SkyscraperCity banner

101 - 120 of 233 Posts

·
Moderator
Joined
·
19,788 Posts
Het nieuw stukje E313 tussen Herentals en Massenhoven ziet er mooi uit EN is voorzien van wel een heel uitzonderlijk brede pechstrook met pechhavens. Zou men hier geen plannen hebben voor de toekomst ? ;) cfr klaverblad Lummen
 

·
Registered
Joined
·
2,611 Posts
't Viel me ook op daarnet. Bovendien ook langs de middenberm een 'pechstrook' van redelijke breedte... er ligt echt wel meer asfalt dan absoluut noodzakelijk in de huidige configuratie.
 

·
-
Joined
·
978 Posts
Ik meen me te herinneren dat er rekening gehouden is met een verbreding in de toekomst. De pechstrook zou ook dezelfde fundering hebben als de gewone rijstroken. Later zou dan enkel nog de pechstrook een beetje verbreed moeten worden.
 

·
Moderator
Joined
·
19,788 Posts
gva.be

Vanaf zondag hinder op E313 door plaatsen wegsignalisatie

18:25 Kempen Het Agentschap Wegen en Verkeer waarschuwt voor verkeershinder op de E313 richting Hasselt die vanaf zondag verwacht wordt. Het agentschap brengt dan werfsignalisatie aan ter voorbereiding van werkzaamheden op de autoweg die dinsdag 24 juli starten.


Tussen Herentals en Massenhoven wordt het wegdek in asfalt over de hele breedte van de rijweg opnieuw aangelegd in beton.

...

De vernieuwing van een zevental kilometer van de E313 richting Antwerpen zal begin oktober afgerond zijn. Er zal zeven dagen per week dag en nacht gewerkt worden. Het verkeer richting Antwerpen wordt via doorsteken door de middenberm naar de rijweg richting Hasselt geleid. Er blijven steeds twee versmalde rijstroken in elke richting beschikbaar.

Er zal een snelheidsbeperking gelden van 70 kilometer per uur. Controles gebeuren onder meer met een aantal verplaatsbare flitspalen die flexibel kunnen worden ingezet.

Meer informatie voor de weggebruikers is te vinden op www.wegenenverkeer.be.​
 

·
Registered
Joined
·
2,611 Posts
Vlaanderen onderzoekt concreet of de E313 niet verbreed kan worden:

http://www.wegenenverkeer.be/wegenw...aanleg-snelweg-tussen-antwerpen-en-ranst.html

E313/E34 – Studie heraanleg snelweg tussen Antwerpen en Ranst

Het Agentschap Wegen en Verkeer maakt werk van een aanpassing van de E313/E34 tussen het knooppunt in Ranst en de Antwerpse Ring. Niet enkel de dagelijkse files maar ook studies maken duidelijk dat er structurele verkeersproblemen zijn op dat stuk autosnelweg. Het Agentschap Wegen en Verkeer wil dit probleem aanpakken en voert onderzoek naar een geschikte oplossing.

Bij de heraanleg van de E313 tussen de Antwerpse Ring en de splitsing E313/E34, komen er op het traject Wommelgem-Ranst mogelijk vijf rijstroken per richting in plaats van de huidige drie rijstroken en een bus- of spitsstrook. Op het traject Antwerpse Ring-Wommelgem zou het aantal rijstroken ongewijzigd blijven, zijnde 3 rijstroken en een bus- of spitsstrook in elke richting. Dit zorgt voor een goede trechtering van de E34 en E313 die in Ranst samenvloeien, wat de veiligheid en doorstroming ten goede komt. Ook maakt dit de aansluiting van de ENA bedrijventerreinen Ranst-Wommelgem ter hoogte van de Q8 servicezone mogelijk. Dit gewenste eindbeeld is echter pas mogelijk wanneer de projecten A102 en R11(bis) in uitvoering gaan. Anders is er een tussenfase nodig waarbij de E313/E34 tussen Wommelgem en Ranst voorlopig beperkt blijft tot 2 x 4 rijstroken, met spitsstroken in beide richtingen tussen Wommelgem en Antwerpen.

Momenteel wordt er een studie gevoerd naar de milieu-effecten van de mogelijke ingrepen (plan-MER). Om dat plan-MER zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, werden de diverse opties in een nota voor publieke consultatie voorgesteld.

U kunt de nota voor publieke consultatie hier inkijken. De nota biedt u een overzicht van de milieueffecten die verder werden bestudeerd in de plan-MER. Milieueffecten zijn onder meer effecten op de gezondheid en veiligheid van de mens, effecten op de mobiliteit en ruimtelijke ontwikkelingen, en effecten op bodem, water, lucht, fauna, flora, landschap en geluid.

De dienst MER heeft bij haar beslissing over de aanpak van de plan-MER rekening gehouden met uw opmerkingen.

Uw inbreng werd, indien relevant, verwerkt in de richtlijnen die de dienst MER opstelde voor de uitvoering van het plan-MER. Die richtlijnennota is terug te vinden op http://www.lne.be/merdatabank/uploads/merricht2825.pdf.
 

