SkyscraperCity banner

121 - 140 of 233 Posts

·
Registered
Joined
·
1,180 Posts
Gisteren was richting luik al volledig open, zonder snelheidsbeperkingen.

Richting lummen was slechts 1 rijstrook open, met een snelheidsbeperking van 50km/u.
In die richting stonden nog volop te flitsen, nu ze nog kunnen....
 

·
Moderator
Joined
·
19,788 Posts
wegenenverkeer.be

30 april 2014

N79 (Maastrichtersteenweg), Tongeren: start voorbereidende werkzaamheden op maandag 5 mei

Posted in Persberichten, Limburg

Maandag 5 mei start een archeologisch onderzoek ter hoogte van het op- en afrittencomplex 32 in Tongeren. Dit onderzoek gaat vooraf aan de herinrichting van het complex die in de loop van de volgende jaren gefaseerd zal gebeuren. Bijkomstig aan dit onderzoek zal het Agentschap Wegen en Verkeer een aantal werkzaamheden uitvoeren.


Het archeologisch onderzoeksteam zal graafwerken uitvoeren in de zone die wordt gevormd door afrit 32 komende van Hasselt en de N79 Maastrichtersteenweg. Deze werkzaamheden duren vermoedelijk tot aan het bouwverlof. Aansluitend start het agentschap met de aanleg van een rotonde ter hoogte van het kruispunt met de Genoelsweg..

Het Agentschap Wegen en Verkeer zal gelijklopend met het archeologisch onderzoek op de N79 aan de zijde van de Genoelsweg een tijdelijke verharding aanbrengen waar het verkeer tijdens de aanleg van de rotonde over zal kunnen rijden.

Aansluitend op de aanleg van de tijdelijke verharding zal het agentschap de fietspaden langs de N79 ter hoogte van het volledige complex vernieuwen of heraanleggen. Op die manier zal het rijcomfort van de fietsers sterk verbeteren in afwachting van de totale herinrichting.

Het verkeer zal weinig of geen hinder ondervinden van de bovenstaande werkzaamheden. Het fietsverkeer zal tijdens het vernieuwen van de fietspaden telkens in beide richtingen over het overliggende fietspad worden geleid.

In de aanloop naar de werkzaamheden aan de rotonde zal het Agentschap Wegen en Verkeer communiceren over de effectieve startdatum en de fasering.​
 

·
Moderator
Joined
·
19,788 Posts
Agentschap Wegen en Verkeer

1964: De E39 (nu E313) is net klaar. Hiermee is een economisch belangrijke verkeersader tussen Antwerpen en Luik gerealiseerd. Enkele automobilisten proberen de nieuwe Koning Boudewijnsnelweg uit met in de achteruitkijkspiegel de skyline van ’t Stad. Fast forward naar 2014: http://bit.ly/1yNJ8hn
 

·
Moderator
Joined
·
19,788 Posts
wegenenverkeer.be

01 augustus 2014

Herinrichting complex 32 “Tongeren”: aanleg rotonde t.h.v. Genoelsweg.

Dinsdag 5 augustus start het Agentschap Wegen en Verkeer met de aanleg van een rotonde en een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad op de N79 (Maastrichtersteenweg) ter hoogte van het kruispunt met de Genoelsweg. Deze werkzaamheden zijn de eerste stap van de herinrichting van de volledige zone rond het op- en afrittencomplex 32 "Tongeren".
Om de hinder te beperken, zal de aannemer in verschillende fases werken. Tijdens de eerste fase zal hij de rotonde en de aansluitingen gedeeltelijk aanleggen. Dit gebeurt nagenoeg volledig buiten het verkeer om. Het verkeer op de op- en afritten zal bijgevolg geen hinder ondervinden. Het verkeer op de Maastrichtersteenweg kan in beide richtingen over 2 versmalde rijstroken blijven rijden. Deze fase zal ongeveer 3 maanden duren.Tijdens de daaropvolgende fases zal de aannemer o.a. de aansluitingen op de omliggende wegen en de op- en afrit verder aanleggen. Ook dan zal de hinder zo sterk mogelijk beperkt blijven. De volledige aanleg van de rotonde zal ongeveer een half jaar duren. De exacte einddatum zal afhankelijk zijn van de weersomstandigheden tijdens de wintermaanden.

