SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 54 Posts

·
Registered
Joined
·
3,862 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Nog dit jaar valt de beslissing over de toewijzing van de EK's atletiek in 2012 en 2014. Voor 2012 zijn Neurenberg en Helsinki kandidaat. Voor 2014 Amsterdam, Zürich en Helsinki. Voor wie alles gemist heeft:

Amsterdam en Atletiekunie stellen zich kandidaat voor EK Atletiek 2014

Dit is een gezamenlijk persbericht van de gemeente Amsterdam en de Atletiekunie

16 februari 2009
Laurien van Velzen

De gemeente Amsterdam en de Atletiekunie hebben zich bij European Athletics, de Europese Atletiekassociatie, kandidaat gesteld voor de organisatie van de Europese Kampioenschappen Atletiek in 2014. De EK Atletiek kan in het Olympisch Stadion worden gehouden.

Wethouder Carolien Gehrels (Sport): “De gemeente Amsterdam is heel serieus met sport bezig, zowel met topsport als met breedtesport. Voor de Amsterdamse jeugd hebben we gerichte sportprogramma’s op school en in de buurt. Iedereen kent onze Olympische aspiraties. Daarbij is het noodzakelijk om dit soort evenementen te organiseren.”

Begin 2008 ondertekende Gehrels een samenwerkingsovereenkomst met de Atletiekunie waarin de ambities voor de ontwikkeling van de atletiek in de hoofdstad werden bekrachtigd. Een van de speerpunten daarbij behelsde de toekomstige organisatie van internationale atletiekevenementen in het Olympisch Stadion. Europese Kampioenschappen Atletiek passen daar uitstekend in.

Naast het belang voor de atletiek in Amsterdam én voor het trackrecord van het Olympisch Plan 2028 draagt dit evenement ook bij aan de verdergaande internationale bekendheid en waardering voor het Olympisch Stadion Amsterdam. Binnen de gekozen positionering van het Olympisch Stadion als (inter)nationaal podium voor sportbeleving past de EK Atletiek naadloos in de kalender. Sinds de renovatie van het Olympisch Stadion in 2000 fungeert het als podium voor vele atletiekevenementen, zoals de jaarlijkse SPAR Nederlandse Kampioenschappen Atletiek, de Amsterdam Marathon en de Amsterdam Open. In 2001 vonden in het Olympisch Stadion al de Europese Kampioenschappen Atletiek voor atleten van 20-22 jaar plaats.

Bovendien kan dit evenement als extra katalysator dienen voor de ontwikkeling van het Olympisch gebied rond het stadion. Hiertoe behoren: het verder invullen van de SportAs, het Olympisch kwartier Zuid en de herinrichting van het Stadionplein. Het Amsterdamse stadsdeel Oud-Zuid dat verantwoordelijk is voor deze ontwikkelingen, is bijzonder verheugd met de kandidaatstelling van Amsterdam.

Vanzelfsprekend is rekening gehouden met het tijdelijk aanpassen van het Olympisch Stadion voor dit grootse evenement. Zo is al een warming-up atletiekbaan achter het Olympisch Stadion gerealiseerd. Verder ligt er een uitgewerkt plan voor het realiseren van tijdelijke uitbreiding van de tribunecapaciteit en sanitaire voorzieningen en een optimaal aanbod van hospitality-, catering- en mediafaciliteiten.

Het organiseren van het EK in het monumentale stadion en de hiermee samenhangende tijdelijke uitbreidingen van het stadion, betekenen op velerlei manieren een primeur voor de (inter)nationale atletiek.

Rien van Haperen, directeur Atletiekunie, lichtte de kandidaatstelling als volgt toe: “Wil Nederland een kansrijke gooi doen naar de kandidatuur van de Olympische Spelen in 2028, dan moeten er in de aanloop meer internationale kampioenschappen in ons land plaatsvinden. De Atletiekunie onderschrijft die ambitie en wil hieraan een bijdrage leveren. Vandaar dat we ons, samen met de gemeente Amsterdam, sterk willen maken voor de kandidatuur van de EK Atletiek in 2014 in ons land. Bovendien schept een dergelijke kandidatuur kansen voor de verdere ontwikkeling van de atletiek in ons land."

