SkyscraperCity Forum banner
1 - 13 of 13 Posts

·
Registered
Joined
·
5,054 Posts
Discussion Starter · #7 ·
Juist omdat bleek dat het werkt bij de A50 en A1, is dit veel grotere project begonnen. Als het er niet naar mensen (of honden) ruikt dan komt het wild wel.

Mijn verzoek om betere illustraties. Die zijn niet te vinden op de pagina's van Arcadis en Vista. Ik kom wel regelmatig daar maar niet vanwege de natuur.
 

·
Registered
Joined
·
2,880 Posts
Mooi project, zouden er zeker meer van mogen komen in Nederland! Heb alleen wel eens gehoord dat de net gerealiseerde ecoduct bij leusderheide ook werd gebruikt om op te scheuren met bijvoorbeeld een suv, en dat lijkt mij niet echt de bedoeling van deze dingen:D
 

·
Registered
Joined
·
5,054 Posts
Discussion Starter · #13 ·
Op de foto zie je onderaan een viaduct; dat is het viaduct met gele weg op de kaart, je ziet een deel van het ecoduct helemaal bovenaan de foto.

@Ramses
Dat valt mee, het is golf- en cricketterrein. No sweat!
 
1 - 13 of 13 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top