SkyscraperCity Forum banner

Enschede: 400 Meter IJsbaan

15122 Views 56 Replies 14 Participants Last post by  Bibelo
Nadat deze plannen al een geruime tijd in de regio bekend waren .
En er ook al maanden en jaren aan vooraf gegaan is tot realisatie hiervan.
Is onlangs al bekend gemaakt dat de gunning waarschijnlijk naar Volker Wessels / ISS gaat .
Maar daar werd vandaag nog een bevestiging bovenop gezet, dat het nu daadwerkelijk ontwikkeld gaat worden .


Lokatie : B&S Park Enschede / Go-Planet *
Bouwaanvang : mogelijk September 2007
Oplevering : mogelijk September 2008
Bouwkosten : €13 Miljoen
Aannemer/bouwer : Volker Wessels / Systabo / IIS
Exploitatie : IIS / IJsbaan Twente BV
Architect : IAA Enschede ( www.i-aa.nl )
Adviseur : bbn ( www.bbn.nl)
Opdrachtgever : Gemeente Enschede / Netwerkstad Twente (www.netwerkstadtwente.nl ) erg interessante site, over de gezamelijke projecten in de toch wel dichtbevolkte "Bandstad Twente" .


*hierin ligt :het Arke Stadion (ook dit jaar uitbouw), een Megabioscoop 10 zalen en bijna 3000 stoelen, MegaBowlingcentrum, Kidz Valley, Gamecafe WZZRD ( 1 van de grotere uit het land), Concerthal ( vergelijkbaar met HMH en AHOY ), Duiktoren (10 meter diep), Coronel Karting, Poolcentrum, en vele horecagelegendheden waaronder vele restaurants en cafe's .
Kortom een erg gevarieerde Evenementenboulevard/Leisure park ( www.go-planet.nl ) .

Verder is het B&S park een kantoorlokatie van Enschede, waar o.a Ministerie van Defensie en het hoofdkantoor van Arke hun onderkomen hebben.
Maar ook het Toekomstige Kennispark en de UT omgeven dit gebied, welke in de toekomst een belangrijke factor moet spelen in de Nano technologie en andere technische bedrijven .
Ook is hier 1 van de 4 Treinstations van Enschede gelegen, Station Drienerloo .

2-3-2007,
Voornemen tot gunning bouwopdracht kunstijsbaan, realisering een stap verder

De gemeente Enschede heeft het voornemen de opdracht tot de bouw van de 400 meter kunstijsbaan te gunnen aan het bouwconsortium Volker Wessels / IIS. Dit bouwconsortium kwam als het meest gunstige naar voren. Zij deed de economisch meest voordelige aanbieding. Het architectenbureau IAA-architecten tekende voor het ontwerp.
Er zijn inschrijvingen van 5 landelijk opererende bouwconsortia binnengekomen.

Bij de beoordeling van de inschrijving speelde, naast de prijs diverse kwalitatieve criteria een rol. Er is gekeken naar de kwaliteit van de verstrekte informatie, de kwaliteit van de aan te leggen kunstijsbaan, eisen op het gebied van duurzaam bouwen en er is een analyse van eventuele risico's gemaakt. In een presentatie hebben de consortia het ontwerp toegelicht. Uit de beoordeling kwam genoemd bouwconsortium als het meest gunstige naar voren. Zij deed de economisch meest voordelige aanbieding. In de beoordelingscommissie zaten de stuur- en projectgroep van de gemeente en een delegatie van het oostelijk schaatsdistrict. De commissie was unaniem in haar oordeel.

Enkele aspecten uit de beoordeling: 'In zijn algemeenheid is er sprake van een zeer hoogwaardig plan. Het plan bevat een uitgebreide en complete omschrijving van de techniek. De ijsbaan is volledig overdekt. Het geselecteerde plan is het enige met een geïsoleerd dak van de geheel overdekte ijshal. Er worden hoogwaardige materialen toegepast. Er is sprake van zeer duurzaam materiaalgebruik, terwijl er veel energiebesparende maatregelen in het plan zijn opgenomen, voorzien van een duidelijke toelichting. Het gaat hier om een functioneel, onderscheidend, fraai en flamboyant ontwerp. De laagste prijs en de hoogste kwaliteit met bovendien meer oppervlak dan gevraagd.'

