SkyscraperCity Forum banner
1 - 7 of 7 Posts

·
Senior Member
Joined
·
508 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Geachte forumleden,


Op dit moment ben ik bezig met een onderzoek naar de rol van burgers in ruimtelijke planvorming voor de gemeente Rotterdam in samenwerking met de Universiteit Utrecht. In plaats om de af te vragen ‘’hoe betrek ik de burger’’ is het vooral de vraag ‘’hoe en waarom willen burgers betrokken bij een participatief proces.’’ Er moet uitgegaan worden van verschillende soorten mensen met verschillende soorten participatiewensen.

Omdat veel forumleden erg betrokken zijn met de stad ben ik heel benieuwd hoe jullie het liefst betrokken zouden willen worden bij een participatieproces. Ik wil hier verder niet al te veel informatie over los laten op dit moment want dat zou de wijze waarop jullie de enquête invullen kunnen beïnvloeden.
De enquête is een soort persoonlijks test die gebaseerd is op theorieën uit de antropologie en de branding/psychologie. Aan het eind van het onderzoek krijgen alle deelnemers een persoonlijk karakterprofiel opgestuurd.​

De link: https://www.enquetesmaken.com/s/78ff0bd


Mijn dank is groot! :)

ps: Ik heb toestemming gevraagd aan de moderator.
 

·
Banned
Joined
·
13,695 Posts
Wat me verbaasd is dat de enquete uit gaat van de gedachte dat de gemiddelde Rotterdammer weet wat de Stadshavens zijn en dat ze ook weten dat daar iets staat te gebeuren en wat er staat te gebeuren.

verder zou ik er in de introductie de mogelijkheid bij hebben willen gehad om te zeggen of je wel of niet de noodzaak van Stadshavens inziet... Dus burgerparticipatie bij het besluit de ontwikkeling van Stadshavens überhaupt door e zetten op dit moment.
 

·
Rotterdammer!
Joined
·
14,104 Posts
Wat me verbaasd is dat de enquete uit gaat van de gedachte dat de gemiddelde Rotterdammer weet wat de Stadshavens zijn en dat ze ook weten dat daar iets staat te gebeuren en wat er staat te gebeuren
In de inleiding van de enquête worden de Stadshavens geïntroduceerd. Voor wie dat onvoldoende informatie geeft wordt er doorverwezen naar de website van Stadshavens. Dat lijkt mij toch voldoende?

Ik heb wel moeite met sommige stellingen. Bijvoorbeeld deze: "Ik heb de behoefte om deel te nemen aan een proces waarin de overheid mij vraagt wat ik van een onderwerp vind. De experts hebben de meeste verstand van zaken [...]". Ik beschouw de overheid zeker niet per definitie als experts en daardoor is deze stelling nogal verwarrend. Gaat het over de overheid, of over experts? Dat overheid en experts niet synoniem van elkaar zijn geeft een andere stelling ook weer: "[...] Alleen de overheid en experts de ontwikkeling van de Stadshavens laten bepalen zou negatieve gevolgen gaat hebben voor mens en milieu. [...]".

Veel succes in ieder geval met je onderzoek, werk je voor de gemeente Rotterdam of studeer je aan de UU?
 

·
Banned
Joined
·
5,040 Posts

·
Registered
Joined
·
13,127 Posts
Ik vind de vraagstellingen ook lastig te beoordelen. Ik vind dat burgers inspraak moeten kunnen krijgen in de invulling van het gebied, aangevuld met stedenbouwkundige adviezen wat het gebied goed zou doen. Als dit kader is vormgegeven ben ik niet meer echt voor veel inspraak, dat is meestal toch geneuzel in de marge. Het algemeen belang van Rotterdam gaat voor het individuele belang.
 

·
Senior Member
Joined
·
508 Posts
Discussion Starter · #7 ·
Ik heb wel moeite met sommige stellingen. Bijvoorbeeld deze: "Ik heb de behoefte om deel te nemen aan een proces waarin de overheid mij vraagt wat ik van een onderwerp vind. De experts hebben de meeste verstand van zaken [...]". Ik beschouw de overheid zeker niet per definitie als experts en daardoor is deze stelling nogal verwarrend. Gaat het over de overheid, of over experts? Dat overheid en experts niet synoniem van elkaar zijn geeft een andere stelling ook weer: "[...] Alleen de overheid en experts de ontwikkeling van de Stadshavens laten bepalen zou negatieve gevolgen gaat hebben voor mens en milieu. [...]".

Veel succes in ieder geval met je onderzoek, werk je voor de gemeente Rotterdam of studeer je aan de UU?
Ik ben derdejaars student aan de UU.

De eerste vragen zijn bedoeld om te achterhalen in hoeverre iemand vertrouwd in hiërarchische structuren. Veel onderzoeken proberen mensen te categoriseren door hun algemene houding jegens deze structuren (grid) te meten. Ik denk dat deze houding er situatie gebonden is en de case die aan iemand voorgelegd wordt deze houding bepaald. Anderzijds proberen de vragen te achterhalen in hoeverre iemand zich identificeert met een bepaalde groep mensen of gemeenschap (group). Deze aannames (rationaliteit) hebben vervolgens invloed op de wijze waarop mensen zich met een vraagstuk willen bemoeien of juist niet.

Ik probeer met deze twee dimensies, die gebruikt worden in risicoperceptie-analyse, te gebruiken in het domein van de burgerparticipatie. Dus in plaats van de participatieladder over te gaan naar een model dat meer ten goede komt aan verschillende participatiewensen en capaciteiten van mensen. En daar bepaalde methoden aan te koppen. Vervolgens worden deze methoden gekoppeld aan een fase in het project. Zodat je de mensen die je op dat moment wil betrekken ook daadwerkelijk mee laat denken of werken.

De laatste vragen zijn bedoeld om door middel van technieken uit de marketing (VALS-systeem), te achterhalen of burgerparticipatie ook een middel voor verschillende mensen kan zijn om zich te uiten. Net zoals het consumeren van bepaalde producten een uiting van zelfexpressie is.


Bedankt voor het invullen!
 
1 - 7 of 7 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top