SkyscraperCity Forum banner

Eindhoven: omgeving Stadhuisplein | visie

201617 Views 1211 Replies 90 Participants Last post by  Drs. P.
2
EINDHOVEN - En weer gaat een dor en droog stuk Eindhoven op de schop: de noordkant van het Stadhuisplein met een stukje Begijnenhof wordt gedeeltelijke gesloopt om er een 'iconisch' gebouw voor wonen, werken en recreëren terug te bouwen. Misschien wel in de vorm van een grote E of een soort tribune. Ook hier geldt de regel dat er zeker tien procent sociale woningbouw moet komen.
DPG Media Privacy GateSee less See more
  • Like
Reactions: 3
1 - 5 of 1212 Posts
Hmm ik ben er nog niet helemaal over uit of ik dit wel zo storend vind of niet. Daarvoor moet ik het eerst vanaf verschillende perspectieven zien, hoe de toren zich verhoudt tot de kerk. Wie weet dat het ook een heel mooi/interessant stedelijk contrast kan geven (op straatniveau).

Maar misschien anders een idee om die toren op de plek van dat lelijke blok links van het plein aan de grote weg te plaatsen? Ik stoor me meer daar aan omdat het gebouw vrij in het zich staat, i.t.t. de locatie hierboven. Dan staat hij niet te dicht bij de kerk, én je kunt gelijk een betere plint en onderbouw creëren.

Ik heb verder geen bezwaar voor zo'n hoge toren ten zuiden van het centrum. Het vormt een mooie tegenhanger van de Vestedatoren en het kan een positieve werking hebben op de omgeving, mits de rest ook wordt meegepakt. Dit gesloten, kil stukje stad kan dan beter worden betrokken tot de rest van het centrum.
Ik probeer vaak te bedenken in welke tijdsgeest dit soort beslissingen zijn genomen maar ik kan er niets bij bedenken.
Helaas gebeuren zulke dingen tegenwoordig nog steeds. Begin deze week zelfs werd dit grote grijze gebouw gesloopt in Helmond. Ook werd het mooie rode historische pand (de mooiste in de straat) zomaar gesloopt, om plaats te maken voor dit.

Er was nog wel protest, maar helaas: https://www.ed.nl/home/verzet-tegen-sloop-in-ameidestraat-in-helmond-groeit-slopen-dat-zou-doodzonde-zijn~a9cf8fd1/
Even opgezocht waar die groep zich mee bezig houdt: http://vanabbestichting.nl/

De Henri van Abbe Stichting is in 1992 opgericht en werpt zich sindsdien op als erfgoedwaakhond van Eindhoven. Begin jaren ’90 van de vorige eeuw was het gemeentebestuur van plan het oude Van Abbemuseum te laten verdwijnen in de geplande nieuwbouw. Dat hebben de zeven initiatiefnemers van de stichting (Wil Wernink, Henny Grote, Olly de Vries-van Abbe, Willem Draisma, Henk Staals, Harrie Kuyken en Leo de Bever) met behulp van de Eindhovense bevolking weten te voorkomen. Het resultaat: een vernieuwd museum dat een unieke combinatie vormt van moderne en Delftse School-architectuur. En wij Eindhovenaren hebben een herkenbaar gebouw in het stadsbeeld behouden. We laten Eindhoven niet in de steek!

Na dit succes is de stichting gewoon doorgegaan. Veel erfgoed wordt nog steeds bedreigd en het is niet helder hoe Eindhovenaren zich sterk kunnen maken voor een erfstuk waar ze een band mee hebben of voor behoud van karakter en gezelligheid in onze stad. De vrijwilligers van de Henri van Abbe Stichting helpen iedereen die erfgoed in Eindhoven en omgeving een warm hart toedraagt en die strijdt voor een plezierige stad om in te leven. Ook u bent dus welkom om ons mee te helpen of om uw probleem aan ons voor te leggen.
Het klinkt nu idd. alsof ze zich nu iets te vaak met plannen bezighouden die niet eens (zozeer) te maken hebben met erfgoed (Toren Nico o.a. en nu toren Stadhuisplein). Het komt ook nogal zuur over alsof ze vooral tegen plannen zijn en nu doen alsof de meerderheid ze steunt (geen idee waar die gedachte vandaan komt. Tot nu toe hoor ik behalve op dit forum vrij weinig reacties op dat plan, omdat het zich nog in een vaag stadium bevindt). Maar wat mij dan het meest interesseert is hoe ze zelf de projectgebieden zouden ontwerpen als zij het voor het zeggen hadden. Ze strijden voor een plezierige, karaktervolle en gezellige stad. Dat is het Stadhuisplein nu absoluut níet. Als je zo'n uitspraak doet in de krant, doe dan op z'n minst wat moeite om uit te leggen wat er wel beter moet volgens de stichting. We weten nu alleen dat er hoogbouw komt (niet eens de kwalitatieve aspecten zoals plintbezetting, plintontwerp, schaal, materiaalgebruik, menselijke maat of megalomaan, etc., en niet eens het ontwerp, hoogte of massastudie). We weten eigenlijk helemaal niks (vrij weinig). Tóch zien ze het nu al niet zitten. Wie weet draagt zo een toren juíst bij aan die gezelligheid en plezierigheid. Het ligt er volledig aan hoe het wordt ontworpen, en hoe de ontwerper ervoor zorgt dat er interactie kán ontstaan tussen de bewoners en het straatleven. Wordt het een vrijstaande toren, of een toren met een voet van vier a vijf lagen? Is het een gesloten gebouw, of zijn er veel ramen, zijn er balkons aanwezig, zijn er functies die ervoor zorgen dat mensen worden aangetrokken en er voor langere tijd verblijven? Er zou meer nuance moeten zijn, maar nu klinkt het meer als "het is een toren, hoog, dus bij voorbaat al slecht". Erg voorspelbaar ja.

En toch rijdt de trein door. Daarom willen wij meer controle uitoefenen"
Ik vind het prima als zij meer controle willen uitoefenen, maar wel alleen op het vakgebied waar zij zich zogenaamd mee bezig houden: erfgoed.
Nu lijkt het alsof ze teveel tijd over hebben en zich nu maar overal mee willen bemoeien. Ze mogen best een mening hebben, maar wel onderbouwd en het liefst met hun eigen ideeën/visie hoe het wél moet.
See less See more
  • Like
Reactions: 3
1 - 5 of 1212 Posts
Top