Gunningprocedure
De consortia die offerte hebben uitgebracht zijn eerder vanmiddag over de voorgenomen gunning geïnformeerd. Over ruim twee weken is bekend of de gemeente daadwerkelijk het contract met het bouwconsortium Volker Wessels / IIS kan afsluiten. De andere inschrijvers hebben namelijk nog gedurende 15 dagen de mogelijkheid te reageren op de voorgenomen gunning. Na deze reactieperiode wordt met genoemd consortium een overeenkomst aangegaan.
Volgens de Europese wetgeving zijn gemeenten verplicht om opdrachten als deze Europees aan te besteden. Dat heeft te maken met de omvang (in geld) van de opdrachten.

Bron: www.enschede.nl8-5-2007,
'We maken beter ijs dan in Thialf'


Er wordt al wel dertig jaar gesproken over een 400 meter ijsbaan in Enschede. Hij moest, zo veel was al wel 'zeker', bij Het Diekmanstadion komen. Op die plek kwam de baan er echter nooit. Nu anno 2007 is de kogel door de kerk. En weer komt er kunstijs in de directe omgeving van FC Twente. Bij Go Planet.

Om quitte te spelen, dient de baan per jaar 200.000 bezoekers te trekken. "Moet mogelijk zijn", meent exploitant Jan Heida, die daarbij ook gokt op het Duitse achterland.

Met het plan dat gisteravond door bouwers, architecten en exploitant werd gepresenteerd, krijgt Enschede een baan die alle oorspronkelijke verwachtingen overtreft. Het wordt een volledig overdekte 400 meter baan, waarin vrijwel alle takken van ijssport beoefend moeten kunnen worden. "Het enige waar we nog extra geld voor moeten zien te vinden, is de aanleg van curlingbanen", aldus Heida. "Maar die zouden we ook later nog kunnen aanleggen."

De baan in Enschede moet zulk prachtig ijs opleveren, dat toppers er niet meer over peinzen trainingskampen in Erfurt te gaan beleggen. Heida: "We creëren omstandigheden die op zijn minst vergelijkbaar zijn met Erfurt. We kunnen beter ijs maken dan in Thialf. De baan wordt tien keer per dag gedweild. We zitten er ook aan te denken om mede-sponsor te worden van een van commerciële teams in Nederland. Zij zouden Enschede dan als trainingsbasis moeten hebben."

De toppers kunnen zo goed als zeker alleen maar trainen in Enschede. Voor grote wedstrijden is Enschede niet in trek. "Ten eerste hebben we daarvoor geen geschikte accommodatie en ten tweede willen dat ook niet", aldus Heida. "Rond de baan is straks plaats voor 1500 toeschouwers. Als we tribunes bij plaatsen kunnen we misschien 3000 mensen kwijt. Dat is veel te weinig voor grote kampioenschappen. We zijn wel in voor selectiewedstrijden of marathons."

Heida 'gebruikt' de toppers om de recreant naar Enschede te halen. "Want laat een ding wel duidelijk zijn. Daar moet ik het straks wel van hebben. Per jaar hebben we zo'n 200.000 bezoekers nodig. Dat is niet extreem veel als je nagaat dat we per week 200 schaatsuren - de binnenbaan en de 400 meterbaan bij elkaar opgeteld - hebben te verdelen".

Heida, in 1973 ooit de eerste Nederlandse wereldkampioen lange baan bij de junioren, heeft absoluut geen hard hoofd in de exploitatie van de baan. En dat is zeer opmerkelijk. Want tot dusverre is er geen baan in Nederland te vinden, waar de overheid of private investeerders geen geld op toe leggen. "Dat wij dat beeld doorbreken komt omdat wij straks heel anders omgaan met het energievraagstuk."

