SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 24 Posts

· Registered
Joined
·
609 Posts
Van de sfeerbeelden voor bijzondere hoogbouw wordt ik ook niet meteen vrolijk. De basis vindt ik echter wel heel goed. Eerst een fijnmazig stratennet met 'gewone' stadsblokken met vier of vijf lagen en actieve plinten. Dan daarboven uitstekend enkele iconische torens. Dat principe mogen ze van mij wel op alle nieuwe bouwlocaties toepassen. In veel plannen is er namelijk nog veel loze ruimte te zien waardoor je niet alleen dichtheid verliest maar het er ook al snel kil en leeg uit gaat zien. En juist dat beeld zien we hier in Eindhoven al veel te veel.


Geheel eens. Daar wil ik aan toevoegen dat er in feite mooie gebouwen staan en heel geschikt zijn met een facelift. Ik hoop dat wordt aangesloten op de kleinschaligheid qua stratengrid op Smalle Haven en Stratumseind. Op deze wijze wordt een unieke combinatie gevonden tussen een historische kleinschaligheid van voor 1901, super gerestaureerde gebouwen uit de jaren ‘50 met een moderne touch en nieuwbouw a la Vestedatoren van ik hoop 120 meter. Ik vind StrijpS architectuur hier niet passend. Meer kleinschaligheid en fijnmazige, kleine straatjes en semi openbare binnentuinen/kunst aub.
 

· Registered
Joined
·
609 Posts
“Daarom willen we meer controle uitoefenen”

Omdat “niemand” het ziet zitten? Beetje kromme logica, maar niet vreemd voor een stichting met gepensioneerde en gefrustreerde ambtenaren waar steeds minder naar geluisterd wordt. Als ze eens wat meer zouden focussen op oude geveltjes in de binnenstad die dichtgetimmerd zijn met trespa platen.


Zo is het. Gisteren bij Vapiano gegeten. Als je op het terras boven helemaal in de noordelijke hoek gaat zitten, kijk je precies richting de Rechtestraat tegen de achterkant van twee 'kleine huisjes' aan met een in potentie een heel mooi geveltje 'what ones wazzz'. Ik weet niet of het er nog zit...Nu helemaal achter idd 'trespa platen' en overmetseld met badkamertegels.
 

· Registered
Joined
·
609 Posts
Top! wel jammer dat er nog geen nieuwe invulling aan is gegeven... ben bang dat het voor langere periode een gapend gat zal blijven; misschien motiveert de leegte wel om er zo snel mogelijk iets nieuws te ontwikkelen
Dat hoop ik ook... Echter, het kan ook averechts werken. Zo een lelijk gapend gat, zonder hele mooie wanden, een weg, een te groot plein, een donker gebouw met weinig relatie met de omgeving door in dit geval donker makende bomen en waar weinig in lijkt te gebeuren, en een straks een blinde muur... en dan de gemiddelde uitspraak volgt: ‘maar daar wil ik niet wonen/werken/ondernemen, etc?!?’
 

· Registered
Joined
·
609 Posts
De Dam is veel groter en inderdaad, alleen is Amsterdam op andere locaties sterk verdicht, wat in Eindhoven veel minder het geval is. Het gaat om de afwisseling en de stedelijke verwevenheid. Ik ben niet tegen een groter plein, interessante gedachte, het is wel een hele grote ontwerpopgave voor een groter deel van de binnenstad om die verwevenheid te krijgen. Immers, hoe groter het plein, des te belangrijker de wanden, de plinten en de opbouw in het blok daar achter....

Ik denk dat de Parade in s’-Hertogenbosch even groot is als het Stadshuisplein?
 

· Registered
Joined
·
609 Posts
Het is maar net waar je de lat legt. Ik vind het criterium of je ergens na 4.00u terecht kunt niet bepaald de maat der dingen, zoals dat ook geldt voor het al dan niet landskampioenschap van een voetbalclub.
Ik woon in Den Haag waar het ook pas sinds een jaar of 15 beter gaat met keuzemogelijkheden in de horeca (als mogelijke maat der dingen). Hoewel je echter zou verwachten dat er agv hoofdkantoren, ambassades, ministeries etc veel goede restaurants zouden zijn valt dat ernstig tegen. Wat dat betreft kun je beter in Eindhoven terecht (geldt overigens ook voor Amsterdam). Als er in DH leuke initiatieven waren zoals Koninginnenach, parkpop, north sea jazz kwam echter de gemeente zich ermee bemoeien, al dan niet met door de gemeente ondersteunde organisatiebureaus. Met dood in de pot of weg als resultaat. Dat is iets wat je in Eindje ook ziet. Want veel bezoekers, veel (verondersteld) risico, veel bemoeienis gemeente, afhaken initiatiefnemers etc. Kortom de rubber tegel samenleving en de vertrutting, daar moet voor worden gewaakt. Eindhoven moet daarbij vind ik niet naar de Randstad kijken als benchmark maar liever naar steden als Antwerpen en Gent die de afgelopen jaren ook een kwaliteitssprong hebben gemaakt. Bijv. de Gentse feesten zouden in NL allang zijn gesneefd maar door een goede balans tussen het bewaken van het publiek belang door de gemeente en vrijheden voor de organisatoren is en blijft dat een succes. Sowieso goed om ook aansluiting te blijven houden bij de Brabantse/Vlaamse cultuur ipv Hollandse platheid, veel voor weinig etc.
Maar dit doet Den Haag dan wel weer goed....