De Atletiekunie en de gemeente Amsterdam hebben bij European Athletics een Letter of Intent voor de organisatie van dit evenement ingediend. De komende periode zal gezamenlijk een bidbook worden ontwikkeld. Naar verwacht zal eind 2009 door European Athletics een besluit worden genomen over de toewijzing van de EK Atletiek 2014.

http://amsterdam.nl/@169247/amsterdam_en/
Tijdelijk uitbreiding Olympisch Stadion

In juni 2008 berichtte Het Parool al over een tijdelijke uitbreiding van het Olympisch Stadion en dat nieuwsbericht is met een paar impressies ook elders hier op het forum verschenen.

Naar aanleiding van de kandidaatstelling voor het EK Atletiek is een vervolgstudie uitgevoerd (zeer lezenswaardige PDF). De Europese Atletiekbond (EAA) schrijft namelijk voor dat een EK-stadion minimaal 35.000 toeschouwers moet kunnen huisvesten, terwijl het huidige Olympisch Stadion slechts 22.288 bezoekers passen. Veldtribunes op de voormalige (afgebroken) wielerbaan zijn goed in te passen en krikken de capaciteit op naar circa 30.000. De fundering van de parkeergarage eronder kan dat prima houden. Wel moeten secundaire voorzieningen (toiletten, eten+drinken) vanwege het gewicht elders gestald worden.

Drie custom-made stalen tribune-eenheden in de buitenring (zoals in de eerder gepresenteerde studie) leveren de benodigde 5.000 extra plaatsen op die het geheel op 35.000 brengen (VARIANT 2A). Nadeel is de kosten (die vooral samenhangen met een aan te leggen fundering voor de buitenringen). Voordelen zijn de mogelijkheid tot verhuur van de tribune-eenheden wanneer niet in gebruik en de mogelijkheid om de tribune-eenheid in het stadion vaker te gebruiken (de fundering ligt er dan immers toch al).

Ook is een optie met een buitenringopbouw van standaard steigerpijpen onderzocht (VARIANT 2B). Dit heeft als voordeel dat de ring dan niet apart gefundeerd hoeft te worden (goedkoper). Nadeel is dat zo'n constructie in Nederland geen precedent heeft en dat er derhalve twijfels zijn over de brandveiligheid, het comfort en de inpassing in de historische context van het gebouw (hoewel steigers uiteraard netjes af te werken zijn met doeken aan de buitenkant).

Kosten voor alleen de veldtribune zijn geraamd op 110.890 euro. Veldtribune + variant 2A is geraamd op 3,1 miljoen euro (inclusief 15% onvoorzien), veldtribune + variant 2B op 1,7 miljoen euro (inclusief 25% onvoorzien).

Het Amsterdamse bid

De gemeenteraad gaat voor het scenario veldtribune + variant 2A in de bid, maar voegt daar de inspanningverplchting aan toe om de EAA, bij toewijzing aan Amsterdam, er alsnog toe te bewegen om akkoord te gaan met een uitbreiding tot ongeveer 30.000 (alleen veldtribunes dus). Uit punt 6 blijkt zelfs dat op basis van het huidige besluit het EK in Amsterdam alleen door kan gaan als de EAA akkoord gaat met 30.000.

