SkyscraperCity banner

121 - 140 of 156 Posts

·
Bike It!
Joined
·
22,245 Posts
Binnenkort begint Bostoen met de bouw van Ecovillage, nabij het stadscentrum en het station. En bij mij letterlijk de hoek. Intussen werd op het terrein al een en ander gerealiseerd, onder meer de wegen- en parkeerinfrastructuur, aanplantingen en een natuurlijk speelbos van een half hectare. Wat oud nieuws om bij te blijven:

BOSTOEN BEGINT IN 2014 TE BOUWEN AAN EERSTE ‘ECOVILLAGE’

Nu al pret in speelbos:

EEKLO - Nog vooraleer zijn ecovillage de eerste bewoners verwelkomt, opende bouwbedrijf Bostoen al het bijhorende speelbos aan de Gulden Sporenstraat.Bostoen voorziet in de bouw van een speciale ecologische verkaveling, een ecovillage, aan de Gulden Sporenstraat. De bouwaanvragen zijn ingediend en in 2014 hoopt de bouwfirma de eerste bewoners te mogen verwelkomen, maar ondertussen werd er al gewerkt aan het bijhorende speelbos.

Gisteren werd het in aanwezigheid van het Eeklose stadsbestuur officieel geopend. ‘Voor Bostoen heeft de ouderwetse verkaveling afgedaan’, vertelt persverantwoordelijke Youri Van Daele. ‘Pas aangelegd, zag die eruit als een halfwoestijn met straten, woningen, hekken en enkele verweesde grassprietjes. Ecovillages worden vanuit en midden in de natuur aangelegd. Ruim voor er aan de ruwbouw begonnen wordt, worden jonge, inheemse bomen en struiken aangeplant, zodat er al van volwaardige beplanting sprake eens de volledig zuidgerichte woningen worden opgeleverd.

Het avontuurlijke speelbos, de groene kern van de ecovillage, vervangt de traditionele speelpleintjes met de felgekleurde speeltoestellen.’

Wadi en buitenaanleg jeugdhuis

Ook op andere plekken in Eeklo werden gisteren twee ecologisch getinte projecten voorgesteld. In het Heldenpark werd de brede graszone achter het kasteel opnieuw heringericht.

‘Omdat er al geruime tijd waterproblemen waren, werd de vroegere ingebuisde gracht door de groendienst opnieuw opengemaakt en verbreed’, legt schepen Bob D‘Haeseleer (Groen) uit. ‘Daarnaast is in het verlengde van de gracht een wadi voorzien in het lager gelegen gedeelte van de gazonzone. Wadi's worden aangelegd om het regenwater vast te houden en ter plaatse te laten infiltreren.’

Aan jeugdcentrum Kubiek is dan weer de buitenaanleg afgerond met een bloemenweide, een buurtcomposteringspark, een speelruimte en een bijenhotel. ‘De buitenomgeving van het centrum moet een speel- en ontmoetingsplek worden voor kinderen die Kubiek bezoeken. Het is bovendien de bedoeling dat de buurtbewoners deze omgeving gebruiken om elkaar te ontmoeten en om er te composteren’, zegt D‘Haeseleer.
Het Nieuwsblad 06/07/2013

Ecovillage Sogeta

De Ecovillage wordt gebouwd door verkavelaar Bostoen op het terrein van de voormalige Sogetafabriek, tussen de Zuidmoerstraat, Gulden Sporenstraat en de brandweerkazerne.De uitgewerkte speelzone vormt samen met een uit de kluiten gewassen bos een belangrijk onderdeel van een ecovillage, een gezond antwoord op vele prangende actuele problemen. Hedendaagse bekommernissen als duurzaam bouwen, zuinig omspringen met energie, compact wonen en mobiliteit komen immers samen in dit concept.
Met de ecovillages bewijst Bostoen bovendien dat eigentijds en comfortabel wonen over veel meer gaat dan een betaalbaar dak boven het hoofd. Deze nieuwe manier van bouwen en wonen zal een ommekeer teweegbrengen in de woonbeleving. Ecovillages zijn duurzame, autoluwe, groene, energiezuinige en kindvriendelijke wijken waarin alle woningen zuidgericht zijn om in elk seizoen optimaal gebruik te maken van het licht en de warmte van de zon. Vanuit deze visie bouwt Bostoen verder mee aan een betere leefwereld voor ons, onze kinderen en kleinkinderen.

