Skyscraper City Forum banner
1 - 20 of 31 Posts

·
Moderator
Joined
·
19,859 Posts
Discussion Starter · #1 ·
wegenenverkeer.be

10 juli 2014

Op- en afrittencomplex E403-N36 Izegem Roeselare gedeeltelijk afgesloten van 8 tot 14 augustus

De werken op en naast het op- en afrittencomplex van de N36 (Rijksweg) en E403 op de grens tussen Izegem en Roeselare-Rumbeke naderen de volgende fase. Vooraleer aan de volgende fase te starten, zullen de oprit richting Brugge en de afrit vanuit Kortrijk afgesloten worden om te asfalteren. Dit gebeurt van 8 augustus tot 14 augustus. De eigenlijke fasewissel is voorzien op 29 augustus.


Einde fase 1

Tegen 29 augustus zal fase 1 afgewerkt zijn. Er dienen asfalteringswerken te worden uitgevoerd op het op- en afrittencomplex. De oprit richting Brugge en afrit vanuit Kortrijk zullen daarom tijdelijk worden gesloten. Er werd bewust gekozen voor de periode van 8 tot 14 augustus. Dankzij de vakantieperiode zal de impact op het verkeer namelijk beperkt zijn. Het Agentschap Wegen en Verkeer voorziet een omleiding die duidelijk zal worden aangegeven. Het verkeer dat vanaf de N36 richting Brugge wil, zal over diezelfde weg en de ring rond Roeselare (R32) tot het op- en afrittencomplex Roeselare-Beveren/Ardooie (afrit 8) worden omgeleid. Daar kan men de snelweg op richting Brugge. Het verkeer op de E403 vanuit Kortrijk met bestemming Izegem of Roeselare kan doorrijden tot de afrit Roeselare-Izegem Haven (afrit 7), om zo Roeselare en Izegem via de omleiding te bereiken.

Fase 2

Na het terug openstellen van de op- en afrit wordt de fasewissel tussen fase 1 en fase 2 voorbereid. De eigenlijke wissel zal gebeuren op vrijdag 29 augustus. Tijdens fase 2 gelden dezelfde omleidingen als tijdens fase 1. Het verkeer op de E403 vanuit Brugge met bestemming Roeselare wordt aangeraden de afrit Roeselare-Beveren (afrit 8) te nemen. Voor het verkeer vanuit Kortrijk met bestemming Roeselare raadt men de afrit Roeselare-Izegem Haven (afrit 7) aan.

De E403 richting Kortrijk oprijden kan enkel komende vanuit Roeselare. Verkeer uit Izegem kan keren aan de Oekensestraat. Het verkeer dat de snelweg op wil richting Brugge kan dit enkel komende vanuit Izegem. Het verkeer uit Roeselare kan keren aan het rondpunt ter hoogte van Top Interieur om daarna de E403 richting Brugge op te rijden.

Aan het einde van fase 2 zullen de oprit richting Kortrijk en de afrit vanuit Brugge voor 7 dagen worden afgesloten. Het verkeer vanuit Brugge kan de snelweg verlaten via de afrit Roeselare-Izegem Haven (afrit 7). Het verkeer dat naar Kortrijk wil, kan via hetzelfde complex de snelweg op. Afhankelijk van de weersomstandigheden is het einde van fase 2 voorlopig voorzien tegen eind november.

Voor deze werf stelde het Agentschap Wegen en Verkeer een bereikbaarheidsadviseur aan. Hij zal zich toeleggen op het contact tussen ondernemers en de partners die bij deze werf betrokken zijn.​
 

·
Moderator
Joined
·
19,859 Posts
Discussion Starter · #2 ·
wegenenverkeer.be

01 augustus 2014

Vervanging vangrails op E403/A17 tussen Aalbeke en Wevelgem

Vanaf maandag 18 augustus worden, in opdracht van Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, de bestaande vangrails in de middenberm op de E403/A17, tussen het complex Aalbeke en de tunnel in Wevelgem, vervangen door New Jerseys. Het einde is voorzien tegen 16 september, op voorwaarde dat de weersomstandigheden het toelaten.


De huidige vangrails in de middenberm op de E403/A17 zijn aan vervanging toe. Ze worden opgebroken en vervangen door ter plaatste in beton gegoten afschermconstructies, zogenaamde New Jerseys.

