SkyscraperCity banner

1 - 20 of 71 Posts

·
...
Joined
·
1,316 Posts
Discussion Starter · #1 ·
'Samen met Nederlands Limburg zijn we onklopbaar'

Gouverneur Steve Stevaert houdt beleidsrede

HASSELT - In zijn derde rede als gouverneur pleitte Steve Stevaert voor een ander, groots en duurzaam Limburg, met aandacht voor alle kansengroepen.

Tijdens zijn jaarlijkse rede kwam gouverneur Steve Stevaert weer verrassend en verfrissend uit de hoek, met een pak aanstekelijke metaforen. Zijn keuze voor een kunstenaar die de rede illustreert, viel deze keer op Breeënaar Koen van den Broek met, net zoals Stevaerts eerste kunstenaar Koen Vanmechelen, letterlijk en figuurlijk grensdoorbrekend werk.

De grens was ook de rode draad door de speech van de gouverneur. 'Grenzen zijn littekens uit een ver verleden, zij verarmen het denken en remmen ontwikkelingen en vernieuwing af. Onze voorsprong schuilt in een schaalsprong. Laat ons in Limburg die horde nemen.' Concreet pleitte de gouverneur voor een verregaande samenwerking met Nederlands Limburg, dat hij symbolisch Oost-Limburg noemde. 'Ook Nederlands Limburg is een sterk merk. Samen zijn we onklopbaar, we moeten ons in Europa profileren als één regio. Zo'n grote, Limburgse regio is een heel uitdagend Europees concept, we kunnen uitgroeien tot een Europese kwaliteitszone van de hoogste klasse. Daarom stellen we nu een 'charter' op tussen de beide Limburgen. Op basis daarvan kunnen we nagaan hoe we politieke EU-ondersteuning kunnen krijgen. De Europese Commissie heeft zo een samenwerking onlangs mogelijk gemaakt via de Europese Groeperingen voor Territoriale Samenwerking (EGTS).'

Stevaert vraagt de betrokken overheden om de administratieve en bureaucratische obstakels te slechten die samenwerking tussen burgers, bestuurders en ondernemers bemoeilijken. 'In de experimentele kennisregio Limburg mogen mensen zich geen zorgen maken over treinverbindingen, zorg, sociale zekerheid, arbeidsrecht, diploma-erkenningen en transactiekosten. Al deze barrières benadelen de economische ontwikkeling, de welvaart en het welzijn van heel Limburg. De sneltram tussen Hasselt en Maastricht is een aanzet.'

Volgens de gouverneur zouden de Limburgse hogescholen best samensmelten in één 'actief pluralistische hogeschool'. 'De sterkste van Vlaanderen. Samen met de transnationale universiteit zal dat de kansen van de jeugd op een degelijke opleiding vergroten, op voorwaarde dat we al onze jongeren gelijke onderwijskansen bieden.' Stevaert pleitte niet voor de zoveelste universitaire studie rond gelijke kansen of integratie, maar een actieve ondersteuning van de 'best practices' die al in Limburg aanwezig zijn.'

Op economisch vlak drong de gouverneur aan op de uitbouw van de Alberthaven langs het kanaal en op echte duurzaamheid. Ondernemers spoorde hij aan om resoluut de weg in te slaan van het maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). 'Ik roep het Limburgse bedrijfsleven op om zich te scharen achter de MVO-doelstellingen van de Serv. Ik vraag ook aan de provinciale en lokale bestuurders om een voorbeeldfunctie te vervullen en zich nu al te buigen over een duurzaam aankoop- en personeelsbeleid. Ik daag iedereen uit, durven wij in Vlaanderen ons als provincie als voorbeeld stellen en bijvoorbeeld al onze aankopen tegen 2012 laten voldoen aan de MVO- principes? Durven wij voor diversiteit kiezen op de werkvloer door aandacht te hebben voor de kansengroepen bij ons aanwervingsbeleid? Kansen geven aan allochtonen, mensen met een arbeidshandicap en ouderen?'
 

·
...
Joined
·
1,316 Posts
Discussion Starter · #2 ·
STEVAERT WIL EEN EUROPEES LIMBURG
***************************************
De Limburgse provinciegouverneur Steve
Stevaert wil van Belgisch- en
Nederlands-Limburg één Europese
provincie maken. Dat heeft hij woensdag
gezegd in zijn jaarlijkse rede voor de
provincieraad.

Stevaert wil onder meer een sneltram
tussen Hasselt en Maastricht.

De hogescholen zouden grens- en net-
overschrijdend moeten samensmelten en
de Universiteit Hasselt zou nauwer moe-
ten samenwerken met die van Maastricht.

Ten slotte wil Stevaert ook dat we
voortaan spreken over West- en
Oost-Limburg in plaats van Belgisch- en
Nederlands-Limburg.
 

