, jednak po konsultacjach społecznych z planu wypadła budowa miejscowości Wiśniowa, co zaowocowało wykonaniem studium dla przebiegu przez centrum miejscowości.

Pierwotny plan z wariantami dla przebudowy tego odcinka dw.


Całość przebudowy podzielona została na 7 etapów realizacyjnych.

0+000 - 1+750 - I ETAP
Orientacja


Sytuacja od zachodu na wschód
30 grudnia 2015 PZDW ogłosił przetarg na:
Opracowanie dokumentacji i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Strzyżów – Wiśniowa – Twierdza – Warzyce od km 0+000 w m. Babica do km ok. 2+141 w m. Czudec i od km ok. 5+210 do km ok. 5+470 w m. Czudec oraz budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Strzyżów – Wiśniowa – Twierdza – Warzyce od km ok. 1+841 do km ok. 5+290 w m. Czudec wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych” w ramach zadania pn.: „Rozbudowa i budowa DW nr 988 na odcinku Babica – Zaborów wraz z budową obwodnicy Czudca” oraz pełnienie nadzoru autorskiego w ramach ww. zadania.
Termin realizacji tego projektu upływa 29.09.2017.

Najkorzystniejsza oferta:
TRASAL SP. Z O.O.
UL. SŁOWACKIEGO 20
35-060 RZESZÓW
966 000,00zł

1+750 - 4+386 - II ETAP - Obwodnica Czudca

Orientacja


Sytuacja od zachodu na wschód


4+486 - 11+708 - III ETAP

Orientacja


Sytuacja od północy na południe


17 marca 2016 PZDW ogłosił przetarg na:
Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Strzyżów – Warzyce na odcinku od miejscowości Zaborów do początku obwodnicy m. Strzyżów od 7+650,00 do km 11+708,03”
Termin realizacji projektu upływa 31.10.2018

Otwarcie ofert: 9.V.2016

15 kwietnia 2016 PZDW ogłosił przetarg na:
Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa i budowa DW nr 988 na odcinku Babica – Zaborów wraz z budową obwodnicy Czudca – Etap II
Otwarcie ofert: 30.05.2016

11+708 - 17+955 - IV ETAP - Obwodnica Strzyżowa

Orientacja


Sytuacja od zachodu na wschód
15 kwietnia PZDW ogłosił przetarg na:
Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji środowiskowej i decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz robót budowlanych w ramach zadania pn.: ”Budowa obwodnicy m. Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 988”
Termin realizacji projektu upływa 31.10.2019

Otwarcie ofert: 29.VI.2016

Wyniki
Kosztorys: 149 921 353,00

Najtańsza oferta:
Przedsiębiorstwo Robót Mostowych „Mosty - Łódź” S.A. - 97 747 611,53

17+955 - 24+742 - V ETAP

Brak danych

24+742 - 28+382 - VI ETAP - Obwodnica Wiśniowej

Orientacja


Sytuacja od zachodu na wschód


I łącznik do dw 986


28+382 - 32+080 - VII ETAP

Brak danych
 

·
Registered
Joined
·
5,671 Posts
W zasadzie to dlaczego po konsultacjach społecznych zrezygnowano z obwodnicy Wiśniowej? Czyżby mieszkańcy sami nie chcieli obwodnicy?
 

·
Registered
Joined
·
658 Posts
Przeważnie protestują Ci koło których nowa droga ma przebiegać, a nie Ci co mieszkają obecnie przy niej w miejscowości.

Rozumiem że obwodnica Czudca idzie w wariancie bez tunelu?

Szkoda że na skrzyżowaniu z DK19 nie potrafili dogadać się z GDDKiA i rozbudować o prawo i lewoskręty tego skrzyżowania. Bo juz nie mówię o budowie ronda z przynajmniej bezkolizyjnym przejazdem Rzeszów - Strzyżów.
 

