SkyscraperCity banner

21 - 40 of 43 Posts

·
Registered
Joined
·
99 Posts
Eeklo is inderdaad voorzien van bepaalde faciliteiten, zoals het ook bij een stad hoort. Maar vooral de omgeving waar ik vooral kom staat me niet aan, de kleine straatjes met de vroegere arbeiderswoningen waar het onkruid in de goot staat + het vuilnis dat rondslingerd in de buurt van de markt. Het centrum van Maldegem is nochtans veel rustiger vergeleken met dat van Eeklo, waar nu een bouwput is heb ik zelf ooit gewoond. :) Dat Eeklo een slechte leefgemeente is hoor je me zeker niet zeggen, het is enkel mijn ding niet. Maldegem is ook niet the place to be!
 

·
Bike It!
Joined
·
22,245 Posts
Discussion Starter · #22 ·
Tja, de netheid van Eeklo laat inderdaad te wensen over. Resultaat van een laks beleid, de stedelijke bevolkingsdichtheid, de vele dagelijkse school-werk-winkelbezoekers of het hoge aantal 'sociale gevallen' dat in Eeklo blijft hangen?
Maldegem is inderdaad veel netter, maar qua drukte in het centrum lijkt het dan ook meer op het boerendorp waar ik opgroeide. Behalve de inwoners zelf komt daar bij wijze van spreken niemand. Dan ruim je het beetje afval dat die paar honderd scholieren achterlaten natuurlijk makkelijker op.
Maldegem heeft wel een gezelliger centrum met een mooi park en een schitterende kerkomgeving.
Jammer genoeg wordt dat centrum meer en meer verknoeid door ongebreidelde appartementsbouw. Goed voor de dichtheid, maar jammer voor het oude karakter van de gemeente.
En wat cultuur betreft.....daar komt Maldegem nog niet tot aan de hielen van Eeklo. Geen verwijt hoor, gewoon een vaststelling.
 

·
Registered
Joined
·
99 Posts
Klopt inderdaad, het centrum stelt niet veel voor maar sinds de heraanleg van de wegen is het toch consumentvriendelijker geworden en dat is te merken. En indien we iets tekort hebben gaan we gewoon eventjes naar Eeklo om te winkelen ;)
 

·
Bike It!
Joined
·
22,245 Posts
Discussion Starter · #24 ·
Een vieze bruine brij
Lekkende stookolietank zorgt voor vervuild stadskanaal
EEKLO - Bij het openleggen van het middeleeuwse stadskanaal aan de oude Covina-site, werd ernstige vervuiling vastgesteld. Een lekkende oude stokolietank heeft tweehonderd meter van het kanaal omgetoverd tot een bruine brij.Het is duidelijk dat de Big Jump volgend jaar zeker niet in het kanaal aan het Kaaiken en de Dullaert zal worden georganiseerd. Op de oude Covina-site werd een hypermoderne verkaveling gepland van 145wooneenheden die bouwondernemer Bostoen voor zijn rekening zou nemen, samen met het blootleggen van het oude kanaal. Maar nu de oude fabriek is gesloopt en tweehonderd meter van het kanaal is blootgelegd, is duidelijk geworden dat het water in het oude stadskanaal is herschapen in een zwarte, stinkende brij.

'Een oude brandstofketel die opgesteld stond boven het kanaal is waarschijnlijk in de loop der jaren beginnen lekken', vertelt schepen Dirk Van de Velde (CD&V).

'Eigenlijk was het fabriekspand gebouwd op een betonkuip rond het kanaal, maar dan zonder bodemwand. Hoeveel stookolie uiteindelijk in het kanaal is terechtgekomen weet ik uiteraard niet, maar de betonnen zijwanden van het kanaal hebben er wel voor gezorgd dat de vervuiling beperkt is gebleven tot het kanaal en eronder. Bovendien zit er gelukkig ook geen stroming op het kanaal.'