De werfzone op de E403/A17 bevindt zich vanaf het complex Aalbeke tot aan de tunnel in Wevelgem, in beide rijrichtingen.

In beide rijrichtingen wordt 1 rijstrook ingenomen zodat het verkeer telkens over 2 rijstroken moet in plaats van 3. Er geldt een snelheidsbeperking van 70 km/u. We vragen bestuurders om zich aan deze snelheid te houden, zodat de wegenarbeiders op een veilige manier hun werk kunnen uitvoeren.

De werken starten op maandag 18 augustus en duren, indien het weer het toelaat, tot 16 september. Er zal 7 dagen op 7 gewerkt worden.

Het Vlaams Verkeerscentrum voorspelt weinig hinder.​
 

·
Moderator
Joined
·
19,859 Posts
Discussion Starter · #3 ·
wegenenverkeer.be

30 september 2014

Structureel onderhoud op E403 tussen Torhout en Brugge nadert eindfase

De structurele onderhoudswerken op de E403 tussen Torhout en Brugge naderen hun einde. Vanaf woensdagnamiddag 1 oktober kan het verkeer richting Brugge weer normaal verlopen, namelijk over de twee vernieuwde rijstroken. Ook de op- en afrit Ruddervoorde zal in de loop van de dag weer worden opengesteld. Diezelfde dag zal de aannemer de signalisatie, voorlopige markeringen en tijdelijke afschermende constructies verwijderen die geplaatst zijn in de rijrichting Kortrijk. Om die werken te kunnen uitvoeren, zal het verkeer richting Kortrijk tijdelijk over 1 versmalde rijstrook moeten rijden. Dit zal ernstige hinder met zich meebrengen voor het verkeer richting Kortrijk. Tegen vrijdagavond 3 oktober zal ook het verkeer richting Kortrijk weer twee rijstroken ter beschikking hebben en zijn de structurele onderhoudswerken volledig afgerond.​
 

·
Moderator
Joined
·
19,859 Posts
Discussion Starter · #4 ·
wegenenverkeer.be

13 maart 2015

Op- en afrit nr. 6 Roeselare-Izegem op E403 tijdelijk gesloten

De werken op en rond het op- en afrittencomplex nr. 6 Roeselare-Izegem op de E403 gaan een finale fase in. Er rest de aannemer het aanleggen van de toplaag en markeringen op zowel de brug over de E403 als de oprit richting Kortrijk en de afrit vanuit Brugge. Om deze werken te kunnen uitvoeren, zullen de op- en afrit vanaf 23 maart tot en met 3 april worden afgesloten. Na deze werken worden nog een aantal kleinere taken uitgevoerd op de N36 zelf, waarna de weg in een latere fase terug wordt vrijgegeven. De fietstunnels worden ondertussen verder afgewerkt. Bij gunstige weersomstandigheden zullen de werken eind oktober beëindigd zijn.

Aanleg fietstunnels en renovatie brug

Op 17 maart 2014 werd gestart met de werken aan het op- en afrittencomplex Roeselare-Izegem en op de N36 Rijksweg in Izegem. Zowel onder het complex als onder de N36 ter hoogte van de nieuwe verkaveling De Mol legt de aannemer fietstunnels aan. Samen met nieuwe, vrijliggende fietspaden zal de veiligheid voor fietsers gevoelig verhogen.

Ook de brug over de E403 werd onderworpen aan een grondige renovatie, met onder meer nieuwe uitzettingsvoegen en nieuwe leuningen. De wegindeling op de brug werd aangepast, zodat de vlotte doorstroming gegarandeerd wordt op zowel de N36 als de op- en afritten. Zo is er een nieuwe bypass voorzien voor het verkeer dat vanuit Roeselare de snelweg oprijdt richting Kortrijk, werd een extra strook aangelegd voor het verkeer vanuit Izegem dat de snelweg richting Kortrijk op wil en ook voor het verkeer richting Brugge zorgt een bypass voor een vlotte verkeerssituatie.

Afsluiten op- en afrit

In de oorspronkelijke fasering was voorzien dat de op- en afrit gedurende 60 werkdagen zou worden afgesloten. Door een wijziging aan het uitvoeringsplan kon een betere fasering worden uitgevoerd waarbij de op- en afrit slechts 10 werkdagen dicht moet.