·
Registered
Joined
·
95 Posts
Tijdens de heraanleg van het wegdek van de E313 richting Antwerpen (rond Herentals) hebben ze ook het profiel van de middenberm gewijzigd: een vergelijking van de situatie in Grobbendonk.

Situatie oktober 2009:
Richting Antwerpen:


Richting Hasselt:


Situatie november 2012:
Richting Antwerpen:


Richting Hasselt:
 

·
Registered
Joined
·
489 Posts
Waarom hebben ze niet meteen en derde rijstrook voorzien?
îk veronderstel omdat het nog niet het volledige traject zo is. dat nieuwe profiel start aan Herentals-Industrie en loopt tot Herentals-West (Grobbendonk) Daarna word de middenberm terug breder
 

·
Moderator
Joined
·
19,788 Posts
En omdat daaromtrent nog geen politieke beslissing genomen is. Alles (bruggen en nu de recente heraanleg hier en bijvoorbeeld aan Tessenderlo) is er wel al op voorzien.

Tegen dat men de beslissing neemt moet men op deze vernieuwde stukken enkel een pechstrook aanleggen denk ik?
 

·
Registered
Joined
·
489 Posts
En omdat daaromtrent nog geen politieke beslissing genomen is. Alles (bruggen en nu de recente heraanleg hier en bijvoorbeeld aan Tessenderlo) is er wel al op voorzien.

Tegen dat men de beslissing neemt moet men op deze vernieuwde stukken enkel een pechstrook aanleggen denk ik?
idd, daar lijkt het op. bomen worden ook overal weg gehaald langs de kant bij die vernieuwde stukken. Ik denk dat dit dan toch ook een voorbereiding is op een eventuele aanleg van pechstrook
 

·
Moderator
Joined
·
19,788 Posts
http://www.wegenenverkeer.be/home/item/infosessie-projecten-poort-oost-antwerpen-voor-lokale-besturen.html?category_id=14

PROJECTEN POORT OOST ANTWERPEN

Naar aanleiding van de infosessie werd een brochure samengesteld. U kan deze brochure via de website www.poortoost.be downloaden. Ze geeft per Poort Oost-project een overzicht van het project, alsook de stand van zaken en een timing.

Belangrijke punten:
 • (...)
 • Agentschap Wegen en Verkeer: Op dit ogenblik worden de effecten van de capaciteitsuitbreiding van de E313/E34 bestudeerd in een milieueffectrapport (plan-MER). Goedkeuring van het definitieve milieueffectrapport volgt in de tweede helft van 2013.
 • (...)
 • Op basis van de verschillende studies voor de E313 en de tweede spoortoegang van de haven van Antwerpen zal de Vlaamse Regering een beslissing nemen over respectievelijk het voorkeursscenario of voorkeursalternatieven. Tegelijk zal dan de tweede fase van het plan-MER en de inrichtingsstudie voor het bedrijventerrein Wommelgem/Ranst (Economisch Netwerk Albertkanaal) kunnen worden opgestart. Deze beslissing zou eind 2013 verwacht kunnen worden.
 • (...)
U kan de brochure 'Poort Oost Antwerpen – infosessie lokale besturen' downloaden op de website www.poortoost.be
Ook voor meer info over de afzonderlijke projecten kan u terecht op de portaalwebsite Poort Oost. Via deze website kan u de websites van de verschillende projectpartners raadplegen.
 

·
Moderator
Joined
·
19,788 Posts
Vandaag viel me voor het eerst op dat op het vernieuwde stuk tussen Herentals en Massenhoven ook nieuwe type borden de afritten aankondigen. (in plaats van de borden op de grond met een drietal palen) Een enkele pyloon langs de kant van de weg met hieraan een groot reflechterend bord in uitkraging over de weg, met duidelijke grote letters! (af en toe misschien wel nog wat betere afstemming met de portieken van snelheidsaanduiding nodig?) Alleszins zeker een verbetering!


Tussen Q8 en splitsing E34/E313 werd dan weer een strook van 10m van het naastgelegen bos gerooid. Vermoedelijk heeft dit meer te maken met een veiligheidstrook dan eventuele voorbereidingen op de gewenste verbreding
 

·
Registered
Joined
·
95 Posts
Vandaag viel me voor het eerst op dat op het vernieuwde stuk tussen Herentals en Massenhoven ook nieuwe type borden de afritten aankondigen. (in plaats van de borden op de grond met een drietal palen) Een enkele pyloon langs de kant van de weg met hieraan een groot reflechterend bord in uitkraging over de weg, met duidelijke grote letters! (af en toe misschien wel nog wat betere afstemming met de portieken van snelheidsaanduiding nodig?) Alleszins zeker een verbetering!
Inderdaad, dit is een maandje of twee geleden veranderd, veel leesbaarder nu, en komt overeen met de stijl van borden die ze geplaatst hebben richting Antwerpen op het stuk vóór Herentals.
 