·
Registered
Joined
·
16,663 Posts
Discussion Starter · #4 ·
W zasadzie to dlaczego po konsultacjach społecznych zrezygnowano z obwodnicy Wiśniowej? Czyżby mieszkańcy sami nie chcieli obwodnicy?
Dwie sprawy. Po pierwsze od strony Kalembiny, łącznik do dw986 w jednym wariancie odbijała na północ akurat zaraz koło sporego osiedla domków jednorodzinnych, co zapewne nie spodobało się osobom tam domy budujące. Po drugie, gdyby zrezygnować z łącznika koło tych domków do dw986 musiałby iść wiaduktem nad torami, a później w ciągu 50 metrów opaść do poziomu obecnej drogi i wpadać w rondo, powstałe w miejscu obecnej krzyżówki, co by było nieciekawe. W innym przypadku, trzeba by było od strony Jasła objechać całą Wiśniową i wracać do krzyżówki na Ropczyce, co by też było bez sensu. Tak więc, z powodu, że nie dało się kompleksowo wszystkiego wykonać, no i że i tak zapewne zabraknie pieniędzy na odcinek od Strzyżowa do Twierdzy, bo jest na liście rezerwowej, zrezygnowano z obwodnicy Wiśniowej. A szkoda. Chociaż może i nie, bo by pewno połowa zakładów padła, które tam funkcjonują.

Przeważnie protestują Ci koło których nowa droga ma przebiegać, a nie Ci co mieszkają obecnie przy niej w miejscowości.

Rozumiem że obwodnica Czudca idzie w wariancie bez tunelu?

Szkoda że na skrzyżowaniu z DK19 nie potrafili dogadać się z GDDKiA i rozbudować o prawo i lewoskręty tego skrzyżowania. Bo juz nie mówię o budowie ronda z przynajmniej bezkolizyjnym przejazdem Rzeszów - Strzyżów.
Wariant z tunelem dla Czudca był chyba tylko na rybkę rzucony, by była jakakolwiek alternatywa do rozpatrzenia. Z resztą wszędzie były dwa warianty, z których jeden zawsze bez sensu.

3-4 lata temu, gddkia ogłosiło przetarg na projekt przebudowy tej krzyżówki na rondo, nie wiem czemu zrezygnowano z tej przebudowy. Może projekt nadal się "robi" i kiedyś powstanie?
 

·
Registered
Joined
·
2,995 Posts
Przetarg dotyczący rozbudowy drogi nr 988

Ogłoszony został pierwszy przetarg dotyczący rozbudowy i budowy drogi wojewódzkiej nr 988 na odcinku Babica-Twierdza. Droga ta będzie obwodnicą dla gmin: Czudec, Strzyżów i Wiśniowa.

Inwestycja została wpisana do Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-20. Przetarg obejmie opracowanie dokumentacji i uzyskanie niezbędnych decyzji zezwalających na rozbudowę drogi 988 w Babicy i Czudcu oraz budowę nowego odcinka tej trasy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i budowlaną.

Droga wojewódzka nr 988 jest jedną z najbardziej obciążonych arterii w województwie. Szacuje się, że przez Strzyżów przejeżdża nawet 18 tysięcy samochodów na dobę, co negatywnie wpływa na bezpieczeństwo pieszych i stan zabytkowych budynków. Droga ma kluczowe znaczenie komunikacyjne dla południowo-zachodniej części Podkarpacia i rozwoju położonych przy niej gmin.

Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 988 Babica-Warzyce będzie kosztować ok. 200 milionów złotych.
http://www.radio.rzeszow.pl/informacje/43668/przetarg-dotyczacy-rozbudowy-drogi-nr-988
 

·
Registered
Joined
·
12 Posts
Nikt jeszcze chyba nie zaznaczył, że obwodnica Strzyżowa wpisana pierwotnie na listę inwestycji priorytetowych w RPO WP 2014-2020 została ostatecznie przesunięta do realizacji na późniejszy termin. Zgodnie z przypuszczeniami przetarg na jej budowę ma zostać ogłoszony w tym roku.
Oby...:)
 

·
Registered
Joined
·
16,663 Posts
Discussion Starter · #7 ·
Tylko czy zrobią tak jak z owodnicą Czudca, że najpierw przetarg na projekt, czy rzucą od razu całość z wykonaniem.
 

