SkyscraperCity banner

1 - 20 of 156 Posts

·
Moderator
Joined
·
12,667 Posts
Dit is een verzameldraad voor wat er roert in Eeklo op vlak van architectuur, ruimtelijke ordening en andere zaken waar we ons op dit forum in interesseren. Als er dus nieuwe projecten te melden zijn uit dit stadje, gelieve ze dan hier te posten en géén aparte thread te openen!

Eeklonaars en streekgenoten, laat ons weten wat er roert in de hoofdstad van het Meetjesland!
 

·
Bike It!
Joined
·
22,245 Posts
Masterplan voor de stationsbuurt

EEKLO - Een van de buurten die het nieuwe stadsbestuur de komende zes jaar ingrijpend wil aanpakken, is de stationsbuurt, het binnenkomen van Eeklo zeg maar.

Hiertoe wil de stad een masterplan uitwerken, met daarin samenwerkingsverbanden met de NMBS, De Lijn, AWV, de federale overheid, de privé bouwfirma Bostoen en andere.

In dat masterplan komt de upgrade van het station zelf, de aanleg van een zogenaamde ,,kiss and ride''-zone aan de stationsingang, een aanpak van de bushalte en van de fietsparkeerplaatsen.

Politiekantoor


Voorts de bouw van het nieuwe politiekantoor naast de brandweerkazerne, de achterliggende nieuwe woonwijk en een aanpak van het kruispunt Zuidmoerstraat-Koningin Astridplein-Gentsesteenweg.

Het station moet nog meer het vertrekpunt worden van een fietsroutenetwerk.

Het Nieuwsblad, 23/01/07
 

·
Bike It!
Joined
·
22,245 Posts
In Eeklo of in dat woonerf? :)

Ik dacht dat het "Heldenpark" heet, naar het vlakbij gelegen park.

Nu, dit is een van de vele inbreidingsprojecten in ons stadje. Het is een project van de plaatselijke bouwbonzen Huysman N.V.
Het ligt langs een onaangename invalsweg aan de rand van het centrum, maar wel vlakbij het zwembad en het stadspark, en op wandelafstand van het station.

Er worden nogal wat woningen op ene kleine oppervlakte gebouwd daar. De eensgezinswoningen zijn goedbedoeld, maar beschikken enkel over schamel lapje grond, nauwelijks goter daan een koertje.

Soit, vroeger stonden daar een rij totààl uitgeleefde arbeiderswoninkjes met daarachter een lap post-industriële braakgrond.

Toch een hele verbetering, en voor één keertje geen luxeflats, zoals ze in het centrum aan de lopende band gebouwd worden.
 

·
Registered
Joined
·
628 Posts
Eeklo : Nieuw zwembad

De stad Eeklo dient een aanvraag voor subsidie bij het Vlaamse Sportinfrastructuurplan in voor de aanleg van een nieuw zwembad aan de sporthal in de Pussemierstraat. Of het op de grote parking voor de sporthal of op de tennisterreinen naast de sporthal zal komen te liggen is nu nog niet duidelijk. Eerste vereiste is dat de stad bij de vijf uitverkoren dossiers is om centen te krijgen.

Het huidige zwembad in de Oostveldstraat is aan grote werken toe. Het kan nog wel enkele jaren mee, mits enige renovatie, maar op termijn moet worden nagedacht over een nieuw zwembad. Nu doet zich een subsidiekans voor via het Vlaamse Sportinfrastructuurplan. Amper vijf nieuwe Vlaamse zwembaden zullen via deze weg een subsidie krijgen. Eeklo dient nog deze week een dossier in, in de hoop er bij te zijn.

Het dossier, met voorontwerp van nieuw zwembad, omvat een bad van 35 bij 25 meter. Groter dus, dan het huidige bad. Op die manier zijn er meer openingsuren mogelijk voor recreatief zwemmen. De locatie waar het bad zou worden ingeplant, is aan de sport- en evenementenhal in de Pussemierstraat. Het dossier laat twee mogelijkheden open: op de grote parking voor de sporthal en op de plaats van de tennisterreinen rechts van de sporthal.

