SkyscraperCity Forum banner

:)

1 - 6 of 6 Posts

·
Wal się ciapku.
Joined
·
1,123 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Obróbka moja...jeszcze tylko ramki nie umiem zrobic a mam program który zwie się PhotoFiltre ;)

 

·
Wal się ciapku.
Joined
·
1,123 Posts
Discussion Starter · #2 ·
^^ kurde jeszcze za duże...;(
 

·
Wal się ciapku.
Joined
·
1,123 Posts
Discussion Starter · #6 ·
INTENSe człowieku o czym ty do mnie rozmawiasz jakie utrzymanie na szczycie dałem tego posta zaraz potym jak dałem fotke dosłownie może minute puźniej ale tak jak ci już napisałem na PM weź się odemnie odwal !!!!!!!!!!
 
1 - 6 of 6 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top