SkyscraperCity Forum banner
1 - 1 of 1 Posts

·
Registered
Joined
·
261 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Pas wat foto's moeten maken van het Eneco gebouw naast de Brienenoord. Ik vind het een erg mooi gebouw maar kan er niet veel (niets) over vinden. Kan iemand mij vertellen wanneer gebouwd + architect?

1.
2.

 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top