Simulatietekening mogelijk nieuw zwembad op de parkingSimulatietekening mogelijk nieuw zwembad aan tennisterreinenIn het ontwerpdossier dat naar Brussel vertrekt, kost het zwembad acht miljoen euro. Daarvan zou via het Sportinfrastructuurplan 1,5 euro subsidie mogelijk zijn. Bij goedkeuring moet de realisatie in 2011 gebeuren. Open VLD wees er tijdens de gemeenteraad op dat er intergemeentelijk moet worden gedacht in verband met een zwembad. Ze vroegen zich ook af of er wel 6,5 miljoen euro voorzien is in de meerjarenplanning als het dossier een fiat krijgt. Sportschepen Dirk Van de Velde acht de kans op subsidie klein, maar de hoop is er alvast.
 

·
Bike It!
Joined
·
22,245 Posts
Eeklo : Heraanleg stationsomgeving

Ook in Eeklo bestaan verre plannen voor een heraanleg van de stationsomgeving.
De LIIJN, NMBS, het Vlaams Gewest en het stadsbestuur hebben daarvoor al een tweetal keer rond de tafel gezeten.
http://www.eeklo.be/webdocumenten/pdfbestanden/2007/EikenbladJuli2007.pdf (zie p.5)
Alleen doorkruist de ongemeen drukke N9 de stationsbuurt, en zal er pas van een volledige herinrichting sprake kunnen zijn na de aanleg van een zuidelijke ringweg.
En de werken daarvoor startten tenn vroegste in 2012....
 

·
Moderator
Joined
·
19,842 Posts
Bomen vinden echt rust in Eeklo

di 28/10/08 17:20 - In Eeklo wordt op het nieuwste deel van het kerkhof een bomenbegraafplaats aangelegd.

Tussen een reeks van 52 zomereiken komen er platte, uniforme stenen van een halve meter op een halve meter.

Daar kunnen dan urnen geplaatst worden of kan de as gewoon uitgestrooid worden.

De bomenbegraafplaats is uniek in de regio en maakt deel uit van de verdere heraanleg van het stedelijk kerkhof tot een rustgevende, groene bezinningsruimte.
Ik dacht even dat ze in Eeklo op het idee waren gekomen om bomen te begraven :)
 

·
Registered
Joined
·
12,402 Posts
Ook in Eeklo bestaan verre plannen voor een heraanleg van de stationsomgeving.
De LIIJN, NMBS, het Vlaams Gewest en het stadsbestuur hebben daarvoor al een tweetal keer rond de tafel gezeten.
http://www.eeklo.be/webdocumenten/pdfbestanden/2007/EikenbladJuli2007.pdf (zie p.5)
Alleen doorkruist de ongemeen drukke N9 de stationsbuurt, en zal er pas van een volledige herinrichting sprake kunnen zijn na de aanleg van een zuidelijke ringweg.
En de werken daarvoor startten tenn vroegste in 2012....
Hebben de huidige werken aan het station iets met het genoemde project te maken?
 

·
Bike It!
Joined
·
22,245 Posts
Hebben de huidige werken aan het station iets met het genoemde project te maken?
Toch niet. De huidige werken zouden eindelijke en oude zeer moeten oplossen. Enkele buslijnen die Eeklo als eindpunt hebben moeten draaien aan het station. Daarvoor rijden ze nu een blokje om via de zeer smalle Visstraat en de zeer drukke Zuidmoerstraat. Gevaarlijk en tijdrovend. Vandaar dat nu de middenberm van de N9 t.h.v. de busperrons wordt opengemaakt, zodat die bussen daar naar die perrons kunnen overdraaien. Het zal een gevaarlijk manoeuvre blijven, als je het mij vraagt.
Voor het station worden de parkeerplaatsen geschrapt en komt er een kiss-and-ridezone. Daarvoor moet wat ruimte geschapen worden en wordt het muurtje een eindje naar het station toe verschoven.

De eigenlijke herinrichting van de stationsomgeving zal pas gebeuren als er een zuidelijke ring ligt. Niet voor onmiddelijk dus....
 

·
Bike It!
Joined
·
22,245 Posts
Het Nieuwsblad.be:

Facelift voor Wilgenpark
Ingrijpende renovatie aan 112 flats duurt acht jaar

EEKLO - De Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen (MBV) laat aan de twee appartementsblokken in het Wilgenpark, samen goed voor 112 flats, een ingrijpende renovatie uitvoeren. De werken starten pas in 2010, maar worden nu al voorbereid. Het project zal 9 miljoen euro kosten en in 2017 afgerond zijn.

De twee appartementsblokken bestaan elk uit twee afzonderlijke delen met een aparte ingang: in het ene blok zijn er de residenties Vlasbloem en Veldbloem, in het andere Strobloem en Korenbloem. De eerste verhuring dateert van 1974 en in die 34 jaar zijn de appartementen niet alleen versleten, maar ook aftands en vaak uitgeleefd.