"Dat kost alle banen de kop. Wij hebben gekozen voor een systeem waarbij we de energie, die het ijs van zichzelf afgeeft, weer terug winnen. Daarmee kunnen we straks alle andere ruimtes verwarmen. Modellen hebben uitgewezen dat dat kan. Daar zit voor ons straks de grote winst."

Qua kosten bespaart hij ook op het water. Voor de bereiding van ijs wordt geen leidingwater gebruikt. "Dat is niet te betalen". Filosofisch: "Water wordt het goud van de toekomst. Wij zitten er aan te denken om het water zelf op te pompen. Het kan zijn, maar ook daar wordt nog over nagedacht, om het water daarna eerst nog door een rietveld te laten lopen. Op die manier kun je het zuiveren van fosfaten."

Bij de ijsbaan komen vijf kleedkamers en een restaurant. Het horecagedeelte heeft Heida ondergebracht bij La Place.
Die moet er voor zorgen dat de bezoeker zich niet te buiten kan gaan aan de vette hap, maar vooral gezonde voeding krijgt voorgeschoteld.

>>Complex bij Go Planet moet rendabel worden, doordat met een nieuw systeem de energielasten aan de lage kant kunnen worden gehouden.

www.tctubantia.nl8-5-2007,
Superijs kost Twente niets

ENSCHEDE - De tweede geheel overdekte 400 meter-ijsbaan van Nederland komt in Enschede. "En we gaan er een ijsvloer neerleggen die het mogelijk moet maken dat toppers op de 500 meter er een '34-er' kunnen schaatsen", zegt Jan Heida, die met zijn bedrijf IIS ('ijs' op zijn Fries) de exploitatie van het complex voor zijn rekening neemt.

Hij is met de IJsbaan Twente BV een contract aangegaan voor twintig jaar. Twentse gemeenten dragen geen enkel financieel risico bij de exploitatie van de baan.
De ijsbaan is ontworpen door Borculoër Henk Gersen van IAA Architecten en wordt gebouwd door Systabo, een dochterondernemening van Volker Wessels. Met de bouw van de baan en het verwerven van de grond is een bedrag gemoeid van iets meer dan 13 miljoen euro. De gemeente Enschede neemt hiervan - inclusief het beschikbaar stellen van de grond - 5,6 miljoen euro voor zijn rekening.
Systabo wil in september beginnen met de bouw van de baan, die in het verlengde van Go Planet komt te liggen. September 2008 moet de baan klaar zijn. In de hal kan 25 weken per jaar worden geschaatst. - Zie verder pagina 2

Contract met exploitatiemaatschappij IIS zorgt ervoor dat Twentse gemeenten in de komende jaren geen financieel risico dragen.

www.tctubantia.nl
8-5-2007,
'We wilden geen sardineblikje'

ENSCHEDE - Architect Harry Abels tekende tien jaar geleden op het - toen nog toekomstige - Miracle Planet al eens een overdekte ijsbaan in. "Om de plannenmakers te prikkelen", weet Henk Gersen, collega van Abels bij IAA architecten.

De tekening van Abels werd een paar maanden geleden weer uit de kast gehaald. Gersen gebruikte die als basisidee voor het uiteindelijke ontwerp van de ijsbaan.
"Lijkt me ook vrij logisch", meent hij. "Harry Abels heeft bijna alle andere gebouwen op Miracle Planet ontworpen. De ijshal, die lichtblauw van kleur wordt, moet daar wel op aansluiten. "
De hal heeft veel weg van een schotel. Gersen: "Dat idee kwam van ons. Je kunt er ook een bedrijfshal of sardineblikje van maken, maar dat wilden we per se niet. Het moest ook iets uitstralen. Hier staat straks echt wat. Op het hoogste punt is het gebouw achttien meter hoog."
Het was heel lang onzeker of de baan compleet overdekt zou worden.
"Maar we kwamen steeds meer problemen tegen, die je alleen kon ondervangen als je de baan volledig dicht zou maken. De baan moet bijvoorbeeld straks van september tot eind maart open zijn. In september kan het echter nog met gemak boven de twintig graden zijn. En dan is het met een (half) open baan, onmogelijk ijs te maken. Omstandigheden als regen of het binnen vliegen van vogels heb je dan ook niet in de hand."
Bij een open baan is het ook enorm moeilijk overlast qua licht en geluid binnen de perken te houden.
Gersen: "Uiteindelijk hebben toch maar besloten de baan helemaal af te sluiten. Zo kunnen we straks ook energie terug winnen."