Gedurende 10 werkdagen, vanaf maandag 23 maart, sluit de aannemer de afrit vanuit Brugge en de oprit richting Kortrijk af. Tijdens deze periode freest hij de toplaag asfalt af, wordt een nieuwe laag aangelegd en wegmarkeringen aangebracht. Tegen het paasverlof zullen de op- en afrit terug geopend zijn. Ten slotte plaatst men na het paasverlof de leuningen en vangrails op de brug en langs de N36 en voert de aannemer nog een aantal afwerkingen uit. Daarna zal de N36 volledig vrijgemaakt worden, waarna de werken zich in de berm van de weg en in de Ambachtenstraat situeren.

Omleidingen

Het verkeer zal tijdens het afsluiten van de op- en afrit een omleiding moeten volgen. Komende vanuit Brugge met bestemming Roeselare verlaat het verkeer de snelweg via de afrit nr. 8 Roeselare-Beveren. Het verkeer met bestemming Izegem rijdt af aan afrit nr. 7 Izegem-Roeselare Haven. Het verkeer op de E403 vanuit Kortrijk met bestemming Izegem of Roeselare kan via de afrit nr. 6 Izegem-Rumbeke blijven rijden.

Het verkeer met bestemming Kortrijk vanuit Izegem en Roeselare rijdt via het op- en afrittencomplex nr. 7 Izegem-Roeselare Haven de E403 richting Kortrijk op.​
 

·
Moderator
Joined
·
19,859 Posts
Discussion Starter · #5 ·
radio2

Werken langs E403 zullen week langer duren

De werken langs de E403 ter hoogte van Roeselare-Rumbeke zullen een week langer duren dan gepland. Door het slechte weer konden de oprit richting Kortrijk en de afrit vanuit Brugge niet worden geasfalteerd. Door de hevige rukwinden was het ook onveilig werken voor de arbeiders. Als het weer meezit, zijn de werken volgende week vrijdag klaar.​
 

·
Moderator
Joined
·
19,859 Posts
Discussion Starter · #6 ·
wegenenverkeer.be

N36 Rijksweg in Izegem volledig open op 4 juni

Op donderdag 4 juni wordt de N36 Rijksweg in Izegem volledig vrijgegeven voor het verkeer, indien het weer die dag toelaat de laatste belijning aan te brengen. In elke richting zullen opnieuw twee rijstroken beschikbaar zijn. Ook de op- en afritten van de E403 zullen volledig toegankelijk zijn, zowel vanuit Roeselare als vanuit Izegem.


(...)

Veiligere weg en vlottere doorstroming

(...)

Ook de brug over de E403 ter hoogte van het complex nr. 6 Roeselare-Rumbeke werd onderworpen aan een grondige renovatie, met onder meer nieuwe zettingsvoegen en nieuwe leuningen. De wegindeling op de brug werd aangepast, zodat een vlotte doorstroming gegarandeerd wordt op zowel de N36 als de op- en afritten. Zo is er een nieuwe bypass voorzien voor het verkeer dat vanuit Roeselare de autosnelweg oprijdt richting Kortrijk, werd een extra strook aangelegd voor het verkeer vanuit Izegem dat de autosnelweg richting Kortrijk op wil en ook voor het verkeer richting Brugge zorgt een bypass voor een vlotte verkeerssituatie.​
 

·
Moderator
Joined
·
19,859 Posts
Discussion Starter · #7 ·
réportage de ChrisZwolle

I took a little detour in the way back from Spain, in order to clinch the entire Belgian motorway network. The only major section I haven't driven yet is now E40 (Brussel - Gent).

Here's E403, also known as A17, which runs from Tournai along Kortrijk and Roeselare to Brugge.

The Flemish part is generally in excellent condition, the Walloon part is mediocre, though not as bad as some other motorways I drove (E25, E42). There are six lanes from E17 to Roeselare. E403 carries a decent amount of trucks.


