SkyscraperCity Forum banner

Enschede: Groot Roombeek/rampgebied

106825 Views 427 Replies 59 Participants Last post by  Oh?!
De bouw is nu echt begonnen dus tijd voor een update topic!
Even een overzichtje:


Dit is hoe het allemaal begon. Een fataal brandje bij S.E. Fireworks. Het aangrenzende herstructurerings gebied Groot-Roombeek, waarvoor Riet Bakker plannen had gemaakt werd vervolgens bij de wederopbouw betrokken.

Pi de Bruin stelde samen met de bewoners van de wijk een nieuw stedenbouwkundig plan op.
De bouw is intussen begonnen, in deze thread zijn tot nu toe foto's en bouwplannen gepost. Ik ga ze niet allemaal opnieuw posten, dus wie geinteresseerd is kan zelf even door berichten zappen.

Een paar voorbeelden:


Veel plezier!!!
:)
1 - 20 of 428 Posts

Terrein S.E. Fireworks op de voorgrond aan de Tollenstraat met de Grolsch-brouwerij op de achtergrond. Deze woningen zijn inmiddels weer bewoond.


Woningen aan het Talma


Op de achtergrond: Menko-woningen
Op de voorgrond de restanten van het Menko-complex


Vlakte waar vroeger de textielfabriek De Bamshoeve stond.
Een paar nog niet eerder getoonde impressies.

Lonnekerspoorlaan (de hoofdas van de wijk)


Tetem


Zo! De Lonnekerspoorlaan ziet er fantastisch uit!!!
Ja, inderdaad, een boel variatie, ook een boel stedelijkheid. Ik ben erg benieuwd hoe het uit gaat pakken allemaal. Nog steeds. ;)
Ondanks de nieuwbouw heeft men getracht geen eenheidsworst neer te zetten en dat doet me goed...:)
Wat komt hier eigenlijk?

Volgens mij een schatebaan zie alleen geen halfpipe:D
Dat lijkt me dan een ramp om niet zomaar vanaf te pleuren, gezien de gebroken nekken die dat op gaat leveren. ;)

Ik kan echt nergens vinden wat er moet gaan komen...
Ze moesten die hoeren van de Deurningerstraat toch nog ergens kwijt. :D
Hoeren? Waar? Waarom weet ik dat nu pas nu ik daar niet meer woon? :bash: :D
Of dacht je dat ze in die massageclubs alleen maar rugmassages geven? ;)Studentenhuisvesting aan de Bosuilstraat.
Het grasveldje wordt de herdenkingsplek voor de vuurwerkramp, de gebouwen ernaast moeten volgens mij plaats bieden aan culturele voorzieningen. Maar wat? Een stedelijk museum of zoiets misschien. De oudheidkamer zoekt al jaren een plek om haar collectie ten toon te kunnen stellen. Maar in het Roozendaalcomplex komen ook expoitieruimten.
Ik weet het allemaal ook niet meer...
De plannenmakers hadden in ieder geval blikvangers in gedachten...
Prachtig ontwerp voor de Lonnekerspoorlaan .....

En dat appartementencomplex aan de Roomweg word ook best groot ..........de fundering/begane grond is ook best interessant om te zien .
Lekker kutweer vandaag, maar je moet iets.


Appartementencomplex Roomveldje


Rozendaal 'complex'


Daar is echt niets mee te beginnen...


Het Roomveldje schiet goed op


En hier nog beter


Tetem gebouw II


De chinees op de hoek Walhofstraat / Deurningerstraat


Somber overzicht.
Mooi overzicht, de Pauw wordt een bijzonder pandje.
Tsja, smaken verschillen... Dit zal wel in die nieuwe villawijk naast het Rijksmuseum verrijzen. Sluit op zich wel goed aan bij het Lasonder.
Arg!

Tubantia is ook wel het meest provinciaalse kutkrantje dat ik ken!!!!
:bleep:

Lezenswaardige interviews verpakt in wollige beschouwingen
Elitair boek over wederopbouw volkswijk

‘Het spel en de spelers. Enschede na de vuurwerkramp’(kroniek van de wederopbouw, deel2) van Bernard Colenbrander. Uitgeverij 010, Rotterdam, ISBN 90 6450 520 9.


De kroniek van de wederopbouw deel 2 is uit. Moeten we nu allemaal naar de winkel rennen en €14,50 neertellen voor een exemplaar? Niet iedereen zal voor deze uitgave even hard willen lopen. Bernard Colenbrander lijkt zich vooral tot een beperkte elite te richten met zijn schrijfsels.

Wat is dat toch met wetenschappers dat zij zichzelf welhaast lijken te verplichten tot moeilijk woordgebruik. Telt een boek niet mee als het in gewone mensentaal is geschreven? Op de één of andere manier lijkt dat niet het streven. Terwijl je toch zou denken dat het doel van schrijven is dat het gelezen wordt. Liefst véél gelezen wordt.

Dat wil overigens niet zeggen dat heel het boek onleesbaar is. De interviews zijn grotendeels best lezenswaardig. Het is het voorwoord, de beschouwing over het bevrijde wonen en het nawoord waar niet doorheen te komen is. Halverwege een alinea vol wollig taalgebruik weer terugkeren naar het begin om te lezen wat er nu precies staat, houdt het leesproces nogal op.