Den Haag: Bellevue | 2 x 180m | planning
Planuitwerkingskader Bellevue
In mei 2019 is formeel gestart met de werkzaamheden voor het opstellen van een planuitwerkingskader (PUK) voor de herontwikkeling van de Bellevue locatie (KJ-Plein 2, Bezuidenhoutseweg 1-5 en Oranjebuitensingel 6-13). Uitgangspunt is dat er een PUK komt voor het integrale plan (toren 1 en toren 2). Dit omvat de kavel van Patrizia, de kavel van Downtown Developers, de kavel van Staedion en eventueel de kavel van de VvE Oranjebuitensingel (toren 3). Essentieel is dat er commitment komt van de overige eigenaren. Patrizia zal daarom een intentieovereenkomst sluiten met Staedion en Downtown Developers. Patrizia blijft het aanspreekpunt
en initiatiefnemer. Na goedkeuring van het PUK zal een Anterieure Overeenkomst (AO) worden gesloten.

Beoogd toekomstig programma
Partijen hebben de ambitie de locatie te her ontwikkelen tot een attractieve, groene en duurzame omgeving waar het plezierig wonen, werken en recreëren is. De onderstaande tabel geeft een overzicht van het beoogde programma van de ontwikkeling afgezet tegen het huidige programma.

Vervolg
Na vaststelling van het PUK kan er gestart worden met het opstellen en ondertekenen van een anterieure overeenkomst. Tijdens de onderhandelingen hierover zal er meer duidelijk worden over bijvoorbeeld de exacte aantallen van parkeerplaatsen en de anterieure bijdrage voor zowel aanpassingen in de directe openbare ruimte als Bovenwijkse aanpassingen. Na de vaststelling van de anterieure overeenkomst zal het bestemmingsplan moeten worden gewijzigd waarna er een omgevingsvergunning kan worden ingediend. De verwachting is dat er in 2023 gestart kan worden met de realisatiefase en daarmee de herontwikkeling van de Bellevue-locatie welke positief bijdraagt aan de gemeentelijke ambities voor het CID-gebied.

https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/13/Overige bestuurlijke stukken/633955
https://r.tapatalk.com/shareLink?url=https%3A%2F%2Fwww%2Eskyscrapercity%2Ecom%2Findex%2Ephp%3Fposts%2F171227662%2F&share_tid=425710&share_fid=68605&share_type=t&share_pid=171227662
 

· Registered
Joined
·
609 Posts
Ik kan haar eerlijk gezegd geen ongelijk geven...

Maak een mooie, open verbinding tussen het Stadhuisplein en de Katrien. Zet aan weerszijden hoogbouw neer zoveel je wilt, maar zo'n doorkijk zou an sich fantastisch zijn.
Het is maar waar je dan staat. Waar begint de zichtlijn en hoe breed mag/moet deze zijn?
Op dit kerkje (Persingen) heb je 360 graden een zichtlijn... bedoelt ze dit?
 

Attachments

· Registered
Joined
·
609 Posts
Ik snap niet dat de Catharinakerk niet is meegenomen in het studiegebied in verband met zichtlijnen. Het studiegebied vind ik sowieso erg klein als het gaat om dermate hoogbouw. Het studiegebied is bijna niets groter dan het plangebied en dat is op z’n zachtst gezegd vreemd te noemen, helemaal in deze fase...
 

· Registered
Joined
·
609 Posts
Zo, dat is wel een prachtig plein zeg!

Echt een wereld van verschil met ons treurige stadhuisplein.. hopelijk liggen de ambities hier ook hoog.. al zou 50% van dit al geweldig zijn.

