SkyscraperCity Forum banner

:)

Electric Avenue

1296 Views 9 Replies 6 Participants Last post by  Krzycho
1 - 10 of 10 Posts
Nic interesującego nie znajduję w tym obrazku. Dodatkowo drażni mnie ta żółta tablica.
Krzysiek o co tu właściwie chodzi?
Chyba jednak klimat oryginału jest bliższy zdjęciu. Jest na mim dużo "proper" electric avenue. Chyba, że w ogóle nie o to chodziło. Mimo wszystko ode mnie 9.
A może to taka fotokorespondencja z GTA am70.
Lewa strona mi się niepodoba.
...
Krzysiek o co tu właściwie chodzi?
Chociazby o to, zebys mogl sie nad tym pozastanawiac;)
1 - 10 of 10 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top