Het Agentschap Wegen en Verkeer zal de volgende fases tijdig aankondigen. Voor meer informatie kunnen geïnteresseerden terecht op de website www.wegenenverkeer.be. Daar kunnen ze zich ook inschrijven op de digitale nieuwsbrief i.v.m. deze werkzaamheden.​
 

·
Moderator
Joined
·
19,788 Posts
wegenenverkeer.be

01 oktober 2014

Dit weekend hinder door wegenwerken op E313 tussen Geel-Oost en Geel-West

Tijdens het weekend zal het verkeer op de E313 hinder ondervinden tussen Geel-Oost (complex 24) en Geel-West (complex 23). Het Agentschap Wegen en Verkeer voert daar opnieuw onderhoudswerken uit: in de richting van Antwerpen wordt het wegdek vernieuwd. Het is een volgende fase in een structureel onderhoud dat vorig weekend begon en gespreid wordt over vier opeenvolgende weekends. Ter hoogte van de werf beschikt het verkeer in beide richtingen maar over één rijstrook.

De onderhoudswerken op de E313 tussen Geel-Oost en Geel-West starten vrijdagavond 3 oktober omstreeks 20.00 uur en duren tot uiterlijk maandagochtend 22 september 5.00 uur.

Het verkeer in de richting van Antwerpen wordt via een doorsteek door de middenberm naar het andere rijvak van de snelweg geleid. In elke rijrichting beschikt het verkeer ter hoogte van de werf dan maar over 1 in plaats van 2 rijstroken.

• Er wordt 1 rijstrook vrijgehouden voor eventuele interventies van de hulpdiensten.

• Op het complex Geel-West richting Antwerpen wordt de afrit afgesloten. De oprit richting Antwerpen nemen blijft mogelijk.

• Op het complex Geel-West richting Hasselt wordt de oprit afgesloten. De afrit blijft open.

• Het complex Geel-Oost is gewoon open.

Fase 2 Geel-aangepast

Ook tijdens het weekend van 10, 11, 12 en 13 oktober zal gewerkt worden tussen Geel-Oost en Geel-West. Dan zal dezelfde tijdelijke verkeerssituatie gelden.​
 

·
Moderator
Joined
·
19,788 Posts
gva.be

Eerst 4 en dan 5 rijstroken op E313/E34

Vandaag om 09:04 door Timmie van diepen

Wommelgem / Ranst - Ten laatste tegen 2020 moet de E313/E34 tussen Ranst en Wommelgem worden verbreed van drie naar vijf rijstroken, met eerst nog een tussenfase van vier rijstroken die er wel eens zeer snel zouden kunnen komen.


Het probleem aan de verkeerswisselaar in Ranst is simpel: de twee rijstroken van de E34 uit Turnhout en de twee rijstroken van de E313 uit Hasselt moeten er naar drie rijstroken. Met vaak lange files tot gevolg.

Volgens het Agentschap Wegen en Verkeer is een uitbreiding van de infrastructuur de enige oplossing, omdat de maximale wegcapaciteit tussen de Ring en Ranst nu al elke dag overschreden wordt. “Maar het staat wel vast dat we niet ineens naar vijf rijstroken kunnen gaan. Voorwaarde is dat eerst de twee bretellen worden voltooid”, zegt Peter Bruyninckx van Wegen en Verkeer Antwerpen.

De A102 en R11bis - de bretellen - vormen samen een alternatieve ringweg ten oosten van Antwerpen, waardoor automobilisten zonder gebruik te maken van de Antwerpse Ring toch richting Breda of Brussel kunnen rijden.

Eerst vier

Maar zolang die alternatieve ringweg er niet is, blijven vijf rijstroken uitgesloten. Als tussentijdse oplossing suggereert Wegen en Verkeer om de E313/E34 tussen Ranst en Wommelgem op korte termijn al naar vier rijstroken plus spitsstrook te brengen.