Het nieuwe wonen

Voor Bostoen heeft de ouderwetse verkaveling afgedaan. Pas aangelegd zag die eruit als een halfwoestijn met straten, woningen, hekken en enkele verweesde grassprietjes. Ecovillages worden vanuit en midden in de natuur aangelegd. Ruim voor er aan de ruwbouw begonnen wordt, worden jonge, inheemse bomen en struiken aangeplant, zodat er al van volwaardige beplanting sprake is eens de volledig zuiderichte woningen worden opgeleverd. De ecovillages, worden niet in één klap neergepoot, maar dreefje per dreefje. Zo kunnen we voortdurend inspelen op de specifieke behoeften van de kopers. De woonwens evolueert immers zeer snel door scheidingen, nieuw samengestelde gezinnen, eenoudergezinnen, cohousing, de vergrijzing...Met het concept van de ecovillages hebben we een goede basis en we blijven exploreren. In Drongen plannen we een ecovillage met de cohousingformule.
Studiebureau Futureproofed nam het ontwerp van de ecovillages onder de loep. In vergelijking met klassieke verkavelingen scoort het concept aanzienlijk beter op het gebied van energieverbruik en milieuvriendelijkheid. Omdat het om lage-energie- tot zelfs passiefwoningen gaat, ligt de energiebehoefte 92% lager. De milieu-impact van een ecovillage is 58% lager dan die van een standaardverkaveling. De bewoners zullen 23% minder kilometers rijden met de auto, onder andere vanwege de grote fietsvriendelijkheid.
www.eeklo.be
 

·
Bike It!
Joined
·
22,245 Posts
Enkele weken geleden gebeurden aanplantingen langs de rijweg en het letterlijk groene fiets- en wandelpad.Voor de geïnteresseerden, de folder van Bostoen vind je hier.
 

·
Bike It!
Joined
·
22,245 Posts
Eigen schuld, dikke bult. Komt ervan als een stadsbestuur en AWV jaar in jaar uit elk publiek debat onmogelijk maken en er alles aan doen om de bevolking tegen zich in het harnas te jagen.

Het huidige bestuur, een coalition of the losers + Groen, is bijzonder onpopulair bij de bevolking. Burgemeester Loete maakt er al jaren een zootje van. Ongeveer alles wat geëngageerde burgers vragen, zoals een noordelijke ontsluiting vlak naast de N49 in plaats van daar honderden meters vandaan vlak achter de huizen en erven, wordt zonder opgave van reden afgeketst. Daardoor is hier is al jaren een zeer actief buurtcomité actief dat zich hevig verzet tegen en het bedrijventerrein en vooral tegen de voorgestelde inplanting van de ontsluitingsweg. Tevergeefs, met het gekende resultaat.

Loete scoorde op de recentste Nieuwsblad-enquête bijzonder slecht bij de bevolking en zal dat ook blijven doen. Ook in andere dossiers blijkt het een tegendraadse keikop. Hij heeft zijn sjerp enkel te danken aan stevige voorakkoorden met andere politieke verliezers, de gedecimeerde Open-VLD van schepen van mobiliteit op kop.

Dit gedoe met het bedrijventerrein kon reeds een paar jaar terug rustig en elegant wijze worden opgelost door rekening te houden met de terechte grieven van de bevolking.
 

·
Moderator
Joined
·
19,842 Posts
Gelukkig hebben we op zo'n momenten de Raad van State, om onze falende overheid af en toe terecht te wijzen :)

een ontsluiting langsheen N49 lijkt de logica zelve. De nood aan een bedrijventerrein op die plek zal er wel zijn ?
 