Het lijstje mankementen dat het Gentse ontwerpbureau De Rocker samenstelde, oogt indrukwekkend: de terrassen zijn te smal, de raamisolatie is ontoereikend, de vuilniskokers zorgen voor lawaai en geurhinder, de keukens zijn verouderd en zonder dampkap, het sanitair is verouderd en de leidingen lekken, er is geen brandveilige inkomdeur, de liften zijn te klein, de parlofoon versleten, de kelders vochtig, de gevels gebarsten en er werd hier en daar betonrot vastgesteld.

Alle appartementen worden nu gemoderniseerd, vergroot en aangepast aan alle nieuwe normen. Op de huurprijs achteraf zal dat geen invloed hebben, want die blijft afhankelijk van het inkomen van de huurders.

De renovatie, die moet starten in 2010, zal in vier fasen verlopen, van telkens 28 appartementen. Bedoeling is dat de bewoners van de blok die aangepakt wordt, verhuizen naar ofwel een ander appartement in het Wilgenpark, ofwel naar een andere sociale woning van de MBV. Met het oog op deze mini-volksverhuizing worden nu al systematisch appartementen niet meer verhuurd.

De appartementen van de Vlasbloem (Wilgenpark 2) zijn eerst aan de beurt, de bewoners moeten in 2010 verhuizen. Na zowat een jaar kunnen ze terugkeren naar hun volledig opgeknapt en gemoderniseerd appartement.

Jürgen Van Cauteren en Sandra Meersman (Korenbloem) wonen al twee jaar in het Wilgenpark en wonen er graag. Hun appartement is, volgens het plan, pas in 2015 aan de beurt, maar dat deert hen niet. 'We zijn heel tevreden met ons appartement, hoewel het verouderde sanitair, losliggende vloer- en wandtegeltjes en andere mankementen natuurlijk niet plezierig zijn. We doen zelf voorlopige herstellingen in afwachting van de grote aanpak. Neen, tegen die tijdelijke verhuizing zien we niet op, we weten zelfs niet of we nog gaan terugkeren naar ons zelfde appartement, het zou best kunnen dat we ook blijven waar we zitten. Het hangt af van de buren en de plaats in het appartementsblok.'Marc Van Hulle
Huidige toestand: 

·
Bike It!
Joined
·
22,245 Posts
Het Nieuwsblad.be 29/11/08:

Nieuw zwembad komt aan sporthal
Vlaamse regering geeft 1,5 miljoen euro subsidie

EEKLO - De Vlaamse Regering besliste gisteren dat het dossier voor een nieuw Eekloos zwembad in het Vlaams Sportinfrastructuurplan wordt weerhouden voor forse subsidiëring. Dit betekent dat er een nieuw zwembad komt, naast de sporthal in de Burgemeester Pussemierstraat. De kostprijs is 8miljoen euro. De toelage bedraagt 1,5miljoen euro.Schepen en Vlaams volksvertegenwoordiger Erik Matthijs (CD&V) maakte gistermiddag het heuglijke nieuws van de toelage bekend. 'Eeklo heeft, na veertig jaar, nood aan een nieuwe zweminfrastructuur, maar we beseffen ook wel dat dit zonder toelage van de Vlaamse overheid voor onze stad heel lastig zou worden.'

Matthijs zette in Brussel dan ook alle zeilen bij om dit belangrijke dossier tot een goed einde te brengen. Hij ging de zaak met sportraadvoorzitter Jacques De Smet en sportfunctionaris Rik De Boever bij de juryvoorzitter bepleiten.

'We hadden een ijzersterk dossier, met dank aan sportdienst en technische dienst', beseft Matthijs. 'De score van de jury was navenant: 96,67 procent! Daarmee kregen we de hoogste waardering en zijn we een van de vijf Vlaamse zwembaden die worden betoelaagd.'

