SkyscraperCity Forum banner
1 - 3 of 3 Posts

·
Registered
Joined
·
5,750 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Was afgelopen zondag in Enschede, was wel eens tijd om het getroffen gebied te bekijken.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35


bonus ;) (heb nog meer foto's van het stadion maar die komen een andere keer)
36

37
 

·
hemelschraper
Joined
·
2,034 Posts
Mooi in beeld gebracht! Roombeek is zeker geslaagd.
 
1 - 3 of 3 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top