·
Bike It!
Joined
·
22,245 Posts
^^ Het actiecomité verzet zich ook tegen het bedrijventerrein op zich. Dat is ergens wel begrijpelijk, aangezien de enige dorpse buurt van Eeklo de laatste decennia voortdurend werd en wordt ingesloten door steeds meer infrastructuur. Het is nu al een eiland tussen kanaal, N9, N49, R43, met industrie, verbrandingsoven, hoogspanningspylonen, windmolens en een groot waterzuiverinsstation als buren.
Dat bedrijventerrein dat letterlijk het laatste restje groen in hun buurt zal volbouwen, is er teveel aan.
Maar aan de noodzaak van een nieuw bedrijventerrein wordt in Eeklo niet echt getwijfeld. Ze hadden het wellicht op zich niet eens kunnen tegenhouden. Het is vooral die nutteloze en hinderlijke zuidelijke ontsluiting van het gebied, de drukke verbinding tussen de nieuwe tunnel onder de N49/R34 en de Ringlaan R43, die het project de das omdoet. Dat was simpelweg te verhelpen door die noordelijker aan te leggen. Dat was tevens de menig van de voormalige schepen van mobiliteit en partijgenoot Dirk Van De Velde. Een nog grotere koppigaard dan de burgemeester, maar ditmaal moest hij bakzeil halen.

Ik weet echter uit ervaring dat zowel AWV als het stadsbestuur er werkelijk alles aan doen om de wil van de bevolking naast zich neer te leggen. Alle argumenten van de burger worden weggelachen, zonder reden meestal.
De reden ook waarom ik na 12 jaar het voorzitterschap van de Fietsersbond heb neergelegd. Je kan nog argumenteren tot je een punthoofd hebt, Loete & co doen gewoon hun zin, ook al jagen ze daarmee de meerderheid van de bevolking in de gordijnen en heb je goede alternatieven.

Soit, met veel vertraging zal het bedrijventerrein er komen. Mét noordelijke ontsluiting, hopelijk....

Comité Open Ruimte Balgerhoeke opgelucht

21 FEBRUARI 2014

De uitspraak van de Raad van State, waarbij het plan voor het bedrijventerrein in Balgerhoeke werd vernietigd, is op luid gejuich onthaald bij het Comité Open Ruimte (COR).
‘Het COR, en bij uitbreiding de inwoners van Balgerhoeke, zijn zeer tevreden met de uitspraak’, zegt woordvoerder Bart Van Biesbroeck.

‘Deze uitspraak bewijst dat de overheden voor de tweede keer zondigen tegen de regels waaraan een PRUP moet voldoen.Tenzij je natuurlijk de werking van de Raad van State in twijfel trekt.’

COR Balgerhoeke hoopt dat de overheden (zowel provincie, Vlaams Gewest als stad) nu eerst werk maken van een gepaste ontsluitingsweg, die los staat van het bedrijventerrein. ‘Die moet gerealiseerd worden, zodra het kruispunt aan de verbrandingsoven wordt gesloten’, vindt Bart Van Biesbroeck.
 

·
Registered
Joined
·
12,402 Posts
Toch een beetje dubbel. Inhoudelijk vind ik zeker positief dat het bedrijventerrein er (voorlopig) niet komt omwille van de aantasting van de open ruimte. Er staan nog enkele bedrijventerreinen in de steigers zoals de uitbreiding van Kunstdal en later zal Nieuwendorpe er een zuidelijk deel bijkrijgen. Je kan niet tot in den oneindigheid bedrijventerreintjes bijleggen. Echter: tegelijkertijd vind ik niet dat de Raad van State zich moet bezighouden met dit soort inhoudelijke uitspraken. Hier gaat ze eigenlijk de rol van de politiek overnemen. Dit heeft niets meer met toetsing aan de regelgeving te maken wat de kerntaak is van de Raad van State is.
Wat de noordelijke of zuidelijke ontsluitingsweg betreft. Als de gehele zone bedrijventerrein wordt maakt het volgens mij niet zóveel uit of die weg nu vlak naast de E34 komt te liggen of even ten zuiden. De bedrijven zullen sowieso een buffer vormen en de ruimtelijke impact is dezelfde. Ik denk dat ze vooral voor de zuidelijke variant gekozen hebben omdat het moet aansluiten op het kruispunt met de Vrouwestraat. Met de noordelijke ontsluiting moet je de weg een flink eind laten uitwijken om dat mogelijk te maken.
 

