SkyscraperCity Forum banner

Eindhoven skyline pics en Zoetermeer - Spazio

5600 Views 5 Replies 6 Participants Last post by  EuroMaster
20
Beetje vreemde combi, maar best te behappen al zeg ik het zelf!

Eindhoven...

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


En nu zoetermeer - Spazio, bijna klaar in Zoetermeer - centrum west

9.


10.


11.


12.


13.


14.


15.


16.


17.


18.


19.


20.
See less See more
1 - 6 of 6 Posts
Wow!! Heel erg strak die gevel van Spazio, wit en spiegelglas, mooie combinatie!
Erg mooie foto's, Spazio valt 100 % mee, Juul heeft er maar mazzel mee :)
Ah, nu kan ik ook sporten in Zoetermeer! ;) Toffe foto's, vooral die van Spazio zijn mooi!
mooie foto's hoor. Nieuwe standplaatsen ook! Leuke platen. :)

Ach, zo vreemd is de combinatie niet. Het zijn allebei steden waar UFO's worden gesignaleerd ;)
1 - 6 of 6 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top