E403-1 by European Roads, on Flickr


E403-2 by European Roads, on Flickr


E403-3 by European Roads, on Flickr


E403-5 by European Roads, on Flickr


E403-7 by European Roads, on Flickr


E403-9 by European Roads, on Flickr


E403-10 by European Roads, on Flickr


E403-11 by European Roads, on Flickr


E403-14 by European Roads, on Flickr


E403-17 by European Roads, on Flickr


E403-20 by European Roads, on Flickr


E403-22 by European Roads, on Flickr


E403-26 by European Roads, on Flickr


E403-29 by European Roads, on Flickr


E403-32 by European Roads, on Flickr


E403-36 by European Roads, on Flickr


E403-40 by European Roads, on Flickr


E403-43 by European Roads, on Flickr


E403-45 by European Roads, on Flickr


E403-47 by European Roads, on Flickr


E403-48 by European Roads, on Flickr


E403-50 by European Roads, on Flickr


E403-52 by European Roads, on Flickr
 

·
Moderator
Joined
·
19,859 Posts
Discussion Starter · #8 ·
wegenenverkeer.be

Herinrichting kruispunten E403-N35 in Lichtervelde

Vanaf maandag 8 februari starten in opdracht van Wegen en Verkeer West-Vlaanderen wegenwerken ter hoogte van de kruispunten van de op- en afritten van de E403 met de N35 Koolskampstraat in Lichtervelde. Om de gevaarlijke kruispunten veiliger te maken worden er driekleurige verkeerslichten geplaatst. Gedurende 7 weken zal het complex Lichtervelde op de E403 afgesloten zijn.


Op maandag 8 februari starten de werken voor de herinrichting van de kruispunten van de op- en afritten van de E403 met de N35. Er worden driekleurige verkeerslichten en zij- en middengeleiders geplaatst en het wegdek krijgt een nieuwe toplaag in asfalt.

Het einde van de werken is voorzien tegen vrijdag 25 maart.

Omleidingen
Gedurende de volledige duur van de werken zal het op- en afrittencomplex nr. 9 Lichtervelde in alle richtingen afgesloten zijn.
Het verkeer op de E403 komende van Brugge wordt via afrit nr. 10 Torhout en vervolgens via de R34, N32 en N35 afgeleid naar Lichtervelde. Het verkeer op de N35 dat naar Brugge wil wordt omgeleid via de N35, N32 en R34 naar de oprit nr. 10 van de E403 in Torhout.
Het verkeer op de E403 komende uit Kortrijk wordt via de afrit nr. 8 Roeselare-Beveren en vervolgens via de R32, N32 en N35 afgeleid naar Lichtervelde. Het verkeer op de N35 dat richting Kortrijk wil wordt omgeleid via de N35, N32 en R32 naar de oprit nr. 8 van de E403 in Roeselare-Beveren.
Op de N35 Koolskampstraat zelf blijft beurtelings doorgaand verkeer mogelijk met behulp van werflichten.

Geen gelijktijdige uitvoering met de onderhoudswerken op E403
AWV heeft de mogelijkheid onderzocht om deze werken gelijktijdig uit te voeren met de geplande onderhoudswerken op de E403 tussen Torhout en Lichtervelde maar dat blijkt niet haalbaar aangezien prognoses aangeven dat dit teveel hinder zou veroorzaken voor het verkeer op de E403. Daarom verschuift de uitvoeringsdatum voor de onderhoudswerken op de E403 naar een latere datum. Zodra die datum vastligt volgt een persbericht.​
 

·
Moderator
Joined
·
19,859 Posts
Discussion Starter · #9 ·
^^

wegenenverkeer.be

Update herinrichting kruispunten E403-N35 in Lichtervelde

Sinds maandag 8 februari zijn er werken bezig ter hoogte van de kruispunten van de op- en afritten van de E403 met de N35 Koolskampstraat in Lichtervelde. Even zag het ernaar uit dat de vooropgestelde timing niet kon gehaald worden omwille van te koude weersomstandigheden maar de voorbije dagen heeft de aannemer het werk kunnen hervatten. Tenzij er volgende week nog onverwachte hindernissen opduiken, hopen we de op- en afrit tegen eind volgende week weer open te stellen.​
 

·
Moderator
Joined
·
19,859 Posts
Discussion Starter · #10 ·
wegenenverkeer.be

Structureel onderhoud op E403 tussen Torhout en Lichtervelde

Vanaf dinsdag 24 mei 2016 worden, in opdracht van Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, structurele onderhoudswerken uitgevoerd op de E403 tussen Torhout en Lichtervelde in de rijrichting Kortrijk. Er zijn 33 werkdagen voorzien. In de rijrichting Kortrijk zal er zeer veel hinder zijn.


Wat?
De bestaande wegverharding van de E403 wordt volledig opgebroken en vernieuwd. De stalen vangrails in de middenberm worden vervangen door betonnen stootbanden. Gelijktijdig met deze werken worden er ook herstellingswerken uitgevoerd aan de brug over de spoorlijn Lichtervelde-Gent. De brugdekvoegen en de waterdichte bescherming van de brug worden vernieuwd.