·
Bike It!
Joined
·
22,245 Posts
De toenmalige schepen heeft destijds nochtans een noordelijke variant uitgetekend die technisch perfect haalbaar is en voldeed aan de wensen van de omwonenden en voor een even goede verkeersafwikkeling zorgde. Jammer genoeg werd die niet weerhouden door AWV, met de bekende gevolgen....
 

·
Bike It!
Joined
·
22,245 Posts
Het Nieuwsblad.be 25/02/2014

Bouw van station in Eeklo begint in 2016

De NMBS heeft haar nieuw vervoersplan voorgesteld voor de provincie Oost-Vlaanderen. Meest in het oog springt het nieuwe station van Eeklo waarvan de bouw in 2016 van start moet gaan.

De komende jaren wil de NMBS inzetten op de verbetering van het reizigersvervoer. Zo wordt het treinaanbod bijgestuurd, maar ook de accommodatie en de infrastructuur.In Eeklo wordt een volledig nieuw station gebouwd. Er is al een nieuwe parking voor 169 auto's gerealiseerd. En naast het nieuwe stationsgebouw komt er ook een nieuwe stalling voor 350 fietsen. De werken aan het station van Eeklo moeten afgerond zijn tegen 2018 of 2019.
Het huidige station -opgetrokken in de jaren '80- staat er al een tijdje wat verwaarloosd bij. Vooral aan de kant van de sporen lijkt het eerder een voormalig oostblokstation. In tegenstelling tot de meeste Eeklonaars vind ik het niet eens zo lelijk, maar een renovatiebeurt zou wonderen doen. De NMBS kiest echter voor tabula rasa, omdat volgens de woordvoerster renoveren duurder zou uitkomen, want het gebouw is veel te groot en voldoet niet meer aan huidige eisen en energienormen.
In elk geval brengen de herschikking van de sporen en de vrijgekomen ruimte opeens een heleboel nieuwe opportuniteiten, waaronder een echt stationsplein en de broodnodige nieuwe en extra fietsenstallingen. :)

Het huidige station zag er enkele jaren geleden zo uit.

 

·
Registered
Joined
·
12,402 Posts
Het blijft eeuwig jammer dat ze het oude station afgebroken hebben.Temeer dit gebeurde in het kader van de aanleg van de stadssnelweg door Eeklo: de verbreding van de N9. Enkele jaren geleden is de N9 op deze plaats juist terug versmald wat de sloop ervan nog nuttelozer maakt.

Het huidige station ziet er inderdaad nogal verwaarloost uit. De verf bladert af en de onderliggende gele verflaag van vroeger is op veel plaatsen terug zichtbaar.

Tegelijkertijd ben ik altijd een beetje wantrouwig voor nieuwe stationsprojecten. De tijd van de grote stations is voorbij. Dus een nieuw station is in veel gevallen een achteruitgang. Nu heeft station Eeklo nog een heel grote lokethal met twee loketten, een ruim administratief gedeelte met seinhuis, een toilet én een publieke zaal die kan gebruikt worden voor kleinschalige evenementen of vergaderingen. Het nieuwe station zal eerder een groot bushok worden dan een station. Ik vraag me zelfs af of er nog een loket voorzien wordt, laat staan een verwarmde loketzaal. Architecturaal ziet het er ook niet sprankelend uit. Eigenlijk nog schraler dan het huidige ontwerp.
 