Tegen 2020 - wanneer het Antwerpse Masterplan 2020 klaar zou moeten zijn; inclusief de alternatieve ringweg A102/R11bis - mag de E313/E34 naar vijf rijstroken.​
 

·
Registered
Joined
·
12,327 Posts
Ze hebben verbredingsplannen gemaakt voor de lange termijn. Dus rekening houdend met de mogelijke aanleg van A102 en de R11bis. Want het zou dwaas zijn verbredingsplannen op te stellen zonder hun komst in te calculeren.

Zo zal het dus zijn:

Verbreding E313/E34

De E313/E34 tussen de Antwerpse ring (R1) en Ranst kent al jaren structurele verkeersproblemen. Er staan bijna dagelijks files en die drukte creëert vaak onveilige verkeerssituaties. Niet voor niets behoort dit stuk tot de gevaarlijkste snelwegdelen in Vlaanderen. Vooral het knooppunt in Ranst is problematisch als bottleneck: daar komen de E34 en de E313 met elk 2 rijstroken per richting samen op 1 snelweg met maar 3 rijstroken per richting.

Actuele situatie (april 2013):


Meer capaciteit tussen Wommelgem en Ranst

De meest wenselijke oplossing voor de E313/E34 is een capaciteitsuitbreiding naar 2 x 5 rijstroken tussen Ranst en Wommelgem. Tussen Wommelgem en Antwerpen behoudt de snelweg zijn breedte van 2 x 3 rijstroken, aangevuld met een spitsstrook in elke richting.
De bijkomende rijstroken tussen Wommelgem en Ranst zullen de files en onveiligheid doen afnemen. Daarnaast zijn 5 rijsroken een voorwaarde om het geplande nieuwe bedrijventerrein bij de Q8-zone te kunnen ontsluiten via de snelweg. In 2011 startte het Agentschap Wegen en Verkeer een milieueffectenrapportage (MER) op om de impact van zo’n capaciteitsuitbreiding te onderzoeken.

Verschillende fasen

De verbreding van de E313/E34 is afhankelijk van de timing van het tunnelproject A102/R11(bis). Als dat afgewerkt is voor de verbreding van de E313, kunnen er meteen 5 rijstroken tussen Wommelgem en Ranst gerealiseerd worden. Maar als de verbreding van de snelweg eerder uitgevoerd wordt dan de A102 en de R11bis, krijgt de E313/E34 in een eerste fase 2 x 4 rijstroken tussen Wommelgem en Ranst. Later, na de ingebruikname van de A102 en de R11(bis), komt er dan in elke richting nog een vijfde strook bij. Zolang er geen 5 rijstroken zijn, is een aansluiting van het geplande nieuwe bedrijventerrein bij de Q8-zone niet haalbaar.

Uitbreiding in een eerste fase:


Definitieve oplossing:


De effecten van de uitbreiding worden bestudeerd in een milieueffectrapport (MER). De publicatie van het definitieve milieueffectrapport wordt verwacht in de tweede helft van 2013.

http://www.poortoost.be/project/verbreding-e313e34


Tussen Wommelgem en de R1 is geen ruimte meer voor extra rijstroken. Daar zal er dus niet veel veranderen, behalve dat de busstrook een spitstrook wordt nadat tram 8 naar Wommelgem rijdt.
 

·
Moderator
Joined
·
19,788 Posts
gva.be

Oprit E313 in Wommelgem verlengd

Vandaag om 11:23 | Bron: BELGA

Wommelgem - Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) legt volgend weekend de oprit van de E313 in Wommelgem in de richting van Antwerpen opnieuw aan.


Nieuw asfalt en een verlenging van de invoegstrook moeten daar voor een vlottere doorstroming zorgen. De ingreep is een maatregel om de mobiliteit in de Antwerpse regio op korte termijn te verbeteren, zo meldt het AWV.

Tijdens de werken, van vrijdagavond 22.00 uur tot maandagochtend 05.00 uur, wordt de oprit van de E313 in de richting van Antwerpen afgesloten. Het verkeer op de snelweg naar Antwerpen beschikt tijdelijk maar over twee rijstroken in plaats van de normale drie rijstroken.

