SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 21 Posts

·
Inspired by Poznań?!
Joined
·
12,492 Posts
^^ zonc kominy?? To są chłodnie. :)

Szombierki to Elektrociepłownia, nie Elektrownia, choć faktycznie ładna :). Do tego jeszcze bardzo mała nawet na standardy elektrociepłownicze.
Może zostawmy Elektrociepłownie, bo ich jest za dużo.

Wracając do Polskich Elektrowni to przytoczę kilka faktów zaczerpniętych ze strony elektrownie.com.pl:
Moc zainstalowana elektrowni krajowych na koniec 2004 r. wynosiła 34 715 MW, w tym 32 162 MW w elektrowniach zawodowych (21 138 MW na węglu kamiennym, 8 856 MW na węglu brunatnym i 2 168 MW w elektrowniach wodnych) oraz 2 553 MW w elektrowniach przemysłowych.
W Polskich elektrowniach zawodowych 60,9% opalanych jest węglem kamiennym a 25,5% opalanych jest węglem brunatnym
Średnie roczne zapotrzebowanie na moc w 2004 r. wyniosło 19 512 MW
Krajowe zużycie energii elektrycznej brutto w 2004 r. wyniosło 144 069 GWh
Produkcja energii elektrycznej brutto w 2004 r. kształtowała się na poziomie 154 102 GWh
W Polskiej energetyce zawodowej pracują aktualnie 104 bloki energetyczne: 63 bloki o mocy 200 MW, 23 bloki o mocy 120 MW, 16 bloków o mocy 360 MW i dwa bloki energetyczne o mocy 500 MW
Średnie roczne zapotrzebowanie na moc w 2004 r. wyniosło 19 512 MW
Tak dla przypomnienia MW to Mega Waty, czyli jednostka mocy, ale już GWh to Giga Wato-godziny czyli jednostka pracy/energii. 1 GWh to 3600 GW.
Blok energetyczny to kocioł + turbozespół.
Trzeba też dodać, że te "2 168 MW w elektrowniach wodnych" to moc szczytowa, czyli moc zwykłych elektrowni wodnych i elektrowni szczytowo-pompowych.
Dodatkowo w Polsce rozwijana jest "energia wiatrowa", choć obecnie znajduje się w głębokich powijakach. Moc zainstalowanych elektrowni wiatrowych to tylko 83.3 MW, ale URE (Urząd Regulacji Energetyki) wydał już "pozwolenia na budowę" el. wiatr. o łącznej mocy 1700 MW.

Polskie elektrownie:

(mapka pochodzi ze strony elektrownie.com.pl)
Jak z powyższej mapki wynika większość elektrowni znajduje się na południu Polski. Znajdują się tam gdzie jest paliwo. I to jest największy problem polskiej elektroenergetyki. Podział kraju na dwie strefy o zróżnicowanym dostępie do energii el. jest bardzo niebezpieczny.
Jakiekolwiek duże kłopoty (w przesyle lub u źródła) w systemie elektroenergetycznym (zwłaszcza/przede wszystkim w północnej i centralnej Polsce - np. Bełchatów) grożą przełamaniem na dwie części systemu i w konsekwencji "wypadnięciem" całości. Następuje wtedy reakcja łańcuchowa - elektrownie wyłączają się jedna za drugą jak w domino. (Fachowo nazywa się to Black-Out i można było to zaobserwować w Stanach 14 sierpnia 2003r - 50 mln bez prądu. zawinił wtedy przesył) System się desynchronizuje, a przywrócenie stanu sprzed awarii jest bardzo czasochłonne i drogie.
Dlatego jest niezbędne ujęcie w średniookresowej strategii energetycznej państwa budowy dużego "źródła prądu" na północy kraju. Jedynym logicznym rozwiązaniem jest budowa elektrowni jądrowej. Przed tym nie uciekniemy! (jeszcze 10-15 lat) I to po mimo tego że leżymy na węglu, który jest i (powinien) pozostanie podstawą polskiej energetyki ( wśród paliw kopalnych dla węgla w Polsce nie ma alternatywy. gaz to są bajki, które mogą bardzo drogo nas wszystkich kosztować ). Jednak produkcja z węgla jest tylko wtedy opłacalna, kiedy surowiec jest blisko. Najlepszym przykładem może być tu ZEDO (Dolna Odra), która obecnie eksploatuje tylko 4 ze swoich 8 bloków energetycznych. Ich prąd jest po prostu za drogi, a przyczyną tego był błąd popełniony przy budowie. Wybudowano kanał doprowadzający wodę do chłodni, ale już nie pomyślano o wybudowaniu kanału do rzecznego transportu węgla ze śląska :bash: . Dlatego atom należy traktować jako uzupełnienie które jest potrzebne zwłaszcza w pólnoco-zachodniej Polsce.