Hinder?
Op dinsdag 24 mei start de aannemer na de ochtendspits met het plaatsen van de tijdelijk afschermende constructies. Tijdens deze voorbereidende werken zal er nauwelijks hinder zijn richting Kortrijk maar veel hinder richting Brugge aangezien het verkeer over de pechstrook wordt geleid.

Tijdens de eigenlijke werken, die starten vanaf 25 mei, wordt het verkeer met behulp van doorsteken op de andere rijrichting gebracht. In de rijrichting Brugge zullen er twee versmalde rijstroken zijn, in de rijrichting Kortrijk slechts 1 versmalde rijstrook. Het Vlaams Verkeerscentrum verwacht weinig hinder in de rijrichting Brugge maar zeer veel hinder in de rijrichting Kortrijk met files die (zeker in de avondspits) kunnen oplopen tot 8 kilometer waardoor je op 45 minuten à 1 uur extra reistijd mag rekenen!

Tijdens de volledige duur van de werken (vanaf 25 mei) zal de afrit Lichtervelde in de rijrichting Kortrijk afgesloten zijn. De oprit Lichtervelde zal vanaf 25 mei voor het grootste deel van de werken ook afgesloten zijn.
Pas op het einde van de werken, wanneer de oprit Lichtervelde weer is opengesteld, zal de oprit Torhout gedurende enkele dagen afgesloten zijn. De precieze datum van afsluiting zal via borden gecommuniceerd worden.
In de rijrichting Brugge blijven alle op- en afritten open.

De volgende omleidingen zijn voorzien:  • Het verkeer op de E403 zal voor het complex nr. 10 Torhout op de hoogte gebracht worden dat de afrit Lichtervelde is afgesloten. Het verkeer moet afrit nr.10 Torhout nemen en via de R34, N32 en N35 naar Lichtervelde rijden.
  • Wie op de E403 toch doorrijdt zal de afrit nr. 8 Roeselare-Beveren moeten nemen en bovenaan de afrit rechts afslaan naar de R32 en vervolgens de N32 en N35 volgen richting Lichtervelde.
  • Het verkeer komende van Pittem en Tielt dat wil oprijden in Lichtervelde moet vanaf het kruispunt van de N35 met de N50 de omleiding volgen via de N50, N37 en R32 richting oprit nr. 8 Roeselare-Beveren.
  • Het verkeer komende van Diksmuide, Kortemark of Torhout zal vanaf de rotonde N35-N32 de omleiding moeten volgen via de N32 en R32 richting oprit nr. 8 Roeselare-Beveren.
  • Wanneer de oprit nr. 10 Torhout is afgesloten (enkel de laatste twee dagen van de werken) moet het verkeer via de N32 en N35 omrijden richting oprit nr. 9 Lichtervelde.Filedetectie & snelheidscontrole
In de rijrichting Kortrijk zal een filedetectiesysteem in gebruik worden genomen.
De politie zal met behulp van een mobiele flitspaal erop toezien dat de snelheid van 70 km/u en 50 km/u in de doorsteken niet overschreden wordt zodat de arbeiders hun werk veilig kunnen uitvoeren.

Timing?
De aannemer werkt 7 dagen op 7 en de klok rond om de totale duur van de werken te beperken. De werken starten op 24 mei. Het einde van de werken is voorzien tegen eind juni maar aangezien de werken weersgevoelig zijn, kan die datum nog verschuiven.​
 

·
Moderator
Joined
·
19,859 Posts
Discussion Starter · #13 ·
Het ziet er naar uit dat het spiksplinternieuwe wegdek voor een stuk weggesmolten zal zijn...

E403 volledig dicht door brandende vrachtwagen

Update: wo 13/07/2016 - 15:28 Gianni Paelinck

De snelweg E403 is ter hoogte van Lichtervelde in beide richtingen helemaal versperd. Een vrachtwagen met ethanol staat er in brand. Omwonenden moeten ramen en deuren dichthouden. De hinder kan nog een hele tijd aanhouden.


De brand ontstond nadat twee vrachtwagens in de richting van Brugge met elkaar in botsing waren gekomen. "Het gaat om een zware brand met zwarte rook en ontploffingen. Er is geen doorkomen aan, voor lange duur", zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum.