Er gelden tijdelijke omleidingen voor het verkeer vanuit Wommelgem.​
 

·
Registered
Joined
·
2,611 Posts
Tussen Wommelgem en de R1 is geen ruimte meer voor extra rijstroken. Daar zal er dus niet veel veranderen, behalve dat de busstrook een spitstrook wordt nadat tram 8 naar Wommelgem rijdt.
Dat lijkt me ook. Temeer omdat er eigenlijk niemand gelooft dat die R11bis aangelegd kan worden... wellicht wordt er wel al aan die uitbreiding gewerkt (5 stroken) vanaf de A102 er ligt, want die is eenvoudiger uit te voeren...
 

·
Registered
Joined
·
942 Posts
In plaats van meer rijstroken en wegen aan te leggen zouden ze beter eens beginnen met het overaanbod aan bedrijfswagens aan te pakken. Maar ja. Dat durven onze liberale vriendjes niet.
 

·
Registered
Joined
·
12,327 Posts
^^Nja, maar op die plek is verbreding sowieso aan de orde. Het is een structureel probleem omdat twee autosnelwegen van elk 2 rijstroken samenkomen op een weg van maar 3 rijstroken. Een flessenhals dus. Ik ben het wel eens dat we niet teveel extra wegen moeten leggen. Maar bestaande flessenhalzen oplossen is wel opportuun.
 

·
Registered
Joined
·
1,180 Posts
In plaats van meer rijstroken en wegen aan te leggen zouden ze beter eens beginnen met het overaanbod aan bedrijfswagens aan te pakken. Maar ja. Dat durven onze liberale vriendjes niet.
Is op die plaats idd. een flessenhals, en de drukte die er veroorzaakt wordt komt zeker niet alleen van de bedrijfswagens of auto's in het algemeen.
Het stikt daar van de vrachtwagens die van en naar de Antwerpse haven moeten. Uitbreiding van containerterminals zal dit probleem alleen nog maar groter maken.
Op zich is de E313 van Lummen tot Antwerpen al bijna een volledig aaneengesloten rechterrijstrook van vrachtwagens.

E34 is al niet veel beter.
 

·
Registered
Joined
·
374 Posts
M.i. gaan ze alle ingebouwde marge teniet doen door dat ENA-terrein te ontwikkelen; slechtst denkbare plek om nieuw vrachtverkeer aan te trekken. En hopelijk gaat het extra containerverkeer vanop linkeroever op termijn kiezen voor Liefkenshoek en A102, dat scheelt al weer aan Antwerpen-Oost.

Pendelaars tussen Kempen en Antwerpen zouden dan weer gebaat zijn bij een treinverbinding Turnhout-Antwerpen, die heel wat auto's van de snelweg zou kunnen halen.

En laat ik ineens ook een lans breken voor een tunnel onder het Rivierenhof, dan ligt niemand nog wakker van een strookje meer of minder. De huidige situatie (qua inplanting t.o.v. de woonwijk) is echt niet meer van deze tijd. :)Edit: Ga je door de ene flessenhals weg te werken het probleem niet gewoon verschuiven? De toevoer die die vijf rijstroken kan leveren is in alle richtingen, zelfs met wat nog gepland staat, gewoon te groot, toch?
 

·
Registered
Joined
·
12,327 Posts
Edit: Ga je door de ene flessenhals weg te werken het probleem niet gewoon verschuiven? De toevoer die die vijf rijstroken kan leveren is in alle richtingen, zelfs met wat nog gepland staat, gewoon te groot, toch?

Dat is ook de reden waarom het in eerste instantie maar op 4 rijstroken gebracht wordt. De 5 rijstroken zullen er maar zijn als de A102 en R11bis gerealiseerd worden zodat er voldoende afvoercapaciteit is. Het zou inderdaad niet verstandig zijn het stuk Ranst-Wommelgem 5 rijstroken te geven als er tussen Antwerpen en Wommelgem maar 4 rijstroken (3 reguliere + 1 spitstrook) beschikbaar is.
 

·
Registered
Joined
·
1,180 Posts
Weet niet juist waar het te plaatsen, maar weet er iemand wie het gigantische hoogbouwmagazijn aan het bouwen is naast de E313 thv. Nike/containerterminal in Meerhout/Ham?
 

