SkyscraperCity Forum banner

Voor welke zou jij gaan?

  • Model 1

    Votes: 4 25.0%
  • Model 2

    Votes: 0 0.0%
  • Model 3

    Votes: 12 75.0%

Enschede: 3 modellen Oostelijk Spoorzone

2361 Views 8 Replies 8 Participants Last post by  Capzilla
Voor het Stationsplein, zijn er 3 modellen gepresenteerd,
er word er natuurlijk maar één uitgekozen, welke zouden jullie kiezen?

Model 1Model 2Model 3

See less See more
3
1 - 9 of 9 Posts
Ik denk nummer 3. Nummer 2 komt die grappige ronde toren niet in voor. 1 en 3 zijn nagenoeg hetzelfde, behalve dat bij nummer 1 de bebouwing gewoon als blokken zijn neergezet, en bij 3 zijn er binnenplaatsen te zien, wat naar mijn mening iets meer toevoegd aan de stedelijk- en leefbaarheid.
Combo van 1 en 3. 3 Heeft mooie gebogen vormen, maar 1 ligt beter in de rooilijn.
Zonde dat ze dat resterende stukje open ruimte nou ook vol willen bouwen. Maargoed, als ze dat dan toch gaan doen, dan maar het liefst zo hoog mogelijk. Ik kies voor 3
ja, wat zijn nu precies de verschillen?

als dit gerealisserd wordt maakt enschede wel een flinke stap vooruit!
@Nemo01: Er is daar veel te veel open ruimte, 1 groot tochtgat. Dichtbouwen!
ja, wat zijn nu precies de verschillen?
In de plattegrond zijn de verschillen het beste te zien. :)
Ik sluit me bij Winus aan.
Ik hoop wel dat het zicht op het Stadskantoor blijft...
See less See more
Wat mij betreft de laagbouw van 2. De binnenperken van 3 zijn mooi, maar nadelig voor de rooilijn. Dat 1 een torentje meer heeft dan 2 laat ik niet beslissend zijn, torentjes kunnen altijd overal nog komen.
1 - 9 of 9 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top