·
Registered
Joined
·
16,663 Posts
Discussion Starter · #9 · (Edited)
Wpłynęły dwie oferty w przetargu na projekt obwodnicy Czudca

TRASAL SP. Z O.O. - 966 000,00
PROMOST CONSULTING - 1 206 015,00

Budżet
1 977 600,00 PLN brutto

To dobra wiadomość. Zła jest taka, że urząd marszałkowski wysłał pisma do lokalnych samorządów, że ci mają się dołożyć do przebudowy drogi wojewódzkiej. Nie dość, że już dzisiaj połowę kwoty za budowę chodnika przy wojewódzkiej ponoszą gminy, to jeszcze teraz modernizacja drogi ma być przez nich współfinansowana.
 

·
Registered
Joined
·
5,881 Posts
To dobra wiadomość. Zła jest taka, że urząd marszałkowski wysłał pisma do lokalnych samorządów, że ci mają się dołożyć do przebudowy drogi wojewódzkiej. Nie dość, że już dzisiaj połowę kwoty za budowę chodnika przy wojewódzkiej ponoszą gminy, to jeszcze teraz modernizacja drogi ma być przez nich współfinansowana.
Nie dziwi to. Droga jest w końcu dość daleko od Rzeszowa. A tam wypasiona siedziba Urzędu Marszałkowskiego.

A na poważnie - to chyba jakiś żart.
 

·
Registered
Joined
·
5,671 Posts
To dobra wiadomość. Zła jest taka, że urząd marszałkowski wysłał pisma do lokalnych samorządów, że ci mają się dołożyć do przebudowy drogi wojewódzkiej.
A ile procentowo się mają dołożyć?

Z jednej strony to rozsądna praktyka. Jasło lata temu dokładało się do budowy obwodnicy, która jest przecież drogą krajową.

Z drugiej jednak strony może ktoś szuka pretekstu żeby pieniądze z DW988 przesunąć na inną drogę pod pretekstem braku współfinansowania ze strony samorządów? Sytuacja dotyczy biednych gmin. Strzyżów chyba nawet korzysta z "janosikowego". Powinni się dołożyć - w końcu im to diametralnie zmieni sytuację w mieście - ale mogą nie mieć z czego.
 

·
Registered
Joined
·
16,663 Posts
Discussion Starter · #12 ·
Nie wiem jak to jest w przypadku innych samorządów, ale z tego co mam informacje, to kwota dołożenia się wynosi niecałe 200 000zł. Kwota nie jest zawrotna, ale mimo wszystko. Odcinek ten według kosztorysu ma kosztować 15mln, z czego większość pochłonie dofinansowanie unijne, gminy są trzy, tak więc pewno z samych samorządów będą chcieli wziąć z 0,5 mln złotych.
 

·
Registered
Joined
·
5,671 Posts
^^ W takim razie wydaje się to uczciwe, logiczne i rozsądne. Dla tych samorządów będzie to wręcz historyczna inwestycja, więc samorządowcy powinni stanąć na głowie i zrobić wszystko, żeby sprawa nie przepadła albo żeby się nie opóźniła.
 

·
Registered
Joined
·
16,663 Posts
Discussion Starter · #15 ·
^^ W takim razie wydaje się to uczciwe, logiczne i rozsądne. Dla tych samorządów będzie to wręcz historyczna inwestycja, więc samorządowcy powinni stanąć na głowie i zrobić wszystko, żeby sprawa nie przepadła albo żeby się nie opóźniła.
Nie, to nie jest uczciwe. Jak gmina jest biedna i nie ma wiele środków na swoje sprawy, to czemu ma finansować sprawy, które należą do kompetencji innych? Budowa chodników na drodze wojewódzkiej? Gmina dołoży, rozbudowa drogi wojewódzkiej, gmina dołoży, nowy most na drodze powiatowej? gmina dołoży, przebudowa drogi powiatowej dzięki schetynówce? gmina dołoży. Ja się ciesze, że nie mamy dróg krajowych, bo pewno też trzeba by było się do tego teraz dokładać. Ot taka dobra zmiana.
 