Sportschepen Dirk Van de Velde (CD&V) is gelukkig met deze doorbraak: 'Door deze toelage kunnen we voor hetzelfde bedrag dat een renovatie van het huidige bad gekost zou hebben, een veel groter zwembad bouwen. We mikken op een bad van 25 op 35meter, het huidige is 25 op 14meter. Er komen ook een beweegbare bodem en een scheidingswand, zodat recreatieve zwemmers en sportclubs allebei aan hun trekken komen. Het bad zal worden gebouwd naast de sporthal, waar nu de tennisterreinen liggen. Die terreinen moeten we elders aanleggen.'
Simulatietekening mogelijk nieuw zwembad aan tennisterreinen

Het huidige zwembad aan de Oostveldstraat:

 

·
Bike It!
Joined
·
22,245 Posts
Vorige zondag hebben we dan even de extreem steile en dunne latjes van de trappen naar boven beklommen. Dit in het kader van 25 jaar monumentenzorg in Eeklo.
Jammer genoeg mochten we om veiligheidredenen niet tot aan de ballustrade tussen de hoektorentje en bleef ons uitzicht beperkt tot de raampjes in de deurtjes achter de wijzerplaat (zie laatste foto).
De gids van Monumentenwacht kreeg de deurtjes niet open, maar waar een wil is, is een weg. En een SCC-forumer gewapend met een camera kunnen ze zelden stoppen.
Ik heb met enig wringen en prutsen toch één deurtje opengekregen, waarna ik besefte dat beneden de afgrond gaapte.... ;)

De kerk vanaf het doksaal:De zolder boven het schip:We passeren de klokken.Het indrukwekkende timmerwerk van de hoge spits.Door een miniskuul raampje piepen we naar het noordwesten toe.Het noordelijke deurtje kan open.De beschermde watertoren. In de verte de lichten van de N49/E34 Antwerpen-Kust.


En wegens de slechte kleurkwaliteit, een zwart witfoto van de Gentse kanaalzone.
Je ziet de windmolens rond het Kluizendok en de koeltoren van de electriciteitscentrale van Langerbrugge.
 

·
Bike It!
Joined
·
22,245 Posts
Voor de liefhebbers van neo-gotiek post ik nog enkele interieurfoto's.Aan de overkant van de Markt vind je de Paterskerk, onderdeel van het voormalige Minderbroedersklooster.
Het klooster zelf is nu een opvangcentrum voor jongeren.
De ontwijde kerk is in handen van de vzw-Paterskerk en kan afgehuurd worden als evenenmentenzaal.

www.paterskerkeeklo.be
 

·
Bike It!
Joined
·
22,245 Posts
Opstarten windenergieproject langs N49

De stad zet een procedure in gang waarbij het mogelijk wordt om langs de N49 Antwerpen-Kust twee windmolens te plaatsen. Eén op grond van de stad, één op grond van intercommunale IVM. Om een wildgroei tegen te gaan, wil de stad samen met de gemeente Maldegem, op die manier een 'lijn' uitzetten voor volgende windturbineprojecten die in de buurt zouden komen.

De betreffende gronden waarvoor een recht van opstal zal gegeven worden aan de firma's die een windturbine plaatsen, liggen in de zone van 100 meter ten zuiden van de expresweg, ter hoogte van de Sint-Laureinsesteenweg. Dit is op de lijn waar zowel de gemeente Maldegem, de stad Eeklo als de intercommunales IVM en Veneco² windturbines wensen in te planten.

Voor de inplanting van een windturbine wordt 25000 euro per jaar gevraagd. De voorstellen die worden ingediend, worden getoetst aan vijf criteria: sensibilisering en communicatie, financiële participatie, bijkomende projecten, referenties en de uniformiteit met bestaande windturbines in Eeklo. Op deze manier is de stad er van overtuigd dat de bevolking zeer dicht bij het project wordt betrokken, dat er bijkomende milieuprojecten zullen worden uitgevoerd en dat er een landschappelijk verantwoord windturbineproject tot stand komt.

Open VLD en Vlaams Belang stemden tegen dit dossier, omdat het allemaal te snel gaat, zo vinden ze. De structuurplanning rond dat gebied is nog niet afgerond en dat is voor hen een reden om dit dossier af te keuren. Groen! was zeer positief over de hele lijn.
www.eeklo.be - dinsdag 17 februari 2009


foto: 3 van de 4 bestaande molens in Eeklo, gezien vanaf Maldegem
 

·
Registered
Joined
·
12,402 Posts
De E34 is een droomweg om windmolens langs te bouwen. Al ben ik van mening dat Eeklo nu onderhand aan zijn maximum zit. Met deze windmolens erbij staat de teller op 6. Nog meer windmolens zal het relatief mooie polderlandschap in het noorden schade berokkenen.
 