·
Registered
Joined
·
6,375 Posts
Heeft 'm dat bedacht tussen zijn kookboeken ? :D


De Limburgse provinciegouverneur Steve Stevaert wil dat de Belgische en Nederlandse provincie Limburg zich in de Europese context als één provincie profileren, met in plaats van de onderscheidingen "Belgisch-" en "Nederlands-" "West-" en "Oost-Limburg". Belgisch-Limburg zou dan Oost-Limburg worden :hilarious . Op die manier kan het verenigd Limburg zich binnen Europa beter profileren en gezamenlijk steunmaatregelen aanvragen, aldus Stevaert in zijn jaarlijkse rede in het provinciehuis van Hasselt.

Grenzen
De Limburgse gouverneur zei dat hij hierover al een akkoord heeft met zijn Nederlandse collega en dat er weldra een charter ondertekend wordt dat beide Limburgen op Europees niveau vereenzelvigt. Volgens Stevaert is het voorstel alleen maar logisch, omdat noch de euro, noch de taal en noch het nationale volkslied aan de grenzen stopt. Ander voorstel dat Stevaert lanceerde: een "Spartacusplusplan", dat de mobiliteit over de landsgrenzen heen moet verbeteren. De gouverneur pleitte voor een snelle verbinding tussen Hasselt en Maastricht in de vorm van een lightrail.

Albertkanaal
Stevaert wil ook dat het Albertkanaal in de toekomst ten volle economisch uitgespeeld wordt en één langgerekte kanaalweg van Limburg naar Antwerpen vormt. Stevaert pleite er tot slot voor de dat de drie Limburgse hogescholen netoverschrijdend gaan samenwerken en samensmelten en dat de Universiteit Hasselt en de Universiteit Maastricht nauwer gaan samenwerken. (belga/gb)
 

·
"Covfefe" ??? Enjoy!
Joined
·
927 Posts
Misschien kan hetzelfde bedacht worden voor Noord-, Vlaams- en Waals-Brabant. Met de provincie Antwerpen erbij, anders ontstaat er zo'n gat in het midden.
 

·
Cosa dire cosa fare
Joined
·
3,439 Posts
Misschien kan hetzelfde bedacht worden voor Noord-, Vlaams- en Waals-Brabant. Met de provincie Antwerpen erbij, anders ontstaat er zo'n gat in het midden.
Provincie Antwerpen behoorde dan ook tot Brabant. Ging in het noorden zelfs door tot Dordrecht.
Zou wel leuk zijn terug naar een Brabant te gaan. Of een Vlaanderen, maar dan moeten we Henegouwen en Frans-Vlaanderen weer bekeren ^^
Geef mij uiteindelijk toch maar de Nederlanden weer.
 

·
Registered
Joined
·
12,392 Posts
Vergeet niet dat Limburg de meest artificiële der provincies is. Toenadering tussen de twee Limburgs enkel en alleen omdat ze dezelfde naam dragen vind ik persoonlijk nogal kortzichtig.

Waarom dan geen toenadering zoeken tussen Oost-Vlaanderen en Zeeuws-Vlaanderen? Tussen Antwerpen, Noord-Brabant en Vlaams-Brabant? Ik denk dat die twee laatsten meer gemeenschappelijk geschiedenis hebben dan die tijdens de periode van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden gecreëerde provincie Limburg (die eigenlijk oorspronkelijk Maastricht zou heten).
 

·
Registered
Joined
·
1,481 Posts
Vergeet niet dat Limburg de meest artificiële der provincies is. Toenadering tussen de twee Limburgs enkel en alleen omdat ze dezelfde naam dragen vind ik persoonlijk nogal kortzichtig.
Come again? Mss heeft het wel een reden dat ze dezelfde naam hebben?

Waarom dan geen toenadering zoeken tussen Oost-Vlaanderen en Zeeuws-Vlaanderen? Tussen Antwerpen, Noord-Brabant en Vlaams-Brabant?
Oost-, West- en Zeeuws-Vlaanderen dan. En dan heb je mijn zegen. Kunnen we het/de artificiële "vlaamse" gewest/gemeenschap opsplitsen in drie delen, die ook zeggenschap krijgen over hun eigen taal. Ontvoogding, hoezee!
 

·
D S - 15 05 2009
Joined
·
373 Posts
Vergeet niet dat Limburg de meest artificiële der provincies is. Toenadering tussen de twee Limburgs enkel en alleen omdat ze dezelfde naam dragen vind ik persoonlijk nogal kortzichtig.

Waarom dan geen toenadering zoeken tussen Oost-Vlaanderen en Zeeuws-Vlaanderen? Tussen Antwerpen, Noord-Brabant en Vlaams-Brabant? Ik denk dat die twee laatsten meer gemeenschappelijk geschiedenis hebben dan die tijdens de periode van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden gecreëerde provincie Limburg (die eigenlijk oorspronkelijk Maastricht zou heten).
Waar haalt ge zoiets wel niet vandaan?

Limburg moet zowat de enige provincie zijn die er nog steeds uitziet zoals 750 jaar geleden. Het huidige Belgisch Limburg is gewoon een doorslagje van het Graafschap Loon van in 1300.
Belgisch en Nederlands Limburg waren in 1830 trouwens 1 provincie.