Toch houdt Van de Velde een wrang gevoel aan de ontdekking over. 'Deze vervuiling was letterlijk weggestoken en is meer dan waarschijnlijk ook accidenteel. Dit is nog maar eens het bewijs dat milieuvergunningen belangrijk zijn.'

Historische vervuiling

De firma Bostoen die de ontwikkeling van het project voor zich neemt, wil onmiddellijk na het bouwverlof een vergadering beleggen omtrent de mogelijkheden. 'Misschien zullen ze nu een subsidieaanvraag indienen bij de Vlaamse regering wegens historische vervuiling. Het is immers duidelijk dat deze vervuiling niet de schuld is van Bostoen. Als dat zou lukken, zullen de kostprijs en de vertraging op de bouwwerken meevallen.'

Intussen werd de stroom afgedamd, zodat de olievlek zich niet verder kan verspreiden richting Leiken.

Of de stad, die ook participeerde in het project om het kanaal verderop bloot te leggen, nu haar deel zal blootleggen, valt nog af te wachten. 'We gaan zien hoe die eerste tweehonderd meter gesaneerd kan worden. Pas dan zullen we beslissen in welke richting de openlegging van het kanaal verder gaat' zegt Van de Velde nog.

Toch blijft hij, in navolging van Gent, dat nu bezig is met de openlegging van historische samenvloeiing van Schelde en Leie, een groot voorstander van het blootleggen van het middeleeuwse kanaal. 'Voor de bewoners van de appartementen en de Dullaert zou dit immers een enorme meerwaarde betekenen.' aldus nog Van de Velde.
Het Nieuwsblad 18/07/07
 

·
Bike It!
Joined
·
22,245 Posts
Discussion Starter · #26 ·


Kanaal Covina geen risico.

De genomen stalen van het oppervlaktewater in het blootgelegde kanaal aan de Covinasite aan de Dullaert vormt geen risico voor de buurtbewoners. Er moeten geen verdere voorzorgsmaatregelen genomen worden.

De vervuiling van het opengelegde kanaal aan de oude Covina-site aan de Dullaert is een historische vervuiling. Dit betekent dat de verwijdering van het vervuild slib moet gebeuren door en op kosten van de Vlaamse overheid. Het wordt vermoedelijk wel 2010 – 2012 eer alles achter de rug is. Ondertussen kan wel worden gestart met de realisatie van het woonproject op de site, een project van 145 woongelegenheden.

De stalen die genomen zijn van het oppervlaktewater werden getoetst aan de basismilieukwaliteitsnormen. Uit de resultaten blijkt dat het water geen risico vormt voor de buurtbewoners en er geen verdere voorzorgmaatregelen nodig zijn.
bron: www.eeklo.be
 

·
Average yes-man
Joined
·
14 Posts
Kanaal Covina geen risico.

De genomen stalen van het oppervlaktewater in het blootgelegde kanaal aan de Covinasite aan de Dullaert vormt geen risico voor de buurtbewoners. Er moeten geen verdere voorzorgsmaatregelen genomen worden.

De vervuiling van het opengelegde kanaal aan de oude Covina-site aan de Dullaert is een historische vervuiling. Dit betekent dat de verwijdering van het vervuild slib moet gebeuren door en op kosten van de Vlaamse overheid. Het wordt vermoedelijk wel 2010 – 2012 eer alles achter de rug is. Ondertussen kan wel worden gestart met de realisatie van het woonproject op de site, een project van 145 woongelegenheden.

De stalen die genomen zijn van het oppervlaktewater werden getoetst aan de basismilieukwaliteitsnormen. Uit de resultaten blijkt dat het water geen risico vormt voor de buurtbewoners en er geen verdere voorzorgmaatregelen nodig zijn.

bron: www.eeklo.be

Heeft iemand nog iets gehoord over het Covina-project? :wave:
 

·
Bike It!
Joined
·
22,245 Posts
Discussion Starter · #30 ·
Heeft iemand nog iets gehoord over het Covina-project? :wave:
Lijkt me daar erg rustig. een tijdje geleden werden er rond het hele terrein (dure) afsluitingen geplaatst, wellicht om sluikstorten en dergelijke te voorkomen. Het ziet er dus naar uit dat daar de eerste jaren weinig beweging te verwachten valt.
Jammer, want mijn buurt begint zo langzamerhand op een tochtgat te lijken, terwijl hier met de aanwezigheid van openbaar vervoer, N9, toekomstige R43, Het Leen, grote scholen en Shopping Krüger een enorm potentieel aan interessante bouwgronden klaar ligt.
 