De brandende vrachtwagen vervoerde ethanol en is intussen bijna helemaal uitgebrand. Er is een perimeter van 300 meter ingesteld wegens ontploffingsgevaar. De brandweer is nog volop aan het blussen.

De politie raadt bestuurders die in de file staan aan om de ramen van hun voertuig gesloten te houden en hun ventilatie uit te zetten. Ook omwonenden moeten ramen en deuren dicht houden.

(...)​
 

·
Moderator
Joined
·
19,859 Posts
Discussion Starter · #14 ·
wegenenverkeer.be

Structureel onderhoud op E403 in Wevelgem in rijrichting Doornik

Gepubliceerd op 07/03/2017 - 15:49

Vanaf maandag 13 maart starten, in opdracht van Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, structurele onderhoudswerken op de E403 in Wevelgem in de rijrichting Doornik. Het verkeer moet in beide richtingen over twee versmalde rijstroken.


De structurele onderhoudswerken omvatten het affrezen en vernieuwen van twee lagen asfalt. Ook de vangrails en greppels worden vernieuwd.
Er wordt enkel in de rijrichting Doornik gewerkt vanaf kilometerpunt 32,4 tot aan kilometerpunt 30,6 op grondgebied Wevelgem.

Het verkeer richting Doornik wordt op twee versmalde rijstroken op de andere rijrichting gebracht. Ook het verkeer in de rijrichting Brugge moet daardoor over twee versmalde rijstroken. Er worden geen op- en afritten afgesloten.

In totaal zijn er drie weken voorzien om de werken uit te voeren maar aangezien ze weersgevoelig zijn kan de uitvoeringstermijn nog opschuiven.

Ter hoogte van de doorsteek geldt een snelheidsbeperking van 50 km/u en in de rest van de werfzone 70 km/u. De politie zal toezien of de snelheden worden nageleefd.

Het Vlaams Verkeerscentrum voorspelt files tot maximum twee kilometer tijdens de ochtend- en avondspits.

Planning
De eerste dagen wordt alle wegsignalisatie opgesteld.

  • Op maandag 13 maart vanaf 7u ’s morgens moet het verkeer richting Doornik over 2 ipv 3 rijstroken aangezien de linkerrijstrook wordt afgezet om de vangrails weg te nemen zodat de doorsteek in de middenberm kan gemaakt worden.
  • Vanaf maandagavond 13 maart 19u tot dinsdagochtend 14 maart 6u worden de new jerseys in de rijrichting Brugge geplaatst. Het verkeer richting Brugge moet tijdens die nacht over 1 rijstrook op de pechstrook.
  • Vanaf dinsdagochtend is de werfsignalisatie richting Brugge volledig actief en moet het verkeer over twee versmalde rijstroken.
  • Vanaf woensdagavond 15 maart wordt het verkeer richting Doornik met behulp van de doorsteken op de andere rijrichting gebracht. Ook richting Doornik zijn er vanaf dan twee versmalde rijstroken.
Het einde van de werken is voorzien tegen 2 april maar het weer kan die einddatum nog beïnvloeden.​
 

·
Moderator
Joined
·
19,859 Posts
Discussion Starter · #15 ·
wegenenverkeer.be

Betonherstellingswerken op E403 tussen Torhout en Lichtervelde

Gepubliceerd op 23/05/2017 - 14:06

Vanaf vrijdag 9 juni worden er, in opdracht van Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, betonherstellingswerken uitgevoerd op het trage rijvak van de E403 tussen Torhout en Lichtervelde in de rijrichting Kortrijk. Tegen maandagochtend 12 juni moeten de werken achter de rug zijn.


In het voorjaar van 2016 werden er structurele onderhoudswerken uitgevoerd op de E403:

tussen kilometerpunt 57,1 en 51 werd toen enkel een nieuwe toplaag asfalt aangebracht bovenop de doorlopend gewapende betonverharding aangezien uit onderzoek bleek dat de onderlaag nog in voldoende goede staat was,
tussen kilometerpunt 51 en 48,9 werd toen een definitieve herstelling met inbegrip van de fundering uitgevoerd ,waarbij de gewapende betonverharding volledig werd opgebroken en vernieuwd.

Nu duiken er putten op in het wegdek van het trage rijvak tussen kilometerpunt 55,5 en 54,6 in de rijrichting Kortrijk waaruit blijkt dat de onderlaag in gewapende beton in slechtere staat is dan in het voorjaar 2016 kon worden vastgesteld. Dringende herstellingswerken zijn dus nodig.

