SkyscraperCity Forum banner

Eindhoven: omgeving Stadhuisplein | visie

198398 Views 1208 Replies 89 Participants Last post by  Lempke
EINDHOVEN - En weer gaat een dor en droog stuk Eindhoven op de schop: de noordkant van het Stadhuisplein met een stukje Begijnenhof wordt gedeeltelijke gesloopt om er een 'iconisch' gebouw voor wonen, werken en recreëren terug te bouwen. Misschien wel in de vorm van een grote E of een soort tribune. Ook hier geldt de regel dat er zeker tien procent sociale woningbouw moet komen.
DPG Media Privacy GateSee less See more
2
 • Like
Reactions: 3
1121 - 1140 of 1209 Posts
De Catharinakerk ingekaderd tussen hoogbouw als in de laatste foto vind ik ronduit spectaculair. Wat een imposant beeld moet dat uiteindelijk geven wanneer je straks vanaf het Stadhuisplein de hoek om loopt.
Wij hebben met Ehvxl al wat gesprekken gehad met de ontwikkelaars rondom het Stadhuisplein. Nu van Berlo het al heeft vrijgegeven kan ik wel zeggen dat het vorige plan van GEVA op exact 148 meter was gerekend. We hebben recentelijk met de ontwikkelaar van het stadskantoor gezeten en zij hadden de ambitie om over de 105 meter te gaan en daar een bijzonder creatieve invalshoek bij hadden. Geen idee of dat nu nog zo is. Ik blijf erbij dat een afwisseling in hoogte (dus niet alles op 105) het geheel als ensemble ten goede komt.
See less See more
 • Like
Reactions: 5
Toch wel bijzonder. Staat de hele stad vol met torens op de max hoogte. Heb je een soort van 2de horizon op 105m....
 • Like
Reactions: 2
Wat je in principe in Utrecht ziet, 1 cluster van 90m.

Verschil is wel dat Eindhoven veel losse torens heeft, nauwelijks clusters.

Erger me er meer aan dat het een patroon lijkt in Eindhoven, steeds weer aftoppen.

Anderzijds hebben we momenteel pas 3 torens van 100m (en 2 in aanbouw). Dus gaat mogelijk gewoon tijd kosten, als we een 100m basis hebben dan is de stap naar hoger hopelijk wat minder spannend.

Met de huidige crisis mogen we zo zo blij zijn met iedere schop die de grond in gaat.
See less See more
 • Like
Reactions: 3
Wat je in principe in Utrecht ziet, 1 cluster van 90m.

Verschil is wel dat Eindhoven veel losse torens heeft, nauwelijks clusters.

Erger me er meer aan dat het een patroon lijkt in Eindhoven, steeds weer aftoppen.

Anderzijds hebben we momenteel pas 3 torens van 100m (en 2 in aanbouw). Dus gaat mogelijk gewoon tijd kosten, als we een 100m basis hebben dan is de stap naar hoger hopelijk wat minder spannend.

Met de huidige crisis mogen we zo zo blij zijn met iedere schop die de grond in gaat.
Hoogbouw is gewoon duur. En momenteel te duur, zeker als er ook nog eisen gelden m.b.t. sociale woningbouw. Zelfs torens boven de 70 meter worden een hele uitdaging. We mogen inderdaad blij zijn met alles wat in aanbouw is of gaat.
See less See more
1200 woningen rond Stadhuisplein Eindhoven, ontwikkelaars komen met eerste plannen
EINDHOVEN - 1200 woningen zitten er in zes plannen die gemaakt worden voor het Stadshuisplein en omgeving in Eindhoven. De eerste voorlopige opzet daarvan wordt woensdag 16 november gepresenteerd aan het publiek.

 • Like
Reactions: 5
filmpje op de gemeente site, is wel wat ouder zo te zien! Ik verwacht toch wel getrapte gebouwen als je hun visie zo hoort, het tribune idee.

