SkyscraperCity Forum banner

Eindhoven op Urbie

1513 Views 3 Replies 4 Participants Last post by  Januske67
Urbie is onze app/web applicatie gericht op het delen van foto's en nieuws over alles wat er in de stad gebeurt, om zo een plek te hebben waar alle laatste info te zien is zonder de discussie er tussendoor. De focus ligt op projecten, maar alles wat de stad leuk en interessant maakt is welkom.

In navolging van Rotterdam heb ik voor Eindhoven de tags aangemaakt voor de projecten, interessante bestaande gebouwen en plekken.

Alle laatste afbeeldingen: http://urbie.city/eindhoven
Projectoverzicht: http://urbie.city/eindhoven/projectsoverview
Op kaart: http://urbie.city/eindhoven/projectsmap

Eea zal niet volledig zijn, maar iedereen die lid is kan foto's en info toevoegen en suggesties doen voor aanpassingen bij de projectinfo. Via de Urbie app is het mogelijk om jezelf aan te melden als lid en om onderweg foto's te uploaden en te bekijken. Zowel steden, gebruikers, gebouwen, plekken en thema's zijn te volgen als favoriet. Gebruikers kunnen altijd nieuwe tags toevoegen.

Via de site op http://urbie.city is het mogelijk voor leden om nieuws toe te voegen bij projecten.

De app te downloaden via (App store | Google Play).

Opmerkingen en ideeën zijn altijd welkom. Voor Eindhoven ben ik nog op zoek naar een beheerder, wat iemand is die via de site aanpassingen kan maken en zo kan helpen de boel up-to-date kan houden. Mochten er liefhebbers zijn dan hoor ik het graag. :)
  • Like
Reactions: 5
1 - 1 of 4 Posts
1 - 1 of 4 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top