·
Bike It!
Joined
·
22,245 Posts
De huidige lokettenzaal vind ikzelf eigenlijk heel mooi, met lekker veel lichtinval. Ongetwijfeld het sterkste punt van het huidige gebouw. Ik denk wel dat er een loket zal blijven bestaan. Als ik me niet vergis moet een eindstation van een lijn steeds bemand zijn, ongeacht het aantal reizigers. Volgens burgemeester Loete zou het wel degelijk om een echt stationsgebouw gaan, inclusief wacht/ontmoetingsruimte. Bovendien is er sinds kort ook een Fietspunt en verhuur van Blue Bikes in het station, dus die moeten ook ergens terecht. En voor het personeel moet er sowieso sanitair zijn, hopelijk ook voor de reizigers.
De grote ruimte in het gebouw waar vroeger de RTT huisde (links op mijn foto), wordt momenteel verhuurd aan Natuurpunt. Ik vrees dat zij op zoek moeten naar een nieuwe stek...
 

·
critical urbanite
Joined
·
302 Posts
dag

het hangt m.i. ook af of dit bedrijventerrein in Balgerhoeke een regionaal terrein is of een lokaal bedrijventerrein.
Indien het een regionaal bedrijventerrein zou zijn, dan is er iets te zeggen voor een directe ontsluiting langs de N49 of de ring.
Indien het een lokaal terrein zou zijn, dan is een toegang via wegenis van lagere orde ook mogelijk, dat kan de ring zijn of het bestaand wegennet.
Weet iemand de status van dat gepland terrein? Wat zegt het structuurplan ?
 

·
Bike It!
Joined
·
22,245 Posts
^^ Probleem is vooral dat ontsluiting langs de bestaande wegen niet echt wenselijk is. Die lopen zonder uitzondering doorheen de dorpskern van Balgerhoeke.

Er moet sowieso een directe aansluiting komen tussen de N455 en de Ringlaan R43 en Expressweg N49/E34. Die weg moet niet alleen dienen ter ontsluiting van het toekomstige bedrijventerrein, maar eigenlijk vooral een aansluiting verzekeren tussen de IVM-verbrandingsoven en die 2 grote verkeersaders. Dat is zéér belangrijk gezien het grote aantal dagelijkse vuilniswagens uit de 19 aangesloten gemeenten.

Ook de gemeente Sint-Laureins, ten noorden van de N49/E34 heeft die nieuwe ontsluitingsweg broodnodig voor hun verbinding met de N49/E34 maar ook op verder door te rijden langs de N9 en de R34 richting Eeklo en Gent.

AWV Oost-Vlaanderen zal namelijk binnen enkele jaren het drukke kruispunt van de N49/R34 met de N455 pal aan de IVM-verbrandingsoven vervangen door een tunnel en daarmee zowel de verbrandingsoven als de gemeente Sint-Laureins afsluiten van de N49 en R43.

Gevolg is dat letterlijk àlle verkeer van en naar de verbrandingsoven en van en naar het noorden toe, dwars door het centrum van Balgerhoeke moet. Niet alleen een hele omweg en een aanslag op de leefbaarheid van het dorp, maar ook met een heel drukke en gevaarlijke oversteek op het kruispunt tussen de N9 (Zeelaan) en de N455 (Balgerhoeke). Daar is het tijdens de spits nu reeds aanschuiven om de gevaarlijke, haakse oversteekbeweging te maken.

Los van het feit of dat bedrijvencentrum er nu komt of niet en los van het feit of het een lokaal of regionaal bedrijvencentrum wordt, is die weg gewoon pure noodzaak.
De stad en AWV wilden gewoon de verkeerstechnisch gezien eenvoudigste oplossing ten zuiden van het toekomstige bedrijventerrein, dicht tegen de bebouwing en de boerderijen. De buurt wilde de noordelijke variant naast de N49/R34, ver weg van de woningen en zonder landbouwers af te snijden van hun weiden. Dan kreeg je wel een meer bochtig traject.

De koeien hebben het dus gewonnen. Dit had vermeden kunnen worden door de moeilijker maar maatschappelijk aanvaarde noordelijke variant te kiezen.
 

