SkyscraperCity Forum banner
1 - 6 of 6 Posts

·
Moderator
Joined
·
15,494 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Tijd voor een nieuwe serie vanuit de stad die de gemoederen bezig houdt: het onvolprezen Emmen.

Emmermeer is de oudste woonwijk van Emmen. Ontstaan tussen 1950 en 1960 op de plek waar ooit een meer lag. De wijk is niet als geheel ontworpen, maar langzaam gegroeid. Vanaf 1990 is onder de vlag "Emmen revisited" begonnen met het opknappen van de wijk. De wijk was namelijk langzaam weggegleden en had een slechte naam gekregen.

De wijk ligt tussen het Valtherbos en het centrum van Emmen. Aan de westzijde ligt het enorme woonwagenkamp Emmen, bekend van de voetbalclub WKE. Aan de oostzijde ligt het stationsgebied.

Emmermeer telt 5688 inwoners, eentje is erg bekend geworden vanwege het bezoeken van wedstrijden van Oranje met een indianentooi op zijn hoofd.

Ik heb eerst langs de Weerdingerstraat gefietst naar noordelijke richting en ben daarna weer van noord naar zuid terug gereden naar het centrum.

Alle foto's zijn gemaakt in de ochtend van zondag 27-05-2012

1. We beginnen met de Orangerock


2. Pauluskerk


3. Langs de Weerdingerstraat


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10. Weerdingerhaag


11. Van Selbachstraat


12. E. van Drielstraat


13. Weerdingerhaag


14.


15. Winkelcentrum Emmermeer


16. Warmeerweg, de weg behoort tot de oudste wegen van Emmen


17. Hier is al flink aan nieuwbouw gedaan


18.


19.


20.


21. Maar ook de oudere rijtjeshuizen staan hier nog


22. De Valtherzandweg vormt de grens met het Valtherbos. De flatjes die hier stonden zijn gesloopt


23. Dit staat aan de ene kant van de weg


24. En deze aan de andere kant


25. Nijkampenweg


26.


27. H. Haddersstraat


28. H. de Langestraat oostzijde


29. en westzijde


30.


31. Het Apostolisch Genootschap Emmen


32.


33. Beentepol


34. Meerstraat


35. Toen geloofden we nog in een EK titel voor Oranje


36. W. Frielingstraat


37. Winkelcentrum Emmermeer


38.


39. OBS Emmermeer


40. Winkelcentrum Emmermeer


41. Sopraan


42. Doctor H. Blinkstraat


43.


44.


45. D. H. van der Scheerstraat


46.


47.


48. Nijkampenweg


49.


50.


51. Walstraat


52. Gebouw Ichthus


53.


54. Meerstraat


55. En met de Pauluskerk komt deze serie tot een einde.


De middag van deze eerste Pinksterdag werd gevuld met een bezoek aan Bourtange, die serie volgt later.
 

·
Bas
Joined
·
15,899 Posts
Leuke serie, vol met jeugd-herinneringen. De laatste foto, die van de Pauluskerk, heb ik aantal jaren geleden op precies dezelfde wijze gemaakt, alleen vanuit een iets lagere positie, niet vanaf de fiets :lol:
Je hebt Emmermeer aardig positief en helder in beeld gebracht, ik was vorig jaar nog een paar keer aan de Varekamp en daar zag het er toch wel heel wat minder florissant uit. Tja, zo vlakbij Woonwagenkamp Emmen (WKE) kun je moeilijk iets anders verwachten, met partytenten, witte beelden, oude auto`s met aanhangers vol sloopmateriaal, winkelwagentjes en natuurlijk eeuwig hangende vlaggetjes in en rond de tuintjes.
Dat winkelcentrum is de laatste jaren ook flink opgeknapt. Verbaast mij, dat er nog veel zaken in zitten, zo vlak bij het centrum. Maar goed, de opzet van de wijk is geslaagd en op sommige plekken is het goed wonen.
 

·
Registered
Joined
·
1,674 Posts
Ik snap die laatste foto niet: "Ik predik Christus en dien gekruisigd" is niet logisch want het onderwerp van de zin is niet Christus en is dus waarschijnlijk ook niet gekruisigd, of "Ik en predik dien Christus gekruisigd" maar daar kan ik helemaal geen chocola van maken.
 

·
Custos Septentrionum
Joined
·
1,579 Posts
^^
Bovenstaande spreuk is afkomstig uit de brief van Paulus aan de Korinthiërs:

"Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u, dan Jezus Christus, en Dien gekruisigd." (1 Kor. 2:2)

Hier staat dus iets heel anders! "Dien" is met een hoofdletter, en is dus in deze zin het accusatief. Er staat dus eigenlijk: Ik predik (de boodschap van) Christus, die gekruisigd (is.)
In nieuwere vertalingen van het Nieuwe Testament is het dan ook wat duidelijker voor den Modernen Mensch: "Ik had besloten u geen andere kennis te brengen dan die over Jezus Christus – de gekruisigde."

'Dien' is dus niet dienen als in aanbidden/vereren, maar een ouderwets woord dat aangeeft dat "die" (Jezus dus) gekruisigd is.

Sorry, ik ben niet zo goed in uitleggen ;) Plaas kan dat vast beter.
 
1 - 6 of 6 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top