SkyscraperCity Forum banner

:)

Eine geheimnisvolle Weg

1187 Views 7 Replies 6 Participants Last post by  wloclawianin


Pozwolę nawiązać tylko do tytułu jeszcze - to jest droga, która miała prowadzić w czasie wojny do tajnego laboratorium III Rzeszy, stąd i taki tytuł :)
See less See more
1 - 8 of 8 Posts
Nie, nie, nie! Ja chce miasto! Chcę chociaż trochę miasta!
Przykro mi ale 6/10
A to jest "6" liczba naturalna następna po 5 i poprzedzająca 10/10. :)
Pozwolisz wloclowianinie, że napiszę kilka słów o tym zdjęciu, choć nie będzie to typowa krytyka. Jak wiadomo jest to konkurs tematyczny związany z cieniem, tych w lesie oczywiście nie brakuje, jednak moim zdaniem nie podszedłeś do tego twórczo. Kadr jest poprawny, ale coś tutaj nie zagrało. Wiesz jaka jest bolączka tego zdjęcia? Światło! Las to trudny temat z którym nie tak łatwo jest się zmierzyć. Sytuacja wyglądałaby zgoła inaczej gdybyś udał się w to samo miejsce o wschodzie słońca. To miejsce wczesnym porankiem potrafi zadziwić- pojawia się mgiełka, a promienie są na wyciągniecie ręki. Tylko ta godzina... dla takich śpiochów jak ja to wręcz "mission imposible" aby wstać wystarczająco wcześnie i zobaczyć ten spektakl natury. Jeśli masz ten sam problem co ja to spróbój o zachodzie, ja uchwyciłem coś takiego: http://www.galeriawielkopolska.info/zdjecia/goluchow/jesien/goluchow12.htm czy http://www.galeriawielkopolska.info/zdjecia/goluchow/jesien/goluchow13.htm Nadal nie jest to coś o co mi chodziło, więc chyba jednak kiedyś się "zmuszę" i wstanę o świcie, aby powalczyć z cieniami w lesie ;) Tutaj nie widzę żadnej tajemnicy... przykro mi.
See less See more
A ha, rozumiem bardzo dobrze co masz na myśli. Będę musiał popracować przy tego typu zdjęciach trochę dłużej i wstawać wcześniej ;) Dzięki za poradę
to jest w lesie gdzie kręcono Blair... 6
krzewi: może jednak nie tak ciekawe jak "twoje" cycuszki, ale może nie wiesz, droga ta w czasie wojny prowadziła do tajnego laboratorium III Rzeszy ;)
1 - 8 of 8 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top