Het zou toch mogelijk moeten zijn om zowel ruimte voor groen als ruimte voor evenementen skaters/verblijven te creeeren.
Dat vind ik ook. De vraag is ook waarom dat zo is. In de gauwigheid: ja oké het weer en er is veel leven.... maar er is meer aan de hand. De afwisselende hoogte en hoogteaccenten van de gebouwen in relatie tot de oppervlakte van het plein, de detaillering van de gebouwen, de mate van groen op het plein (niet te veel, niet te weinig).
Wat me opvalt is het gebouw links. De plint en de opbouw: je zou er de Eindhovenlaag en de Brainportlaag in kunnen zien. Stel je eens voor als het één vlak zou zijn geweest (dan zou het echt saaier worden).
Nog andere dingen?
 

· Registered
Joined
·
609 Posts
Wat we nu ‘mooi’ vinden zijn historische steden, we boeken er (korte) vakanties naar. Een cultureel dagje stadten doet men in ‘s-Hertogenbosch, Breda, Maastricht, Groningen, Leiden en niet in Eindhoven, Tilburg, Almere, Heerlen of Purmerend... en wat Gijs zegt, dat is wat we nu mooi vinden, cultuurhistorisch vinden. Terwijl we in feite zitten te kijken hoe in de 19e eeuw mensen op elkaar ‘gepropt’ woonden en door de woningwet van 1901 er letterlijk ‘lucht’ kwam. Gebouwen uit de jaren ‘60 en ‘70, verfoeilijker we in deze tijd. Over 50 jaar hebben we spijt dat we ze allemaal hebben weg gehaald. Eindhoven niet, de stad is goed geworden de afgelopen 20 jaar in het behouden van minder oude historische gebouwen... Ik denk dat het goed is; zoals we gedaan hebben bij 18 septemberplein.
 

· Registered
Joined
·
609 Posts
Even stemmen allemaal Poll ED :)
View attachment 1415332
Voor alle duidelijkheid, en hulde aan diegene die de stelling gemaakt heeft (bewust of onbewust), je drukt vanuit onze hoedanigheid op, ONeens.

Namelijk, oneens met het feit dat 160 meter te hoog gegrepen is (ja, wie deze stelling gemaakt heeft, werkt dus bij het ED...nou ja...)
 

· Registered
Joined
·
609 Posts
Wat willen ze nou eigenlijk bij het ED met de disclaimer 'De uitslag is indicatief en niet representatief' ? Representatief van wat en indicatief voor wat? Waarom zou de uitslag niet representatief kunnen zijn voor de algemeen beleefde opinie over hoogbouw bij het Stadhuisplein? Als je je op deze manier wilt indekken tegen pollfucks dekt ook 'indicatief' de lading niet.
Tja, stop dan gewoon met de poll. Of er staat: we nemen onszelf eigenlijk helemaal niet serieus.
 

· Registered
Joined
·
609 Posts
Dit is inderdaad wel helemaal waar, ik heb het zelf ook wel meegemaakt in mijn omgeving. De redactie van het ED wil inderdaad wel eens een titel er bij verzinnen omdat dat het stuk interessanter maakt, en overlegt daarbij niet of weinig.

Sowieso is de opinieredactie van het ED ontzettend schimmig qua procedures. Je stuurt als opiniemaker iets in, en krijgt meestal niet te horen óf, en zo ja wanneer, het geplaatst wordt. Het kan best zijn dat jij iets instuurt, daar nooit meer wat over hoort (zelfs niet in de vorm van een ontvangstbevestiging oid) en het opeens twee weken later (soms ook nog eens in ingekorte of aangepaste vorm) in de krant terug ziet. Al deze zaken zorgen er bij mij in ieder geval niet voor dat het vertrouwen in het ED er groter op wordt.
Geheel eens! Want wat naast de inhoud is er ook nog zoets als wanéér iets geplaatst wordt. Namelijk, zo kunnen standpunten enorm verdraaid worden omdat het niet meer actueel is en/of achterhaald.
Zoals eerder gezegd, dat zet politiek/bestuur compleet op het verkeerde been (zij halen hun gegevensbronnen gewoonweg grotendeels uit het ED) terwijl overleg tussen partijen/stakeholders al lang een fase verder kunnen zijn. Leg dat als wethouder maar eens uit, want geen enkel politiek persoon zal toegeven uit verouderde bronnen te hebben geput.
 

· Registered
Joined
·
609 Posts
Graag bij afloop ook even een overzichtje van de meerkosten / uren die deze vertraging van de ontwikkelingen van het plein hebben veroorzaakt. Kan het ED dan mooi een artikeltje aan wijden.
Geheel gelijk heb je! En dan niet alleen ambtelijk en bestuurlijk (vind je het gek dat de raad het druk heeft, politiek azijnpis is donkergeel bij iedere futiliteit). Ook ontwikkelaars maken groten kosten, dekken alles in, hebben trucjes bij aanbestedingen, en geeft de maatschappij enorm hoge kosten.