www.tctubantia.nl
See less See more
1 - 20 of 57 Posts
Och het is toch niet te begrijpen, er is zelfs al een site aangemaakt .
Het word nog wel wat hier in deze regio ;) .

Edit : het moest .com zijn i.p.v. .nl www.ijsbaantwente.com
Waarom zou je superijs neerleggen om er vervolgens geen (belangrijke) wedstrijden op te schaatsen? Verder overigens een mooi project.
Nog een artikel omtrend www.netwerkstadtwente.nl :

8-5-2007,
Enschede blijft rekenen op financiële steun vanuit Almelo

De begroting voor de ijsbaan Twente bedraagt 13,7 miljoen. Daarin zat, tot aan de aanbesteding van de hal, een gat van 935.000 euro. Door een meevaller bij de aanbesteding is de begroting inmiddels helemaal sluitend.

Daarbij gaat Enschede er wel vanuit dat Almelo de toezegging nakomt een bijdrage te leveren van 600.000 euro. Almelo trok die belofte in nadat Enschede niet mee wenste te betalen aan een topsporthal, waar internationale evenementen mogelijk zijn. Beide partijen zijn weer met elkaar in gesprek om de impasse te doorbreken.
Nog deze maand dient Volker Wessels een bouwaanvraag in. Als tegen het plan geen bezwaren worden ingediend, dan verwacht men over vier maanden al te kunnen beginnen met bouwen. Een jaar later dient het complex in gebruik te kunnen worden genomen.
Het complex wordt geëxploiteerd door IIS, dat onder leiding staat van Jan Heida, oud-wereldkampioen schaatsen bij de junioren. Om quitte te spelen dient de baan 200.000 bezoekers per jaar te trekken.
Het duurste kaartje mag slechts vijf euro kosten. Daarnaast worden er diverse abonnementen aangeboden. De verkoop van de kaarten moet straks vooral via internet lopen. Bezoekers krijgen daar ook een overzicht van de te verwachten drukte op de baan.
De baan is maar liefst 25 weken per jaar open. Vergeleken met andere banen in Nederland is dat extreem lang.
Alle sporten die op ijs worden beoefend zijn straks op de ijsbaan mogelijk. Dat geldt in principe ook voor curling. De aanleg van die banen valt in eerste instantie echter buiten het budget.
Enschede wil bekende Twentse schaatsers als Tom Prinsen de broers Remco en Wouter Olde Heuvel 'gebruiken' als ambassadeurs.PS : Er word als alles meezit het 3de La Place Restaurant van Enschede in ondergebracht .
Het ijsstadion moet 18 meter hoog gaan worden, en word beheerd door Jan Heida met zijn bedrijf dat in het Fries IJS betekend (IIS).
Het stadion is dicht bij 1 van de 4 treinstations van Enschede gelegen, maar ook het Twentekanaal loopt erachter langs .
See less See more
Waarom zou je superijs neerleggen om er vervolgens geen (belangrijke) wedstrijden op te schaatsen? Verder overigens een mooi project.

De baan in Enschede moet zulk prachtig ijs opleveren, dat toppers er niet meer over peinzen trainingskampen in Erfurt te gaan beleggen. Heida: "We creëren omstandigheden die op zijn minst vergelijkbaar zijn met Erfurt. We kunnen beter ijs maken dan in Thialf. De baan wordt tien keer per dag gedweild. We zitten er ook aan te denken om mede-sponsor te worden van een van commerciële teams in Nederland. Zij zouden Enschede dan als trainingsbasis moeten hebben."
Super project dit! Goed voor de gehele regio Twente.