·
Moderator
Joined
·
19,788 Posts
wegenenverkeer.be

13 augustus 2013

Heraanleg wegdek E313 tussen Grobbendonk en Massenhoven

Vanaf 20 augustus 2013 voert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) structurele onderhoudswerken uit op verscheidene plaatsen op de E313 tussen Ham en Massenhoven. De eerste werfzone bevindt zich tussen Grobbendonk (complex 20) en Massenhoven (complex 19). Over een lengte van 5 kilometer in de richting van Antwerpen krijgt het wegdek daar nieuw asfalt. Op 26 augustus zijn de werken in de eerste werfzone afgerond.

Structureel onderhoud

Tegen 2015 wil Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits de onderhoudsachterstand op de autosnelwegen wegwerken. Het onderhoud van de E313 maakt daar deel van uit: het wegdek van de snelweg is verouderd. Vanaf 20 augustus vinden er tussen Massenhoven en Ham op vier verschillende plaatsen (ter hoogte van Massenhoven, Pulle, Herentals-Industrie en Ham) onderhoudswerken plaats. Als de weersomstandigheden meezitten, zullen ze midden september afgerond zijn.

Eerste werf: wegdek tussen Grobbendonk en Massenhoven

Dinsdagavond 20 augustus beginnen de werkzaamheden aan de eerste werf van de E313. Over een afstand van 5 kilometer tussen Grobbendonk (complex 20) en Massenhoven (complex 19) richting Antwerpen krijgt het wegdek een nieuwe toplaag in asfalt. De E313 is een belangrijke verbindingsweg met veel zwaar verkeer tussen Antwerpen en het Ruhrgebied in Duitsland. Vooral de rechterrijstrook kampt met slijtage. Daarom wordt die rijstrook grondiger aangepakt: ook de onderlaag wordt heraangelegd.

Freeswerk gedurende 3 nachten (20, 21 en 22 augustus)

Tijdens de nachten van 20, 21 en 22 augustus voert de aannemer freeswerken uit.

 • Tussen 20.00 uur en uiterlijk 05.00 uur (dus voor de start van de ochtendspits) rijdt het verkeer in de richting van Antwerpen ter hoogte van de werf over één rijstrook.
 • In de richting van Hasselt zijn beide rijstroken gewoon open.
 • Overdag rijdt het verkeer over de gefreesde oppervlakte. Daar zijn dan 2 rijstroken beschikbaar.
 • Er geldt een snelheidsbeperking van 70km/u. Er worden snelheidscontroles uitgevoerd.

Vooral hinder tijdens het weekend (23, 24 en 25 augustus)

Tijdens het weekend van 23 tot 25 augustus legt de aannemer het nieuwe asfalt aan. Dan werkt hij de klok rond en is er ook overdag hinder.

 • Vanaf vrijdagavond 23 augustus omstreeks 20.00 uur tot maandagochtend 26 augustus uiterlijk 06.00 uur is er ter hoogte van de werf maar één rijstrook beschikbaar in beide richtingen.
 • Het verkeer in de richting van Antwerpen wordt dan via een doorsteek door de middenberm naar het andere rijvak van de snelweg geleid.
 • Er wordt één rijstrook vrijgehouden voor eventuele interventies van de hulpdiensten.

70 km/u voor ieders veiligheid

Om de werken in alle veiligheid te kunnen uitvoeren geldt een snelheidsbeperking van 70 km/u. Om kop-staartaanrijdingen te vermijden wordt een filedetectiesysteem of filewaarschuwingsvoertuig ingezet.
Ook in de week na 25 augustus nog werkzaamheden op E313

Wanneer de werken tussen Grobbendok en Massenhoven zullen beëindigd zijn, starten aansluitend de werken ter hoogte van de tweede werfzone. Gedurende twee nachten (26 en 27 augustus) vernieuwt AWV dan het wegdek en de waterdichting van de Pullebrug over het Netekanaal in Zandhoven. Tegelijk vinden er voorbereidende asfalteringswerken plaats in de zone Laakdal/Ham.​
 

·
Moderator
Joined
·
19,788 Posts
het viaduct van Boirs gaat terug open!

The regional newspaper Het Belang van Limburg reports the E313 Viaduc de Boirs will reopen with all lanes in the next week. The 1964 viaducts have been replaced, a job which took 7 years. The project was critized for its slow approach. The old viaducts were in very poor condition with chunks of concrete falling down and rebar being visible. They were judged to be beyond repair. There was a 7-year 2-0 workzone, but there wasn't much congestion due to the low traffic volumes (<20,000 vehicles per day). 

·
Registered
Joined
·
2,060 Posts
Ziet er mooi uit!

Ik ken de situatie ter plekke niet echt, maar waarom wordt er daar geen verhoogde berm gebruikt om het hoogteverschil op te vangen? Is dat niet goedkoper op lange termijn?
 

·
Registered
Joined
·
12,327 Posts
Dan zal het al een hoge berm moeten zijn. En 'dijklichamen' vergen eveneens veel onderhoud. Tevens kruist dit viaduct een riviertje en een weg.
 

·
Registered
Joined
·
3,012 Posts
Ik kom daar geregeld voorbij en heb er eigenlijk nooit verkeersproblemen gehad... geeft aan dat er idd weinig verkeer voorbij komt.

De taalgrens is ook een economische grens...
 
101 - 120 of 233 Posts
Top