Op vrijdag 9 juni wordt vanaf 10u ’s morgens het trage rijvak richting Kortrijk ingenomen tussen kilometerpunt 56 (Torhout) en 52 (Lichtervelde). Alle verkeer moet dus over 1 rijstrook richting Kortrijk. De plaatselijk toegelaten snelheid is 70 km/u.
Tegen 6u ‘s morgens op maandag 12 juni moeten de werken achter de rug zijn en kan het verkeer weer over twee rijstroken.

Het Vlaams Verkeerscentrum voorspelt matige hinder maar op vrijdagavond en bij mooi weer op zondag kan de file oplopen tot 5 km.

Opgelet: deze werken zijn weersgevoelig dus zowel de start- als einddatum kunnen nog opschuiven!​
 

·
Moderator
Joined
·
19,859 Posts
Discussion Starter · #16 ·
wegenenverkeer.be

Start voorbereidende werken heraanleg riolering en wegdek op E403 Wevelgem

Gepubliceerd op 13/06/2017 - 14:35

Vanaf woensdag 14 juni starten, in opdracht van Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, de voorbereidende werken voor de vernieuwing van het wegdek en de riolering op de E403 op grondgebied Wevelgem. De werken zullen drie dagen in beslag nemen. Na het bouwverlof zullen de eigenlijke werken worden uitgevoerd.


Voorbereidende werken
De voorbereidende werken omvatten het rooien van de beplanting in de midden- en zijberm en een nazicht en opmeting van de huidige riolering.
De werken starten telkens om 6u30 en duren tot 17u.
Er zijn drie dagen voorzien.
Tijdens de werken zal in beide richtingen 1 rijstrook worden ingenomen door mobiele werfsignalisatie en dit vanaf de tunnel in Wevelgem tot aan het verkeerscomplex met de A19 in Moorsele.

Eigenlijke werken
De eigenlijke werken omvatten een vernieuwing van de riolering en het wegdek en staan voorlopig gepland na het bouwverlof maar die timing kan nog opschuiven. Zodra de timing gekend is volgt een nieuw persbericht.​
 

·
Moderator
Joined
·
19,859 Posts
Discussion Starter · #17 ·
wegenenverkeer.be

Tweede deel voorbereidende werken heraanleg riolering en wegdek op E403 Wevelgem

Gepubliceerd op 21/06/2017 - 11:06

Van 14 t.e.m. 16 juni werd al een eerste deel van de voorbereidende werken voor de vernieuwing van het wegdek en de riolering op de E403 op grondgebied Wevelgem uitgevoerd. Van maandag 26 t.e.m. woensdag 28 juni volgt nog een tweede deel waarbij een deel van het wegdek wordt vernieuwd en een doorsteek in de middenberm wordt gemaakt.


Tweede deel voorbereidende werken
De toplaag en onderlaag van de pechstrook en het trage rijvak worden vernieuwd in de rijrichting Doornik en er wordt een doorsteek gemaakt in de middenberm, dit ter voorbereiding van de eigenlijke werken.
Om deze werken te kunnen uitvoeren zullen het trage (rechter) rijvak en de pechstrook worden ingenomen in de rijrichting Doornik.
In de rijrichting Brugge zal ter hoogte van het complex Moorsele het snelle (linker) rijvak worden ingenomen omdat er een doorsteek moet gemaakt worden in de middenberm.

De eigenlijke werken staan voorlopig gepland vanaf augustus maar die timing kan nog opschuiven. Zodra de precieze planning en fasering gekend is, volgt een nieuw persbericht.​
 

·
Moderator
Joined
·
19,859 Posts
Discussion Starter · #18 ·
wegenenverkeer.be

Vernieuwing wegdek en riolering op E403 tussen Moorsele en Wevelgem

Gepubliceerd op 08/08/2017 - 8:56

Vanaf maandag 28 augustus starten de eigenlijke werken voor de vernieuwing van het wegdek en de riolering op de E403 tussen Moorsele en Wevelgem. Het einde van de werken is voorzien eind november. Vanaf woensdag 23 augustus zal de aannemer starten met de plaatsing van de signalisatie.


Wat & hinder?
De werfzone begint net voor de tunnel van Wevelgem en eindigt aan de verkeerswisselaar E403/A19 in Moorsele.

