SkyscraperCity Forum banner

:)

Dziurka

1217 Views 5 Replies 3 Participants Last post by  Zapaleniec
1 - 6 of 6 Posts
Ten panoramiczny kadr to dla reszty miasta, którego nie widać?
Bo chyba nie dla tej wąskiej pionowej dziurki w samiuśkim środku :)
Właśnie dla niej :) Ostatecznie mogłem przyciąć do kwadratu, ale na pewno nie zostawiłbym tego w pionie :)
Dopisać po boku białymi literami:

Warsaw Trade Tower (1999-2014)
Najwyższy wieżowiec na Woli przegrał walkę z rakiem (WS)

A tak na serio to myślę, że panoramiczny kadr lepiej tu pasuje :eek:kay:
  • Like
Reactions: krzewi
Niech i tak będzie.
:)
Nawet mnie zruszył mnie ten smutny wieżowiec - sam w tej dziurce.
Chętnie przekaże na jego rzecz 1% podatku

Dopisać po boku białymi literami:
Warsaw Trade Tower (1999-2014)
Najwyższy wieżowiec na Woli przegrał walkę z rakiem (WS)
Ewentualnie na plakat kampanii społecznej:
Stowarzyszenie Uwolnić Dachy Warszawy:
"A gdybyś TY nie miał skąd robić Panoram Warszawy?"
  • Like
Reactions: Zapaleniec
Akurat stamtąd pobliskie okno służyło pomocą, więc wypielismy sie od tych zamknietych drzwi.
1 - 6 of 6 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top