SkyscraperCity Forum banner

Eindhoven: Plein Prinsejagt

47900 Views 176 Replies 48 Participants Last post by  Concrete Stereo
2
PLEIN PRINSEJAGT

Nieuwbouw cq. renovatie van het verouderde winkelcentrum Prinsejagt, op de hoek Gerretsonlaan/Huizingalaan. Woontoren wordt 51,5 meter hoog.

In het definitieve ontwerp voor het winkelcentrum is voorzien in 2.571 vierkante meter winkelruimte, 98 appartementen en een parkeerkelder met ongeveer 100 parkeerplaatsen voor bewoners en bezoekers van de appartementen. Er zal onder meer een Jumbo supermarkt gevestigd worden. De sloop en herbouw van het winkelcentrum starten naar alle waarschijnlijkheid in de 1e helft van dit jaar.

HOOGTE: (woontoren) 51 m.
VERDIEPINGEN: 15
START: oktober 2009
GEREED: 2011

ARCHITECT: Van Aken
DATABASE

LOCATIE:

Stadsdeel Woensel, Noord-Oost hoek Gerretsonlaan-Huizingalaan.Impressie:
See less See more
1 - 20 of 177 Posts
In Rijswijk is er ook al soep van gegeten....

Chelsea Building:
See less See more
^ Dat lijkt er inderdaad wel heel erg op, alleen dan wat dieper. Is die ook van Van Aken toevallig?
Blijkbaar waren ze in een inpiratieloze bui en jatten ze het maar...
Is dit vlak bij WCW? Ik kan me er geen visualisatie bij maken...
Kijk maar op het kaartje op de eerste pagina voor de locatie. Redelijk dichtbij dus, maar toch ver weg.
Mja, het kaartje is niet echt precies.
Is dat het winkelcentrumpje vlakbij het Henry Dunantpark?
2
^ Hela, het kaartje is zeker wel precies! :) Maar voor de duidelijkheid:

Bij de [1], overzicht:


En dichterbij:


Dat oranje stuk boven de tekst Churchilllaan is het WCW.
See less See more
Dit wordt dus wel een mooie aanvulling op de 'WCW-cluster' :rock:
Gemeentelijke aankondinging van 6 september (vandaag dus):


"Verleende vrijstellingen
Burgemeester en wethouders hebben bij besluit van 29 resp. 30 augustus 2006 vrijstelling verleend ex artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening van de bestemmingsplannen:

(...)

• ‘Prinsejagt 1983’ en ‘IV Prinsejagt 1983’ ten behoeve van de bouw van een nieuw winkelcentrum met 100 appartementen en parkeerkelder en de inrichting van de openbare ruimte. Het project is gelegen op de hoek Huizingalaan-Gerretsonlaan-Nijhofflaan.

De vrijstellingsbesluiten en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 7 september 2006 tot en met 18 oktober 2006 voor eenieder ter inzage op werkdagen tijdens openingsuren bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht in het gebouw van de Technische Diensten (4e etage) en in het KlantenContactCentrum van het Stadskantoor.

(...)"Dat hoort hier thuis dus. Als ik de komende week tijd heb zal ik eens langs het stadskantoor gaan. Misschien zit er nog wel wat leuke informatie bij. :)
See less See more
Eindelijk nieuws dan! Ben benieuwd.
2
Foto's van de Baron (denk ik)en artist impressions door Van Aken Architectuur:


^Dit zijn dezelfde impressies die ik een half jaar geleden heb gezien. Ik denk niet dat dit het definitief ontwerp is wegens het ontbreken van ramen.
See less See more
Vandaag zag ik van die bouwvakkers containers staan op het plein. Zou dit het begin van de verbouwing betekenen? :cheers:
Zou de Periscoop dan toch al in aanbouw gaan?
Ik kom er elke dag langs, dus zodra er wat activiteit is horen jullie het als eerste. Update: geen activiteit. ;)

PS: De in september (!) genoemde containers waren van de groendienst, wist ik veel. :D
Misschien wachten ze totdat er zich weer wat detailisten hebben gemeld voor in de leegstaande panden. Maar goed, dan zouden ze ook wel wat meer ruchtbaarheid mogen geven over de aankomende verbouwing.
Nieuws! Het viel me tijdens m'n dagelijkse bus sightseeing op dat alle winkels in het winkelcentrum dicht zijn. De Super de Boer is opeens weg, en alle ramen en deuren zijn dichtgetimmerd met 'van die houtplaten'. Voor zover ik kon zien stond ook de friettent leeg en de naaispullenwinkel (jawel, die hebben ze) had dichtgetimmerde deuren. Goed nieuws dus, de verbouwing lijkt dichtbij!
1 - 20 of 177 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top