·
Bike It!
Joined
·
22,245 Posts
Al ben ik van mening dat Eeklo nu onderhand aan zijn maximum zit. Met deze windmolens erbij staat de teller op 6. Nog meer windmolens zal het relatief mooie polderlandschap in het noorden schade berokkenen.
Ik denk dat dit ook de reden is dat op het Eeklose grondgebied langs de E34 nog slechts 2 windmolens gepland zijn, namelijk tussen de verbrandingsoven en den teut. Dit gebied is reeds zwaar landschappelijk gehavend door o.m. de verkeerswisselaar, de oven zelf, de reusachtige transfo met bijhorende hoogspanningskabels en het toekomstige industrieterrein.
De rest van het gebied naar het oosten toe, is nog vrij ongeschonden (behalve dooor de E34 zelf) en heeft nog heel wat fraai landschapselementen en kleinere bosgebieden.
Aan de Maldegemse kant van de N434 zijn nog wel een serie molens gepland, maar daarover meer in de 'Groene energie'-thread.
 

·
Bike It!
Joined
·
22,245 Posts
Nog een oud artikeltje dat ik oprakel naar aanleiding van de start van de verkoop van de flats. De bouw is nog steeds niet begonnen, wel zijn alle panden op de hoek van dit belangrijkste kruispunt van Eeklo gesloopt en is het terrein bouwrijp gemaakt.

Ik vond in de Logic-Immo-krant deze tekening:Toch wel een vrij grootschalig gebouw op een hoek waarvan de rest van het grote, drukke kruispunt gekenmerkt wordt door kleinschalige en vooral oudere panden.


'Luxe op een toplocatie'

De Vlaeminck bouwt twaalf appartementen

EEKLO - De nv De Vlaeminck Bouw uit Sint-Laureins begint eind dit jaar met de bouw van twaalf luxeappartementen op de hoek Boelare-Molenstraat. 'Het worden topappartementen op een toplocatie', zegt Jef Van Hoorebeke.

Als alle vergunningen rond geraken, dan gaan in de Boelare- en de Molenstraat midden volgende maand zes winkels en een café - De Legende van Fredjen - tegen de vlakte. Het gaat onder meer om de vroegere pralinezaak Bon Idee, Aldo Primo en Vedior.

'We hopen de sloop te starten op 15 augustus. Op 1 september, tegen de heropening van de scholen, moet de hinder achter de rug zijn', zegt van Hoorebeke. 'Een paar maanden later - rond 1 november - begint de bouw van de appartementen en eind 2009 of ten laatste midden 2010 moeten ze klaar zijn.'

'Er komen vier verdiepingen met elk drie appartementen en daar bovenop een penthouse. Beneden is er ruimte voor één, twee of drie handelszaken. Acht appartementen zullen superluxueus zijn: er komt een autolift, zodat de bewoners met de wagen tot op hun verdieping kunnen stijgen en daar vanuit hun garage naar hun appartement kunnen. We bouwen ook twee verdiepingen onder de grond, met ruimte voor private kelders, garages en 25 parkeerplaatsen voor de klanten van de winkels.'

'Dit is de mooiste locatie van Eeklo met een uniek uitzicht. De Boelare wordt na de herinrichting van de straat het hart van Eeklo. Dat zie je ook al aan de handelszaken die er zich vestigen: geen grootwarenhuizen, maar de betere merkenzaken. We mikken op een hoger, veeleisend publiek. Villabewoners bijvoorbeeld, die in het centrum van de stad hetzelfde comfort willen. Het gebouw zelf wordt een blikvanger voor Eeklo: je zal er niet kunnen passeren zonder dat je het gezien hebt. De gevel wordt hypermodern, met een zonnescherm over de hele lengte.'

Inwoners die zich ten slotte afvragen wat er met het oude Mariabeeldje in de hoekgevel zal gebeuren, wil Van Hoorebeke geruststellen. 'Dat wordt niet mee gesloopt. We zullen het recupereren en daarna wordt het misschien in de nieuwe gevel geïntegreerd. Als dat niet lukt, dan zal het aan de heemkundige dienst overgemaakt worden. We willen overigens zelf ook nog een nostalgische toets aanbrengen. De residentie krijgt de naam van mijn grootvader - René De Vlaeminck - en in de inkomhall zullen we een embleem van zijn bedrijf uit 1954 ophangen. Als hulde aan een van de grootste Eeklose aannemers uit de jaren vijftig.'

Willy De Buck
Het Nieuwsblad.be - 12/07/2008
 
1 - 20 of 156 Posts
Top