SkyscraperCity Forum banner

???

Elektro kącik

1442 Views 8 Replies 5 Participants Last post by  Zegarkowy
1 - 9 of 9 Posts
chyba chlasnalbym prawa strone z samochodem i drzewem, troche tam pusto i oslabia to efekt tych pajeczyn, no i ciutke dolu dla proporcji. Ladne miejsce :)
Podoba mi się, chociaż według mnie zdjęcie jest trochę zbyt rozciągnięte.
chyba chlasnalbym prawa strone z samochodem i drzewem, troche tam pusto i oslabia to efekt tych pajeczyn, no i ciutke dolu dla proporcji. Ladne miejsce :)
^^:eek:hno: ....gdyby to poobcinać pozostałby sam budynek, budynków kila, ...... a nie o fasade się tu rozchodzi ani nie o architekture. Kable też nie grają tu pierwszych skrzypiec.

Podoba mi się, chociaż według mnie zdjęcie jest trochę zbyt rozciągnięte.
10UW ;)
Kable też nie grają tu pierwszych skrzypiec.
to skad tytul?
Nie doczytalem ;)
1 - 9 of 9 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top