De locatie is niet helemaal super, omdat het super druk is met concerten, voetbalwedstrijden en straks ook nog eens schaatsen?

Dat gaat niet lukken, dus vraag ik me af hoe ze het gaan oplossen met de extreme drukte.
De baan in Enschede moet zulk prachtig ijs opleveren, dat toppers er niet meer over peinzen trainingskampen in Erfurt te gaan beleggen. Heida: "We creëren omstandigheden die op zijn minst vergelijkbaar zijn met Erfurt. We kunnen beter ijs maken dan in Thialf. De baan wordt tien keer per dag gedweild. We zitten er ook aan te denken om mede-sponsor te worden van een van commerciële teams in Nederland. Zij zouden Enschede dan als trainingsbasis moeten hebben."
Dat snap ik, maar als je kennelijk zulk mooi ijs kan neerleggen dan lijkt het mij zonde om het alleen als trainingsbaan te gebruiken. Het is alsof een voetbalclub een trainingsveld laat aanleggen dat beter is dan het hoofdveld.
PS : Het blijkt het 4de La Place restaurant van Enschede te worden .

Die ontsluiting (toekomst) moet er gaan komen vanaf de A-35, via de Auke Vleerstraat die 2x2 baans gaat worden (over of langs het kanaal).
De nieuwe afslag vanaf de A-35 door Twekkelo/Twekkeler-Es (natuurgebied)gaat niet door, hier word heel misschien nog een Ecoduct aangelegd voor de toekomst .
En zou daarmee het eerste Ecoduct van Enschede en omstreken worden over de Autobaan .
Dat snap ik, maar als je kennelijk zulk mooi ijs kan neerleggen dan lijkt het mij zonde om het alleen als trainingsbaan te gebruiken. Het is alsof een voetbalclub een trainingsveld laat aanleggen dat beter is dan het hoofdveld.

Dat is ook zo het geval in Enschede-Hengelo, het trainingsveld (Hengelo) is van een betere kwaliteit dan het hoofdveld .
Zo gaat dan nu eenmaal in Twente ;), bescheidenheid is een hele normale zaak .
En hierdoor lijkt het alsof het hoofdveld van Twente niet optimaal is, maar daar is niks minder waar van ........ aangezien het door alle trainers in Nederland word geprezen .
Maar Twentenaren zijn nu eenmaal een nuchter volkje, ik ben daarin vaak wel wat anders in opvattingen .
Vandaar ook mijn enthousiasme voor vele projecten die vaak als normaal worden afgedaan, maar wel degelijk een waardering mogen krijgen .
Hier is dan ook een slogan : Doe maar normaal dan doe je al gek genoeg !! :).

Soms zie ik ook weleens graag het tegendeel van deze opvattingen .
Zoals bijvoorbeeld de nieuwe Voorzitter van Twente die graag een +30.000 stadion voor ogen heeft, en wat ook mogelijk is met het oog op de achterban.
Maar een pakweg 10 jaar geleden bouwde ze in Enschede een stadion voor 13.500 toeschouwers en dachten daar door middel van gekleurde stoeltjes de lege plekken wel te kunnen opvullen .
Na het eerste jaar was er al geen jaarkaart meer te bemachtigen ( en hadden de stoeltjes, lees bescheidenheid, helemaal geen zin ) .
Nu na jaren van overleg en vergunningen heeft de gemeente samen met FC Twente dan gekozen voor uitbreiding van het stadion .
Zo gaat dat nu eenmaal in deze regio, al moet ik zeggen dat de laatste 5 jaar Enschede wel echt als een speer gaat op alle vlakken .
See less See more
Het gaat de hele goeie kant op hier in Twente.
Cool op www.netwerkstadtwente.nl staat ook nog het rapport dat we voor onze opleiding hebben gedaan (via publicaties en dan overige : oplegnotitie)
Ik heb de site van deze ijsbaan eens bekeken, maar zet bij een aantal dingen toch vraagtekens.
In de eerste plaats staat er dat dit de tweede volledig overdekte ijsbaan van het land wordt. Ik weet wel zeker dat Kardinge in Groningen ook volledig overdekt is en die baan staat er al een paar jaar.
Ten tweede zeggen ze beter ijs neer te gaan leggen als in Thialf... Nou, dan zeg je nogal wat! Thialf is al jaren een top-laaglandbaan. Met het budget van Enschede krijg je het echt niet even voor elkaar omdat te overtreffen. Grootspraak dus!
Tenslotte ben ik benieuwd naar de toeschouwersvoorzieningen. Thialf heeft voorzieningen om grote wedstrijden te organiseren, Groningen niet. Ik vind het nog steeds zonde dat er in Kardinge niet meer ruimte voor tribunes is gemaakt, terwijl er wel grote wedstrijden gehouden worden. Je ziet er geen moer! Zijn deze mogelijkheden er wel in Enschede? Ik lees er niets over, maar ik vrees van niet als ik naar de tekeningen en de constructiefoto's kijk.