·
Registered
Joined
·
5,671 Posts
Pytanie jest ile przebudów DW w Polsce z finansowym udziałem gmin?
Przykładowo w Jaśle w przyszłym roku będzie budowany 1,6 km nowy odcinek DW992. Miasto Jasło także dokłada się do tej inwestycji:

Współfinansowanie zadania wojewódzkiego przez miasto Jasło to obecnie jedyna szansa na wybudowanie drogi KG2. W ub. r. jasielscy radni zdecydowali o przekazaniu 120 tys. zł marszałkowi województwa, na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla tej drogi. Zgodnie z zawartym porozumieniem między samorządami miasto przekazać ma także grunty pod budowę drogi i sfinansować i niektóre elementy przy budowie drogi.
 

·
Registered
Joined
·
5,671 Posts
Nie, to nie jest uczciwe.
Jest uczciwe. Gmina zyskuje sporą inwestycję, odciąża ruch w centrum miejscowości i poprawia komfort życia mieszkańców.

Czy jeśli budowa obwodnicy Strzyżowa pójdzie sprawie, to obecny burmistrz nie będzie tego pokazywał jako swój atut przy następnej kampanii wyborczej? Pewnie będzie, bo niemal każdy włodarz miasta tak robi.

Jak gmina jest biedna i nie ma wiele środków na swoje sprawy, to czemu ma finansować sprawy, które należą do kompetencji innych?
Napisałem już o tym powyżej. Kwestia finansowania przez gminy nie swoich zadań jest powszechna i racjonalna. Wiele gmin dofinansowuje zakup karetki czy radiowozu (chociaż to teoretycznie nie ich sprawa, a robią tak gminy powiatu jasielskiego) albo oferuje mieszkańcom dodatkowe becikowe (jak Kraków), czy wsparcie finansowe przy założeniu własnej działalności gospodarczej (jak Krosno). Czudec i Strzyżów do bogatych nie należą, więc pewnie dlatego oczekuje się od nich po około 200 tys. W przypadku Czudca wychodzi po 17 zł na mieszkańca!
 

·
Registered
Joined
·
16,663 Posts
Discussion Starter · #18 ·
Tak, tylko teraz wytłumacz ludziom, że przez to nie będzie chodnika na drodze gminnej, że stary asfalt dalej się będzie sypał, że 5 wsi czeka z gotowymi projektami na kanalizację i dalej sobie będzie czekało, bo zawsze kogoś innego trzeba finansować. Budżet Jasła to 120mln, budżet mojej gminy to 26mln, z czego już na województwo na chodniki poszło w tym roku ponad 200 tys, gdzie budżet inwestycyjny w roku to coś koło 2 mln, bo reszta to pomoc społeczna i oświata. Ile rzeczy można zwalać na tych na samym dole? Dla Jasła 120 tyś to grosze, u nas to już duża kwota.
 

·
Registered
Joined
·
658 Posts
A czy ktoś sprawdził na co uwzględnione jest pod tą dopłatą? Jeżeli województwo w tych pieniądzach wyremontuje stary przebieg drogi to już będzie oki? czy dalej zło dla gminy?
 

·
Registered
Joined
·
16,663 Posts
Discussion Starter · #20 ·
A czy ktoś sprawdził na co uwzględnione jest pod tą dopłatą? Jeżeli województwo w tych pieniądzach wyremontuje stary przebieg drogi to już będzie oki? czy dalej zło dla gminy?
Nie ma starego przebiegu. Podałem jakie pismo dostał samorząd, w którym nie będzie budowana obwodnica, a będzie modernizowany obecny przebieg. Gdyby to było tak, jak piszesz, to bym się nie czepiał. Obwodnice będą budowane w Czudcu i Strzyżowie a tam stan nawierzchni jest albo bardzo dobry, albo dobry.
 
1 - 20 of 458 Posts
Top