·
Bike It!
Joined
·
22,245 Posts
Discussion Starter · #32 ·
Eindelijk komt hier wat schot in de zaak:

Firma Bostoen saneert het Leiken

zaterdag 07 mei 2011 - Auteur: (emv)

EEKLO - De bouwonderneming Bostoen kwam overeen met OVAM en het stadsbestuur dat zij de kosten betalen voor de sanering van het Leiken, dat langsheen de Dullaert opnieuw werd opengelegd. Het braakliggende terrein op 't Kaaiken kan nu bouwrijp gemaakt worden en het bodemonderzoek kan beginnen
Het Nieuwsblad.be

Een maand of 2 lag het terrein er zo bij. Er werd een dure omheining rond geplaatst, maar die was al her en der beschadigd.
Niet dat ze veel nut heeft, want het hek staat gewoon open... :nuts:Het vervuilde kanaaltje dat werd opengelegd. Hierboven waren dus fabrieksgebouwen opgetrokken (zie pagina 1). Bostoen wil het reïntegreren in het woonproject.Het oude gebouw rechts op deze foto hoort tot de grote campus College-OLV Ten Doorn en is er de basisschool De Meidoorn van. Het wordt binnen een jaar of zo met de grond gelijk gemaakt en vervangen door een complete nieuwbouw.Hetzelfde gebouw vanuit de Kaaistraat, een wat verwaarloosde maar drukke straat die het centrum verbindt met de scholencampus.Ik heb ooit nog als jobstudent de dakgoten van het gebouw helemaal bovenaan afgeschuurd en geschilderd... vanop een ladder!

Mijn zoontje heeft er enkele jaren kleuterschool gelopen en tot vorig jaar gaf mijn vriendin er les aan kleutertjes.
In het gebouw links daarvan (met trapgevels) liepen we in de jaren '80 allebei school. Het was toen de normaalschool, die later verhuisde naar Gent. Het is nu een deel van de basisschool en wordt gerenoveerd.

Vorige zomer liep ik nog moedersziel alleen tussen de vroegere chambrettes op de zolderverdieping. Had jammer genoeg geen camera bij want met al dat verlaten fraais had het leuke urbex-plaatjes kunnen opleveren.

Ook aan de overkant van de Dullaert zie je nog enkele restanten van een vroegere textielfabriek. Die stond ooit tussen het Leiken en de huidige Eurardstraat, maar werd grotendeels gesloopt en vervangen door woningen. Hier en daar werd een stuk opgenknapt. Die gebouwen doen nog dienst als magazijnen voor KMO's.

Dullaertstraat:Eurardstraat:

 

·
Registered
Joined
·
12,402 Posts
^^Leuk dat er eindelijk schot in de zaak komt. Ik vind het wel jammer van de Meidoorn. Niet dat dat gebouw zo waardevol is (dat soort gebouwen stralen wel sfeer uit vind ik). Maar heel die omgeving gaat binnen enkele jaren compleet onherkenbaar veranderd zijn, een beetje zielloos als het 't mij vraagt.

Over die ovonde, even een quote van mezelf van enkele maanden terug:
Dat zal een verbetering zijn. Het was immers levensgevaarlijk uitkomen op de N9 als je vanuit de Brugsesteenweg kwam. Het enige waar ik voor vrees is dat de rotonde niet als rotonde zal gebruikt worden door het verkeer. Het verkeer op de N9 moet immers nauwelijks afremmen waardoor van de normale voorrangsregels die op rotondes gelden niet veel zal in huis komen.
Kortom: als ik als leek dit kan inschatten zou het me verbazen dat een vetbetaald studiebureau dit niet kan.
 