Gevraagd advies

I. Kennis te nemen van de hieronder weergegeven 5 besluiten die op 20 januari 2009 aan B&W zijn voorgelegd:

1. het samen met de Atletiekunie voorbereiden van een bid voor de organisatie van het Europese Kampioenschap Atletiek in 2014 (week in augustus) in Amsterdam;
2. de toezegging aan de European Athletics Association (EAA) dat bij toewijzing van het EK geïnvesteerd wordt in het huidige Olympisch Stadion, zodat het in 2014 voldoet aan de minimale eisen van de EAA. Dit betekent concreet:
a. tijdelijke uitbreiding van de huidige toeschouwerscapaciteit van 22.228 tot maximaal 35.000; (7.700 extra via een tijdelijke veldring en 5000 plaatsen via innovatieve duurzame losse tribune-units op de bovenring; geschatte totale directe bouwkosten ca. € 3,1miljoen);
b. aanbrengen van een nieuwe toplaag op de atletiek- en de inloopbaan (geschatte kosten ca. € 1,4 miljoen);
c. fysieke structurele verbeteringen op punten van veiligheid, logistiek, hospitality, sanitair, catering en media (geschatte kosten ca. € 2,7 miljoen).
3. het aangaan van een inspanningsverplichting voor de Atletiekunie en de gemeente Amsterdam om de EAA, bij toewijzing van het EK aan Amsterdam, er alsnog toe te bewegen in te stemmen met een uitbreiding tot maximaal 30.000 toeschouwers. In dat geval kan de investering ad beslispunt 2a beperkt blijven tot € 110.890;
4. de inspanningsverplichting om de helft van de kosten voor dit evenement die voor rekening komen voor de gemeente Amsterdam (investeringskosten + flankerende kosten) via andere stakeholders bijeen te brengen;
5. een verzoek aan stadsdeel Oud Zuid en de VvE Olympisch Stadion om medewerking te verlenen aan dit evenement.

II Kennis te nemen dat ons College op deze vergadering akkoord is met een EK Atletiek in dien verstande dat Amsterdam alleen kandidaat zal zijn:

6. wanneer door de EAA de 30.000 toeschouwervariant daadwerkelijk wordt geaccepteerd. In dat geval kan de investering ad beslispunt 2a beperkt blijven tot €110.890 (in plaats van de € 3.1 miljoen voor de 35.000 toeschouwervariant).
7. en er een schriftelijk commitment is vanuit het Kabinet.

Bron: http://biodata.asp4all.nl/andreas/2009/09012f9780580a5a/09012f9780580a5a.pdf
Voor wat betreft de kansen van de Amsterdamse kandidaatstelling: Helsinki heeft al twee keer eerder (1971, 1994) het EK Atletiek georganiseerd en tevens ook twee keer het WK Atletiek (1983, 2005). Bovendien stellen ze zich in de eerste plaats kandidaat voor 2012. De kans lijkt me dus klein dat het EK aan Helsinki wordt toegewezen.

Blijft over Zürich. Goede concurrent, en heeft qua stadion een vergelijkbare uitgangspositie (ook te klein, al weet ik niet hoe het daar met de uitbreidingsplannen zit). Maar al met al lijkt Amsterdam dus een goede kans te maken...
 

·
Registered
Joined
·
6,117 Posts
Om in de toekomst naar een mogelijke Olympische Spelen te werken, lijkt mij dit een ontzettend interessant evenement. Nooit heeft Nederland een EK of WK atletiek gehost, terwijl het wel het belangrijkste onderdeel is bij de OS.
 

·
Premium Member
Joined
·
35,774 Posts
^^ Het zou zeer zeker interessant zijn om die EK hier binnen te halen. In een WK atletiek geloof ik niet echt. Daarvoor is het stadion imho gewoon niet goed genoeg. Maar voor een EK is het met de voorgestelde interessante aanpassingen denk ik wel genoeg. ;)
 

·
Premium Member
Joined
·
35,774 Posts
^^ Waarbij wel opvalt hoe geweldig mooi dat Olympiastadion Berlin gerenoveerd is. Dat is een perfect stadion om de WK Atletiek te houden. :)
 

·
Registered
Joined
·
2,137 Posts
Amsterdam wil EK atletiek 2016

AMSTERDAM - De gemeente Amsterdam en de Atletiekunie willen in 2016 de Europese kampioenschappen atletiek organiseren in het Olympisch Stadion. De stad en de bond gaan zich kandidaat stellen bij de Europese atletiekfederatie en samen een bidbook maken, maakten ze donderdag bekend.

Aanvankelijk was het voornemen om zich kandidaat te stellen voor 2014, maar de gemeente en de atletiekunie denken meer kans te hebben het grote toernooi twee jaar later binnen te halen. ,,Het gaat ons niet zozeer om het jaartal, maar om het evenement. We moeten slim en strategisch inzetten, mede met het oog op andere evenementen in Nederland'', aldus wethouder sport en recreatie Carolien Gehrels.

