SkyscraperCity Forum banner

Einde Hollandse Meester

7549 Views 29 Replies 26 Participants Last post by  marcobruls
Uit de HC van 11/5/2005:


Einde optie Hollandse Meester
ZOETERMEER | Zoetermeer heeft de prestigieuze kantoorkolos De Hollandse Meester losgelaten. De optie van projectontwikkelaar Willemsen & Minderman op de bouwplek is niet verlengd. Zes jaar lang was er te weinig belangstelling voor. De eerste plannen voor het 165 meter hoge gebouw werden in 1999 gepresenteerd. De kolos langs de A12 zou het hoogste kantoorgebouw van Nederland worden met 40.000 m² ruimte. Door de verslechterde economische situatie kampte de markt voor kantoorruimte al snel met een groot overschot en gingen de plannen in de ijskast. Er werden aanpassingen aangebracht die het gebouw kleiner zouden maken, maar ook dat hielp niet. Het lukte de ontwikkelaar niet om genoeg geïnteresseerden te vinden voor een plek bij station Zoetermeer, zo liet hij de gemeente onlangs weten. "Als hij zestig procent gevuld had, mocht hij er bouwen. Hij heeft die klanten niet gevonden", zegt wethouder Bé Emmens van economische ontwikkeling.
1 - 20 of 30 Posts
Jammer, maar ik wordt er toch niet echt sentimenteel van
Soms wint realisme het toch nog van hoogfietserij...

wel jammer voor zoetermeer.
Tsja da was te verwachten he ! Maar toch, wel jammer, gemiste kans zoetermeer. :bash:
Ach ja zat eraan te komen... Zo zal het ook wel met de Emmatoren in Groningen gaan...
Toch zonde hoor.... was een mooi project op een prima locatie geweest anders....
Assen wil hem nu wel denk ik

toch jammer hoor het zou een geweldig voorportaal geweest zijn van Den Haag
assen krijgt um wel vol wou je zeggen? :p

@bdb: verschil met de emmatoren is dat dat een woon- en werktoren is.
Goh, nu al? :tongue3:
Werd deze maar gebouwd voor Deloitte....... wat een beauty.
Hoe zou het trouwens met Willemsen Minderman aflopen? Die hebben tot nu toe bijna alleen maar prutwerkjes van de grond gekregen, of je moet die strijkijzers in het Rivium groots vinden? Ik neem aan dat ze aardige ontwikkelingskosten moeten afschrijven voor de hoge meester en de coolsingeltoren of hadden ze de laatste al verkocht?
:eek:

donderslag bij heldere hemel! ;)

helaas, wat we onofficieel al wisten is nu officieel.
Is er dan ooit zo serieus gehoopt op dit ding? Ik werd er al meteen een beetje meewarig van.
Als ik aan Zoetermeer denk, heb ik altijd de associatie dat ik de druk op de banden moet nagaan :) Ik zou in Zoetermeer hooguit een Pisa-attractie willen financieren.
deze toren had ik ook allang afgeschreven. laat ze liever zo'n toren neerzetten in het centrum van Rotterdam, Den Haag of Utrecht.
uit de HC 12/5/2005 (zoetermeer katern):

ZOETERMEER | De val was diep – 165 meter – maar de gemeente Zoetermeer staat weer met beide benen op de grond. Het was even leuk, fantaseren over een exorbitant hoge kantoortoren middenin de polder, zonder enig vergelijkbaar hoog gebouw in de buurt. Een soort Sim-city: virtueel een stad in elkaar flansen, zonder stil te hoeven staan bij reële situaties en levende mensen. Maar opnieuw is een project uit de periode van burgemeester Luigi van Leeuwen van tafel geveegd.


Officieel heet het dat de optie die de bedenker van de Hollandse Meester op het lapje grond naast de Mandelabrug had, niet is verlengd, maar dat er nog steeds een kantoortoren kan komen. Als we dit willen geloven, moeten we een aantal harde feiten vergeten. Bijvoorbeeld dat al die jaren potentiële gebruikers aangaven voor de gevraagde huurprijs liever op een andere locatie te willen zitten, in Den Haag bijvoorbeeld. Moeten we ook even de meest recente Kantorennota vergeten, waarin staat dat er in Zoetermeer meer dan voldoende aanbod van kantoren is. Het gegeven dat op 'de markt' niet zozeer vraag is naar grote locaties in Zoetermeer, alswel naar kleinschalige projecten, dient ook even uit het geheugen te worden gewist. En ten slotte, moet ook de herinnering aan '11 september' worden losgelaten.

Als die harde feiten worden vergeten, dan is de Hollandse Meester nog steeds in beeld. Dan kan het nog steeds gebeuren dat een goedgeluimde projectontwikkelaar het stadhuis binnenwandelt met een groepje huurders in zijn kielzog. Dan is het zelfs slim te noemen, dat de gemeente Zoetermeer de optie van projectontwikkelaar Willemsen & Minderman loslaat, zodat anderen met ideeën voor hoogbouw op de plek naast de Mandelabrug kunnen komen. En dan hoeft het niet verlengen van de optie helemaal niet gezien te worden als wantrouwen van de gemeente in het plan een toren van 165 meter te bouwen.

Maar ook in dat geval rijzen vragen. Waarom hield de gemeente al die jaren vast aan de optie en laat ze die los, nu betere economische tijden in zicht zijn? Waarom is er dan niet eerder voor gekozen een lager gebouw neer te zetten, zodat wél OZB kon worden geïnd en niet hoefde te worden geklaagd over gaten in de begroting van de gemeente Zoetermeer?

Er is nóg een belangrijk feit, dat voor een volksvertegenwoordiger zwaar zou moeten wegen: de meeste Zoetermeerders wíllen geen hoge kantoortoren. De vraag is nu of de lokale politiek hier oren naar heeft en zelf een streep zet door het idee of dat ze dat van 'de markt' laat afhangen. Een testcase voor de politiek.
See less See more
Het is moeilijk na te gaan hoe serieus het plan ooit is geweest. In 2001 waren ze blijkbaar van plan om te beginnen, zie de kapvergunning op www.zoetermeer.nl:

KAPVERGUNNINGEN (2 februari 2001)

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat zij hebben besloten om op grond van de Verordening tot het bewaren van houtopstanden de volgende kapvergunningen te verlenen:

... voor één linde (Tilia) en 6 Italiaanse populieren (Populus), staande aan het Plein van de Verenigde Naties, in verband met het bouwrijp maken van het terrein voor de bouw van de kantoortoren "Hollandse Meester". Drie iepen en zes Italiaanse populieren zullen worden verplant.
Beetje raar stukje in de Haagsche Courant. Laatste alinea: 'De meeste Zoetermeerders willen geen hoge kantoortoren'

Volgens mij is het in de praktijk eerder zo dat de 'meeste Zoetermeerders' het geen kan ruk schelen of er wel of niet een hoge kantoortoren komt. Van de rest is de helft voor en de helft tegen, waarbij de tegenstanders vaak het hardst van zich laten horen, omdat tegenstanders bezwaarschriften gaan indienen (volgens de Algemene wet Bestuursrecht of zoiets) en voorstanders nu eenmaal geen brieven gaan schrijven hoe fantastisch mooi de Hollandse Meester wel niet is.
1 - 20 of 30 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top