SkyscraperCity Forum banner

Eindhoven: ROC Vijfkamplaan

2159 Views 4 Replies 2 Participants Last post by  Ralphkke
Nieuwbouw ROC Eindhoven aan Vijfkamplaan van start

Waarschijnlijk niet zo'n interesant project voor sommige maar vond het toch de moeite waard om een topic te maken aangezien het toch om een fraai ontwerp gaat.De nieuwbouw aan de Vijfkamplaan is donderdag 19 april officieel van start gegaan. Er komt op deze plek een nieuwe school: de School voor Toerisme, Sport en Veiligheid. Het gebouw kent een vloeroppervlak van 5800 vierkante meter in vier bouwlagen, waarvan de onderste bijna volledig verdiept wordt aangelegd.

ROC Eindhoven gaat in de nieuwe school de opleidingen samenbrengen die een hoog gehalte aan sport, beweging en recreatie kennen. De mogelijkheid tot koppeling aan activiteiten en accommodaties in sport- en recreatiegebied Eindhoven-noord maakte de keuze voor deze locatie tot een logische. Zo wordt ROC Eindhoven overdag de exclusieve gebruiker van de nieuwe sporthal die de gemeente Eindhoven aan de overkant op de Vijfkamplaan laat bouwen.Het gebouw van ROC Eindhoven (hoek Vijfkamplaan-Marathonloop) wordt met ingang van schooljaar 2008-2009 in gebruik genomen. Er is een investering van € 13 miljoen (inclusief inrichting) mee gemoeid. Het eerste jaar zullen naar verwachting tussen 900 en 1000 deelnemers in het gebouw gehuisvest worden. De verwachting is dat dit aantal verder zal groeien. In het lopende en komende schooljaar blijven de verschillende opleidingen gevestigd waar ze nu zitten: Sport & Bewegen en de beveiligingsopleiding op de locatie Meijerijlaan; Toerisme & Recreatie op Sterrenlaan 10.

Het gebouw (eigenlijk gaat het om twee aan elkaar gekoppelde gebouwen met een fraaie binnenplaats) is ontworpen door Odeon Architecten. Bouwmanagementbureau Complan is verantwoordelijk voor de realisatie. Mertens Bouwbedrijf uit Weert is de aannemer.

Ik heb nog geen render kunnen vinden, mischien iemand hier? Ik geloof dat er veel glas gebruikt gaat worden in dit project maar ik kan er ook naast zitten.
See less See more
1 - 5 of 5 Posts
Dit vind ik nou niet echt een topic waardig. Eindhoven barst van dit soort stedelijke opvulling van een 4-tal verdiepingen. Hiervoor kun je natuurlijk in het projectenoverzicht topic terecht. Als we zo beginnen zien we straks door het bomen het bos niet meer en komt geen enkele geïnteresseerde van buiten de stad ooit nog in dit subforum. Daarom kijk ik niet meer in het Utrecht forum, dat staat ook vol met onzin.
See less See more
Mensen blijven toch wel weg van dit forum omdat er nooit iets nieuwe gebeurd het is hier altijd zo dood dus ik dacht dat een nieuw topic goed zou zijn voor de belangstelling van het forum.

Maar goed laat een Mod hem maar verwijderen.
Een mod zal hier toch niet langskomen. :D Ik snap je goeie bedoelingen trouwens wel hoor Ralphke, daar niet van!
Oke gelukkig!
1 - 5 of 5 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top