·
Moderator
Joined
·
19,788 Posts
wegenenverkeer.be

Renovatie complex 28 “Hasselt-Zuid”

Het Agentschap Wegen en Verkeer zal het op- en afrittencomplex 28 ‘Hasselt-Zuid’ volledig renoveren. Deze werkzaamheden kaderen in de herinrichting van de Sint-Truidersteenweg (N80). De aannemer zal tegelijkertijd ook de aansluitingen op de N80 vernieuwen.


De werkzaamheden starten vrijdagavond 8 mei om 20.00 uur. Beide op- en afritten zullen afgesloten zijn. Wie de E313 wil bereiken of verlaten, kan omrijden via ‘Hasselt-West’ of ‘Hasselt-Oost’. Ten laatste maandagochtend 11 mei om 06.00 uur zal het complex terug open zijn voor het verkeer.

Het doorgaand verkeer op de Sint-Truidersteenweg zal geen bijkomende hinder ondervinden.

Opgelet: deze werkzaamheden zijn sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. De planning kan dus nog wijzigen.​
 

·
Moderator
Joined
·
19,788 Posts
deredactie.be

File E313 loopt uit de hand, medisch interventieplan van kracht

do 14/05/2015 - 17:57 Belga, Michaël Torfs

Op de E313 vanuit Hasselt en de E34 vanuit Turnhout hebben er de hele dag ellenlange files gestaan door de werken op de E313 tussen Ranst en Antwerpen. Zelfs het medisch interventieplan werd in gang gezet. Twee van de drie rijstroken op de erg drukke verkeersas zijn tot maandagochtend afgesloten. De hinder zal dus nog heel het verlengde weekend aanslepen.


Vanmiddag werden zelfs wachttijden opgetekend van 3 uur, zegt Hajo Beeckman van het verkeerscentrum. In die file stonden blijkbaar heel wat buitenlanders, onder meer Duitsers en Nederlanders, die op weg waren naar de kust.

Het medisch interventieplan werd in de loop van de namiddag opgestart, voor een deel preventief, na verschillende berichten over mensen die onwel waren geraakt en ontzet moesten worden. Het Rode Kruis en de Civiele Bescherming kwamen water uitdelen op twee hulpposten. Op het knooppunt waar E313 en E34 samenkomen, waren rond 17 uur al een 1.000 tal zakjes uitgedeeld.

Pechstrookrijders riskeren 110 euro boete

Er waren twee ambulances stand-by, maar de routes op de pechstrook werden bemoeilijkt door automobilisten die op de pechstrook begonnen te rijden om files te vermijden. Zij gingen op de bon, want het is niet alleen tegen de verkeersregels, het is ook erg gevaarlijk.

De politie houdt een extra oogje in het zeil. De boete bedraagt in principe 55 euro, maar kan ook verdubbeld worden als iemand in gevaar is gebracht of als de hulpdiensten gehinderd werden.

"Vermijd de hele regio"

De werkzaamheden zijn gisteravond gestart om 21 uur. Het Verkeerscentrum raadt wie naar de Antwerpse regio wil niet alleen aan om de E34 en E313 te vermijden, maar om de wagen hoe dan ook aan de kant te laten en voor bijvoorbeeld de trein te kiezen. Ook op de lokale wegen is het immers erg druk.

De werken duren nog voort tot maandagochtend 6 uur, maar mogelijk zouden ze sneller kunnen zijn afgerond, aldus Beeckman. Een precies tijdstip kan hij daar echter niet op plakken.​

Ik vraag me toch af of deze werken niet op een betere manier hadden gespreid kunnen worden... Rijstrook per rijstrook bvb of (met wat meer moeite) tijdelijk een rijstrook inrichten aan de andere zijde.

En ik vraag me nog harder af of deze werken werden aangekondigd in Lummen om de vele buitenlanders duidelijk te maken dat ze beter via Brussel naar de kust rijden...
 

·
Registered
Joined
·
328 Posts
Hoi

Ik kan melden dat op de infoborden thv Lummen er al info stond van de werken in Ranst.
Men had zeker die moeite gedaan.

Als men in de auto in België nu eens wat minder leert gapen en wat meer leert rijden, zou veel helpen, overal.

gr
Dewel
 
121 - 140 of 233 Posts
Top