A teraz lista elektrowni cieplnych zawartych na mapce (choć dobór ich jest dość dziwny. co robi tu Blachownia?? :bash: ):
[NAZWA] [MOC ZAINSTALOWANA (MW)] [WŁAŚCICEL]

[PAK] [łącznie 2288] [Elektrim - MSP]
[Pątnów] [1200]
[Adamów] [600]
[Konin] [488]

[Ostrołęka] [647] [MSP(??)]

[Dolna Odra] [1742] [MSP]

[Kozienice] [2880] [MSP(??)]

[Bełchatów] [4440] [BOT]

[Turów] [2100] [BOT]

[Opole] [1532]

[Blachownia] [158] [PKE] :bash:

[Halemba] [200] [PKE] :bash:

[Rybnik] [1785] [EDF]

[Łaziska] [1155] [PKE]

[Łagisza] [710] [PKE]

[Jaworzno III] [1635] [PKE]

[Siersza] [813] [PKE]

[Połaniec] [1800] [Elektroabel]

[Stalowa Wola] [350] [MSP] :bash:

[Skawina] [550] [PSEG]

Errata:
MSP - Ministerstwo Skarbu Państwa, PKE -Południowy Koncern Energetyczny, BOT - Bełchatów Opole Turów
Moc zainstalowana nie jest równoważna z mocą wykorzystywaną, ponieważ elektrownia może posiadać np. 6 bloków w tym 2 mogą być na stałe wyłączone z ruchu, ale w statystykach uwzględnia się wszystkie bloki.

Co do struktury właścicielskiej polskich wytwórców prądu to jak widać większość to majątek skarbu państwa (w tym PKE i BOT). Ostatnio Ministerstwo SP pod naciskiem PKE i BOT zrobiło to, czego przez 10 lat nie mogło zrobić, czyli podjęło decyzje o konsolidacji pionowej sektora elektroenergetycznego, czyli wytwórcy + kopalnie (część) + dystrybutorzy. Idea bardzo dobra, jednak wybrana opcja już nie do końca. Wybrano taką, która będzie najlepsza dla sektora, a zwłaszcza wytwórców. Powstanie jedna doża grupa energetyczna (PGE) wokół BOT mająca ~40% rynku energii oraz 1-2 mniejsze grupy (jedna wokół PKE). Oznacza to, że odbiorcy zostali pokrzywdzeni. Stworzenie dużej grupy powoduje mniejszą konkurencje na rynku, co przekłada się na wolniejsze tempo "spadku" cen energii.

Muszę jeszcze dodać, że większość polskich elektrowni została zbudowana w latach 60' i 70', a Bełchatów to inwestycja lat 80'. Obecnie jednak prowadzi się inwestycje tzw. dwójek, czyli dobudowa nowych bloków, które są półsamodzielną elektrownią. Np.:
Pątnów II - 464 MW
Łagisza nowy blok - 460 MW
Bełchatów II - 833 MW

Widok z boku na blok 833 MW
Rysunek z biuletynu "Firma" Elektrowni Bełchatów SA


Schemat bloku 833 MW [Przy tej chłodni większość polskich drapaczy wymięka]


Turbina o mocy 833 MW

Obrazki ze strony elektrownie.com.pl

Edit: Czemu ja zawsze musze tak długo pisać, cągle ktoś mnie ubiega.
 

·
tararam
Joined
·
7,622 Posts
@ mmjp

"Szombierki" zdaje sie poczatkowo byly jedynie elektrownia, nawet teraz "podstawowa produkcja ciepła odbywa się w Elektrociepłowni Miechowice. Potencjał zakładu usytuowanego w Szombierkach stanowi rezerwę wytwarzania ciepła"
 

·
Registered
Joined
·
572 Posts
mmjp said:
Tak dla przypomnienia MW to Mega Waty, czyli jednostka mocy, ale już GWh to Giga Wato-godziny czyli jednostka pracy/energii. 1 GWh to 3600 GW.
Tak dla sprostowania, to jednostką pracy/energii w ukladzie SI jest J (dżul), wiec powinienes napisac 1 GWh=3600 GJ . Inaczej 1 GWh jest to energia jaka w ciągu godziny zużywamy gdy podłaczymy odbiornik o mocy 1GW ( np 10 mln 100 watowych żarówek ;) )
 
1 - 20 of 21 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top