SkyscraperCity Forum banner

Eindelijk gaat de stadsheer in aanbouw (105(!)) meter!

7193 Views 51 Replies 33 Participants Last post by  EuroMaster
Woontoren Stadsheer vanaf juni in aanbouw

Woensdag 6 april 2005 - De bouw van woontoren De Stadsheer aan de Spoorlaan in Tilburg begint in juni. Beleggingsmaatschappij Amvest uit Amsterdam koopt alle 85 appartementen van de 105 meter hoge toren van ontwikkelaar/bouwer BAM Vastgoed uit Bunnik. Amvest heeft al 18.000 duurdere huurwoningen in portefeuille.


Tilburg
„We hebben overeenstemming bereikt“, zegt R. Peeters, regiomanager Zuid van beleggingsmaatschappij Amvest. Woordvoerder A.W. Stek van BAM Vastgoed bevestigt dat de partijen er in beginsel uit zijn. „Maar de contracten moeten nog wel worden getekend.“
Een jaar geleden waren beide partijen nog druk in onderhandeling over de overname van de toren, die deel uitmaakt van het Haestrechtkwartier. BAM wilde van het project De Stadsheer af, omdat ze er niet in was geslaagd voldoende woningen te verkopen om de bouw aan te durven.
Ruim zestig appartementen worden door Amvest verhuurd voor prijzen van 800 tot 950 euro. Twintig appartementen zullen worden verkocht. Aanvankelijk was het de bedoeling van Amvest om alle 85 appartementen te gaan verhuren.
„Voor een bouwer is het essentieel dat er al veel woningen zijn verkocht voordat de bouw van start gaat. Bij ons als belegger is er die noodzaak niet. We hebben er alle vertrouwen in dat we deze twintig woningen tijdens de twee jaar durende bouwperiode kunnen verkopen“, aldus Peeters.Rendement

Door twintig van de 85 appartementen te gaan verkopen, werden de laatste financiële eindjes aan elkaar geknoopt. „De grondwaarde van koopwoningen is hoger dan van huurwoningen. Door in het plan alsnog twintig koopwoningen op te nemen kunnen we het rendement op de huurwoningen aanvaardbaar maken“, zegt regiomanager Peeters van Amvest.
Hoewel de markt in Tilburg voor appartementen moeizaam is, verwacht Amvest de woningen kwijt te raken. „In de huursector is het aanbod aan luxe afgewerkte appartementen van circa negentig vierkante meter in Tilburg nog gering. We zijn positief, zeker gezien de uitstekende locatie dichtbij het centrum en het NS-station.“
BAM Vastgoed heeft ook de onderste zes verdiepingen van De Stadsheer van de hand kunnen doen. Eigenaar wordt zorgverzekeraar VGZ, die sinds een jaar in het Haestrechtkwartier 15.000 vierkante meter kantoorruimte voor zevenhonderd medewerkers heeft.
„We kopen de zes kantoorlagen met samen tweeduizend vierkante meter met het oog op de verwachte personeelsuitbreiding in de toekomst. Ons aantal verzekerden groeit nog steeds“, aldus VGZ-woordvoerder B. Rensen.

Feiten

Woontoren De Stadsheer maakt deel uit van het Tilburgse Haestrechtkwartier.
De 105 meter hoge toren komt in het verlengde van de Noordhoekring te staan.
De eerste zes verdiepingen worden kantoorruimte voor zorgverzekeraar VGZ.
Daarboven komen 25 lagen met in totaal 85 appartementen.
De Stadsheer wordt iets hoger dan de Interpolistoren, die 92,5 meter hoog is.

Bron: www.brabantsdagblad.nl
1 - 1 of 1 Posts
belooft heel wat daar in tilburg!:)
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top