·
Registered
Joined
·
12,402 Posts
Als die verbindingsweg tussen de Sint-Laureinsesteenweg en de R43 er niet onmiddelijk komt vrees ik dat veel mensen uit Sint-Laureins wel eens langs de Maroyendam zullen rijden. Dan komen ze bijna onmiddellijk uit op de E34. Verboden of niet, velen zullen zich daar niets van aantrekken. Dat zal daar ook voor veel overlast zorgen op de smalle straten en het voor fietsers niet aangenaam maken.
 

·
Bike It!
Joined
·
22,245 Posts
Klopt. Dat is nu al min of meer een illegale sluipweg, want eigenlijk alleen bestemd voor fietsers en landbouwvoertuigen. Het is er echt niet prettig fietsen op de smalle weggetjes daar naartoe. :(
 

·
Bike It!
Joined
·
22,245 Posts
Het Nieuwsblad 28/02/2014

TUNNEL AAN E34/N49 IN 2016 IN GEBRUIK

Minister verzekert komst ontsluitingsweg


SINT-LAUREINS - Er komt zeker een ontsluitingsweg waardoor Sint-Laureins op een vlotte manier een aansluiting heeft op de E34 tussen Antwerpen en Knokke. Dat kregen de Sentse politici te horen die gisteren een petitie met 1.600 handtekeningen afgaven op het kabinet van minister Crevits. Alleen is er nog geen zekerheid over de datum van de werken.
Uiteraard zal die weg er komen, daar twijfelt niemand aan. Vraag is waar en wanneer?
 

·
Registered
Joined
·
12,402 Posts
Ik schatte de situatie trouwens iets verkeerd in. Ik dacht dat het toekomstige bedrijventerrein de hele zone tussen de Sint-Laureinsesteenweg en de R43 zou innemen. Maar het blijkt maar een klein deeltje te zijn tegen de Sint-Laureinsesteenweg gedrukt. Dan is een noordelijke ontsluitingsweg geplakt tegen de E34 natuurlijk wél zinnig vermits je zo minder versnippering van het resterende open gebied krijgt. Het zou bovendien het koeienprobleem oplossen.Het straffe is dat die noordelijke ontsluitingsweg niet onderzocht is met als argument dat het anders te veel tijdsverlies van het project zou betekenen (zie hier). Qua inschattingsfout kan dat tellen.
Al denk ik dat in pakweg 2050 die hele zone toch bedrijventerrein zal zijn.
 

·
Bike It!
Joined
·
22,245 Posts
^^ Ik post hier even het artikel.

Taptoe 16/10/2009

Geen extra studie over ontsluitingsweg Balgerhoeke.

Het kwam op de Eeklose gemeenteraad van oktober opnieuw tot een aanvaring tussen de meerderheid en de oppositiepartijen. Open VLD vroeg een extra studie over de ontsluiting van het toekomstig industrieterrein in Balgerhoeke. Christophe De Waele (Open VLD) had diezelfde extra studie al gevraagd tijdens de gemeenteraadszitting van juni maar toen liet burgemeester Koen Loete (CD&V) de stemming niet doorgaan. Nu werd er wel gestemd maar de vraag van Open VLD werd nipt verworpen. 'Laat ons nu eindelijk van start gaan met de realisatie van de industriezone die broodnodig is voor Eeklo en niet langer tijd en geld verliezen', reageerde burgemeester Koen Loete.

Het toekomstig industrieterrein in Balgerhoeke beroert al jarenlang de Eeklose gemoederen in de gemeenteraad. Ondertussen keurde Minister Philip Muyters het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan waaronder dit bedrijventerrein valt, goed. Omdat de N 49 over enkele jaren een autosnelweg wordt, verdwijnen de verkeerslichten aan het kruispunt met de Sint-Laureinsesteenweg en dus ook de op- en afrit. Zoals de plannen nu voorliggen, zou daar een tunnel onder de N 49 gebouwd worden en wil men het toekomstig industrieterrein zelf ontsluiten via een zuidelijke verbindingsweg. Christophe De Waele wilde op de gemeenteraad bekomen dat het voorstel van het Comité Open Ruimte om met een bypass te werken en een noordelijke verbindingsweg aan te leggen, zou getoetst worden in een studie. 'In juni weigerde burgemeester Koen Loete hierover een stemming maar hij werd teruggefloten door de gouverneur. Wij willen ons voorstel tot bijkomend onderzoek vandaag dan ook opnieuw ter stemming brengen', aldus Christophe De Waele.