·
Bike It!
Joined
·
22,245 Posts
Discussion Starter · #34 · (Edited)
^^ Goed ingezien destijds. Maar mijn ervaring met studiebureaus en ontwerpers is dat ze er dikwijls niks van bakken. Zo hebben ze ons ooit een plan tot heraanleg van de doortocht van de N9 voorgeschoteld... man, man, ik steiger nog als ik er aan denk...

Dat gebouw van de Meidoorn straalt vooral nostalgie uit, maar is totaal ongeschikt als schoolgebouw. Nauwelijks bergruimte, nauwelijks sanitair die naam waardig, niks geïsoleerd, hoge ramen en plafonds en geïmproviseerde electriciteit. En er werd al zoveel aan verbouwd in de vorige eeuw, dat het architecturaal geen hoogvlieger meer is.

Maar ik begrijp je best wel hoor. Toen ik tijdens vrije dagen in de lege gangen, traphallen en zolders rondliep, vond ik het toch wel jammer dat meer dan 100 jaar schoolgeschiedenis, herinneringen aan en van duizenden leerlingen, noodgedwongen tegen de vlakte gaat.

Anderzijds vind ik de nieuwe schoolgebouwen in Eeklo zeker niet mis. De nieuwe basisscholen aan de Blakstraat en de Pastoor Bontestraat horen tegenwoordig bij de mooiste nieuwbouwen van de stad.
 

·
Bike It!
Joined
·
22,245 Posts
Discussion Starter · #35 ·
Gisteren bij het voorbijfietsen gemerkt dat men reeds een tijdje geleden begonnen is met de werken. Er zijn reeds enorme bouwputten gegraven, onder meer voor de ondergrondse parkeergarages, vooral op het zuidelijk deel van de site. De gebouwen onderaan deze tekening dus:Ook zijn reeds verscheidene indrukwekkende machines in stelling gebracht, onder meer eentje voor het heien van palen, denk ik.

Ook tegenover de Covinasite, krijgt een nieuw appartementsgebouw stilaan vorm.

Ik ga er binnenkort eens langs met de camera.
 

·
Bike It!
Joined
·
22,245 Posts
Discussion Starter · #36 ·
De apartementen staan intussen te koop op de site van Bostoen. Jammer genoeg zonder renders of tekeningen van de gebouwen zelf.

Een recente foto van de werf vond ik (alweer) op het seniorennet.be.

 

·
Bike It!
Joined
·
22,245 Posts
Discussion Starter · #37 ·
Foto's Awbeir.

Intussen werd op de werf een naar Eeklose normen serieuze bouwkraan gemonteerd.

Mijn buurt is inmiddels een complete bouwwerf geworden. Het oude schoolgebouw op hogere foto's gaat binnenkort tegen de vlakte. De eerste voorbereidingen worden momenteel getroffen en de klasjes worden binnenkort ontruimd.

Nog iets verderop is een verkaveling op de oude broederschool in volle ontwikkeling, net zoals een kleinere hier iets verderop. Ook Bostoen is in gang geschoten met haar nieuwe eco-wijk.

Als ik ooit nog eens tijd vind ga ik zelf nog wel eens op fotosafari in de eigen buurt.
 

·
Bike It!
Joined
·
22,245 Posts
Discussion Starter · #38 ·
Ik spiek nog even van de blog van Awbeir. Die maakt het ons wel gemakkelijk door werkelijk iedere bouwwerf in de stad op te volgen. Bedankt Albert!

Vandaag werd 270m3 fundatiebeton voor het eerste flatgebouw gestort:

 

·
Bike It!
Joined
·
22,245 Posts
Discussion Starter · #39 ·
Intussen zijn er van het eerste blok reeds 4 lagen gebouwd en wordt de achtergevel met baksteen afgewerkt:
Aan de andere, zuidkant van het flatgebouw, zitten de terassen. Daar vind je de witte, open structuur die gelukkig wat frisser oogt.

Awbeir.be

 
21 - 40 of 43 Posts
Top