Het enige wat tenopzichte van het graafschap Loon veranderd is ;
Ten tijde van de onafhankelijkheid werd Limburg gesplitst volgens de loop van de Maas. Enkel Maastricht wilde de Hollander niet kwijt omdat dat een vesting-stad was. Vandaar dat dit nu het enige stukje Nederland, links van de Maas is.
Ten tijde van de taalgrens zijn we een aantal gemeenten (Eben-Emaal, ed) kwijtgespeeld aan Luik.

De enige grote verandering is de naam; Limburg. Dit verwijst naar een of ander hertogdompje in Luik. Ik dacht dat Willem I daar nog wat "roots" had en die naam niet wou kwijt zijn toen het oorspronkelijke Limbourg (nog te zien op het linkse kaartje) werd opgeslokt door het Hertogdom Luik.

 

·
...
Joined
·
1,316 Posts
Discussion Starter · #11 ·
Come again? Mss heeft het wel een reden dat ze dezelfde naam hebben?
Het is niet steeds nodig om altijd uit de hoogte te doen als je het niet met iemand eens bent.
 

·
Registered
Joined
·
1,481 Posts
Het is niet steeds nodig om altijd uit de hoogte te doen als je het niet met iemand eens bent.
Als dat al uit de hoogte doen is (...)
Als iemand zegt dat Belgisch Limburg en Nederlands Limburg zomaar per toeval dezelfde naam gekregen hebben, zonder gemeenschappelijke geschiedenis, mag ik dat toch lichtjes vreemd vinden?
 

·
Registered
Joined
·
12,392 Posts
Ik heb alleen gezegd dat ik het nogal kortzichtig vind dat er opeens toenadering gezocht moet worden tussen twee gebieden die 'toevallig' dezelfde naam hebben.

BTW: Het Graafschap Loon besloeg bij mijn weten enkel het grondgebied van het huidige Belgisch-Limburg. Dus dit is geen bewijs dat de beide Limburgen een gemeenschappelijke geschiedenis hebben.

Sterker nog, ik zit mij er op dit moment in te verdiepen en het gebied is pas voor het eerst een bestuurlijke eenheid geworden in 1794 toen de Fransen hier de plak zwaaiden (Wikipedia bevestigd dit). Mijn punt dat Limburg in naam (dus Belgisch- en Nederlands Limburg samen) een erg artificieel iets is, blijft dus overeind.
 

·
Registered
Joined
·
295 Posts
Ce qui serait génial, ce serait de rattacher aussi la commune de Limbourg (4830) à la future grande province européenne du Limbourg, comme ca tous les Limbourgs seraient réunis! Et nous ici à Liège, on va demander par consultation populaire d'en faire partie aussi puisque notre gare va s'appeler Liège-Limburg! Quelle fantaisie! :eek:hno:
 

·
Registered
Joined
·
1,750 Posts
een erg artificieel iets is, blijft dus overeind.
Elke provincie is artificieel, elk land is artificieel. Toen de eerste mensen hier tienduizenden jaar geleden aankwamen troffen ze die hier nog niet aan. Als beide limburgen beslissen dat ze één gemeenschap vormen dan is dat zo, als dat soort dingen nooit gebeurden zouden landsgrenzen een stuk vaster zijn geweest in de geschiedenis.
 

·
Registered
Joined
·
12,392 Posts
Elke provincie is artificieel, elk land is artificieel. Toen de eerste mensen hier tienduizenden jaar geleden aankwamen troffen ze die hier nog niet aan. Als beide limburgen beslissen dat ze één gemeenschap vormen dan is dat zo, als dat soort dingen nooit gebeurden zouden landsgrenzen een stuk vaster zijn geweest in de geschiedenis.
Klopt. Alleen ziet de heer Stevaert zichzelf als een man die een eeuwenoude band aan het herstellen is, alsof Belgisch- en Nederlands Limburg altijd al één geheel geweest zijn. Ik heb al bewezen dat dit zeker niet zo is.
 

·
D S - 15 05 2009
Joined
·
373 Posts
Vergeet niet dat Limburg de meest artificiële der provincies is.
Ik dacht dat je het over Belgisch Limburg had.
Moet ik dan verkeerd begrepen hebben, sorry...:cheers:


btw; dat de twee limburgen pas sinds 1794 één bestuurlijke eenheid waren klopt, maar je moet toch ergens de lijn trekken om het samenhorigheidsgevoel te bekomen:lovethem::eek:kay:
 

·
Registered
Joined
·
6,375 Posts
^^ Gaan we weer om ter 't meest de middeleeuwer uithangen? De laatste tijd zijn er precies meer en meer fans van de oude graafschappen en hertogdommen.
Een duidelijk teken dat het allemaal nog leeft achter al die eeuwen , noem het een soort semi-nationalisme.
 

·
D S - 15 05 2009
Joined
·
373 Posts
Gisteren nog op terzake gezien;

de vraag 'wat bindt Vlaanderen en Wallonië nog?,

dan stel ik mij ook de vraag 'wat bindt bv Antwerpen en Limburg nog,

of Vlaams Brabant en Oost Vlaanderen...?
 
1 - 20 of 71 Posts
Top