Amsterdam heeft voor 2014 het EK roeien al in huis, verduidelijkte Gehrels. ,,Met een bid voor de EK atletiek in 2016 versterken we onze positie voor wat betreft de organisatie van aansprekende internationale evenementen.''

Aanpassingen
Amsterdam en de Atletiekunie verwachten ook dat in 2016 de uitwerking van het Olympisch Plan 2028 een stuk verder is. ,,Dan is er meer zicht op de benodigde fondsen en aanpassingen in de infrastructuur.''

Nederland organiseerde nog nooit een EK atletiek outdoor. Wel is al twee keer een EK indoor gehouden; in 1973 in Rotterdam en in 1989 in Den Haag. (ANP)
 

·
Registered
Joined
·
3,862 Posts
Discussion Starter · #9 ·
Го́голь;41666812 said:
Met zo'n WK Atletiek op tv word je alleen maar enthousiaster :)
Met een EK atletiek ook (hoewel we vanwege de OS in 2016 geen marathon en snelwandelen zullen krijgen).

Kan een mod trouwens de 2014 in de titel wijzigen naar 2016? Dank!
 

·
Registered
Joined
·
3,862 Posts
Discussion Starter · #10 ·
Amsterdam en Atletiekunie willen EK Atletiek 2016 in Olympisch Stadion

Tijdens de Europese Kampioenschappen Atletiek in Barcelona worden gehouden, heeft de stad Amsterdam zich samen met de Atletiekunie en NOC*NSF sterk gemaakt voor de organisatie van de EK Atletiek in 2016. Dat evenement moet dan in het Olympisch Stadion worden gehouden.

Tijdens een informele ontmoeting in Barcelona met nagenoeg de voltallige Council van European Athletics en een aantal leden van de Council van de IAAF, waaronder Vice President Sergey Bubka, lichtte wethouder Eric van der Burg de ambities toe van Amsterdam op het gebied van de organisatie van internationale sportevenementen:

“Met de historie van het Olympisch Stadion en de speerpunten van het Amsterdamse sportbeleid liggen er, binnen de kaders van het Olympisch Plan 2028, kansen om in 2016 een uniek EK Atletiek neer te zetten. Amsterdam wil graag gastheer zijn voor dit aansprekende evenement en er gezamenlijk de schouders onder zetten."

Voorzitter Theo Hoex van de Atletiekunie onderstreepte van harte deze gezamenlijke voornemens. "Met de opgedane kennis en ervaring zijn wij er van overtuigd een dergelijke klus samen aan te kunnen. We zullen ons dan ook ten volle inzetten om er een succesvol bidbook van te maken."

Ook technisch directeur Maurits Hendriks van NOC*NSF, eveneens in Barcelona aanwezig, toonde zich een warm pleitbezorger voor een EK Atletiek in Amsterdam: "Het is op deze historische bodem hier in Barcelona 18 jaar geleden dat Ellen van Langen haar gouden Olympische medaille op de 800 meter behaalde. Tijd dus om alles in het werk te stellen om opnieuw een Olympische medaille in de wacht te slepen. In dat proces past een EK Atletiek in Nederland prima en daar wil ik graag mijn support aan verlenen."

Hendriks refereerde bovendien aan de succesvolle organisatie van topevenementen, zoals onlangs de start van de Tour de France in Rotterdam, en de brede beleving die dit teweeg bracht. "Maar uiteindelijk blijft onze top-10 ambitie wel de belangrijkste drijfveer", aldus Maurits Hendriks.

Een delegatie van de gemeente Amsterdam en de Atletiekunie neemt deze week een kijkje achter de schermen van de EK Atletiek in Barcelona. Met het opstellen van een bidbook is al een aanvang gemaakt; dit bidbook dient uiterlijk in februari 2011 te worden ingeleverd. De Council van European Athletics zal vervolgens in het najaar van 2011 hierover een besluit nemen.​

http://www.olympischstadion.nl/nl/2_nieuws/?news_id=1047
 

·
Registered
Joined
·
3,862 Posts
Discussion Starter · #11 ·
Atletiek: drie concurrenten EK 2016

Amsterdam, dat zich kandidaat heeft gesteld voor de EK atletiek van 2016, krijgt concurrentie van het Kroatische Split, de Turkse metropool Istanbul en het Poolse Bydgoszcz.