TIJDVERLIES
Burgemeester Koen Loete betwijfelde of de gemeenteraad bevoegd is om een extra onderzoek te vragen. ' De provincie is bevoegd om te beslissen over het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan en het Vlaams Gewest over de mobiliteit. De problematiek van de ontsluiting van de industriezone in Balgerhoeke moet dus duidelijk behandeld worden door de Vlaamse overheid.
Trouwens, verschillende ingenieurs hebben de mogelijkheid van een dergelijke bypass al bekeken en ze waren unaniem negatief over deze oplossing. Laat ons nu stoppen met dit geld- en tijdverlies en deze industriezone zo snel mogelijk realiseren. Industrie is broodnodig voor Eeklo want onze stad kampt op dit ogenblik met een zeer grote werkloosheid. Bijkomende tewerkstelling is dus uiterst welkom.' Tijdens de stemming die volgde, stemde de voltallige oppositie voor de bijkomende studie. Ze kregen steun uit de meerderheid van Josiane De Decker (CD&V) en Jaak De Muynck(N-VA). Schepen Dirk Van de Velde (CD&V) onthield zich zodat een bijkomende studie met een staking der stemmen ( 11 voor,11 tegen en 1 onthouding) nipt werd verworpen. De realisatie van het bedrijventerrein in Balgerhoeke kan nu van start gaan.
Eén van de leden van de meerderheid die zich destijds onthield was bevoegd mobiliteitsschepen Dirk Van de Velde. Een intelligent man én koppig dossiervreter. Ik zat niet altijd op dezelfde lijn als het fietsdossiers betrof, maar hij bleef wel steevast bij zijn stuk en heeft zo toch enkele mooie maar jammer genoeg ook twijfelachtige dingen gerealiseerd, zelfs tegen de zin van zijn al even koppige partijgenoot/burgemeester. Hij zat destijds op dezelfde lijn als de voorstanders van de noordelijke variant en was gelijkaardige situaties persoonlijk gaan bekijken. Een noordelijke ontsluitingsweg met een bypass bleek technisch mogelijk, want door AWV-Oost-Vlaanderen elders wél aangelegd.
Toch heeft hij bakzeil moeten halen tegen de overmacht van het overige deel van het stadsbestuur en AWV , maar samen met de buurtbewoners heeft hij nu toch gelijk gekregen. Op zijn blog schrijft de schepen op 23/02/2014 het volgende:

Wat wordt de oplossing? Ik zal trachten mee te werken in dit dossier, waar ambtenaren en een studiebureau een dominante rol hebben gespeeld en waar ik ooit, via een nooit herhaalde primeur van Het Nieuwsblad, namelijk een streekgebonden editoriaal, persoonlijk werd neergesabeld omdat ik nadacht en over en voorstellen deed voor een goedkopere tunnel en ontsluitingsweg. Het zou goed zijn dat die journalist zijn edito nog eens publiceert....
 

·
Registered
Joined
·
12,402 Posts
Plannetje van de rotonde die hier zal gerealiseerd worden. De nutsvoorzieningen zijn allemaal verlegd naar de goede plek en de aanleg kan ieder moment beginnen. In afwachting van de eerder besproken verbindingsweg zal de eerste jaren dus 1 arm ongebruikt blijven.


Aansluitend zullen dan de werken beginnen voor het tunneltje onder de E34. Dan kan dat kruispunt daar eindelijk weg. Al zal in de periode tussen het afsluiting van dat kruispunt en het openen van de verbindingsweg met de Ringlaan wel veel sluipverkeer zichtbaar zijn op het omliggende wegennet (Celieplas, Maroyendam!, Balgerhoeke, Kaprijke).
 
121 - 140 of 156 Posts
Top