SkyscraperCity Forum banner

Emmen: algemene updates

2387 Views 3 Replies 2 Participants Last post by  julian19haas
6
Van de week een paar foto's gemaakt van een 3 tal bouwprojecten in Emmen welke op zich geen aparte thread verdienen. Dus maar een algemene.

1. De stationade


Dit moet het worden


2. De sopraan


Dit moet het uiteindelijk worden

3. Iris


Het gaat o.a. om

Meer info
http://www.iris-emmen.nl
See less See more
1 - 4 of 4 Posts
weet u wat ze aan het doen zijn naast drogisterij schuur ik zag dat ze daar een heel pand hebben gesloop het vormalige pand van vanlier media .
^^ Hier komen nieuwe appartementen genaamd "de Oude drukkerij"


meer info hier

Ps. je mag wel jij zeggen :)
See less See more
^^ Hier komen nieuwe appartementen genaamd "de Oude drukkerij"


meer info hier

Ps. je mag wel jij zeggen :)
ok en Bedankt Dat gaat erg mooi worden :D
1 - 4 of 4 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top