Koepelorganisatie European Athletics gaf de namen van de vier kandidaatsteden donderdag prijs.

Amsterdam, dat nooit eerder gastheer was van een EK outdoor, opteerde eerst voor het EK van 2014, maar achtte later de kans op succes groter voor 2016.

Ook EK indoor 2015

Istanbul heeft zich ook aangemeld als gastheer van de EK indoor in 2015 en heeft daarbij de Tsjechische hoofdstad Praag, de Hongaarse hoofdstad Boedapest en de Servische hoofdstad Belgrado als concurrenten.​

http://nos.nl/artikel/199174-atletiek-drie-concurrenten-ek-2016.html
 

·
Registered
Joined
·
6,117 Posts
Amsterdam staat garant voor EK atletiek
zondag 23 januari 2011 16:47

Amsterdam wil samen met de Atletiekunie het EK Atletiek in 2016 organiseren. De Atletiekunie zal op 28 februari een voorlopig bid uitbrengen voor de EK.

Amsterdam heeft zich ten behoeve van de organisatie van de kampioenschappen atletiek garant gesteld voor een overheidsbijdrage van 8,5 miljoen euro. Met het project is in totaal 22 miljoen euro gemoeid. Daarvoor wordt onder meer het Olympisch Stadion aangepast aan de internationale eisen.

Amsterdam is er veel aan gelegen te bewijzen dat de stad 'olympic proof' is met het oog op de mogelijke kandidatuur voor de Spelen van 2028. De Europese atletiekassociatie (EAA) beslist in november over de toewijzing van de EK 2016.

Bron: AT5
 

·
Registered
Joined
·
3,862 Posts
Discussion Starter · #13 ·
Er is behoorlijke competitie van Istanbul, Split en Bydgoszcz. Split heeft een fantastisch stadion, dus dat is behoorlijke concurrentie!Huge interest in future European Athletics Championships as seven cities confirm candidature

18.11.2010

European Athletics is pleased to announce that seven cities have confirmed their candidature for the 2015 European Athletics Indoor Championships and 2016 European Athletics Championships.

Prague, Budapest, Belgrade and Istanbul must now submit formal bids to host the 2015 European Athletics Indoor Championships by 28 February 2011. Split, Amsterdam, Bydgoszcz and Istanbul are in contention for the right to host the 2016 European Athletics Championships and are also expected to submit their bids by the end of February next year.

Istanbul is the only city to confirm its candidature for both the indoor and outdoor championships.

Christian Milz, Director General of European Athletics said, "These championships are our flagship events and a vital platform for European Athletics to communicate our messages and values across the continent, so it is very encouraging for us to receive such high quality bids.

“All these cities attended a Bidding Seminar organised by European Athletics in Lausanne in October as part of our long-term planning strategy, so they know exactly what is required from our side in order to continue to make the events a success.”

The decision on the host cities will be made after a thorough examination of the bidding documents by European Athletics and site evaluation visits.

Cities progressing through these two steps will then be invited to make a presentation at the European Athletics Council Meeting in November 2011. The winning cities will be announced after the meeting.​

http://www.european-athletics.org/g...hips-as-seven-cities-confirm-candidature.html
 

·
kejje nagaan!
Joined
·
5,098 Posts
Van www.at5.nl:

woensdag 07 september 2011 13:10
Amsterdam wil EK Atletiek 2016

Het stadsbestuur wil samen met de Atletiekunie een bid uitbrengen voor de organisatie van het EK Atletiek in 2016. Het evenement organiseren kost in totaal 19 miljoen euro, en voor de gemeente 5,9 miljoen.

