SkyscraperCity Forum banner

I jak??

1 - 4 of 4 Posts

·
3D
Joined
·
7,327 Posts
Kurde... nie jest źle ale miałeś bardzo fajną sytuacje do zrobienia ciekawego zdjęcia. Gdyby tak było prosto wszystko, troche bardziej na wprost... mogłes probowac podkreslić podobieństwo "grila" alficy do tej kamienicy.

7 za to, ze fajna arch..
 
1 - 4 of 4 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top