Soms is zelfs na herlezing nog niet duidelijk wat er precies wordt bedoeld: ‘Stedenbouw is retoriek op zichzelf, opgebouwd uit beelden en regels.’ Het klinkt misschien mooi, maar wat betektent het? Nog zo’n fraaie (even doorbijten): ‘Er is wel iets te zeggen voor de stelling dat, voorafgaand aan het Projectbureau Wederopbouw in Roombeek, geen organisatie zich meer doelbewust heeft gewijd aan het bespelen van de hele constellatie van deze grote virtuele constructie.’

Wie toch wil lezen over het proces van wederopbouw, moet zich vooral niet af laten schrikken. De interviews leveren af en toe wetenswaardigheden op die beslist niet wijd en zijd verspreid zijn. Hier en daar een lachwekkende anekdote, zoals Sipke Huismans over het Bamshoeveterrein: ‘Vooraan zat bijvoorbeeld een man die marktkramen verhuurde en die bemoeide zich met alles. Hij had een hond die je niet kon vertrouwen en waar je toch iedere keer weer langs moest zien te komen. Die man bleek een sleutel te hebben van mijn pand en ik heb hem daar wel eens aangetroffen.’ Zijn beschrijving van de omgeving voordat de ramp plaats had loont ook de moeite.

Zo heeft vrijwel elk interview iets te bieden dat de lezer op een heel andere wijze naar het rampgebied en de processen er omheen laat kijken. En omdat het interviews zijn, blijven de sprekers dicht bij hun normale taalgebruik. Geen wolligheden en ook geen ambtelijk vakjargon al staan er de nodige ambtenaren in. Op projectbureaudirecteur Peter Kuenzli (abstract verhaal) en architect Pi de Bruijn (citaat: ‘de toekomstige morfologie van de wijk’) na.


De toekomstige lezer moet overigens wel erg geïnteresseerd zijn in het proces van de wederopbouw. Het Spel en de Spelers, zoals deel 2 is gedoopt, laat een scala aan ambtenaren van het Projectbureau, of nauw daaraan verbonden personen, aan het woord. Zoals Pi de Bruijn die (in opdracht van en in overleg met) het Ontwikkelingsplan Roombeek produceerde en wethouder Roelof Bleker die het proces vanuit het gemeentebestuur leidt.

Slechts één van de tien interviews betreft ‘gewone’ mensen. Een echtpaar dat huurde bij Domijn voor 13 mei 2000 en dat nu zelf een woning bouwt aan de overkant van de Renbaanstraat. Sipke Huismans vertegenwoordigt een andere groep slachtoffers, de kunstenaars, maar kan als voormalig AKI-directeur bepaald geen doorsnee kunstenaar worden genoemd. De getroffen ondernemers worden vertegenwoordigd door Lubbert Oosting, voorzitter van de Ondernemersvereniging OGOVE. Allemaal belangrijke spelers in het spel van de wederopbouw. Enige belangstelling voor dat spel komt dus wel van pas. Enkele aardige constateringen: de opmerking van Francien de Groot (sociale wederopbouw) dat relatief veel allochtone bewoners terug lijken te keren.

Het zet aan het denken: zijn de betaalbare kavels voor particuliere bouwers met name voor deze groep zo interessant? De Groot constateert dat ‘in sommige buurtjes de helft van de straat een ander kleurtje gaat krijgen.’

Ook opmerkelijk: Roelof Bleker vindt dat een organisch ontstane stad (waar de oude wijk toch een voorbeeld van was) ‘goed voelt, ondanks vaak heel verschillende materialen, rooilijnen, hoogtes en dakhellingen’. Tegelijkertijd legt de gemeente zelfbouwende terugkeerders wel op dat hun huizen dezelfde rooilijn moeten hebben. Zelfs aan achterzijde. Een andere interessante uitspraak (juridisch gezien) van de stadsbestuurder over de onderhandelingen met het rijk over geld voor wederopbouw: ‘Maar ik blijf vinden dat we gewoon een heel overtuigend verhaal hadden: dit wás een gedeelde verantwoordelijkheid, alleen al omdat destijds uit de ontploffing van een vuurwerkfabriek in Culemborg door het Rijk geen lessen zijn getrokken voor vuurwerkbedrijven.’

Verder blijkt Laser een oud-AKI-directeur niet als kunstenaar te erkennen. Huismans mag materiaalkosten en uurloon declareren.

De gemeente blijkt het bouwfonds afgekocht te hebben om de ontwikkeling van het Ninoterrein in te passen in het nieuwe Roombeek. Het bouwfonds kreeg de te verwachten winst uitgekeerd. En Pi de Bruijn. Die laat zich van zijn beste kant zien. Als ware provinciaal die ooit zijn toevlucht zocht in de Randstad schopt hij nog even lekker tegen de Twentse volksaard en het gebrek aan ambitie: ‘Omdat zo’n ambitie hier onvoldoende gedragen wordt door bewoners en politiek. De lethargie hindert me vreselijk. Lees die krant eens, Tubantia, alles wat niet gewoon is wordt afgemaakt. Dat werkt ontzettend negatief.’

Daar zal dit artikel dan waarschijnlijk ook wel onder vallen. Zo’n pleidooi voor een boek geschreven in gewone mensentaal werkt natuurlijk ook ontzettend negatief.

Loes Geerdink
Aardig project. Is dat watertje op de impressies zeg maar de 'Roombeek'? Slootje/stroompje?
1 - 20 of 428 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top