In februari wilde de gemeente maximaal 4,25 miljoen euro bijdragen aan de organisatie van het EK. Maar volgens VVD-wethouder Eric van der Burg (Sport) is de gemeente nu nóg verder overtuigd geraakt van het belang van het EK.

"Het is meer dan een fantastisch topsportevenement. Het betekent ook een enorme stimulans voor de (amateur)atletieksport in onze stad en in het land. Het is echt op alle fronten een evenement van de buitencategorie. Goed voor de stedelijke economie en promotie en voor het sportklimaat in de stad", aldus de wethouder.

Aan het EK doen ruim 1300 atleten mee, die door 300 tot 400 miljoen mensen op televisie worden gevolgd. Het voorstel om samen met de Atletiekunie een gooi te doen naar de organisatie van het EK Atletiek in 2016 wordt op 14 september in de Raadscommissie Sport besproken. Uiterlijk 20 oktober moet Amsterdam het bid indienen.
 

·
Premium Member
Joined
·
35,774 Posts
^^ Goede zaak. Goed dat Amsterdam deze ambitie toont. Dat mag w.m.b. dan ook beloond worden. Maar de concurrentie is erg sterk, vooral qua stadions en voorzieningen.
 

·
×××
Joined
·
894 Posts
Goed iniatief! Ik zou, als ik de atletiekbond en de gemeente Amsterdam was, ook eens naar de voetbalbond kijken, of ze misschien wat geld willen bijdragen aan een definitieve uitbreiding, in ruil voor wat wedstrijden van het Nederlands elftal, de bekerfinale of de Johan Cruijff schaal. Dan zou het stadion evt. kunnen uitgebreid worden naar 30-40,000 toeschouwers zodat een EK Voetbal ook gehouden kan worden in dit stadion. Dan krijgt het Olympisch Stadion ook eindelijk weer eens wat voetbal. Maar goed, het gaat hier om het EK Atletiek natuurlijk.
 

·
alomtegenwoordig
Joined
·
13,726 Posts
Kansloos.

Nederland staat vol met nieuwe kleine en een paar middelgrote stadions, maar topaccomodaties zijn er gewoonweg niet.

Er werd jarenlang gewacht in de hoop dat NL de WK voetbal zou krijgen, hetgeen iig een groot nationaal stadion had opgeleverd, maar nu dat niet het geval is staat alles stil. En is het geld bij de overheid op.

Voor een EK wordt een stadion gevraagd van min 60.000 toeschouwers, voor een WK liefst 80.000 toeschouwers.
 

·
Registered
Joined
·
3,862 Posts
Discussion Starter · #18 ·
De beslissing voor het EK atletiek is volgende week, op donderdag, vrijdag of zaterdag:

Evaluation Commission completes tour of bid cities for 2016 European Athletics Championships

11.08.2011

European Athletics has completed its round of evaluation site visits of cities bidding for the 2016 European Athletics Championships, with recent meetings held in Amsterdam, Bydgoszcz, Istanbul and Split with the respective organising committees.

The Evaluation Commission, led by European Athletics Vice-President Karel Pilný, visited the Croatian city of Split and the Turkish metropolis of Istanbul last week following visits to the Polish city of Bydgoszcz in April and Amsterdam in July.

“We have been very impressed with the deep commitment and passion of each of the four bid cities in wanting to deliver a memorable European Athletics Championships in 2016,” said Vice-President Pilný.

“The cities now have a chance to improve their bids following our discussions before submitting their final bids just after the European Athletics Convention in October.”

Following receipt of the final bids, the Evaluation Commission will send its report to the European Athletics Council before its members vote on which city will host the flagship championships at the 3-5 November Council meeting in Helsinki.

The 2012 European Athletics Championships will be held in the Finnish capital through 27 June to 1 July. The 2014 championships will be held in Zürich, Switzerland.​

http://www.european-athletics.org/g...or-2016-european-athletics-championships.html
 

·
Registered
Joined
·
2,137 Posts
Volgens AT5 hebben we hem! Jeuh!

Het boeit mij eigenlijk heel weinig, maar krijgen we nu wat staatsgeld om extra Zuidas-projecten te boosten oid? Dat zou wel leuk zijn. Of doe het hele Markthallen-gebied even.
 