Plaatsing signalisatie
Vanaf woensdagochtend 23 augustus tot en met zondagavond 27 augustus plaatst de aannemer alle nodige signalisatie (new jerseys, borden, belijning,…). Deze werken worden uitgevoerd met een mobiele werf. Tijdens deze signalisatiewerken moet het verkeer in de rijrichting Doornik overdag over twee versmalde rijstroken. Van 19u tot 6u moet dit verkeer over 1 rijstrook.

Eigenlijke werken
Vanaf maandagochtend 28 augustus starten de eigenlijke werken. De volgende ingrepen worden dan uitgevoerd:

Op de E403 wordt de riolering voor het oppervlaktewater op de autosnelweg volledig vernieuwd vanaf de tunnel in Wevelgem tot aan het verkeerscomplex Moorsele.
Daarnaast wordt de rijweg volledig opgebroken tot en met de fundering en dit vanaf de tunnel in Wevelgem tot aan het verkeerscomplex Moorsele.
Aangezien 1 tunnelkoker verkeersvrij zal zijn tijdens de werken wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook de nodige herstellingswerken uit te voeren in de tunnelkoker.
Vanaf maandagochtend 28 augustus wordt het verkeer op de E403 in de rijrichting Brugge met behulp van doorsteken op de rijrichting Doornik gebracht. Alle verkeer moet vanaf dan in beide richtingen over twee versmalde rijstroken. De oprit nr. 5 Wevelgem richting Brugge is afgesloten. Het verkeer richting Brugge moet omrijden via de N8 en de oprit Bissegem naar de R8 nemen om vervolgens via de A19 richting E403 te rijden. Ook de afrit A19 Kortrijk ter hoogte van de verkeerswisselaar E403/A19 in Moorsele is afgesloten op de E403 voor wie van Doornik komt. Wie vanuit Doornik naar Kortrijk wil moet de drie lussen nemen op de verkeerswisselaar.

Het einde van de werken is voorzien tegen eind november.
Het gaat om complexe werken aangezien er ook rioleringswerken worden uitgevoerd. Om die timing te halen, zal de aannemer 7 dagen op 7 werken en zowel overdag als ’s nachts. Tussen 20u en 7u zal de aannemer ervoor zorgen dat er geen geluidsoverlast is.

In de tunnel van Wevelgem geldt een snelheidsbeperking van 50 km/u. en in de rest van de werfzone 70 km/u. Tijdens de werken zal er een mobiele flitspaal aanwezig zijn.

Het Vlaams Verkeerscentrum voorspelt beperkte hinder. Maar aangezien de rijstroken zeer smal zijn in de tunnel (2,5m breed) kan dit toch leiden tot extra file, in het bijzonder tijdens spitsuren en dit in beide richtingen.​
 

·
Moderator
Joined
·
19,859 Posts
Discussion Starter · #19 ·
^^

wegenenverkeer.be

Vernieuwing wegdek en riolering op E403 tussen Moorsele en Wevelgem

Gepubliceerd op 24/08/2017 - 14:10

Wijziging datum

Wegen en Verkeer West-Vlaanderen had voorzien om op maandag 28 augustus te starten met de eigenlijke werken voor de vernieuwing van het wegdek en de riolering op de E403 tussen Moorsele en Wevelgem. Omwille van problemen met het grondwater zullen de werken pas vanaf woensdag 6 september opstarten.

Het grondwater is momenteel nog onvoldoende gezakt om de werken al te kunnen aanvatten. De komende dagen zal het wegpompen van het water verder gezet worden.​
 

·
Moderator
Joined
·
19,859 Posts
Discussion Starter · #20 ·
Het water staat precies wat hoog in West-Vlaanderen :)

wegenenverkeer.be

Vernieuwing wegdek en riolering op E403 tussen Moorsele en Wevelgem.

Gepubliceerd op 01/09/2017 - 14:36

Deze geplande werken worden opnieuw uitgesteld omdat het grondwater nog steeds niet laag genoeg is om de werken te kunnen aanvatten.
Om de uitvoeringstermijn en de hinder zo kort mogelijk te houden kunnen de werken pas starten wanneer het grondwater voldoende gezakt is door de lopende bemalingswerken.


De nieuwe startdatum wordt later via een nieuw persbericht meegedeeld. Dit zal vermoedelijk in het voorjaar van 2018 zijn.
 
1 - 20 of 31 Posts
Top