SkyscraperCity Forum banner

..

1 - 7 of 7 Posts

·
hubba hubba
Joined
·
1,563 Posts
Van de voorkant ziet deze er wel aardig uit. Maar van de zijkant gezien is het gewoon een dikke flat.

Hoe staat het met de verhuur van deze toren? (ik neem aan dat Electrabel niet het hele pand zelf nodig heeft)
 
1 - 7 of 7 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top