·
Registered
Joined
·
3,862 Posts
Discussion Starter · #20 ·
^^ Dat zou ik maar snel uit je hoofd halen, zo groot is dat evenement nu ook weer niet, zeker niet in een jaar waarin er ook Olympische Spelen zijn (om die reden wordt er ook geen marathon en snelwandelcompetitie gehouden).

EK atletiek in 2016 in Amsterdam

Toegevoegd: vrijdag 4 nov 2011, 12:16

De stad kreeg de voorkeur boven het Turkse Istanbul en het Kroatische Split. Het evenement wordt in het Olympisch Stadion gehouden.

Het is voor het eerst in de historie dat Nederland de EK outdoor organiseren mag. Eerder vonden wel de EK indoor in Nederland plaats. Dat gebeurde in 1973 in Rotterdam en in 1989 in Den Haag. De EK atletiek worden om de twee jaar gehouden. Volgend jaar is het evenement in Helsinki en in 2014 in Zürich.

Plan B
In eerste instantie richtte Amsterdam zich op de organisatie van de EK atletiek in 2014. Tijdens de WK in Berlijn (2009) werd echter duidelijk dat de betrokken partijen zich, ook gezien de olympische aspiraties van Nederland voor 2028, beter op 2016 konden richten. Ook vormt Amsterdam in 2014 al het decor van de WK roeien.

Aan het evenement, dat vijf dagen in beslag neemt, zullen zo'n 1.500 atleten deelnemen. De begroting van de EK bedraagt zo'n negentien miljoen euro. Er komt een professionele projectorganisatie die de plannen verder gaat uitwerken.

Bevestiging goede gevoel
"We wisten dat onze kansen goed lagen, maar hoe uiteindelijk wordt gestemd weet je nooit", zag vicevoorzitter John Bos van de Atletiekunie het goede voorgevoel gehonoreerd. "Ik denk dat we een goede boodschap hebben waar de atletieksport wat mee kan."

"We hebben veel nationale en internationale experts ingeschakeld en zijn duidelijk zichtbaar geweest tijdens belangrijke momenten. Dat heeft zich blijkbaar uitbetaald. We hadden geen idee hoe de lobby van de andere kandidaten was. We hebben ze dan ook geen moment onderschat", legde Bos verder uit.

De Amsterdamse wethouder Eric van der Burg toonde zich ook verguld met de uitkomst. "Fantastisch dat we dit evenement hebben binnengehaald. Dit betekent een belangrijke impuls voor top- en breedtesport in Amsterdam. Hiermee hebben we met het WK roeien in 2014 een tweetal mooie en grote topsportevenementen in de stad."​

http://nos.nl/artikel/310186-ek-atletiek-in-2016-in-amsterdam.html

Wel wordt het Olympisch Stadion uitgebreid:

Olympisch Stadion krijgt grotere capaciteit

Gepubliceerd op 04-11-2011, 16:28 door André van Bochove.

Met het oog op de Europese kampioenschappen atletiek van 2016 wordt de capaciteit van het Olympisch Stadion vergroot van 22.000 naar 30.000 plaatsen. Vandaag maakte European Athletics bekend dat de outdoortitelstrijd over vijf jaar in Amsterdam zal worden afgewerkt. De verhoging van het maximaal aantal te herbergen bezoekers was een eis van de overkoepelende organisatie om het EK aan de hoofdstad toe te wijzen.

"We gaan de capaciteiten opschroeven naar 30.000 door, net als vroeger bij voetbalwedstrijden, achter de doelen extra plaatsen te creëren. In dit geval zullen er dus in 2016 2x4000 extra plekken bijkomen'', aldus directeur van het Olympisch Stadion Hans Lubberding. "Deze toewijzing is een enorme impuls om onze ambities met het stadion verder uit te bouwen. Dit is goed voor Amsterdam, Nederland, de atletieksport en de evenementen die we al onderdak bieden."​

http://www.sportdome.nl/Nieuws/40035-Olympisch-Stadion-krijgt-grotere-capaciteit.html
 
1 - 20 of 54 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top