Het filmpje is gepubliceerd toen men het IGK heeft vastgesteld. Voor het Stadhuisplein gaat men nu van ca. 1200 woningen uit valt te lezen. Het maximale wat destijds werd voorgesteld was 1500 woningen. Ik vind dat je met de huidige woningnood altijd voor dat maximum moet gaan. Probleem is echter dat je dan ontwikkelaars meer ruimte moet geven (lees eventueel hoger bouwen). Dat kon niet omdat torens van 160 meter onderlinge afstemming tussen eigenaren noodzakelijk maakt.
Uit het IGK:


Wat weer tegenstrijdig is met de opdracht aan de ontwikkelaars om aan een samenhangend stedelijk ensemble te werken. Dan zou je dus die hele zin weg moeten laten. Opmerkelijk is dat men mee wil werken aan een plan dat hoger dan 105 meter is, mits dit plan van bijzondere architectuur of meer betaalbare woningen behelst. Jammer dat dit niet gewoon het vertrekpunt is en niet een escape voor als men buiten de kaders wil denken.
See less See more
 • Like
Reactions: 4
Ik ben erg benieuwd wat we volgende week woensdag te zien zullen krijgen. En met name wat ze met die behouden gevel gaan doen
Ik ben vooral benieuwd of het aannemelijk is dat er hier binnen nu en een paar jaar überhaupt een schop de grond in gaat.
Wil graag iedereen die tijd en zin heeft oproepen om hierbij aanwezig te zijn. de noodzaak dat de gemeente en ontwikkelaars hier het maximaal haalbare moeten gaan realiseren is helaas niet volledig terug te zien in de voorlopige uitgangspunten ben ik bang. Daarop voortbordurend organiseren we vanuit EHVXL vrijdag 18 november een borrel / discussie middag/avond met het Stadhuisplein als en van de mogelijke thema's. Als jullie mee willen denken dan zijn jullie van harte welkom. Exacte tijd en locatie volgt….
See less See more
 • Like
Reactions: 5
Die volgt nu! ;)

Zoals @stf inderdaad goed zegt vindt op 16 november van 19:30 tot 21:30 een interactieve informatieavond plaats in het Muziekgebouw Eindhoven waarbij de plannen op en rondom het Stadhuisplein worden gepresenteerd. De afgelopen twee jaar is EHVXL actief betrokken geweest bij de ontwikkeling van een nieuw kaderstellend beleidsstuk voor de herontwikkeling van de bebouwing aan het Stadhuisplein. Hieraan is de afgelopen maanden verdere invulling gegeven door de gemeente en ontwikkelaars. Tijdens deze informatieavond zullen de verschillende ontwikkelaars van de plots rondom het Stadhuisplein samen met de gemeente hun plannen presenteren. Aanvolgend volgen rondetafelgesprekken waarbij de deelnemers met de gemeente, ontwikkelaars en elkaar in gesprek gaan over deze plannen. Als EHVXL willen we ook hier een mooie afvaardiging sturen, en daarom we nodigen we jullie dan ook van harte uit om naar deze avond te komen!

Interactieve informatieavond plannen Stadhuisplein
Datum: 16 november 2022
Tijd: 19:30 - 21:30
Locatie: Muziekgebouw Eindhoven


Voor deze avond is aanmelden verplicht! Dit kan via de onderstaande link. Aanmelden kan tot uiterlijk 11 november!

Attachments

See less See more
 • Like
 • Helpful
Reactions: 5
Op de hier wel bekende website Digitale Stad Eindhoven zag ik vandaag weer een mooi stuk van de hand van @Bob DSE waarin hij ingaat op het proces rond de totstandkoming van het Integraal Gebiedskader Stadhuisplein waarvan de uitwerking vanavond wordt gepresenteerd (zie bovenstaande bericht). Gezien de nogal boute verdachtmakingen aan het adres van EHVXL en de notoire reputatie van dse.nl herplaats ik hier ook even mijn reactie op dit stuk, in geval deze door de moderator van DSE wordt tegengehouden.

Beste @Bob DSE,
Ik ben bestuurslid van EHVXL. Ik ben degene die het bericht op Skyscrapercity heeft geschreven waar je naar verwijst. En ik was voor EHVXL ook onderdeel van de klankbordgroep 'belangengroepen' omtrent het Stadhuisplein. Overigens slechts een van de drie klankbordgroepen die de gemeente heeft opgericht (de andere twee bestonden uit resp. omwonenden en ontwikkelaars/perceeleigenaren van de panden rondom het Stadhuisplein) om feedback uit de samenleving te kunnen ophalen over hoe verschillende groepen in de stad dachten over de toekomst van het Stadhuisplein. Deze klankbordgroepen zijn in februari 2021 opgestart, nu dus een kleine 2 jaar geleden. Dit is waar de zin, "De afgelopen twee jaar is EHVXL actief betrokken geweest bij de ontwikkeling van een nieuw kaderstellend beleidsstuk voor de herontwikkeling van de bebouwing aan het Stadhuisplein", naar verwijst. That’s it. En niets meer.

