SkyscraperCity Forum banner
1 - 13 of 13 Posts

·
Bas
Joined
·
15,859 Posts
Hele mooie pano, niet van een zo`n recente datum, maar dat geeft niet. Het leuke aan Rotterdam is, dat bijna elke foto prima gedateerd kan zijn door de bouwkranen en de daarbij behorende projecten. Bedankt voor de flitsende avondfoto, maarruh, `Eilandbewoner`, uhh, klinkt dat op DIT forum met hoogbouwers wel zo positief? :eek:hno:
 

·
Wereldburger
Joined
·
847 Posts
Wat is Rotterdam toch mooi...
 
1 - 13 of 13 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top