Ik ben benieuwd wat het ED de maatschappij kost met het voeden van dit sentiment?

De tijd dat bestuurders nog bestuurders waren en juist daarom het vertrouwen genoten van het brede publiek is helaas allang vervlogen. Maar nu ben ik ook een veertig-plusser 🥸.
 

· Registered
Joined
·
609 Posts
Harde eisen voor behoud gevel en historische elementen bij sloop bankgebouw in Eindhoven

jeuj, wellicht (tijdelijk)een reuzenrad aan het stadhuisplein..
Ik vind het eigelijk wel een goed besluit en denk dat met waardevolle elementen van het vorige gebouw het nieuwe gebouw, wat er ook mag komen, wel echt meer karakter krijgt. En, inderdaad, het oude postkantoor is ook gewoon een debacle wat betreft het Mozaïek (wat overigens erg Amerikaans aan deed).
 

· Registered
Joined
·
609 Posts
Zoals de meeste hier vind ik de kwaliteit van de bebouwing veel belangrijker dan de hoogte. Bovendien als je 3 zijden van het plein omzoomd met ‘tribune’ bebouwing van ruim 100 meter is dat denk bijzonder indrukwekkend. Ter vergelijking de tribunes van het Philips-stadion zijn ‘slechts’ 46 meter hoog.
Indrukwekkend aan de binnenkant inderdaad. Maar wat doet dat voor de kwaliteit van de aanblik aan de buitenkant?

En best jammer dat er niet één uitzondering is gemaakt voor een uitschieter a la stationsomgeving. En, de uitzondering omwille van extra betaalbare woningen en/of architectonische waarde/ esthetiek (hoe ‘meet’ je dat?) gaat geen 160 meter opleveren, eerder 110 meter…
 

· Registered
Joined
·
609 Posts
Men wil geen solistische torens, maar daarmee houd je toch meer zicht op de kerk? Een muur van lagere bebouwing neemt het zicht net weg. Die vereiste woningen moeten er toch op de een of andere manier komen. Wat een argument überhaupt, op twee minuten lopen van het stadhuisplein sta je pal naast de kerk.
Geheel eens!! Het stadhuisplein heeft juist aan de oostkant veel meer aan kleinschaligheid en verkleining van het grid, terwijl campusachtige omgeving naar de andere wanden nodig is om de doorzichten en zichtlijnen te behouden/creëren. En mijn inziens moet dat juist niet met het idee van tribunes, wat juist geslotenheid impliceert (heb je wel eens op de middenstip gestaan van een stadion: je ziet alleen maar stoeltjes (lees: balkons), echt niet wat ‘daarachter zit’).
En om die doorzichten te creëren en zichtlijnen te creëren, heb je hoogte nodig. Om deze discussie te slechten, zijn er impressies nodig op ooghoogte.

Ontwikkelaars gaan met te veel eisen en randvoorwaarden echt niet bouwen. Ook al is het ook vaak krokodillentranen, het is in deze tijd steeds moeilijker geworden ook voor ontwikkelaars. Of je krijgt de usual suspects (S&dK) die allerlei ‘lijntjes’ heeft binnen gemeente Eindhoven… en of je dit moet blijven willen…
 

· Registered
Joined
·
609 Posts
‘In grote uitzondering een uitschieter naar 160 meter’… Dat biedt hoop op toch wel een ambitie qua hoogte. Ik hoop niet op het jojo effect van District E.
En ‘het plan dat we al klaar hadden, past niet in de nieuwe kaders’. Naar die plannen ben ik eigelijk wel heel benieuwd.
 

· Registered
Joined
·
609 Posts
Was dat niet het tribune gebouw? Blijf het raar vinden, welke zichtlijn op de Catharina kerk? Vanaf waar dan?

heb er een hard hoofd in dat daar ooit 150m word aangetikt.. gaat de gemeente of anti hoogbouw clubjes nooit toestaan.. misschien op knoopxl.. moet ook wel echt een ontwikkelaar zijn met passie voor Eindhoven als een F&R of Toon de koning.
Als het ging om het ‘tribunegebouw’: smaken mogen verschillen, dat was imo het lelijkste gedrocht …dus, dan gelukkig maar. Allerlei argumenten als Tribune is naar binnen gekeerd, etc, etc,.
 
1 - 20 of 24 Posts
Top