Binnen die klankbordgroep 'belangenverenigingen' waren vertegenwoordigers aanwezig van verschillende belangengroepen; te weten EHVXL, de Henri van Abbe Stichting, De Stichting Bescherming Wederopbouwerfgoed Eindhoven, Trefpunt Groen Eindhoven en de Stichting Beter Eindhoven. Ook zij zijn dus al sinds de oprichting van die klankbordgroep een kleine 2 jaar geleden op dezelfde manier als wij betrokken geweest bij de invulling van het zogenaamde ‘Integraal Gebiedskader Stadhuisplein’, beter bekend als het IGK, dat zoals gezegd dus kaderstellend is voor de ontwikkelingen aan het Stadhuisplein. Je suggestie dat EHVXL dus meer invloed heeft gehad dan andere groepen is latente onzin en nergens op gebaseerd, en ik ga er dan dus ook vanuit dat je deze opmerking terug neemt. Sterker nog, EHVXL was regelmatig de enige die het pro-geluid heeft laten horen, tegenover drie conservatieve belangengroepen (HvA, SBWE en SBE) die vooral veel tegen ontwikkelingen op of rondom dit plein waren. Aangezien iedere groep evenveel belang in deze klankbordgroep had kun je zeggen dat het pro-geluid dus eigenlijk maar 1/5e van de uiteindelijke stem heeft gehad. Iedereen die betrokken is geweest bij deze klankbordgroep kan dit bevestigen, inclusief de heer Van Stokkum zo mooi op je blog reageert. Het pro-geluid is tijdens het samenspraak proces dus eerder onder- dan oververtegenwoordig geweest.

Je verhaal dan EHVXL onderdeel uitmaakt van de gemeente, dan wel door de gemeente als een soort pro-hoogbouw koekoeksjong wordt ingezet of door de gemeente wordt geinstrueerd om een bepaalde stem te laten horen is eveneens totale onzin. Als deelnemers aan de hierboven genoemde klankbordgroep zijn wij inderdaad uitgenodigd om naar de inspraak avond te komen. Diezelfde uitnodiging is ook naar de andere leden van de klankbordgroep gegaan, te weten dus de HvA, SBWE, SBE en Trefpunt Groen. En naar de leden van de andere twee klankbordgroepen. Alle genodigden hebben zelf de vrijheid om een afvaardiging naar de informatie avond te sturen. En dat doen wij dus ook. Diezelfde vrijheid hebben ook de andere belangenverenigingen, en ik ga er dan ook van uit dat zij deze uitnodiging op dezelfde manier naar hun achterban gestuurd hebben. Mochten ze dat niet gedaan hebben is dat hun eigen probleem. Daarbij is de informatieavond sowieso voor iedereen vrij te bezoeken, ook voor mensen die geen expliciete uitnodiging hebben gekregen.

EHVXL is een volledig onafhankelijke vereniging die NIET is verbonden aan de gemeente, noch gefinancierd wordt door de gemeente. Onze leden zijn vrijwilligers die in hun eigen tijd en zonder vergoeding tijd stoppen in oa. dit soort trajecten. Iedere verdachtmaking dat wij ‘geinstrueerd worden door ambtenaren’ werp ik verre van mij, en is een ongefundeerde en onbewezen leugen. Ik verwacht dan ook dat je deze opmerking eveneens terugneemt. EHVXL vertegenwoordigt een groep Eindhovenaren die wel graag stedelijke ontwikkeling in Eindhoven ziet, die voor meer woningbouw, verdichting en vergroening is en inderdaad, mits van goede kwaliteit en goed ingepast, pro-hoogbouw. Daarmee vertegenwoordigen we een hele grote groep Eindhovenaren, wiens mening even veel recht heeft om gehoord te worden dan die van mensen die een andere mening hebben. En wij laten ons dus ook horen. Dat heet democratie. Het zou je sieren om dit proces te respecteren en om deze mensen in hun waarde te laten.
See less See more
 • Like
Reactions: 5
Weten we zeker dat Bob niet gewoon Ward is ;)
 • Like
Reactions: 1
Weten we zeker dat Bob niet gewoon Ward is ;)
Om @Bob DSE dan maar te parafraseren:

er is geen directe link aantoonbaar tussen EHVXLBob DSE en de betreffende Eindhovense ambtenaarWard. Dat heeft er alles mee te maken dat Skyscraper City werkt met anonieme accounts.
See less See more
 • Like
Reactions: 5
1121 - 1140 of 1209 Posts
Top