Wie weet hier meer van?
See less See more
Enschede gaat lekker. Met de global warming, lijkt het me prima dat er weer een flinke ijsbaan bijkomt.
Tenslotte ben ik benieuwd naar de toeschouwersvoorzieningen. Thialf heeft voorzieningen om grote wedstrijden te organiseren, Groningen niet. Ik vind het nog steeds zonde dat er in Kardinge niet meer ruimte voor tribunes is gemaakt, terwijl er wel grote wedstrijden gehouden worden. Je ziet er geen moer! Zijn deze mogelijkheden er wel in Enschede? Ik lees er niets over, maar ik vrees van niet als ik naar de tekeningen en de constructiefoto's kijk.
Dit staat er in de openingspost:

De toppers kunnen zo goed als zeker alleen maar trainen in Enschede. Voor grote wedstrijden is Enschede niet in trek. "Ten eerste hebben we daarvoor geen geschikte accommodatie en ten tweede willen dat ook niet", aldus Heida. "Rond de baan is straks plaats voor 1500 toeschouwers. Als we tribunes bij plaatsen kunnen we misschien 3000 mensen kwijt. Dat is veel te weinig voor grote kampioenschappen. We zijn wel in voor selectiewedstrijden of marathons."
Een kleinere capaciteit dan in Groningen blijkbaar. En zoals je zelf al aangeeft staat er in Groningen ook al een aantal jaar een volledig overdekte ijsbaan. Waar dit weekend nog het NK is gehouden.
Heeft Kardinge geen luchtgaten ofzo?
Kardinge heeft inderdaad ventilatie-openingen, maar wel zodanig geconstrueerd dat de hal volledig overdekt is. Op het middenterrein zijn tennisbanen aangelegd.

@ Crouchy: dank je voor de info. Ik heb niet alles teruggelezen.
Deze beide topics (Arke Stadion, 400 Meter ijsbaan), kunnen wel verplaatst worden naar het algemene updatetopic, aangezien ze beide in aanbouw zijn.
En volgend jaar (uhmm) dit jaar al opgeleverd gaan worden !!

Dit is wel zo handig voor eventuele updatefoto's, dus bij deze :eek:kay:
De topicnamen kunnen dan wel veranderd worden in :

-Uitbreiding Arke Stadion
-400 Meter IJsbaan Enschede (Overdekt) / Go Planet
De stalen constructie staat nu wel, waar zijn ze nu mee bezig?
Ik heb de site van deze ijsbaan eens bekeken, maar zet bij een aantal dingen toch vraagtekens.
In de eerste plaats staat er dat dit de tweede volledig overdekte ijsbaan van het land wordt. Ik weet wel zeker dat Kardinge in Groningen ook volledig overdekt is en die baan staat er al een paar jaar.
Er zijn nog wel meer volledig overdekte ijsbanen. Silverdome in Zoetermeer is met 300 meter ook volledig overdekt, mede omdat het ook als evenementenhal wordt gebruikt.
1 - 20 of 57 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top