SkyscraperCity Forum banner

Enschede: Aksiegroep voorkom wrevel behoud de gevel!

1878 Views 17 Replies 12 Participants Last post by  Errik


Op initiatief van de Aksiegroep voorkom wrevel behoud de gevel! bovenstaand bericht. Het pand móet behouden blijven, er is al genoeg vernield.
See less See more
1 - 18 of 18 Posts
Aksie groep? Is dat nieuwe spelling ofzo?
Als je in het woord actiegroep alleen al twee taalfouten maakt, lijkt het me dat je zo'n initiatief weinig serieus moet nemen... :bash:
dat was de spelling van 'duh linksuh kerruhk' in de jaren 70 en 80
past ook wel bij de atak toch?
er was mij niets aan opgevallen en de laatste ontmoeting met die gevel is amper 4 maanden oud
afbreken! alleen mooie oude bouwwerken bewaren. 1 Tilburg is al erg genoeg en waarom zou Enschede niet iets mooiers kunnen bouwen dan zo'n 13triljoen in 1dozijn pandjes uit 1890-1920 :D
Gezien de 'meer informatie' verwijzing lijkt me dit een echte 4 april mop. Errik zal de spelling en de slogan wel zo bedacht hebben :D
Errik en Robert zijn bloedserieus hoor. De opdracht bij de drukker ligt al klaar.

@Tweety:
Errik: Die is goed! "Aksiegroep Voorkom wrevel, behoud de gevel!"
RobertK: Maak er dan wel 'actiegroep' van..
Errik: Echt niet. AKSIE!!!! :D

@Eusebius. Aan de Noorderhagen is al genoeg gesloopt. Er zitten al te veel gaten in de bebouwing die zijn opgevuld met parkeerterreinen en garageboxen. Dit stukje is nog redelijk karakteristiek. Sloop zou een te makkelijke optie zijn en waarschijnlijk leiden tot een stuk grond dat >5 jaar braak ligt. :(
ik zou me nooit aansluiten bij een "aksiegroep", sorry, maar dat wekt alleen maar irritaties op, en ik denk niet alleen bij mij. maak er "actiegroep" van en dat schoolgebouwtje mag wat mij betreft blijven staan :D
Idd; mooi pandje! Hiervan zijn er in Assen al velen gesloopt.
Zijn er dan al sloopplannen? Ook patsers zullen wel zo'n pand willen renoveren.
Kun je leuke appartementen van maken. Ligt het in een redelijke wijk?
Aksie is is ouderwets jaren '70 soosjalities taalgebruik, nu dus ouderwets en niet vernieuwd. En dat is Aksie ook. Aksie is een conservatieve club in de goede zin van het woord!

Alvast bedankt voor de ondersteunende woorden! En een vriendelijk tot ziens aan de anderen.

Hier high-res JPG A3.
Hier high-res JPG A4.
Maar de A3 kan ook op A4 geprint worden natuurlijk. :)

Hier PDF A3.
Hier PDF A4.

See less See more
@Bobdebouwer, het ligt op 100 meter afstand van de bruisende Oude Markt, midden in het historische stadscentrum.
Jammer dat het gebouw tegen de vlakte moet. Ik vond het een van de leukste concertzalen :banana2:, achja straks is dat ook weer een herinnering...
RobertK said:
Aksie is is ouderwets jaren '70 soosjalities taalgebruik, nu dus ouderwets en niet vernieuwd. En dat is Aksie ook. Aksie is een conservatieve club in de goede zin van het woord!
En wat doe je als je absoluut niet met soosjalisties taalgebruik uit de jaren 70 geassocieerd wilt worden en toch voor het overeind houden van dit prachtige stukje historie?
ik ben heel tradiesjoneel, snap je...
ik ben heel tradiesjoneel, snap je...
Dan sluit je je ook gewoon aan, want het gaat om de inhoud en niet om het uiterlijk. :)
En ook de krant doet mee! TC-Tubantia:

Aksie: Voorkom wrevel, behoud de gevel!

Atak blijft nog maar een paar jaartjes in het huidige pand aan de Noorderhagen 12. Ergens in 2008 verhuist het poppodium naar een fonkelnieuw, riant onderkomen in het Muziekkwartier, waar Atak als Tex aan zijn tweede jeugd begint.

Nu al is een actie in gang gezet om het markante voormalige schoolgebouw aan de Noorderhagen tot in lengte van jaren te behouden. In elk geval de gevel, blijkt uit informatie op http://www.enschede-stad.nl, de site over stedenbouw en architectuur in de stad. Er is intussen een heuse ‘aksiegroep’ gevormd met de welluidende titel: Voorkom wrevel, behoud de gevel! Aksie, ‘een conservatieve club in de goede zin van het woord’. De schrijfwijze stamt uit de soosjalistiese jaren zeventig waarin het leven volgens Remco Campert vurrukkulluk was.

Aksie voert preventief actie om het karakteristieke Atak-pand met zijn roemruchte historie (denk alleen maar aan de Kokerjuffer-periode met de eerste huisdealer in het toenmalige open jongerencentrum annex een van de eerste coffeeshops in ons land) te behouden. ‘Wij vrezen dat het gebouw ten prooi zal vallen aan de zogenaamde vooruitgang. Bouwboeren, projectpatsers en arrogante ambtenaren zullen zich als hongerige wolven op het oude schoolgebouw storten, niet rustend totdat de gevel waarvan wij zo zijn gaan houden tot een stoffige hoop bakstenen is teruggebracht’, aldus de aksievoerders. Dat mag dus niet gebeuren, vinden zij. Ondanks dat het pand al een zeker een decennium lang is ‘uitgewoond’, moet het ook straks overeind blijven. Sloop van de gevel leidt alleen maar tot wrevel. Architecten en stedenbouwers kunnen het weten.
1 - 18 of 18 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top