SkyscraperCity Forum banner
1 - 13 of 13 Posts

·
visit the world
Joined
·
8,339 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Hierbij een selectie van mijn foto's die ik tijdens het bezoek aan Groningen, Martinitoren en Gasunie heb gemaakt. Waarschijnlijk zitten er wel soortgelijke foto's tussen als in bob's thread maar ja dat mag de pret zeker niet drukken!

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.


13.


14.


15.


16.


17.


18.


19.
 

·
Hoogbouw terrorist
Joined
·
2,887 Posts
Wat een onzin altijd dat Groningen te ver weg ligt..

Koop een doosje smarties en eet ze 1-voor-1 op en je bent in Groningen voordat je ze op hebt.

Je weet nu dus wat je mist ;)
 
1 - 13 of 13 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top