SkyscraperCity Forum banner
1 - 2 of 2 Posts

·
Registered
Joined
·
0 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Zanima me, kje bi se dalo dobiti posodobljen DWG Ljubljane v 2D in 3D, ker je vse, kar sem do sedaj našla neuporabno, saj so posnetki prestari in zato neuporabni ali pa ne zajemajo kompletne Ljubljane - jaz rabim predel Bežigrada. Gledala sem sicer podloge na urbi info, ki so nove, vendar lahko tam naredim le slike, saj posnetki niso dostopni v .dwg formatu. Če morda kdo ve za kak link ali pa ima datoteko na računalniku, bi mu bila hvaležna za pomoč.
 
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top