SkyscraperCity Forum banner

Een andere kant van Edinburgh I

2334 Views 9 Replies 5 Participants Last post by  Sebastiaan_Edinburgh
Hallo iedereen!

Zoals jullie zien is mijn naam Sebastiaan en woon ik nu in Edinburgh :lol:
Vroeger was ik lid van dit forum onder de naam mahavira maar voor een of andere reden kan ik niet meer inloggen daarmee :gaah: Vandaar een nieuwe account. Anyway ik wou even gouw wat foto's delen van het dagelijks leven in Edinburgh. Als het bevalt zullen er meer volgen :cheers:

(ps let aub niet op mijn spelling omdat ik het Nederlands aan het verleren ben na 5,5 jaar Scotland ;) )

1. Sighthill Flats2. Verboden !


3. Muziek in Edinburgh (Ik ging naar de band van mijn vrienden Driller http://www.drillertheband.co.uk/)4. Cowgate5. Driller!6. Balgreen / Gorgie road (Mijn buurt)7. Highriggs8. Old meat market9. Weg werkzaamheden10. Tesco Express Fountain Bridge11. McEwans Brouwerij (nu gesloten)12. Winkeltjes Fountain Bridge13. ASDA Chesser14. Bouwval I15. Bouwval II16. Hutchison Loan17. Hutchison Crossway

1 - 10 of 10 Posts
Leuke foto's waarvan sommigen een hoog Trainspotting gehalte hebben. Vooral van de niet-toeristische plaatjes mogen nog wel meer gepost worden. :)
Lekker rauw. Ik hou daar wel van. Dus wat mij betreft volgen er meer foto's!
Leuke serie,
schotland en ierland lijken mij mooie landen om naartoe te gaan.
is het weer daar niet depressief?
^^ Toen ik er was was het 10 dagen lang 20-25 graden, weliswaar begin juni.

Deze serie laat duidelijk 'de andere kant' van Edinburgh zien, want over het algemeen is het een prachtige en leefbare stad. Als je echt wilt genieten van troosteloosheid kun je beter naar Glasgow gaan, wat ik zelf een fijnere stad vind.
Als je echt wilt genieten van troosteloosheid kun je beter naar Glasgow gaan, wat ik zelf een fijnere stad vind.
Helaas is het toppunt van troosteloosheid daar opgeblazen:

Dat was wel het toppunt (samen met de Red Road Flats), maar er is nog veel te vinden hoor!Ik heb ze klein gehouden, omdat dit niet mijn thread is.
Zo te zien moet ik daar eens heen! Staan de Red Road Flats er nog steeds?
Weet ik niet precies. Er waren plannen om ze te slopen, maar volgens mij is dat nog niet gebeurd.
Het is niet allemaal grauw hoor ;) Meer foto's volgen snel

1 - 10 of 10 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top